DHBK

STT

Hình ảnh

Họ và tên, Chức danh, Chức vụ

Thông tin liên hệ

Ghi chú

PHÒNG ĐÀO TẠO - Điện thoại: 0236.3841.470 - 3842.145 - 3733.591 - Email: phongdt.dhbk@dut.udn.vn

1

NGUYỄN HỒNG HẢI
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Trưởng phòng Phòng Đào tạo
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3932.39
Điện thoại DĐ: 0918.326.818
Email: nhhai@dut.udn.vn, honghaidhbk@yahoo.com

 

2

VÕ NGỌC DƯƠNG
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Phó Trưởng phòng Phòng Đào tạo
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.700.100
Email: vnduong@dut.udn.vn

 

3

NGUYỄN THỊ DIỆU HẰNG
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Phó Trưởng phòng Phòng Đào tạo
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3519.937
Điện thoại DĐ: 0905.743.565
Email: ntdhang@dut.udn.vn

 

4

NGUYỄN ANH TUẤN (ĐT)
ThS, Chuyên viên
Phó Chủ tịch Công đoàn Công đoàn Trường ĐHBK, Phó Trưởng phòng Phòng Đào tạo

Điện thoại NR: 3683.313
Điện thoại DĐ: 0905.597.275
Email: natuan@dut.udn.vn

 

5

 

TRƯƠNG THỊ KIM CHI
Chuyên viên

Điện thoại NR: 3730.425
Điện thoại DĐ: 0905.860.676
Email: ttkchi76@gmail.com

 

6

 

LÊ THỊ NGỌC HÀ
Chuyên viên

Điện thoại NR: 3813.074
Điện thoại DĐ: 0905.659.813
Email: ltnha@dut.udn.vn

 

7

NGUYỄN THỊ HẢI HÀ
ThS, Chuyên viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3916.772
Điện thoại DĐ: 0983.950.293
Email: hahai@dut.udn.vn

 

8

 

TRẦN VĂN HUYNH
Chuyên viên

Điện thoại DĐ: 0978.554.074

 

9

 

PHẠM THỊ HOÀNG LÝ
Chuyên viên

Điện thoại DĐ: 0906.563.956
Email: hoangly@dut.udn.vn

 

10

 

LÊ HOÀI NAM (ĐT)
ThS, Chuyên viên

Điện thoại DĐ: 0907.401.090
Email: lhnamdt@dut.udn.vn

 

11

 

NGUYỄN THỊ HOÀI NHI
ThS, Chuyên viên

Điện thoại NR: 3894.307
Điện thoại DĐ: 0164.291.7769
Email: nthnhi@dut.udn.vn

 

12

 

NGUYỄN THỊ KHÁNH VÂN
Chuyên viên chính

Điện thoại NR: 3841.123
Điện thoại DĐ: 0903.579.026
Email: ntkvan@dut.udn.vn