DHBK

Thông tin liên hệ

Khoa Công nghệ thông tin

54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng

(+84.0236) 3736949

cntt@dut.udn.vn