DHBK

Khảo sát việc làm sinh viên tốt nghiệp năm 2016

01/08/2017 15:04

Tình hình việc làm của anh/chị hiện nay thế nào?

Hiện nay anh/chị đang làm việc cho loại hình cơ quan/doanh nghiệp nào ?

Công việc hiện tại của anh/chị có phù hợp với chuyên môn và trình độ được đào tạo không ?

Tổng thu nhập bình quân/tháng của anh/chị hiện nay là bao nhiêu ?


CÁC THÔNG TIN KHÁC