DHBK

Bộ môn Mạng máy tính và Truyền thông

02/08/2017 05:09

Giới thiệu

Bộ môn Mạng máy tính và Truyền thông được thành lập vào năm 2005, bộ môn đảm nhiệm chức năng đào tạo giảng dạy các môn học chuyên ngành thuộc lĩnh vực Mạng máy tính và Truyền thông, phục vụ cho các loại hình đào tạo: đại học, cao học và nghiên cứu sinh. Cùng với nhiệm vụ đào tạo, Bộ môn có nhiều công trình nghiên cứu đã được đăng tải trên các tạp chí chuyên ngành có uy tín trong nước và quốc tế. Bộ môn cũng đã chủ trì và tham gia nhiều đề tài nghiên cứu khoa học, hợp tác trên nhiều lĩnh vực liên quan đến các hướng nghiên cứu chính của bộ môn. Nhiều cán bộ của Bộ môn đã chuyển công tác, giữ những công tác lãnh đạo trong các trường của Đại học Đà Nẵng.

Sinh viên sau khi học chuyên ngành Mạng và Truyền thông có khả năng nghiên cứu, thiết kế và phát triển phần mềm ứng dụng, các dịch vụ trên mạng Internet, mạng truyền thông di động Triển khai các công nghệ mạng máy tính, các hệ thống truyền thông đa phương tiện. Thiết kế, vận hành và quản lý các hệ thống mạng và truyền thông máy tính. Xây dựng và triển khai các giải pháp an toàn hệ thống và bảo mật thông tin.

Đội ngũ cán bộ

Bộ môn gồm có 09 cán bộ, trong đó có 08 giảng viên và 01 cán bộ thực hành, trong đó có 01 Phó Giáo sư, 02 Tiến sĩ, 05 Thạc sỹ và 01 NCS.

STT

Hình ảnh

Họ và tên, Chức danh, Chức vụ

Thông tin liên hệ

Ghi chú

1 ĐẶNG THIÊN BÌNH - TRƯỞNG BỘ MÔN
TS, Giảng viên
Lý lịch khoa học
Điện thoại DĐ: 0935.556.678
Email: dtbinh@dut.udn.vn
 

2

PHẠM MINH TUẤN
TS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0913 230 910
Email: pmtuan@dut.udn.vn

 

3

MAI VĂN HÀ
ThS., Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 0236 3731 152
Điện thoại DĐ: 0905 161 888
Email: mvha999@gmail

 

4

NGUYỄN TẤN KHÔI
PGS. TS., Giảng viên cao cấp
Trưởng khoa Khoa Công nghệ thông tin
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0903 511 888
Email: ntkhoi@dut.udn.vn

 

5

NGUYỄN THẾ XUÂN LY
ThS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 0236 3821 621
Điện thoại DĐ: 0905 258 474
Email: ntxly@dut.udn.vn

 

6

NGUYỄN VĂN NGUYÊN
ThS, Giảng viên thực hành
Giáo vụ khoa
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 0236 3771 986
Điện thoại DĐ: 0903 577 986
Email: nvnguyen@dut.udn.vn

 

7

NGUYỄN THỊ LỆ QUYÊN
ThS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0934 879 935
Email: ntlequyen@dut.udn.vn

 

9

TRẦN HỒ THUỶ TIÊN
ThS.. Giảng viên chính
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 0236 3841 819
Điện thoại DĐ: 0983 461 008
Email: thttien@dut.udn.vn

 

 

10 NGUYỄN CÔNG DANH
ThS. Giảng viên tập sự
Lý lịch khoa học
Điện thoại DĐ: 0934901211
Email: ncdanh@dut.udn.vn
 

 

 

Hình ảnh giới thiệu chung của khoa

Liên hệ

Các tổ chức, cá nhân, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh quan tâm đến các lĩnh vực trên có thể liên hệ: pmtuan@dut.udn.vn


CÁC THÔNG TIN KHÁC