DHBK

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Năm học :
Tuần :

THỨ/NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

BỔ SUNG

Thứ 2

16/10/2017

07h30

Khoa Quản lý Dự Án tổ chức seminar khoa học cấp Khoa: “Điều chỉnh báo cáo tự đánh giá và danh mục minh chứng dựa trên chia sẻ kinh nghiệm hội thảo AUN-QA cấp trường”. Người báo cáo: TS. Phạm Anh Đức, ThS. Huỳnh Thị Minh Trúc

- Lãnh đạo khoa Quản lý Dự án;

- Đại diện phòng KT&DBCLGD;

- Nhóm chuyên trách báo cáo TĐG AUN-QA ngành Kinh tế Xây dựng;

- Giảng viên và Sinh viên có quan tâm

Văn phòng Khoa QLDA

Lãnh đạo Khoa QLDA

 

08h00

Đại hội Công đoàn Khoa Hóa nhiệm kỳ 2017 - 2022

- Toàn thể công đoàn viên thuộc Khoa Hóa;

- Mời đ/c Đoàn Anh Tuấn đại diện Ban Thường vụ Công đoàn Trường

VP Khoa

Chủ tịch Công đoàn Khoa

 

08h00

Tiếp đoàn viên công đoàn, CBVC-NLĐ

Đoàn viên công đoàn, CBVC-NLĐ.

VP Công đoàn Phòng 302 Khu A 41 Lê Duẩn

Chủ tịch Công đoàn ĐHĐN

 

08h30

Đại hội Công đoàn Khoa Kiến trúc nhiệm kỳ 2017 - 2022

- Toàn thể công đoàn viên thuộc Khoa Kiến trúc;

- Mời đ/c Phùng Minh Nguyên đại diện Ban Thường vụ Công đoàn Trường

VP Khoa

Chủ tịch Công đoàn Khoa

 

08h30

Giới thiệu về chiến dịch "Smart Campus" và thảo luận của nhóm nghiên cứu của dự án PAPIOT

- Lãnh đạo Viện DNIIT;

- Thành viên nhóm nghiên cứu PAPIOT;

- Lãnh đạo Phòng KHCN và HTQT;

- Cán bộ, giảng viên và sinh viên có quan tâm

Phòng A133

Lãnh đạo Viện DNIIT

 

09h00

Tiếp và làm việc với đại diện Đại học Queensland, Úc về các khả năng hợp tác trong đào tạo và NCKH

- Đại diện Đại học Queensland, Úc;

- Lãnh đạo các Phòng: Đào tạo, Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế;

- Lãnh đạo khoa Điện;

- Lãnh đạo Trung tâm Xuất sắc

Phòng khách khu A

Lãnh đạo Phòng KHCN và HTQT

 

09h00

Đại hội Công đoàn Khoa Cơ khí Giao thông nhiệm kỳ 2017 - 2022

- Toàn thể công đoàn viên thuộc Khoa Cơ khí Giao thông;

- Mời đ/c Lê Khánh Toàn đại diện Ban Thường vụ Công đoàn Trường

VP Khoa

Chủ tịch Công đoàn Khoa

 

09h00

Đại hội Công đoàn Khoa Quản lý Dự án nhiệm kỳ 2017 - 2022

- Toàn thể công đoàn viên thuộc Khoa Quản lý Dự án;

- Mời đ/c Đoàn Anh Tuấn đại diện Ban Thường vụ Công đoàn Trường

VP Khoa

Chủ tịch Công đoàn Khoa

 

09h00

Đại hội Chi bộ Khoa Công nghệ Nhiệt - Điện lạnh nhiệm kỳ 2017 - 2020

- Toàn thể đảng viên thuộc Khoa Công nghệ Nhiệt - Điện lạnh;

- Mời đ/c Lê Kim Hùng đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy Trường

VP Khoa

Bí thư Chi bộ

 

09h30 - 11h30

Trực tư vấn, hỗ trợ các CTĐT kiểm định AUN-QA

- Cán bộ, viên chức các Khoa quan tâm

A212, phòng TP KHCN&HTQT

Trưởng Phòng KHCN&HTQT

 

10h00

Họp cải tiến chương trình đào tạo ngành Kiến trúc theo tiêu chuẩn AUN (lần 1)

- Lãnh đạo Khoa Kiến trúc;

- Các cán bộ giảng viên thuộc nhóm thư ký AUN Khoa Kiến trúc;

- Khách mời

Văn phòng Khoa Kiến trúc

BCN Khoa Kiến trúc, Bí thư LCĐ Khoa, Chủ tịch Công đoàn bộ phận, khách mời

 

13h30

Hướng dẫn khai thác thông tin trong hệ thống thông tin quản lý để phục vụ công tác đảm bảo, kiểm định chất lượng

- Trưởng phòng Đào tạo;

- Đại diện nhóm viết báo cáo tự đánh giá chuẩn bị kiểm định CTĐT;

- Các giáo vụ khoa;

- Các CBVC khác có quan tâm.

Phòng họp khu A

Trưởng phòng Đào tạo

 

14h00 - 16h00

Trực tư vấn, hỗ trợ các CTĐT kiểm định AUN-QA

- Cán bộ, viên chức các Khoa quan tâm

A112, phòng TP TCHC

Trưởng Phòng TCHC

 

16h00

Họp Hội đồng Thi đua Khen thưởng cấp ĐHĐN

Theo QĐ số 633/QĐ-ĐHĐN ngày 24/02/2017 của Giám đốc ĐHĐN.

Phòng họp 1 Khu A 41 Lê Duẩn

Chủ tịch HĐ

 

Thứ 3

17/10/2017

08h00 - 11h30

Trực tư vấn, hỗ trợ các CTĐT kiểm định AUN-QA

- Cán bộ, viên chức các Khoa quan tâm

304a, phòng PGĐ TT HL&TT

Phó Giám đốc Phụ trách TT HL&TT

 

08h00 - 11h30

Trực tư vấn, hỗ trợ các CTĐT kiểm định AUN-QA

- Cán bộ, viên chức các Khoa quan tâm

Phòng TP CTSV

Trưởng Phòng CTSV

 

14h00

Lễ trao chứng nhận kiểm định cơ sở đào tạo của HCERES

- Ban Giám hiệu;

- Đại diện Lãnh đạo các Phòng

Trường ĐH Bách khoa Hà Nội

Ban Tổ chức

 

14h00

Đại hội Chi bộ Khoa Xây dựng Thủy lợi - Thủy điện nhiệm kỳ 2017 - 2020

- Toàn thể đảng viên thuộc Khoa Xây dựng Thủy lợi - Thủy điện;

- Mời đ/c Trương Hoài Chính đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy Trường

VP Khoa

Bí thư Chi bộ

 

Thứ 4

18/10/2017

08h00

Làm việc nhóm TRT "Năng lượng mới và tái tạo tích hợp trong hệ thống điện"

- Chủ nhiệm TRT;

- Thành viên TRT

Phòng 204 Trung tâm Học liệu và Truyền thông

Chủ nhiệm TRT

 

08h00 - 11h00

Trực tư vấn, hỗ trợ các CTĐT kiểm định AUN-QA

- Cán bộ, viên chức các Khoa quan tâm

Phòng TP CSVC

Trưởng Phòng CSVC

x

09h30

Khoa Quản lý Dự Án tổ chức Seminar khoa học cấp khoa;

- 1. "Đề xuất cải tiến đề cương chi tiết môn học: Kinh tế và Quản lý Doanh nghiệp theo mẫu 09". Người báo cáo: ThS. Nguyễn Thị Thu Thủy;

- 2. “Đề xuất cải tiến đề cương chi tiết môn học: Kinh tế Xây dựng theo mẫu 09”. Người báo cáo: ThS. Nguyễn Quang Trung;

- 3. “Đề xuất cải tiến đề cương chi tiết môn học: Thống kê Doanh nghiệp Xây dựng & môn học: Kế hoạch và Dự báo Xây dựng theo mẫu 09”. Người báo cáo: TS. Bùi Nữ Thanh Hà;

- 4. “Đề xuất cải tiến đề cương chi tiết môn học: Lập và thẩm định dự án Đầu tư theo mẫu 09”. Người báo cáo: TS. Phạm Anh Đức (Các Seminar được dùng để nghiệm thu đề cương chi tiết phục vụ công tác biên soạn giáo trình)

- Lãnh đạo Khoa Quản lý dự án;

- Cán bộ, Giảng viên khoa Quản lý dự án và các giảng viên có quan tâm;

- Sinh viên khoa Quản lý dự án có quan tâm;

- Đại diện phòng KHCN & HTQT;

Văn phòng khoa QLDA

Lãnh đạo Khoa QLDA

 

14h00 - 16h30

Trực tư vấn viết SAR Tiêu chuẩn 10,11 AUN-QA

- Cán bộ, viên chức các Khoa quan tâm

Phòng họp khu A

Phó Trưởng Phòng KT&ĐBCLGD

x

14h30

Tiếp và làm việc với đoàn Giáo sư HCERES (Pháp) về công tác kiểm định chất lượng giáo dục

- Ban Giám hiệu;

- Các Giáo sư của phái đoàn HCERES;

- Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Lãnh đạo các phòng KT&KĐCLGD, Đào tạo, TCHC, KHCN&HTQT, CTSV, CSVC, TTPC, KHTC và TT HL&TT;

- Các cán bộ, giảng viên khách mời

Phòng khách khu A

Ban Giám hiệu

 

Thứ 5

19/10/2017

07h45

Hội thảo Giáo dục Quốc tế lần thứ 2 (The 2nd International Education Fair 2017) Trường Đại học Kinh tế

- Mời: lãnh đạo ĐHĐN, Trưởng các Ban và lãnh đạo các CSGDĐHTV;

- Mời: lãnh đạo Sở GD&ĐT và Sở Ngoại vụ Tp. Đà Nẵng;

- Đại biểu có giấy mời;

- 11 Trường đối tác nước ngoài tham dự;

- Đại diện Ban Giám hiệu, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Trường ĐHKT;

- Phụ huynh, học sinh và sinh viên các trường THPT và ĐH trên địa bàn Tp. Đà Nẵng.

Hội trường E và Sảnh A, Tr. ĐHKT

Hiệu trưởng Trường ĐHKT

 

08h00 - 11h00

Khoa Xây dựng Thủy lợi – Thủy điện tổ chức Seminar Khoa học: "Dự báo độ lún mặt đất và xâm nhập mặn khi khai thác nước ngầm ở tỉnh Trà Vinh" Người trình bày: NCS Huỳnh Văn Hiệp

- Lãnh đạo khoa Xây dựng Thủy lợi – Thủy điện;

- Cán bộ và Giảng viên khoa Xây dựng Thủy lợi – Thủy điện;

- Đại diện phòng KHCN & HTQT;

- Cán bộ, giảng viên các đơn vị khác có quan tâm.

Phòng họp Khoa XDTL-TĐ

Lãnh đạo Khoa Xây dựng Thủy lợi – Thủy điện

 

10h00

Đại hội Công đoàn Khoa Điện tử Viễn thông nhiệm kỳ 2017 - 2022

- Toàn thể công đoàn viên thuộc Khoa Điện tử Viễn thông;

- Mời đ/c Lê Khánh Toàn đại diện Ban Thường vụ Công đoàn Trường.

VP Khoa

Chủ tịch Công đoàn Khoa

 

10h00

Đại hội Chi bộ Khoa Cơ khí Giao thông nhiệm kỳ 2017 - 2020

- Toàn thể đảng viên thuộc Khoa Cơ khí Giao thông;

- Mời đ/c Phan Minh Đức đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy Trường

VP Khoa

Bí thư Chi bộ

 

10h00

Tập huấn nâng cao kỹ năng viết bản SAR theo tiêu chuẩn AUN-QA V3.0

Toàn bộ cán bộ giảng viên khoa Kiến trúc.

Văn phòng khoa Kiến trúc

Lãnh đạo Khoa Kiến trúc

x

13h30

Khoa Điện tổ chức Seminar cấp khoa: "Mô hình các phần tử trong lưới điện nhỏ". Người báo cáo: TS. Lưu Ngọc An

- Lãnh đạo Khoa Điện;

- Đại diện phòng KHCN & HTQT;

- Cán bộ, Giảng viên và sinh viên Khoa Điện;

- Giảng viên và sinh viên có quan tâm

Văn phòng Khoa Điện

Lãnh đạo Khoa Điện

 

14h00

Bàn về kế hoạch di dời hạ tầng CNTT Trung tâm Thông tin Học liệu và công tác quản lý “Phần mềm hệ thống thư viện” mới

- ĐHĐN: PGĐ Ngô Văn Dưỡng; Đại diện: Văn phòng, Tổ Quản trị mạng, Ban CSVC;

- Trung tâm TTHL: Giám đốc, Tổ HC-CNTT;

- Trung tâm Học liệu và Truyền thông Trường ĐHBK: Giám đốc, Cán bộ CNTT.

Phòng họp 2 Khu A 41 Lê Duẩn

PGĐ ĐHĐN PGS.TS Ngô Văn Dưỡng

 

14h00

Tiếp cán bộ, công chức

Cán bộ, công chức có nhu cầu.

Phòng Giám đốc ĐHĐN

GĐ ĐHĐN

 

14h00 - 14h30

Hội ý Ban Thường vụ ĐU trường

- Ban thường vụ ĐU trường

Phòng Bí thư

Bí thư ĐU trường

 

14h30 - 16h00

Họp Ban chấp hành Đảng bộ Trường

- Đảng ủy viên

Phòng họp khu A

Bí thư ĐU trường

 

16h00

Họp Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ ĐHĐN

Theo QĐ số 115/QĐ-CTĐ ngày 06/5/2013 của Hội Chữ thập đỏ TP. Đà Nẵng.

Phòng họp 2 Khu A 41 Lê Duẩn

Chủ tịch Hội CTĐ ĐHĐN

 

16h00 - 16h15

Họp liên tịch Đảng ủy và Hội đồng trường

- Đảng ủy viên;

- Thành viên Hội đồng trường

Phòng khách khu A

Hội đồng trường, Bí thư ĐU

 

16h15 - 17h00

Họp Hội đồng trường - năm học 2017-2018

- Thành viên Hội đồng trường

Phòng khách khu A

Chủ tịch HĐ trường

 

17h30

Đại hội Chi bộ Khoa Điện ;nhiệm kỳ 2017 - 2020.

- Toàn thể đảng viên thuộc chi bộ Khoa Điện;

- Mời đ/c Lê Kim Hùng đại diện BTV Đảng ủy Trường

VP Khoa Điện

Bí thư Chi bộ

 

Thứ 6

20/10/2017

08h00 - 11h30

Trực tư vấn viết SAR Tiêu chuẩn 4,5,8,9 AUN-QA

- Cán bộ, viên chức các Khoa quan tâm

Phòng khách khu A

Trưởng Phòng KT&ĐBCLGD

x

08h00 - 11h30

Trực tư vấn viết SAR Tiêu chuẩn 1,2,3 AUN-QA

- Cán bộ, viên chức các Khoa quan tâm

Phòng khách khu A

Trưởng Phòng Đào Tạo

x

08h00 - 11h30

Làm việc nhóm TRT "Năng lượng mới và tái tạo tích hợp trong hệ thống điện"

- Chủ nhiệm TRT;

- Thành viên TRT

Phòng 204 Trung tâm Học liệu và Truyền thông

Chủ nhiệm TRT

 

08h00 - 11h30

Nhóm nghiên cứu Bộ môn Kỹ thuật Hóa dầu (TS. Phạm Thị Đoan Trinh)

- Chủ nhiệm nhóm nghiên cứu;

- Thành viên nhóm nghiên cứu

Phòng 301 Trung tâm Học liệu và Truyền thông

Chủ nhiệm nhóm nghiên cứu

 

08h00 - 11h30

Trực tư vấn, hỗ trợ các CTĐT kiểm định AUN-QA

- Cán bộ, viên chức các Khoa quan tâm

phòng khách khu A

Trưởng Phòng ĐT, KT&ĐBCLGD

 

08h30

Báo cáo chuyên đề về 'Hệ thống hóa minh chứng cho báo cáo tự đánh giá AUN-QA ngành Kỹ thuật dầu khí'

- Các thành viên Ban thư ký và tổ minh chứng không có giờ dạy tham gia;

- Thành viên tổ minh chứng (không thuộc Ban thư ký)

VP Bộ môn Công nghệ hóa học-Dầu và khí A115

Trưởng Bộ môn Công nghệ hóa học-Dầu và khí

x

13h30

Hội nghị cán bộ công chức, viên chức Trường ĐH Bách khoa năm 2017

Theo thông báo triệu tập

Hội trường khu F

Hiệu trưởng, Chủ tịch CĐ trường

 

Thứ 7

21/10/2017

08h00

Thi tuyển viên chức đợt 2 năm 2017

- Hội đồng thi;

- Các ứng viên đã qua sơ tuyển

Khu A

Hội đồng thi

 

08h30

Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Phan Quốc Nghĩa, Ngành: Khoa học máy tính, Mã số: 62.48.01.01

- Theo QĐ số 3157/QĐ-ĐHĐN, ngày 19/9/2017 của Giám đốc ĐHĐN;

- Các cá nhân có quan tâm.

Phòng họp 1 Khu A 41 Lê Duẩn

Chủ tịch Hội đồng

 

14h30

Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Phạm Nguyễn Minh Nhựt, Ngành: Khoa học máy tính, Mã số: 62.48.01.01

- Theo QĐ số 3158/QĐ-ĐHĐN, ngày 19/9/2017 của Giám đốc ĐHĐN;

- Các cá nhân có quan tâm.

Phòng họp 1 Khu A 41 Lê Duẩn

Chủ tịch Hội đồng

 

18h00

Đêm hội truyền thống sinh viên Kiến trúc - Đón tân sinh viên khóa 2017 Khoa Kiến trúc

- Lãnh đạo Khoa Kiến trúc;

- Toàn thể cán bộ giảng viên Khoa Kiến trúc;

- Sinh viên Khóa 2017 và sinh viên các khóa ;

- Khách mời

Hội trường khu F

Liên chi Đoàn Khoa Kiến trúc, BCN Khoa Kiến trúc

 

Chủ nhật

22/10/2017

08h30

Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Châu Thành Hiền, Ngành: Công nghệ thực phẩm, Mã số: 62.54.01.01

- Theo QĐ số 2693/QĐ-ĐHĐN, ngày 21/8/2017 của Giám đốc ĐHĐN;

- Các cá nhân có quan tâm.

Phòng họp 1 Khu A 41 Lê Duẩn

Chủ tịch Hội đồng

 

19h00

Vòng Chung khảo cuộc thi “Sinh viên ĐHĐN với APEC 2017”

- Các Ban phụ trách tổ chức Cuộc thi theo QĐ 04, 05/ĐHĐN-ĐTN ngày 24/8/2017 của BTVĐoàn ĐHĐN;

- Các đội tuyển tham gia cuộc thi;

- ĐVTN tham dự theo Thông tri triệu tập số 09TTTT/ĐHĐN-ĐTN ngày 12/10/2017 của BCH Đoàn ĐHĐN;

- Đại biểu có giấy mời.

Nhà hát Trưng Vương, TP Đà Nẵng

BTC Cuộc thi