DHBK

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Năm học :
Tuần :

THỨ/NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

BỔ SUNG

Thứ 2

25/06/2018

07h30 - 16h30

Viết Báo cáo Tự đánh giá và chuẩn bị minh chứng V3.0 cho các CTĐT: KTXD CTGT, KTXD, KT

- Đại diện Lãnh đạo Khoa;

- Ban thư ký BCTĐG;

- Các nhóm chuyên trách viết BCTĐG

VP Khoa: XDCĐ, QLDA, KT

Đại diện Lãnh đạo Khoa

 

08h00 - 11h00

Công ty Cổ phần tập đoàn xây dựng Hòa Bình trao quyết định tiếp nhận làm việc cho sinh viên khóa 2013

- Giám đốc nhân sự công ty Cổ phần tập đoàn xây dựng Hòa Bình;

- Đại diện Lãnh đạo: Khoa XDDD&CN, Phòng CTSV;

- 30 sinh viên vượt qua đợt phỏng vấn tuyển dụng của công ty

Phòng Hội thảo E

Phòng Công tác sinh viên

 

15h00 - 16h00

Tiếp và làm việc với đại diện Nghiệp đoàn Jnet về việc tổ chức tuyển dụng kỹ sư làm việc tại Nhật Bản.

- Đại diện Nghiệp đoàn Jnet Nhật Bản;

- Đại diện Lãnh đạo Phòng CTSV

Phòng khách khu A

Phòng Công tác sinh viên

 

Thứ 3

26/06/2018

07h30 - 16h30

Viết Báo cáo Tự đánh giá và chuẩn bị minh chứng V3.0 cho các CTĐT: KTXD CTGT, KTXD, KT

- Đại diện Lãnh đạo Khoa;

- Ban thư ký BCTĐG;

- Các nhóm chuyên trách viết BCTĐG

VP Khoa: XDCĐ, QLDA, KT

Đại diện Lãnh đạo Khoa

 

16h00

Họp Hội đồng xét nâng bậc lương năm 2018 cấp ĐHĐN

Theo QĐ số 1874/QĐ-ĐHĐN ngày 06/6/2018 của Giám đốc ĐHĐN.

Phòng họp 1 Khu A 41 Lê Duẩn

Phó GĐ phụ trách ĐHĐN PGS.TS Nguyễn Ngọc Vũ

 

Thứ 4

27/06/2018

07h30 - 16h30

Viết Báo cáo Tự đánh giá và chuẩn bị minh chứng V3.0 cho các CTĐT: KTXD CTGT, KTXD, KT

- Đại diện Lãnh đạo Khoa;

- Ban thư ký BCTĐG;

- Các nhóm chuyên trách viết BCTĐG

VP Khoa: XDCĐ, QLDA, KT

Đại diện Lãnh đạo Khoa

 

08h00

Viết Báo cáo Tự đánh giá và chuẩn bị minh chứng V3.0 cho các CTĐT: KTXD CTGT, KTXD, KT

- Đại diện Lãnh đạo Khoa;

- Ban thư ký BCTĐG;

- Các nhóm chuyên trách viết BCTĐG

VP Khoa: XDCĐ, QLDA, KT

Đại diện Lãnh đạo Khoa

 

Thứ 5

28/06/2018

08h30

Seminar về kiểm định ngành kiến trúc theo tiêu chuẩn Hoa Kỳ (National Architectural Accreditation Board, NAAB). Diễn giả: GS. David Rockwood, Đại học Hawaii, Hoa Kỳ

- GS. David Rockwood;

- Lãnh đạo phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng;

- Lãnh đạo phòng Đào tạo;Toàn bộ cán bộ giảng viên Khoa Kiến trúc.

Văn phòng Khoa Kiến trúc

Lãnh đạo Khoa Kiến trúc

 

09h00

Tiếp công ty Tanaka Machinery, Nhật Bản

- ĐHĐN: Trưởng Ban HTQT;

- Trường ĐHBK: Đại diện Lãnh đạo Khoa Cơ khí Giao thông.

Phòng 8010 Khu B 41 Lê Duẩn

Trưởng Ban HTQT

 

13h30 - 17h00

Hội thảo Đánh giá BCTĐG V3.0 của các CTĐT KTXD CTGT, KTXD, KT theo AUN-QA, TC 1 - TC 5

- Phó Hiệu trưởng phụ trách KĐCL;

- Tổ Tư vấn AUN-QA: Tất cả thành viên;

- Phòng KT&ĐBCLGD, Phòng ĐT: Đại diện Lãnh đạo Phòng phụ trách ĐBCL;

- Khoa: Đại diện Lãnh đạo Khoa, Ban thư ký BCTĐG, Thành viên Nhóm chuyên trách TC 1-5;

- Cán bộ tham gia tổ chức Hội thảo theo phân công.

Phòng họp khu A

Phó Hiệu Trưởng phụ trách KĐCL

 

Thứ 6

29/06/2018

08h00 - 11h30

Hội thảo Đánh giá BCTĐG V3.0 của các CTĐT KTXD CTGT, KTXD, KT theo AUN-QA, TC 6 - TC 9

- Phó Hiệu trưởng phụ trách KĐCL;

- Tổ Tư vấn AUN-QA: Tất cả thành viên;

- Phòng KT&ĐBCLGD, Phòng ĐT: Đại diện Lãnh đạo Phòng phụ trách ĐBCL;

- Khoa: Đại diện Lãnh đạo Khoa, Ban thư ký BCTĐG, Thành viên Nhóm chuyên trách TC 1-5;

- Cán bộ tham gia tổ chức Hội thảo theo phân công.

Phòng họp khu A

Phó Hiệu Trưởng phụ trách KĐCL

 

08h00 - 12h00

Nghiệm thu đề tài khoa học công nghệ cấp thành phố: Nghiên cứu sử dụng bột đá phế thải Non Nước để chế tạo vật liệu Composite.;Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Đoàn Thị Thu Loan, Khoa Hóa

- Các thành viên của hội đồng theo Quyết định;

- Đại diện Ban Giám hiệu;

- Lãnh đạo Phòng KHCN và HTQT;

- Ban chủ nhiệm đề tài và các đại biểu khách mời;

- Cán bộ, giảng viên và sinh viên có quan tâm.

Phòng khách khu A

Chủ tịch Hội đồng

 

08h00 (Sáng) 14h00 (Chiều)

Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết ;Trung ương 7, Khóa XII bằng hình thức trực tuyến

- Ủy viên BTV Đảng ủy ĐHĐN;

- Trưởng, phó Ban Tuyên huấn Đảng ủy ĐHĐN.

Hội trường Tr. Chính trị thành phố, số 34 Hồ Nghinh, Q. Sơn Trà

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng

 

14h00 - 16h30

Hội thảo Đánh giá BCTĐG V3.0 của các CTĐT KTXD CTGT, KTXD, KT theo AUN-QA, TC 10 - TC 11

- Phó Hiệu trưởng phụ trách KĐCL;

- Tổ Tư vấn AUN-QA: Tất cả thành viên;

- Phòng KT&ĐBCLGD, Phòng ĐT: Đại diện Lãnh đạo Phòng phụ trách ĐBCL;

- Khoa: Đại diện Lãnh đạo Khoa, Ban thư ký BCTĐG, Thành viên Nhóm chuyên trách TC 1-5;

- Cán bộ tham gia tổ chức Hội thảo theo phân công.

Phòng họp khu A

Phó Hiệu Trưởng phụ trách KĐCL

 

16h30

Họp Hội đồng tuyển sinh sau đại học Khóa 37

Theo QĐ số 1046/QĐ-ĐHĐN ngày 03/4/2018 của Giám đốc ĐHĐN.

Phòng họp 1 Khu A 41 Lê Duẩn

Phó GĐ phụ trách ĐHĐN PGS.TS Nguyễn Ngọc Vũ

 

Thứ 7

30/06/2018

07h30 - 11h30

Bảo vệ luận văn thạc sĩ K31.XGT ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

Thành viên Hội đồng theo Quyết định số: 785-786/QĐ-ĐHBK ngày 12/6/2018

Phòng Chuyên đề A134

Chủ tịch Hội đồng (theo Quyết định)

 

Chủ nhật

01/07/2018