DHBK

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Năm học :
Tuần :

THỨ/NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

BỔ SUNG

Thứ 2

16/09/2019

08h00-11h00

Khai giảng và định hướng phương pháp học IELTS cho sinh viên Chương trình tiên tiến khóa 2019

- Trung tâm Ngoại ngữ AEC: Ban Giám đốc và GV Phụ trách;

- Đại diện Ban Giám Hiệu;

- Đại diện Lãnh đạo Phòng Đào tạo;

- Khoa FAST: Đại diện Lãnh đạo Khoa, Phụ trách các Chương trình;

- Sinh viên khóa 2019 Chương trình tiên tiến.

- Giảng viên có quan tâm.

C.303 và C.304

Trung tâm Ngoại ngữ AEC

 

09h00-10h00

Khai giảng Khóa học thực nghiệm của đoàn trường Đại học Quốc gia Yokohama, Nhật Bản và trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN

- Đại diện Ban Giám hiệu;

- Đoàn GS của trường Đại học Quốc gia Yokohama, Nhật Bản ;

- Đại diện Lãnh đạo Khoa Cơ khí, Cơ khí Giao thông, Điện, Điện tử Viễn thông, Fast;

- Đại diện Lãnh đạo Phòng Khoa học Công nghệ & Hợp tác Quốc tế;

- Sinh viên của các Khoa tham gia khóa học;

- Trung tâm học liệu và truyền thông chụp hình và đăng tin

Phòng S.02.01

Ban Giám hiệu

 

09h00-10h30

Họp bàn triển khai xây dựng đề án mở ngành đào tạo "Kỹ thuật hàng không" trình độ Đại học

- Ban Giám hiệu: Phó Hiệu trưởng TS. Phan Minh Đức;

- Trưởng phòng: ĐT, CSVC, KHTC;

- Khoa Cơ khí, CKGT: Trưởng Khoa, Trưởng Bộ môn.

Phòng họp khu A

Phó Hiệu trưởng TS. Phan Minh Đức

 

09h30-11h30

Hội nghị CBCCVC năm học 2019-2020 Khoa XD Thủy lợi-Thủy điện

- Đại diện BGH;

- Đại diện BCH CĐ Trường;

- Toàn thể CBVC Khoa

VP Khoa

Lãnh đạo Khoa

 

10h00

Khóa học thực nghiệm của đoàn trường Đại học Quốc gia Yokohama, Nhật Bản và trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN: bố trí dụng cụ và trang thiết bị dạy học

- Đoàn GS của trường Đại học Quốc gia Yokohama, Nhật Bản ;

- Đại diện Lãnh đạo Khoa Cơ khí, Cơ khí Giao thông, Điện, Điện tử Viễn thông, Fast;

- Đại diện Lãnh đạo Phòng Khoa học Công nghệ & Hợp tác Quốc tế;

- Sinh viên của các Khoa tham gia khóa học;

Phòng S.04.01 và Phòng S.04.03

Ban Tổ chức lớp học

 

10h00

Triển khai dự án Learning Express V

(từ ngày 16-27/9/2019)

- Các giảng viên ban điều phối của LEX 2019

- Sinh viên SP và sinh viên DUT được tuyển chọn

Trường Đại học Bách khoa và Huyện Hòa Vang

Đoàn thanh niên

 

13h30

Ban Giám hiệu làm việc với Khoa Cơ khí giao thông về công tác đào tạo (thực hành, thí nghiệm, thực tập)

- Ban Giám hiệu;

- Các Trưởng phòng: Đào tạo, Cơ sở-Vật chất;

- Đại diện lãnh đạo Phòng TC-HC;

- Khoa Cơ khí GT: Trưởng khoa, Trưởng Bộ môn; CBVC xưởng/phòng thí nghiệm.

Khoa Cơ khí GT; Xưởng, Phòng thí nghiệm thuộc khoa

Ban Giám hiệu

 

14h00

Họp giao ban công tác cơ sở vật chất năm học 2019-2020

- ĐHĐN: PGĐ Ngô Văn Dưỡng; Đại diện Lãnh đạo: Ban KHTC, Văn phòng ĐHĐN; Lãnh đạo Ban CSVC và các chuyên viên;

- Các đơn vị thành viên: Đại diện: BGH phụ trách CSVC, lãnh đạo Phòng CSVC, Phòng KHTC;

- Khoa, Trung tâm thuộc và trực thuộc ĐHĐN: Đại diện lãnh đạo.

Phòng họp 1 Khu A 41 Lê Duẩn

PGĐ ĐHĐN PGS.TS Ngô Văn Dưỡng

 

14h00-17h00

1. Lớp thực nghiệm trên bộ dụng cụ cơ khí do GS. Kazumi Matsui trường Đại học Quốc gia Yokohama, Nhật Bản giảng dạy.

2. Lớp thực nghiệm về Robot do GS. Tomoyuki Shimono trường Đại học Quốc gia Yokohama, Nhật Bản giảng dạy.

3. Lớp thực nghiệm về Nhiệt học do GS. Araki Takuto trường Đại học Quốc gia Yokohama, Nhật Bản giảng dạy

- Đoàn GS của trường Đại học Quốc gia Yokohama, Nhật Bản ;

- Đại diện Lãnh đạo và Giảng viên Khoa Cơ khí, Cơ khí Giao thông, Điện, Điện tử Viễn thông, Fast;

- Sinh viên của các Khoa tham gia khóa học;

Phòng S.04.01; Phòng S.02.01; Phòng S.04.03

Ban Tổ chức lớp học

 

15h00-17h00

Hội nghị CBVC năm 2019 của Phòng CTSV, TT Hỗ trợ SV&QHDN, VP ĐTN

- Đại biểu, khách mời;

- CBVC của Phòng CTSV, TT Hỗ trợ SV&QHDN, VP ĐTN;

VP KTX

Trưởng phòng và Chủ tịch Công đoàn Phòng CTSV

 

19h30

Lễ Vinh danh thủ khoa và nâng bước tân sinh viên ĐHĐN năm 2019

- Ban Giám đốc ĐHĐN; Trưởng các Ban;

- Hiệu trưởng các Trường; Thủ trưởng các đơn vị;

- BTC theo Quyết định số 2542/QĐ-ĐHĐN ngày 21/8/2019 của Giám đốc ĐHĐN;

- SV được triệu tập theo Công văn số 2839/ĐHĐN-HSSV ngày 04/9/2019 của ĐHĐN;

- Đại biểu theo Giấy mời.

Nhà hát Trưng Vương TP. Đà Nẵng

Giám đốc ĐHĐN

 

Thứ 3

17/09/2019

07h45

Hội nghị trực tuyến sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII); 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh và tuyên dương khen thưởng gương điển hình tiêu biểu trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Theo Thông báo số 1129-CV/ĐU ngày 29/8/2019 của Đảng ủy ĐHĐN.

Hội trường 41 Lê Duẩn

Bí thư Đảng ủy ĐHĐN

 

08h30

Lễ khai mạc Dự án Learning Express V

- Đại diện Ban giám hiệu

- Ban điều hành dự án (QĐ số: 2146/QĐ-ĐHBK, ngày 20 tháng 8 năm 2019)

- Các giảng viên điều phối viên của LEX 2019

- Sinh viên SP và sinh viên DUT được tuyển chọn

Tầng 3, Trung tâm học liệu và truyền thông

Đoàn thanh niên

 

08h30-17h00

1. Lớp thực nghiệm trên bộ dụng cụ cơ khí do GS. Kazumi Matsui trường Đại học Quốc gia Yokohama, Nhật Bản giảng dạy.

2. Lớp thực nghiệm về Robot do GS. Tomoyuki Shimono trường Đại học Quốc gia Yokohama, Nhật Bản giảng dạy.

3. Lớp thực nghiệm về Nhiệt học do GS. Araki Takuto trường Đại học Quốc gia Yokohama, Nhật Bản giảng dạy

- Đoàn GS của trường Đại học Quốc gia Yokohama, Nhật Bản ;

- Đại diện Lãnh đạo, Giảng viên các Khoa Cơ khí, Cơ khí Giao thông, Điện, Điện tử Viễn thông, Fast;

- Sinh viên của các Khoa tham gia khóa học;

Phòng S.04.01, Phòng S.02.01, Phòng S.04.03

Ban Tổ chức lớp học

 

09h30

Hội nghị CBCCVC năm học 2019-2020 Khoa Kiến trúc

- Đại diện Ban Giám hiệu

- Đại diện Ban Chấp hành Công đoàn trường

- Toàn thể CBVC Khoa Kiến trúc

Văn phòng Khoa

Trưởng khoa

 

13h30-16h00

Tiếp sinh viên

Sinh viên có nhu cầu

Phòng PHT PGS.TS.Nguyễn Hữu Hiếu

PGS.TS.Nguyễn Hữu Hiếu

 

14h00-15h30

Họp liên tịch BTV ĐU trường ĐHBK với BTV Đoàn thanh niên trường

Như bên

Phòng họp khu A

Bí thư Đảng ủy trường ĐHBK

 

Thứ 4

18/09/2019

08h30-17h00

1. Lớp thực nghiệm trên bộ dụng cụ cơ khí do GS. Kazumi Matsui trường Đại học Quốc gia Yokohama, Nhật Bản giảng dạy.

2. Lớp thực nghiệm về Robot do GS. Tomoyuki Shimono trường Đại học Quốc gia Yokohama, Nhật Bản giảng dạy.

3. Lớp thực nghiệm về Nhiệt học do GS. Araki Takuto trường Đại học Quốc gia Yokohama, Nhật Bản giảng dạy

- Đoàn GS của trường Đại học Quốc gia Yokohama, Nhật Bản ;

- Đại diện Lãnh đạo, Giảng viên các Khoa Cơ khí, Cơ khí Giao thông, Điện, Điện tử Viễn thông, Fast;

- Sinh viên của các Khoa tham gia khóa học;

Phòng S.04.01, Phòng S.02.01, Phòng S.04.03

Ban Tổ chức lớp học

 

16h00

Họp Ban Thường vụ Công đoàn ĐHĐN

Như bên.

Phòng 301 Khu A 41 Lê Duẩn

Chủ tịch Công đoàn ĐHĐN

 

Cả ngày

Thi tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2019 (vòng 2) đối với các vị trí Giảng viên và chuyên viên tại các đơn vị: Khoa CKGT, Viện DPIST, Trung tâm HL&TT, Phòng Đào tạo.

- Các Ban kiểm tra sát hạch của các đơn vị có ứng viên dự tuyển;

- Các ứng viên tham gia dự thi vòng 2.

- Văn phòng các Khoa: đối với các ứng viên dự tuyển Giảng viên.

- Phòng 3.2, 3.3 - Trung tâm Học liệu và Truyền thông: đối với các ứng viên dự tuyển chuyên viên tại các đơn vị: Khoa CKGT, Viện DPIST, Trung tâm HL&TT, Phòng Đào tạo.

Trưởng ban Ban kiểm tra sát hạch chuyên môn của các đơn vị

 

Thứ 5

19/09/2019

08h00

Làm việc với Cục Quản lý chất lượng - Bộ GD&ĐT về công tác sát hạch, cấp chứng chỉ CNTT

- Đoàn kiểm tra của Cục Quản lý chất lượng - Bộ GD&ĐT;

- Đại diện Ban Giám hiệu;

- Đại diện Phòng Đào tạo (PGS.TS. Nguyễn Thị Diệu Hằng);

- Lãnh đạo Trung tâm Tin học Bách khoa;

- Các CBVC có liên quan công tác sát hạch & cấp chứng chỉ CNTT

- Phòng khách;

- Trung tâm Tin học Bách khoa

Trưởng Đoàn kiểm tra của Cục Quản lý chất lượng

x

08h00

Tập huấn quản lý, sử dụng hệ thống Quản lý nhân sự HRM

- ĐHĐN: Ban TCCB: Phó Trưởng ban ThS. Lê Ngọc Khánh, Chuyên viên phụ trách;

- Các đơn vị thành viên, các đơn vị thuộc và đơn vị trực thuộc ĐHĐN: Chuyên viên phụ trách hệ thống;

- Mời đ/c Trần Nguyễn Việt Hùng, Trung tâm PTPM ĐHĐN.

Phòng 8009 Khu B 41 Lê Duẩn

Phó Trưởng Ban TCCB ThS. Lê Ngọc Khánh

 

08h30-17h00

1. Lớp thực nghiệm trên bộ dụng cụ cơ khí do GS. Kazumi Matsui trường Đại học Quốc gia Yokohama, Nhật Bản giảng dạy.

2. Lớp thực nghiệm về Robot do GS. Tomoyuki Shimono trường Đại học Quốc gia Yokohama, Nhật Bản giảng dạy.

3. Lớp thực nghiệm về Nhiệt học do GS. Araki Takuto trường Đại học Quốc gia Yokohama, Nhật Bản giảng dạy

- Đoàn GS của trường Đại học Quốc gia Yokohama, Nhật Bản ;

- Đại diện Lãnh đạo, Giảng viên các Khoa Cơ khí, Cơ khí Giao thông, Điện, Điện tử Viễn thông, Fast;

- Sinh viên của các Khoa tham gia khóa học;

Phòng S.04.01, Phòng S.02.01, Phòng S.04.03

Ban Tổ chức lớp học

 

13h30

Ban Giám hiệu làm việc với Khoa Công nghệ Nhiệt-Điện lạnh về công tác đào tạo (thực hành, thí nghiệm, thực tập)

- Ban Giám hiệu;

- Các Trưởng phòng: Đào tạo, Cơ sở-Vật chất;

- Đại diện lãnh đạo Phòng TC-HC;

- Khoa Nhiệt: Trưởng khoa, Trưởng Bộ môn; CBVC xưởng/phòng thí nghiệm.

Khoa Nhiệt; Xưởng, Phòng thí nghiệm thuộc khoa

Ban Giám hiệu

 

14h00

Tiếp cán bộ, viên chức

Các cán bộ, viên chức, người lao động có nhu cầu.

Phòng Giám đốc ĐHĐN

Giám đốc ĐHĐN

 

Cả ngày

Thi tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2019 (vòng 2) đối với vị trí chuyên viên của Trung tâm HTSV&QHDN

- Ban kiểm tra sát hạch Trung tâm HTSV&QHDN;

- Các ứng viên tham gia dự tuyển vị trí chuyên viên của Trung tâm HTSV&QHDN

- Phòng 3.2 , 3.3 - Trung tâm Học liệu và Truyền thông

- Trưởng ban Ban kiểm tra sát hạch chuyên môn của Trung tâm HTSV&QHDN;

 

Thứ 6

20/09/2019

08h30-17h00

1. Lớp thực nghiệm trên bộ dụng cụ cơ khí do GS. Kazumi Matsui trường Đại học Quốc gia Yokohama, Nhật Bản giảng dạy.

2. Lớp thực nghiệm về Robot do GS. Tomoyuki Shimono trường Đại học Quốc gia Yokohama, Nhật Bản giảng dạy.

3. Lớp thực nghiệm về Nhiệt học do GS. Araki Takuto trường Đại học Quốc gia Yokohama, Nhật Bản giảng dạy

-Bế mạc.

- Đoàn GS của trường Đại học Quốc gia Yokohama, Nhật Bản ;

- Đại diện Lãnh đạo, Giảng viên các Khoa Cơ khí, Cơ khí Giao thông, Điện, Điện tử Viễn thông, Fast;

- Sinh viên của các Khoa tham gia khóa học;

- Đại diện Lãnh đạo phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế

Phòng S.04.01, Phòng S.02.01, Phòng S.04.03

Ban Tổ chức lớp học

 

08h45-16h00

Hội thảo "Các mô hình, cấu trúc và hoạt động của Hội đồng tư vấn Doanh nghiệp (IAB) phục vụ phát triển CTĐT"

- TS. Charles Mclntyre, Trường Đại học Indiana và Trường Đại học Purdue Indianapolis

- Phó HT TS. Phan Minh Đức

- Phòng ĐT, KT&ĐBCLGD: Đại diện Lãnh đạo Phòng và Chuyên viên phụ trách

- Khoa đào tạo CLC: Tổ trưởng Tổ xây dựng CTĐT CLC và Đại diện Hội đồng tư vấn doanh nghiệp cấp CTĐT (cho mỗi CTĐT CLC)

- Phòng khách khu A

- Phó HT TS. Phan Minh Đức

 

14h00-16h30

Họp giao ban các đơn vị chức năng trong trường

Ban giám hiệu, trưởng các đơn vị chức năng trong trường

Phòng họp khu A

Hiệu trưởng

 

Thứ 7

21/09/2019

08h00-11h00

Công Nghệ 4.0- Con đường nghề nghiệp cho thế hệ Z tiếp theo

- Đại diện Ban Giám hiệu - PGS. TS Nguyễn Hữu Hiếu

- Kevin Tùng nhà sáng lập và CEO của JobHop;

- Đại diện Lãnh đạo Phòng CTSV;

- Cán bộ, giảng viên có quan tâm;

- Sinh viên đăng ký tham dự;

Hội trường F

Phòng Công tác sinh viên

 

09h00-10h00

Chương trình trao học bổng Takemoto Denki cho sinh viên Trường Đại học Bách khoa

- Ban Lãnh đạo Công ty Takemoto Denki Nhật Bản;

- Đại diện Ban Giám hiệu - PGS. TS Nguyễn Hữu Hiếu;

- Thành viên Hội đồng xét cấp học bổng tài trợ;

- Sinh viên nhận học bổng Công ty Takemoto Denki;

Phòng khách A

Phòng CTSV

 

Chủ nhật

22/09/2019

09h00 – 11h55

Công ty Honeywell – UOP phỏng vấn sinh viên ngành kỹ thuật Dầu khí để tuyển chọn sinh viên thực tập hè (2 tháng) tại trụ sở chính của công ty tại Illinois (Hoa kỳ)

- Đoàn công tác của công ty Honeywell – UOP

- 05 sinh viên ngành Kỹ thuật Dầu khí, trường Đại học Bách khoa đã được nhận học bổng của Honeywell – UOP năm học 2019 - 2020

Boardroom Meeting room, tầng 3, Khách sạn Hilton Da Nang

50 Bạch Đằng, Đà Nẵng

Trưởng đoàn công tác của công ty Honeywell – UOP

x

12h00 – 14h00

Lễ Công bố, trao học bổng của Công ty Honeywell – UOP cho 5 sinh viên ngành kỹ thuật Dầu khí, trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng và tiệc chiêu đãi

- Đại diện Ban Giám hiệu,

- Đoàn công tác của công ty Honeywell – UOP,

- Các Đại biểu khách mời,

- Lãnh đạo Khoa Hóa, Lãnh đạo Bộ môn Công nghệ Hóa học – Dầu và Khí,

- Cán bộ, giảng viên Bộ môn Công nghệ Hóa học – Dầu và Khí,

- Các sinh viên nhận học bổng và được điều động

Meeting room 4-5-6, tầng 3, Khách sạn Hilton Da Nang

50 Bạch Đằng, Đà Nẵng

Lãnh đạo Công ty Honeywell – UOP và Trường Đại học Bách khoa

x

PHỤ LỤC

THỨ/NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

BỔ SUNG

Thứ 2

16/09/2019

10h00-11h00

Họp Hội đồng xét chọn sinh viên nhận Học bổng Penguin 2019, Nhật Bản

Chủ tịch và Thành viên hội đồng theo Quyết định

Phòng S02.01

Chủ tịch Hội đồng

 

11h00

Họp Hội đồng xét duyệt đề tài Sinh viên Nghiên cứu Khoa học năm học 2019-2020

Chủ tịch và Thành viên hội đồng theo Quyết định

Phòng S.02.01

Chủ tịch Hội đồng

 

Thứ 3

17/09/2019

      

Thứ 4

18/09/2019

07h30-11h30

Bảo vệ luận văn thạc sĩ K35.KĐL chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí động lực (mã số 8520116)

- Thành viên Hội đồng theo Quyết định số 2280 đến 2289/QĐ-ĐHBK ngày 23/8/2019;

- Học viên K35.KĐL;

- Giảng viên và học viên sau đại học có quan tâm.

Phòng S04.01 & S04.03

Chủ tịch Hội đồng (theo Quyết định)

 

Thứ 5

19/09/2019

09h00-10h00

Họp Hội đồng xét cấp học bổng Takemoto Denki cho sinh viên

- Thành viên Hội đồng và tổ thư ký theo Quyết định số 2294/QĐ-ĐHBK ngày 26/8/2019 của Hiệu trưởng Trường ĐHBK.

- Phòng Họp A

- PGS. TS Nguyễn Hữu Hiếu - Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng

 

Thứ 6

20/09/2019

      

Thứ 7

21/09/2019

      

Chủ nhật

22/09/2019

07h00-11h30

Chương trình hội thảo "Hành trang sự nghiệp" 2019.

- BCH Đoàn Thanh niên trường ĐHBK.

- Các sinh viên có quan tâm.

Hội trường F.

Liên chi đoàn Khoa Cơ khí.