DHBK

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Năm học :
Tuần :

THỨ/NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

BỔ SUNG

Thứ 2

06/04/2020

08h00-09h00

Họp Nhóm Truyền thông Trường

Thành viên Nhóm Truyền thông Trường

Họp online

Hiệu trưởng

 

Thứ 3

07/04/2020

      

Thứ 4

08/04/2020

09h00-10h00

Trao tặng máy rửa tay sát khuẩn tự động cho Bệnh viện Đà Nẵng

- Hiệu trưởng;

- Trưởng phòng KHCN&HTQT;

- Nhóm sinh viên thuộc CLB sinh viên BK’s Maker;

- Mời TS. Ngô Đình Thanh - Khoa Điện.

Phòng họp Giao ban của Bệnh viện Đà Nẵng

Hiệu trưởng

 

Thứ 5

09/04/2020

      

Thứ 6

10/04/2020

14h00-16h00

Họp BCĐ E-learning Trường

Ban chỉ đạo E-learning Trường

Họp online

Hiệu trưởng

 

16h00-17h00

Họp Ban thường vụ Đảng ủy Trường

Các đồng chí UV BTV ĐU Trường

Họp online

Bí thư

 

Thứ 7

11/04/2020

      

Chủ nhật

12/04/2020