DHBK

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Năm học :
Tuần :

THỨ/NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

BỔ SUNG

Thứ 2

27/09/2021

14h30-16h30

Họp buổi thứ 3 triển khai hệ thống Base tại Trường

- Nhóm triển khai của Base;

- Tổ giúp việc triển khai hệ thống Base trong Trường Đại học Bách khoa;

- Mời: Nhóm triển khai hệ thống Base tại các đơn vị chức năng.

Họp trực tuyến

PGS.TS Nguyễn Hồng Hải

 

Thứ 3

28/09/2021

08h30

Tựu trường Tân Sinh viên 2021 (đợt 2)

- Đại diện Ban Giám Hiệu;

- Đại diện Lãnh đạo các Phòng, Khoa, Trung tâm;

- Chuyên viên được phân công;

- Thầy Cô quan tâm;

- Tân sinh viên 2021 nhập học theo các phương thức xét điểm thi THPT

Trực tuyến trên MS Teams

Đại diện Ban Giám hiệu

 

08h30

Thảo luận đề xuất nội dung xây dựng khung chương trình Dự án hợp tác đổi mới giáo dục đại học của USAID

- Ban Giám Hiệu;

- Trưởng các đơn vị: Phòng TCHC, KHTC, KT&ĐBCLGD, Đào tạo, KHCN&HTQT, Tổ CNTT;

- Mời: PGS.TS Nguyễn Đình Lâm, Chủ tịch HĐT.

Họp trực tuyến trên MS Teams

Hiệu trưởng

x

15h00

Họp triển khai công tác Hội và phong trào Sinh viên đầu năm học

Ban thư ký Hội Sinh viên ĐHĐN.

Họp Trực tuyến

Chủ tịch Hội SV- ĐHĐN

 

Thứ 4

29/09/2021

09h30-10h30

Trao đổi công việc giữa Phòng Tổ chức - Hành chính, Phòng Đào tạo và Phòng Kế hoạch Tài chính

Trưởng phòng: Phòng TCHC, Phòng Đào tạo và Phòng KHTC

Họp trực tuyến trên MS Teams

Trưởng các đơn vị

 

13h30-15h00

Rà soát công tác đào tạo sau đại học

- Ban Giám hiệu: Phó Hiệu trưởng PGS.TS. Nguyễn Hồng Hải.

- Lãnh đạo phòng Đào tạo: PGS.TS Nguyễn Thị Diệu Hằng, PGS.TS Võ Ngọc Dương;

- Lãnh đạo Khoa phụ trách đào tạo sau đại học;

- Trưởng Bộ môn (quản lý ngành/chuyên ngành đào tạo sau đại học);

- Chuyên viên PĐT (phụ trách đào tạo sau đại học).

Họp trực tuyến trên MS Teams

Phó Hiệu trưởng PGS.TS Nguyễn Hồng Hải

 

14h00

Tiếp cán bộ, viên chức, đảng viên có nhu cầu

Như bên.

Phòng họp 2 Khu A 41 Lê Duẩn

Bí thư Đảng ủy- Giám đốc ĐHĐN

 

15h00

Phiên họp chuẩn bị nội dung và công tác tổ chức Hội thảo đồng thiết kế Dự án Hợp tác Đổi mới Giáo dục Đại học do USAID tài trợ

- ĐHĐN: Chủ tịch Hội đồng ĐHĐN; PGĐ Lê Quang Sơn; Chánh VP; Trưởng các Ban: KHTC, HTQT, TCCB, ĐBCLGD;

- Các Trường ĐHTV: Đại diện Ban Giám hiệu;

- Viện VNUK: Viện trưởng;

- Khoa Y Dược: Trưởng khoa.

Họp Trực tuyến

PGĐ ĐHĐN PGS.TS Lê Quang Sơn

 

Thứ 5

30/09/2021

08h00

Lấy ý kiến dự thảo quy chế chi tiêu nội bộ của Trường Đại học Bách khoa

- Ban Giám hiệu;

- Mời Chủ tịch Hội đồng Trường;

- Chủ tịch Công đoàn Trường, Bí thư Đoàn thanh niên, Chủ tịch Hội sinh viên;

- Trưởng các khoa;

- Trưởng các đơn vị chức năng;

- Phó giám đốc phụ trách Trung tâm HL&TT, Trung tâm HTSV&QHDN

Họp trực tuyến trên MS Teams

Hiệu trưởng

 

10h00-11h30

Thường trực Hội đồng Khoa học và Đào tạo (mở rộng) làm việc với Khoa Xây dựng Cầu Đường về Đề án mở chuyên ngành đào tạo trình độ đại học

- Thường trực Hội đồng Khoa học và Đào tạo;

- Lãnh đạo Khoa Xây dựng Cầu Đường và các giảng viên được phân công;

- Mời: PGS.TS Phạm Văn Tuấn, PGS.TS Nguyễn Thị Diệu Hằng, PGS.TS Trần Quang Hưng, PGS.TS. Nguyễn Tấn Khôi, PGS.TS. Nguyễn Chí Công.

Họp trực tuyến trên MS.Teams

Chủ tịch Hồi đồng Khoa học và Đào tạo

 

14h00

Họp BTV Công đoàn ĐHĐN

Như bên.

Họp Trực tuyến

Chủ tịch Công đoàn ĐHĐN

 

14h00-15h00

Trao đổi công việc giữa Phòng KHCN&HTQT và Trung tâm HL&TT

Lãnh đạo Phòng KHCN&HTQT và Trung tâm HL&TT

Họp trực tuyến trên Ms Teams

Lãnh đạo Phòng KHCN&HTQT và Trung tâm HL&TT

 

14h30-16h30

Phiên họp thứ 4 triển khai hệ thống Base tại Trường

- Nhóm triển khai của Base;

- Tổ giúp việc triển khai hệ thống Base trong Trường Đại học Bách khoa;

- Mời: Nhóm triển khai hệ thống Base tại các đơn vị chức năng.

Họp trực tuyến

PGS.TS Nguyễn Hồng Hải

 

15h00

Họp BTV Công đoàn ĐHĐN mở rộng

- Như bên;

- Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch) các công đoàn cơ sở.

Họp Trực tuyến

Chủ tịch Công đoàn ĐHĐN

 

Thứ 6

01/10/2021

06h30-17h30

Tổ chức kiểm tra tiếng Anh xếp lớp đầu vào cho sinh viên năm học 2021 - 2022: Chương trình TT, CLC và một số đại trà

Ban coi thi và các CBVC được điều động

Thi trực tuyến trên MS Teams

Trưởng Ban coi thi

x

08h00

Hội thảo đồng thiết kế nội dung “Đổi mới Quản trị” trong khuôn khổ xây dựng khung chương trình Dự án Hợp tác Đổi mới Giáo dục Đại học do USAID tài trợ

- ĐHĐN: Chủ tịch Hội đồng ĐHĐN; PGĐ Lê Quang Sơn; Chánh VP; Trưởng các Ban: KHTC, HTQT, TCCB, ĐBCLGD;

- Các Trường ĐHTV: Đại diện Ban Giám hiệu;

- Viện VNUK: Viện trưởng;

- Khoa Y Dược: Trưởng khoa.

Họp Trực tuyến

PGĐ ĐHĐN PGS.TS Lê Quang Sơn

 

09h00

Họp bàn về dự án JST/SATREPS với Đại học Shizuoka (Nhật Bản)

- ĐHĐN: Lãnh đạo Ban HTQT và chuyên viên phụ trách;

- Trường ĐHBK, Trường ĐHSPKT: Trưởng phòng KHCN&HTQT và giảng viên các khoa liên quan;

- Mời: GS.TSKH. Bùi Văn Ga.

Họp Trực tuyến

Trưởng Ban HTQT

 

09h30-10h30

Họp thảo luận xây dựng dự án BUILD-IT mở rộng 2021-2023

- Đại diện ĐH Bang Arizona;

- Đại diện Ban GH Trường ĐHBK;

- Lãnh đạo Phòng KHCN-HTQT, ĐT, TCHC, CTSV, KHTC, CSVC, KTĐBCLGD, TT HLTT;

- Phụ trách chuyên môn Chương trình 21CS, Dự án ứng dụng.

Họp trực tuyến

Hiệu Trưởng

 

14h00-15h00

Họp Tổ Thư ký Đề án Chuyển đổi số Trường Đại học Bách khoa

Thành viên tổ thư ký xây dựng đề án Chuyển đổi số

Họp trực tuyến trên Ms Teams

Tổ trưởng

 

15h00

Ban Giám hiệu làm việc với Đoàn thanh niên-Hội sinh viên: Tổng kết công tác năm học 2020-2021 và kế hoạch công tác năm học 2021-2022

- Đại diện Ban Giám hiệu;

- BTV Đoàn trường, BTK HSV;

- Mời đ/c ĐUV phụ trách ĐTN.

Họp trực tuyến trên MS Teams

Phó Hiệu trưởng - PGS.TS. Nguyễn Hữu Hiếu

 

15h30

Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn ĐHĐN

- Như bên;

- UBKT Công đoàn ĐHĐN.

Họp Trực tuyến

Chủ tịch Công đoàn ĐHĐN

 

Thứ 7

02/10/2021

06h30-17h30

Tổ chức kiểm tra tiếng Anh xếp lớp đầu vào cho sinh viên năm học 2021 - 2022: Chương trình PFIEV + Đại trà

Ban coi thi và các CBVC được điều động

Thi trực tuyến trên MS Teams

Trưởng Ban coi thi

x

Chủ nhật

03/10/2021

      

PHỤ LỤC

THỨ/NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

BỔ SUNG

Thứ 2

27/09/2021

19h30

Khoa XDCĐ tổ chức cuộc thi dành cho Tân sinh viên Khóa 2021 của Khoa với chủ đề "Cầu Đường Newbie Challenge"

- Lãnh đạo Khoa XDCĐ;

-Tân sinh viên Khóa 2021 của Khoa XDCĐ;

- Giảng viên, cựu sinh viên và sinh viên khoa XDCĐ.

Trực tuyến trên MS Teams

Liên Chi đoàn Khoa XDCĐ

x

Thứ 3

28/09/2021

      

Thứ 4

29/09/2021

      

Thứ 5

30/09/2021

      

Thứ 6

01/10/2021

      

Thứ 7

02/10/2021

      

Chủ nhật

03/10/2021