DHBK

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Năm học :
Tuần :

THỨ/NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

BỔ SUNG

Thứ 2

06/07/2020

08h00

Kiểm tra hồ sơ, sổ sách, tài chính công đoàn cơ sở năm học 2019-2020

Theo công văn số 76/CĐĐHĐN-UBKT ngày 29/6/2020 của Công đoàn ĐHĐN

Phòng họp 2 Khu A 41 Lê Duẩn

Chủ nhiệm UBKT Công đoàn ĐHĐN

 

10h00

Tiếp và làm việc với công ty Tocontap về tuyển kỹ sư sang Nhật Bản

- Đại diện Ban Giám Hiệu.

- Chủ tịch HĐQT; Giám đốc nhân sự Tocontap.

- Đại diện lãnh đạo TT HTSV&QHDN, Phòng CTSV, Phòng KHCN&HTQT

- Đại diện lãnh đạo các Khoa : Điện, ĐT-VT, Cơ Khí, CKGT, CNTT.

Phòng khách khu A

Phó Hiệu Trưởng - PGS.TS. Nguyễn Hữu Hiếu

 

15h00-17h00

Rà soát công tác xây dựng Hệ thống chỉ số đánh giá năng lực KPI Trường

- Ban Giám hiệu;

- Trưởng, phó các đơn vị: Phòng Đào tạo, Phòng TCHC, Phòng KHCN&HTQT, Phòng CSVC, Phòng KT&ĐBCLGD, Phòng KHTC, Phòng CTSV & Trung tâm HTSV&QHDN và Đoàn TNCS.

Phòng khách khu A

Hiệu trưởng

 

15h30

Kiểm tra hoạt động công đoàn cơ sở năm học 2019-2020

Theo công văn số 76/CĐĐHĐN-UBKT ngày 29/6/2020 của Công đoàn ĐHĐN

Phòng họp 2 Khu A 41 Lê Duẩn

Chủ tịch Công đoàn ĐHĐN

 

Thứ 3

07/07/2020

08h00

Rà soát, điều chỉnh Dự thảo mục tiêu, chuẩn đầu ra CTĐT 180 tín chỉ (lần 2, sau khi lấy ý kiến góp ý các đơn vị)

Ban Chỉ đạo xây dựng CTĐT theo QĐ số 1029/QĐ-ĐHBK ngày 12/6/2020

Phòng họp khu A

TS. Phan Minh Đức - Phó Trưởng ban

 

08h00-09h00

Giám sát Quyết nghị 1 với nội dung: " Xây dựng đề án tự chủ đại học của Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN, hoàn thành kế hoạch, chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2019-2025, tầm nhìn đến 2030; Hoàn thành các văn bản pháp quy trong nhà trường theo Luật giáo dục đại học sửa đổi năm 2018."

-Đại diện lãnh đạo Phòng Tổ chức -Hành Chính

-Đại diện lãnh đạo Phòng Kế hoạch -Tài chính

-Ban Thanh tra Nhân dân

-Phòng Phòng Tổ chức -Hành Chính: 8h00 đến 8h30

-Phòng Phòng Kế hoạch -Tài chính : 8h30 đến 9h00

Trưởng Ban Thanh tra Nhân dân

 

08h30

Họp Ban Thường vụ công đoàn

Như bên

VP Công đoàn

Chủ tịch CĐ

x

13h30-15h30

Họp bàn rà soát công tác đảm bảo chất lượng

- Ban Giám hiệu;

- Trưởng các Khoa, Phòng; Giám đốc TTHL&TT; Tổ trưởng Tổ CNTT;

Phòng họp khu A

Hiệu trưởng

 

15h00

Họp Hội đồng xét nâng bậc lương cấp ĐHĐN

Theo QĐ số 1676/QĐ-ĐHĐN ngày 20/5/2020 của Giám đốc ĐHĐN.

Phòng họp 2 Khu A 41 Lê Duẩn

Giám đốc ĐHĐN

 

15h00-17h00

Rà soát công tác xây dựng Hệ thống chỉ số đánh giá năng lực KPI Trường.

- Ban Giám hiệu;

- Trưởng, phó các đơn vị: Phòng Đào tạo, Phòng TCHC, Phòng KHCN&HTQT, Phòng CSVC, Phòng KT&ĐBCLGD, Phòng KHTC, Phòng CTSV & Trung tâm HTSV&QHDN và Đoàn TNCS.

Phòng khách khu A

Hiệu trưởng

 

17h00

Chương trình vinh danh và khen thưởng sinh viên Khoa Kiến trúc đạt thành tích cao trong học tập năm học 2019-2020

- Khách mời: Đại diện tổng hội Xây dựng Việt Nam, Hội xây dựng thành phố Đà Nẵng, doanh nghiệp đồng hành.

- Mời Đại diện Ban Giám hiệu

- Mời Đại diện Phòng CTSV, Phòng KHCN&HTQT

- CBVC Khoa Kiến trúc

- Các sinh viên được mời và sinh viên được vinh danh khen thưởng

Phòng khách khu A

Ban Giám hiệu

 

Thứ 4

08/07/2020

15h00-15h30

Họp hội đồng kỷ luật sinh viên

Đại diện Ban Giám hiệu

Trưởng phòng: ĐT, CTSV, TTPC

Trưởng khoa: Kiến trúc

Phòng khách A

Phó Hiệu trưởng PGS. TS. Nguyễn Hữu Hiếu

 

15h00-17h00

Rà soát công tác xây dựng Hệ thống chỉ số đánh giá năng lực KPI Trường.

- Ban Giám hiệu;

- Trưởng, phó các đơn vị: Phòng Đào tạo, Phòng TCHC, Phòng KHCN&HTQT, Phòng CSVC, Phòng KT&ĐBCLGD, Phòng KHTC, Phòng CTSV & Trung tâm HTSV&QHDN và Đoàn TNCS.

Phòng họp khu A

Hiệu trưởng

 

15h30

Tiếp Văn phòng học bổng Panasonic Việt Nam

Đại diện Ban Giám hiệu

Lãnh đạo P. CTSV

Phòng khách A

Phó Hiệu trưởng PGS. TS. Nguyễn Hữu Hiếu

 

Thứ 5

09/07/2020

08h00

Họp đánh giá, phân loại Ban Giám hiệu theo Nghị định 56

- Ban thường vụ Đảng ủy;

- Ban Giám hiệu;

- Chủ tịch Công đoàn;

- Bí thư đoàn thanh niên, Chủ tịch Hội sinh viên;

- Trưởng các đơn vị;

- Giám đốc các Trung tâm

Phòng họp khu A

Hiệu trưởng

 

09h00

Họp chuẩn bị xây dựng dự án "Hỗ trợ các sáng kiến để thực hiện hay phát triển các dự án đào tạo trực tuyến" từ nguồn tài trợ của Cộng đồng Đại học Pháp ngữ (AUF)

- PHT Phan Minh Đức;

- Trưởng các Phòng Đào tạo, phòng Khoa học Công nghệ và HTQT;

- Tổ trưởng tổ Công nghệ Thông tin;

- Mời TS. Nguyễn Thanh Bình, KHoa Hóa, Thành viên Thư ký Ban chỉ đạo dự án Pursea

Phòng họp khu A

PHT Phan Minh Đức

 

13h30

Họp Ban Thường vụ Đảng ủy

Các đ/c UV BTV Đảng ủy

Phòng họp Khu A

Bí thư Đảng ủy

x

14h00

Họp xét thi đua khen thưởng Công đoàn năm học 2019-2020

Theo quyết định số 47/QĐ-TVCĐ ngày 01/7/2020

Phòng khách khu A

Chủ tịch CĐ

x

14h00

Họp Hội đồng ĐHĐN

Theo QĐ số 3534/QĐ-ĐHĐN ngày 16/10/2018 của Giám đốc ĐHĐN.

Phòng họp 1 Khu A 41 Lê Duẩn

Giám đốc ĐHĐN

 

14h30

Họp Ban Chấp hành Đảng bộ Trường

Các đ/c Đảng ủy viên

Phòng họp Khu A

Bí thư Đảng ủy

x

Thứ 6

10/07/2020

08h30-11h30 (điều chỉnh thời gian)

Tập huấn Tự đánh giá CSGDĐH theo Tiêu chuẩn AUN-QA: "Hệ thống hoá minh chứng và Thống kê dữ liệu 2016-2020"

- Phó Hiệu Trưởng TS. Phan Minh Đức;

- Phòng, Trung tâm, ĐTN: Lãnh đạo và Chuyên viên phụ trách dữ liệu;

- Phòng KT&ĐBCLGD: Lãnh đạo và Chuyên viên.

Phòng S02.01

Phó Hiệu Trưởng TS. Phan Minh Đức

x

14h00-16h00

Hội thảo "Phát triển bền vững các Dự án phát triển năng lực đổi mới, sáng tạo, tư duy khởi nghiệp giai đoạn 2020-2025"

- Đại diện Ban Giám hiệu

- Phụ trách Dự án BUILD-IT, Đại học Bang Arizona,

- Trưởng các Khoa, Phòng; Giám đốc TTHL&TT; Tổ trưởng Tổ CNTT.

- Mời các điều phối viên các dự án WEPICS, EPICS, MEP, URI, eProjects, Automation, Capstone Projects

Phòng S02.01

Đại diện Ban Giám hiệu

 

15h00

Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường (Bộ GD&ĐT) làm việc với ĐHĐN về góp ý Dự thảo Nghị định hoạt động KHCN trong các cơ sở giáo dục đại học (CSGDĐH) và định hướng hoạt động KHCN của ĐHĐN

- Bộ GD&ĐT: Vụ trưởng Vụ KHCN&MT, chuyên viên và Tổ biên tập Dự thảo Nghị định hoạt động KHCN trong các CSGDĐH;

- ĐHĐN: PGĐ Lê Quang Sơn, Đại diện lãnh đạo các Ban: KHCN&MT, KHTC, CSVC;

- Các đơn vị thành viên, trực thuộc ĐHĐN: Đại diện lãnh đạo đơn vị phụ trách KHCN, Trưởng các Phòng: KHCN, KHTC, CSVC.

Phòng họp 1 Khu A 41 Lê Duẩn

Vụ trưởng Vụ KHCN&MT Bộ GD&ĐT

 

Thứ 7

11/07/2020

      

Chủ nhật

12/07/2020

      

PHỤ LỤC

THỨ/NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

BỔ SUNG

Thứ 2

06/07/2020

      

Thứ 3

07/07/2020

08h00-10h00

Seminar về xây dựng Văn hóa đọc và Khai trương Tủ sách tri thức của Khoa Quản lý Dự án.

Người báo cáo seminar: Nguyễn Hữu Thể - Giám đốc Cty CP Văn hóc & Truyền thông HƯNG TRÍ.

- Lãnh đạo Khoa Quản lý dự án;

- Giảng viên khoa Quản lý dự án và các giảng viên có quan tâm;

- Sinh viên khoa Quản lý dự án có quan tâm;

- Lãnh đạo Công ty HƯNG TRÍ.

Văn phòng khoa QLDA

Lãnh đạo khoa QLDA

x

Thứ 4

08/07/2020

15h00

Bảo vệ luận văn thạc sĩ K34, K35 ngành Kỹ thuật cơ khí và K39 (PFIEV) ngành Kỹ thuật cơ điện tử

Thành viên Hội đồng theo Quyết định số: 1294 đến 1296/QĐ-ĐHBK ngày 29/6/2020

Phòng S04.03

Chủ tịch Hội đồng (theo Quyết định)

 

Thứ 5

09/07/2020

14h00

Seminar Khoa FAST triển khai sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2020-2021

- Khoa FAST: Lãnh đạo Khoa;

- Mời Thầy Cô giảng dạy các CTTT, PFIEV có tham gia hướng dẫn SV NCKH;

- Doanh nghiệp: Đại diện các doanh nghiệp có phối hợp hướng dẫn SV NCKH;

- Toàn thể sinh viên CTTT, PFIEV.

Phòng C303

Trưởng Khoa FAST

x

14h00

Họp Hội đồng thẩm định Giáo trình Điều khiển Truyền động điện

- Thành viên Hội đồng thẩm định giáo trình theo Quyết định của trường ĐHBK

- Tác giả của Giáo trình

Văn phòng Khoa Điện

Chủ tịch Hội đồng

 

Thứ 6

10/07/2020

      

Thứ 7

11/07/2020

14h00

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp ĐHĐN của NCS Huỳnh Văn Kỳ

Ngành: Kỹ thuật điện, Mã số: 62.52.02.02

- Theo QĐ 1778/QĐ-ĐHĐN ngày 01/6/2020 của Giám đốc ĐHĐN;

- Các cá nhân có quan tâm.

Phòng họp 1

Khu A 41 Lê Duẩn

Chủ tịch hội đồng

GS.TS. Lê Kim Hùng

 

Chủ nhật

12/07/2020