DHBK

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Năm học :
Tuần :

THỨ/NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

BỔ SUNG

Thứ 2

20/05/2019

08h30

Phòng Kế hoạch - Tài chính làm việc với Phòng Đào tạo

- Phòng KHTC: Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách;

- Phòng Đào tạo: Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách.

Phòng họp khu A

Trường phòng KHTC và Trưởng phòng Đào tạo

 

10h00-11h30

Họp bàn về kế hoạch hóa công tác thực tập, thực hành

- Phó Hiệu trưởng TS. Phan Minh Đức;

- Trưởng phòng: Đào tạo, Kế hoạch - Tài chính, Cơ sở vật chất;

- Chuyên viên 3 phòng (theo phân công của Trưởng phòng).

Phòng họp khu A

Phó Hiệu trưởng TS. Phan Minh Đức

 

10h30

Lễ trao học bổng của Bộ Khoa học và Nghệ thuật Bang Hessen và Tổ chức Hỗ trợ đại học thế giới CHLB Đức (WUS) cho sinh viên khu vực miền Trung

- Đại diện Văn phòng Hessen tại Việt Nam;

- ĐHĐN: PGĐ Ngô Văn Dưỡng; đại diện lãnh đạo: Ban CTHSSV, Ban HTQT; Đại diện: BTV Đoàn TN, BTK Hội SV;

- Các trường ĐHBK, ĐHKT, ĐHSP, ĐHNN, ĐHSPKT: Đại diện lãnh đạo Phòng CTSV;

- Các sinh viên được nhận học bổng.

Phòng họp 1 Khu A 41 Lê Duẩn

PGĐ ĐHĐN PGS.TS Ngô Văn Dưỡng

 

14h00-15h00

Họp Hội đồng xét kỷ luật sinh viên vi phạm quy chế thi

Theo Quyết định số 2648/QĐ-ĐHBK ngày 7 tháng 12 năm 2018 (Trưởng, Phó phòng Công tác sinh viên; Trưởng Phòng Đào tạo, Trưởng phòng Thanh tra - Pháp chế; Trưởng Khoa Công nghệ Nhiệt - Điện lạnh).

Phòng khách A

PGS. TS Nguyễn Hữu Hiếu - Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch hội đồng

 

15h00-16h30

Họp tư vấn cung cấp số liệu phục vụ Tự đánh giá CTĐT Đại học

- Phó Hiệu Trưởng TS. Phan Minh Đức

- Phòng KT&ĐBCLGD: Đại diện Lãnh đạo phụ trách ĐBCL, Chuyên viên

- Phòng, Trung tâm: Đại diện lão đạo phụ trách ĐBCL (do Trưởng đơn vị phân công), Chuyên viên (do Trưởng đơn vị phân công hỗ trợ)

Phòng S.02.01, Tòa nhà S.

Phó Hiệu Trưởng TS. Phan Minh Đức

 

Thứ 3

21/05/2019

08h00

Khai giảng và học buổi đầu tiên lớp bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho chuyên viên năm 2019

- Theo QĐ số 1326/QĐ-ĐHĐN của Giám đốc ĐHĐN ngày 09/5/2019;

- Các học viên được các đơn vị cử đi học

Hội trường 41 Lê Duẩn

Trưởng BTC lớp học

 

10h00-11h30

Họp Nhóm chuyên trách 06 "Hệ thống Đảm bảo chất lượng bên trong và Hệ thống Thông tin": Tư vấn đánh giá thực trạng và thu thập minh chứng

- Phó Hiệu Trưởng TS. Phan Minh Đức

- Thành viên Nhóm chuyên trách 06 theo QĐ

- CBVC khác được Trường điều động theo lĩnh vực nghiệp vụ liên quan

- Phòng KT&ĐBCLGD: Đại diện Lãnh đạo phụ trách KĐCL, Chuyên viên

Phòng S.02.01, Tòa nhà S.

Phó Hiệu Trưởng TS. Phan Minh Đức

 

13h30-16h00

BGH tiếp sinh viên

Sinh viên có nhu cầu

Phòng PHT PGS.TS. Nguyễn Hữu Hiếu

PHT PGS.TS. Nguyễn Hữu Hiếu

 

15h00-16h30

Họp Nhóm chuyên trách 05 "Đào tạo Đại học và Sau đại học": Tư vấn đánh giá thực trạng và thu thập minh chứng.

- Phó Hiệu Trưởng TS. Phan Minh Đức

- Thành viên Nhóm chuyên trách 05 theo QĐ

- CBVC khác được Trường điều động theo lĩnh vực nghiệp vụ liên quan

- Phòng KT&ĐBCLGD: Đại diện Lãnh đạo phụ trách KĐCL, Chuyên viên

Phòng S.02.01, Tòa nhà S.

Phó Hiệu Trưởng TS. Phan Minh Đức

 

Thứ 4

22/05/2019

08h00

Làm việc với lãnh đạo Khoa CNTT về định hướng mở ngành đào tạo mới

- Hiệu trưởng, Phó HT phụ trách ĐT, TP Đào tạo;

- BCN Khoa, trưởng các BM Khoa CNTT.

Phòng họp khu A

Hiệu trưởng

x

08h00

Tập huấn triển khai hệ thống họp trực tuyến

- ĐHĐN: Lãnh đạo Văn phòng, Tổ QT mạng;

- Các CSGDĐHTV, Viện VNUK, Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum: Mỗi đơn vị cử 2 cán bộ phụ trách CNTT.

Phòng 8009 Khu B 41 Lê Duẩn

Chánh Văn phòng

 

10h00-11h30

Họp Nhóm chuyên trách 01 "Quản trị, Lãnh đạo, Chính sách, Chiến lược, KPI": Tư vấn đánh giá thực trạng và thu thập minh chứng.

- Phó Hiệu Trưởng TS. Phan Minh Đức

- Thành viên Nhóm chuyên trách 01 theo QĐ

- CBVC khác được Trường điều động theo lĩnh vực nghiệp vụ liên quan

- Phòng KT&ĐBCLGD: Đại diện Lãnh đạo phụ trách KĐCL, Chuyên viên

Phòng S.02.01, Tòa nhà S.

Phó Hiệu Trưởng TS. Phan Minh Đức

 

13h30-16h30

Họp rà soát công tác tổ chức hội thảo tập huấn CTĐT CLC

- Phó Hiệu Trưởng TS. Phan Minh Đức

- Thành viên Tổ tập huấn CTĐT CLC theo QĐ

- Phòng KT&ĐBCLGD: Đại diện Lãnh đạo phụ trách Tập huấn, Chuyên viên

Phòng S.02.01, Tòa nhà S.

Phó Hiệu Trưởng TS. Phan Minh Đức

 

Thứ 5

23/05/2019

07h45-11h30

Hội thảo tập huấn xây dựng Đề cương chi tiết học phần PBL

- Phó Hiệu Trưởng TS. Phan Minh Đức

- Khoa đào tạo CLC: Tất cả thành viên Tổ xây dựng CTĐT CLC

- Thành viên Tổ tập huấn CLC;

- Phòng KT&ĐBCLGD: Đại diện Lãnh đạo phụ trách tập huấn và Chuyên viên

Phòng S.04.01, Tòa nhà S.

Phó Hiệu Trưởng TS. Phan Minh Đức

 

08h00

Tập huấn công tác thu hồ sơ xét tuyển theo học bạ

- ĐHĐN: Trưởng Ban, chuyên viên Ban ĐT; đại diên lãnh đạo Ban KHTC; Tổ trưởng Tổ QT mạng;

- Các trường ĐHBK, ĐHSP, ĐHSPKT: đại diện lãnh đạo phòng đào tạo; 01 chuyên viên thu hồ sơ tuyển sinh;

- Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum, Viện VNUK, Khoa CNTTTT, Khoa GDTC: đại diện lãnh đạo phòng/tổ đào tạo; chuyên viên thu hồ sơ.

Phòng họp 1 Khu A 41 Lê Duẩn

Trưởng Ban Đào tạo

 

08h30

Tiếp và làm việc với cán bộ Đại sứ quán và Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Việt Nam

- Lãnh đạo Phòng KHCN và HTQT;

- Trợ lý chương trình Fulbright và Điều phối viên các chương trình tiếng Anh và trao đổi Đại sứ quán và Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Việt Nam

Phòng Khách khu A

Lãnh đạo Phòng KHCN và HTQT

x

15h00-16h30

Họp hướng dẫn thành lập Hội đồng Tự đánh giá và xây dựng Kế hoạch Tự đánh giá CTĐT "Kỹ thuật Cơ Điện tử" và "Kỹ thuật Cơ khí - Chuyên ngành Cơ khí Động lực" theo tiêu chuẩn AUN-QA

- Phó Hiệu Trưởng TS. Phan Minh Đức

- Khoa Cơ khí, Cơ khí Giao thông: Trưởng Khoa; Lãnh đạo Khoa phụ trách ĐBCL; Trưởng Bộ môn phụ trách CTĐT đăng ký KĐCL AUN-QA; Giảng viên hoặc Cán bộ hỗ trợ do Trưởng Khoa phân công (nếu có).

- Phòng KT&ĐBCLGD: Đại diện Lãnh đạo phụ trách KĐCL và Chuyên viên

Phòng S.02.01, Tòa nhà S.

Phó Hiệu Trưởng TS. Phan Minh Đức

 

Thứ 6

24/05/2019

08h30

Ký kết MoU với công ty Xây dựng Central

- Đại diện Ban Giám Hiệu.

- Đại diện công ty Central.

- BCN khoa Xây dựng DD &CN và các giảng viên có quan tâm.

- Đại diện TT Hỗ trợ SV và QHDN

Phòng khách quốc tế

Ban Giám hiệu

 

09h15

Ký kết Mou với công ty Xây dựng Central

- Đại diện công ty Central;

- BCN khoa CN Nhiệt- Điện lạnh và các giảng viên có quan tâm.

Văn phòng Khoa CN Nhiệt- Điện lạnh

Ban Lãnh đạo Khoa

x

Thứ 7

25/05/2019

      

Chủ nhật

26/05/2019

      

PHỤ LỤC

THỨ/NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

BỔ SUNG

Thứ 2

20/05/2019

09h30-11h00

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài ĐHĐN "Nghiên cứu đề xuất nhóm giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của việc thực hiện các dự án theo hình thúc đối tác công tư (PPP) trong đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật tại thành phố Đà Nẵng", B2017-ĐN02-34. Do ThS. Phạm Thị Trang làm chủ nhiệm.

- Thành viên Hội đồng theo QĐ 1353/2019/QĐ-ĐHBK.

- Đại diện Phòng KHCN&HTQT

- Thầy Cô và Sinh viên quan tâm

Văn phòng Khoa QLDA, A305

TS. Phạm Anh Đức

 

10h00

Bảo vệ đề tài cấp ĐHĐN : mô phỏng quá trình truyền sóng âm trong vật liệu bê tông để đánh giá đặc tính và khuyết tật bên trong. Mã số: B2017-ĐN02-32.

Hội đồng đánh giá

Văn phòng khoa XD DD&CN

Chủ tịch hội đồng

 

Thứ 3

21/05/2019

      

Thứ 4

22/05/2019

      

Thứ 5

23/05/2019

      

Thứ 6

24/05/2019

15h00-17h00

Khoa XDTL-TĐ tổ chức seminar khoa học:"Mô hình sa bàn hệ thống Công trình thủy".

Người báo cáo: TS.Võ Ngọc Dương, TS. Nguyễn Thanh Hải, TS. Nguyễn Văn Hướng

- BLĐ Khoa XDTL-TĐ

-Toàn thể CBVC Khoa XDTL-TĐ.

Phòng họp Khoa

BLĐ Khoa

 

Thứ 7

25/05/2019

      

Chủ nhật

26/05/2019