DHBK

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Năm học :
Tuần :

THỨ/NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

BỔ SUNG

Thứ 2

15/07/2019

08h00

Họp tổng kết, đánh giá thi đua, khen thưởng năm học 2018-2019 của Trường Đại học Bách khoa.

Theo Quyết định số 1831/QĐ-ĐHBK ngày 21/6/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa.

Phòng khách A

Chủ tịch Hội đồng - Hiệu trưởng

 

09h00-10h00

Tiếp và làm việc với Công ty Cổ phần Revocommunity về hợp tác tuyển dụng kỹ sư

- Giám đốc Công ty Cổ phần Revocommunity;

- Giám đốc Trung tâm HTSV & QHDN

Phòng họp khu A

Giám đốc Trung tâm HTSV & QHDN

 

14h00-14h45

Họp phân bổ phòng học cho HK1 năm học 2019 - 2020

Hiệu trưởng, Lãnh đạo các phòng Đào tạo, CSVC

Phòng họp khu A

Hiệu trưởng

 

14h00-15h00

Họp thông qua quy định về việc xét cấp học bổng KKHT cho sinh viên

- Ban Giám hiệu - Phó Hiệu trưởng PGS. TS Nguyễn Hữu Hiếu;

- Trưởng phòng: CTSV, Đào tạo, KHTC

- Trưởng các khoa

Phòng khách khu A

Phó Hiệu trưởng PGS. TS Nguyễn Hữu Hiếu

 

14h45-16h00

Rà soát công tác CSVC của Nhà trường

Hiệu trưởng, Lãnh đạo phòng CSVC, Trưởng phòng KHTC

Phòng họp A

Hiệu trưởng

 

16h00-16h30

Rà soát công tác xin tài trợ tổ chức thi Olympic Tin học toàn quốc và Lập trình quốc tế

Ban Giám hiệu, Trưởng phòng CTSV

Phòng họp A

Hiệu trưởng

 

Thứ 3

16/07/2019

08h00

Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII

- Đại diện BTV Thành ủy Đà Nẵng

- Đại diện các Ban Xây dựng Đảng Thành ủy Đà Nẵng;

- ĐHĐN: BCH Đảng bộ; Trưởng, Phó các Ban Xây dựng Đảng;

- BTV các đảng ủy cơ sở.

Phòng họp 1 Khu A 41 Lê Duẩn

Phó Bí thư Đảng ủy ĐHĐN

 

08h00-09h00

Giám sát Quyết nghị 6: Tăng số lượng bài báo công bố trên các tạp chí quốc tế có uy tín là 10-15% so với năm trước.

Ban Thanh tra Nhân dân

Đại diện lãnh đạo phòng KHCN&HTQT

Phòng KHCN&HTQT

Trưởng Ban Thanh tra Nhân dân

 

14h00

Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Đại học Ajou, Hàn Quốc

- ĐHĐN: PGĐ Lê Quang Sơn; Đại diện Lãnh đạo: Văn phòng, Ban HTQT;

- Trường ĐHBK: Đại diện Lãnh đạo Phòng KHCN&HTQT;

- Trường ĐHSP: Đại diện Lãnh đạo Phòng KH&HTQT;

- Trường ĐHNN: Đại diện Lãnh đạo: Phòng KH&HTQT, Tổ tiếng Hàn – Khoa Nhật-Hàn-Thái;

- Viện Công nghệ quốc tế DNIIT: Đại diện Lãnh đạo.

Phòng 8010 Khu B 41 Lê Duẩn

PGĐ ĐHĐN PGS.TS Lê Quang Sơn

 

17h00-18h00

Rà soát công tác thu thập thông tin, dữ liệu lịch sử trường ĐHBK

Hiệu trưởng, Tổ thư ký Ban Biên soạn Lịch sử BK. Mời anh Nguyễn Danh Tường, PGS. TS.Trần Xuân Tùy

Phòng họp A

Hiệu trưởng

 

Thứ 4

17/07/2019

08h00

Hội nghị trực tuyến về công tác tuyển sinh năm 2019 và thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học

- ĐHĐN: Giám đốc, Chánh VP, Trưởng các Ban;

- Các CSGDĐHTV: Đại diện Ban Giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng trường, đại diện lãnh đạo Phòng Đào tạo;

- Theo Công văn số 2938/BGDĐT-GDĐH ngày 11/7/2019 của Bộ GD&ĐT.

Hội trường 41 Lê Duẩn

- Bộ trưởng Bộ GD&ĐT (chủ trì Hội nghị)

- Giám đốc ĐHĐN (chủ trì điểm cầu Đà Nẵng).

 

08h00

Tiếp đoàn viên công đoàn, CBVC-NL

Đoàn viên công đoàn, CBVC-NLĐ.

Phòng 302 Khu A 41 Lê Duẩn

Chủ tịch Công đoàn ĐHĐN

 

13h00-14h30

Seminar online với ASU tư vấn xây dựng KPI lần 2

- Dr. Kathy và Đại diện VP ASU tại TpHCM

- Đại diện BGH

- Các Trưởng nhóm phụ trách mảng chiến lược: Đào tạo, Khoa học Công nghệ, Trách nhiệm xã hội và Phục vụ cộng đồng

Phòng khách khu A

Đại diện BGH

 

14h00-16h30

Tập huấn công tác phúc khảo thi trắc nghiệm THPT 2019

- Phòng KT&ĐBCLGD: ThS. Nguyễn Thanh Nam, KS. Nguyễn Văn Khai;

- Các CBVC dự kiến điều động tham gia Ban phúc khảo trắc nghiệm thi THPT 2019 (PGS.TS. Nguyễn Hữu Hiếu, ThS. Nguyễn Anh Tuấn, CN. Võ Lê Hoàng Quyên, ThS. Nguyễn Thị Hoài Nhi, ThS. Nguyễn Năng Hùng Vân, CN. Trương Thị Kim Chi, ThS. Nguyễn Thị Hải Hà)

Phòng S02.01

ThS. Nguyễn Thanh Nam

 

15h00

Họp xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh hệ chính quy năm 2019

- ĐHĐN: Giám đốc, PGĐ Lê Thành Bắc; Trưởng, phó ban Đào tạo.

- Hiệu trưởng các CSGDĐHTV, thủ trưởng các đơn vị đào tạo trực thuộc.

Phòng họp khu A 41 Lê Duẩn

Giám đốc ĐHĐN

x

Thứ 5

18/07/2019

08h00-11h30

Họp Hội đồng Trường trường ĐHBK-ĐHĐN lần 2 năm học 2018-2019

Thành viên Hội đồng Trường theo Quyết định số 4355/QĐ-ĐHĐN ngày 27/12/2017

Phòng khách khu A

Chủ tịch Hội đồng Trường

 

08h30-11h30

Hội thảo lấy ý kiến của chuyên gia, nhà khoa học xây dựng Đề án Phát triển Công nghiệp Công nghệ sinh học đến năm 2030 theo Công văn 3541 /BCT-KHCN ngày 21 tháng 05 năm 2019 (do Vụ KHCN – Bộ Công thương chủ trì)

- Đại diện Ban Giám hiệu;

- Lãnh đạo Phòng KHCN và HTQT;

- Tổ Công tác của Bộ Công Thương theo Công văn 3541 /BCT-KHCN ngày 21 tháng 05 năm 2019;

- CBVC Bộ môn CNSH, CNTP;

- Đại diện Bộ môn CNSH các trường thành viên (ĐHSP - ĐH Đà Nẵng; ĐHSPKT - ĐH Đà Nẵng);

- Đại diện Sở KHCN TP. Đà Nẵng;

- Đại diện Trường Cao đẳng Lương thực thực phẩm Đà Nẵng;

- Đại diện ĐH Duy Tân

Phòng S02.01

Trưởng Ban Tổ chức

 

14h00-17h00

Kiểm tra sản phẩm dự án SXTN 03.17/CNSHCB theo QĐ 1571/QĐ-BCT ngày 06 tháng 06 năm 2019

- Lãnh đạo Phòng KHCN và HTQT;

- Tổ công tác của HĐ nghiệm thu cấp Nhà nước theo QĐ 1571/QĐ-BCT (GS.TSKH. Đặng Thị Thu – Chủ tịch, PGS.TS. Chu Kì Sơn - PCT, PGS.TS. Phí Quyết Tiến - PCT);

- Chủ nhiệm Dự án SXTN 03.17/CNSHCB (TS. Bùi Xuân Đông) và thành viên Dự án;

Phòng S02.01

Tổ Công tác Hội đồng Nghiệm thu

 

Thứ 6

19/07/2019

07h00-17h00

Công ty Takemoto Denki tổ chức thi tuyển dụng

- Lãnh đạo Công ty Takemoto Denki;

- Sinh viên đăng ký dự thi;

Khu B (Phòng B108 & B109)

Trung tâm hỗ trợ SV&QHDN

 

08h00-18h00

Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ nhất về Động Lực học và Điều Khiển (VADC 2019)

- Lãnh đạo Khoa Xây dựng Cầu đường, Khoa Cơ khí, Cơ khí Giao thông;

- Giảng viên Khoa Xây dựng Cầu đường, Khoa Cơ khí, Cơ khí Giao thông;

- Các nhà khoa học, các giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học lĩnh vực Động lực học và điều khiển;

- Hội Động lực học và Điều Khiển Việt Nam, Viện nghiên cứu Cơ Khí (BK Hà Nội)

Tầng 2, tòa nhà Smart Building (Phòng S02.01; S02.05; S02.06)

- Hiệu trưởng;

- Hội Động lực học và Điều Khiển Việt Nam

 

15h00-16h30

Tiếp và trao đổi khoa học với GS. Philippe Gourbesville, Đại học Nice

- Lãnh đạo Viên DNIIT

- Lãnh đạo và giảng viên Khoa Xây dựng Thủy lợi – Thủy điện, Khoa Môi trường, Khoa Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Khoa Xây dựng cầu đường,

- Mời GS. Bùi Văn Ga

Phòng Khách khu A

Lãnh đạo Viện DNIIT và Khoa XD Thủy lợi – Thủy điện

x

15h00-16h30

Tiếp và trao đổi khoa học với GS. Philippe Gourbesville, Đại học Nice

- Lãnh đạo Viên DNIIT

- Lãnh đạo và giảng viên Khoa Xây dựng Thủy lợi – Thủy điện, Khoa Môi trường, Khoa Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Khoa Xây dựng cầu đường,

- Mời GS. Bùi Văn Ga

Phòng Khách khu A

Lãnh đạo Viện DNIIT và Khoa XD Thủy lợi – Thủy điện

x

Thứ 7

20/07/2019

Cả ngày

Thi tuyển sinh sau đại học khóa 39 (ngày 20, 21/7/2019)

Cán bộ coi thi, chấm thi được điều động.

Tr. ĐHKT và các địa phương

Chủ tịch HĐTS

 

Chủ nhật

21/07/2019