DHBK

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Năm học :
Tuần :

THỨ/NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

BỔ SUNG

Thứ 2

14/06/2021

09h00-11h00

Xét duyệt dự án tăng cường trang thiết bị phục vụ Đào tạo và Nghiên cứu khoa học của các Khoa

- Hiệu trưởng;

- Chủ tịch hội đồng trường;

- Thành viên Hội Đồng theo QĐ 1389/QĐ-ĐHBK;

- Đại diện Lãnh đạo các Khoa đăng ký dự án.

Phòng họp khu A

Hiệu trưởng

 

09h00-11h30

Họp triển khai kế hoạch KĐCL CTĐT và CSGD theo AUN-QA, CTI, ASIIN, HCERES

- Phòng KT&ĐBCLGD, ĐHBK-ĐHĐN: Lãnh đạo và Chuyên viên

- Ban ĐBCL, ĐHBK Tp.HCM: Đại diện lãnh đạo (trực tuyến)

Phòng S02.01

Trưởng phòng Phòng KT&ĐBCLGD

 

13h30-14h00

Họp thẩm định thông qua nội dung CTĐT Kỹ sư 180TC ngành Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng

- Thường trực Hội đồng Khoa học & Đào tạo;

- Mời: PGS.TS Phạm Văn Tuấn, PGS.TS Nguyễn Thị Diệu Hằng;

- Tổ xây dựng, cải tiến CTĐT;

- Đại diện lãnh đạo khoa.

Họp trực tuyến trên MS Teams

Chủ tịch Hội đồng

 

14h00-14h30

Họp thẩm định thông qua nội dung CTĐT Kỹ sư 180TC ngành Kỹ thuật cơ sở hạ tầng

- Thường trực Hội đồng Khoa học & Đào tạo;

- Mời: PGS.TS Phạm Văn Tuấn, PGS.TS Nguyễn Thị Diệu Hằng;

- Tổ xây dựng, cải tiến CTĐT;

- Đại diện lãnh đạo khoa.

Họp trực tuyến trên MS Teams

Chủ tịch Hội đồng

 

14h30-15h00

Họp thẩm định thông qua nội dung CTĐT Kỹ sư 180TC ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

- Thường trực Hội đồng Khoa học & Đào tạo;

- Mời: PGS.TS Phạm Văn Tuấn, PGS.TS Nguyễn Thị Diệu Hằng;

- Tổ xây dựng, cải tiến CTĐT;

- Đại diện lãnh đạo khoa.

Họp trực tuyến trên MS Teams

Chủ tịch Hội đồng

 

15h00-15h30

Họp thẩm định thông qua nội dung CTĐT Kỹ sư 180TC ngành Kỹ thuật cơ điện tử

- Thường trực Hội đồng Khoa học & Đào tạo;

- Mời: PGS.TS Phạm Văn Tuấn, PGS.TS Nguyễn Thị Diệu Hằng;

- Tổ xây dựng, cải tiến CTĐT;

- Đại diện lãnh đạo khoa.

Họp trực tuyến trên MS Teams

Chủ tịch Hội đồng

 

15h30-16h00

Họp thẩm định thông qua nội dung CTĐT Kỹ sư 180TC ngành Quản lý công nghiệp

- Thường trực Hội đồng Khoa học & Đào tạo;

- Mời: PGS.TS Phạm Văn Tuấn, PGS.TS Nguyễn Thị Diệu Hằng;

- Tổ xây dựng, cải tiến CTĐT;

- Đại diện lãnh đạo khoa.

Họp trực tuyến trên MS Teams

Chủ tịch Hội đồng

 

16h00-16h30

Họp thẩm định thông qua nội dung CTĐT Kỹ sư 180TC ngành Kinh tế xây dựng

- Thường trực Hội đồng Khoa học & Đào tạo;

- Mời: PGS.TS Phạm Văn Tuấn, PGS.TS Nguyễn Thị Diệu Hằng;

- Tổ xây dựng, cải tiến CTĐT;

- Đại diện lãnh đạo khoa.

Họp trực tuyến trên MS Teams

Chủ tịch Hội đồng

 

Thứ 3

15/06/2021

08h00 - 11h30

Bước 1: Công tác quy hoạch theo kế hoạch số 1593/KH-ĐHBK ngày 10 tháng 6 năm 2021 (Khoa Môi Trường, Khoa Xây dựng Cầu Đường, Khoa Điện, Khoa Cơ Khí, khoa Cơ khí Giao Thông, Khoa Công nghệ Thông tin, Khoa Xây dựng Công trình Thủy)

Theo kế hoạch số 1593/KD-DDHBK ngày 10 tháng 6 năm 2021

Văn phòng các đơn vị

Tổ công tác

 

09h00

Hiệu trưởng làm việc với phòng CSVC và KHTC về công tác cơ sở vật chất

- Hiệu trưởng;

- Lãnh đạo phòng CSVC và KHTC.

Phòng họp khu A

Hiệu trưởng

 

Thứ 4

16/06/2021

08h00-10h30

Thảo luận các điểm mới trong quy chế đào tạo trình độ đại học ban hành kèm theo Thông tư 08/2021/TT-BGDĐT ngày 18/3/2021

- Ban Giám hiệu;

- Trưởng các đơn vị;

- Lãnh đạo Phòng ĐT, KT&ĐBCLGD.

Phòng họp khu A

Hiệu trưởng

 

09h30

Họp tổ soạn thảo đề án về công tác Giáo viên chủ nhiệm/Cố vấn học tập

Tổ soạn thảo theo Quyết định

Phòng khách khu A

Tổ trưởng Tổ soạn thảo

Phó Hiệu trưởng PGS. TS. Nguyễn Hữu Hiếu

 

13h30-14h30

Họp Ban Thường vụ Đảng ủy Trường ĐHBK

Các đ/c Ban Thường vụ Đảng ủy

Phòng họp Khu A

Bí thư Đảng ủy

 

14h30

Họp Ban Chấp hành Đảng bộ Trường ĐHBK

Các đồng chí Đảng ủy viên

Phòng họp Khu A

Bí thư Đảng ủy

 

Thứ 5

17/06/2021

08h00

Giao ban công tác kế hoạch - tài chính ĐHĐN 6 tháng đầu năm 2021

- Lãnh đạo và chuyên viên Ban KHTC-ĐHĐN;

- Trưởng Phòng KHTC các trường đại học thành viên, Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum; Trưởng Phòng KHTC/Kế toán trưởng các Viện, Trung tâm trực thuộc; Phụ trách kế toán các Khoa trực thuộc.

Phòng họp 1 Khu A 41 Lê Duẩn

Trưởng Ban KHTC

 

08h00-10h00

Giao ban các đơn vị chức năng Trường

- Chủ tịch HĐ Trường;

- Ban Giám hiệu;

- Lãnh đạo các đơn vị chức năng Trường.

Phòng họp khu A

Hiệu trưởng

 

10h00-11h00

Hội nghị Tập thể lãnh đạo trường Đại học Bách khoa (bước 3 trong KH 1593/KH-ĐHBK ngày 10 tháng 6 năm 2021)

Tập thể lãnh đạo trường

Phòng họp khu A

Bí thư Đảng ủy

Hiệu Trưởng

 

14h00

Tiếp cán bộ, viên chức

Các cán bộ, viên chức, người lao động có nhu cầu.

Phòng họp 2 Khu A 41 Lê Duẩn

PGĐ ĐHĐN PGS.TS Lê Thành Bắc

 

14h00-16h30

Rà soát kế hoạch Tự đánh giá và Kiểm định chất lượng CTĐT, CSGD theo AUN-QA, CTI, HCERES

- Phó Hiệu trưởng PGS.TS. Nguyễn Hồng Hải

- Phòng KT&ĐBCLGD: Lãnh đạo và Chuyên viên

Phòng S02.01

Phó HT PGS.TS. Nguyễn Hồng Hải

 

Thứ 6

18/06/2021

08h00-08h30

Họp thẩm định thông qua nội dung CTĐT Kỹ sư 180TC ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá

- Thường trực Hội đồng Khoa học & Đào tạo;

- Mời: PGS.TS Phạm Văn Tuấn, PGS.TS Nguyễn Thị Diệu Hằng;

- Tổ xây dựng, cải tiến CTĐT.

Họp trực tuyến trên MS Teams

Chủ tịch Hội đồng

 

08h30-09h00

Họp thẩm định thông qua nội dung CTĐT Kỹ sư 180TC ngành Kỹ thuật điện

- Thường trực Hội đồng Khoa học & Đào tạo;

- Mời: PGS.TS Phạm Văn Tuấn, PGS.TS Nguyễn Thị Diệu Hằng;

- Đại diện Lãnh đạo Khoa;

- Tổ xây dựng, cải tiến CTĐT.

Họp trực tuyến trên MS Teams

Chủ tịch Hội đồng

 

09h00-09h30

Họp thẩm định thông qua nội dung CTĐT Kỹ sư 180TC ngành Kỹ thuật Xây dựng - CN Xây dựng DD&CN

- Thường trực Hội đồng Khoa học & Đào tạo;

- Mời: PGS.TS Phạm Văn Tuấn, PGS.TS Nguyễn Thị Diệu Hằng;

- Đại diện Lãnh đạo Khoa;

- Tổ xây dựng, cải tiến CTĐT.

Họp trực tuyến trên MS Teams

Chủ tịch Hội đồng

 

09h00-10h00

Tiếp đảng viên, CBVC và sinh viên

Đảng viên, CBVC và sinh viên có nhu cầu

Phòng S02.04

Bí thư Đảng ủy

 

09h30-10h00

Họp thẩm định thông qua nội dung CTĐT Kỹ sư 180TC ngành Công nghệ thông tin (tiếng Nhật)

- Thường trực Hội đồng Khoa học & Đào tạo;

- Mời: PGS.TS Phạm Văn Tuấn, PGS.TS Nguyễn Thị Diệu Hằng;

- Đại diện Lãnh đạo Khoa;

- Tổ xây dựng, cải tiến CTĐT.

Họp trực tuyến trên MS Teams

Chủ tịch Hội đồng

 

10h00-10h30

Họp thẩm định thông qua nội dung CTĐT Kỹ sư 180TC ngành Công nghệ thông tin (Đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp)

- Thường trực Hội đồng Khoa học & Đào tạo;

- Mời: PGS.TS Phạm Văn Tuấn, PGS.TS Nguyễn Thị Diệu Hằng;

- Đại diện Lãnh đạo Khoa;

- Tổ xây dựng, cải tiến CTĐT.

Họp trực tuyến trên MS Teams

Chủ tịch Hội đồng

 

10h30-11h00

Họp thẩm định thông qua nội dung CTĐT Kỹ sư 180TC ngành Công nghệ thông tin - CN Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo

- Thường trực Hội đồng Khoa học & Đào tạo;

- Mời: PGS.TS Phạm Văn Tuấn, PGS.TS Nguyễn Thị Diệu Hằng;

- Đại diện Lãnh đạo Khoa;

- Tổ xây dựng, cải tiến CTĐT.

Họp trực tuyến trên MS Teams

Chủ tịch Hội đồng

 

Thứ 7

19/06/2021

09h00-12h00

BUILDIT - Khóa Tập huấn “Digital Pedagogy in Higher Education”

- Chuyên gia Arizona State University;

- Cán bộ quản lý, Giảng viên tham gia theo quyết định số 1538/QĐ-ĐHBK ngày 28/05/2021.

Tập huấn trực tuyến trên Zoom

Trưởng phòng Phòng KT&ĐBCLGD

 

Chủ nhật

20/06/2021

      

PHỤ LỤC

THỨ/NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

BỔ SUNG

Thứ 2

14/06/2021

      

Thứ 3

15/06/2021

      

Thứ 4

16/06/2021

13h00-18h00

Bảo vệ ĐATN khóa 16 PFIEV

- Hội đồng bảo vệ theo Quyết định;

- Sinh viên khóa 16 PFIEV.

Bảo vệ trực tuyến trên MS Teams

Chủ tịch Hội đồng

 

Thứ 5

17/06/2021

13h00-18h00

Bảo vệ ĐATN khóa 16 PFIEV

- Hội đồng bảo vệ theo Quyết định

- Sinh viên khóa 16 PFIEV

Bảo vệ trực tuyến trên MS Teams

Chủ tịch Hội đồng

 

15h00-17h00

Khoa XD Công trình thủy tổ chức seminar khoa học:

Chủ đề: "Nghiên cứu dòng chảy lưu vực sông Vu Gia Thu Bồn - Một cách tiếp cận với trí thuệ nhân tạo"

Người trình bày: PGS.TS. Võ Ngọc Dương

Giảng viên Khoa Xây dựng Công trình Thủy

Văn phòng kkhoa

Lãnh đạo Khoa

 

Thứ 6

18/06/2021

08h00-09h00

Seminar khoa học: Nghiên cứu đánh giá tiềm năng thu hồi rác thải tái chế ngành dịch vụ ăn uống tại thành phố Đà Nẵng

Người trình bày: TS. Lê Hoàng Sơn

Các giảng viên khoa Môi Trường

Họp trực tuyến trên MS Teams

BCN Khoa

 

09h00-11h00

Seminar Khoa học Khoa Điện: "Nghiên cứu, đánh giá vai trò của hệ thống lưu trữ trong Microgrid" - Báo cáo: ThS. Nguyễn Văn Tấn

- Đại diện Lãnh đạo khoa Điện;

- Giảng viên, sinh viên Khoa Điện.

Họp trực tuyến trên MS Teams

Phó Trưởng khoa phụ trách

 

Thứ 7

19/06/2021

13h00-18h00

Bảo vệ ĐATN khóa 16 PFIEV

- Hội đồng bảo vệ theo Quyết định;

- Sinh viên khóa 16 PFIEV.

Bảo vệ trực tuyến trên MS Teams

Chủ tịch Hội đồng

 

Chủ nhật

20/06/2021