DHBK

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Năm học :
Tuần :

THỨ/NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

BỔ SUNG

Thứ 2

26/09/2022

07h00-17h00

Sinh hoạt Công dân Sinh viên khóa 2022

- Cán bộ Trung tâm HL&TT;

- Sinh viên khóa tuyển sinh 2022 (theo lịch).

Trung tâm HL&TT

Trung tâm HL&TT

 

07h00-17h00

Sinh hoạt Công dân Sinh viên khóa 2022

(Sáng 07h00, chiều 13h00)

- Đoàn thanh niên;

- Sinh viên khóa tuyển sinh 2022 (theo lịch).

Hội trường F

Đoàn thanh niên

 

09h00

Lễ ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa ĐHĐN và Đại học Saxion, Hà Lan

- ĐHĐN: Giám đốc; Ban HTQT: Lãnh đạo Ban;

- Trường ĐHBK, Viện NC&ĐT Việt-Anh: Đại diện Lãnh đạo Phòng KHCN&HTQT;

- Trường ĐHKT: Đại diện Lãnh đạo: Phòng KH&HTQT, Khoa Tài chính, Khoa Kế toán, Khoa Kinh doanh quốc tế;

- Khoa Y-Dược: Đại diện Lãnh đạo: Phòng KH&HTQT, Bộ môn Điều dưỡng (chuyên ngành Phục hồi chức năng và vật lý trị liệu);

- Mời: Giám đốc Trung tâm Nhật Bản.

Phòng 0805 Khu B - 41 Lê Duẩn

Giám đốc ĐHĐN

 

Thứ 3

27/09/2022

08h00

Họp rà soát công tác phòng, chống bão Noru

- Ban Giám hiệu;

- Chủ tịch Công đoàn Trường;

- Lãnh đạo các phòng: Phòng Cơ sở Vật chất, Phòng Tổ chức - Hành chính;

- Lãnh đạo Trung tâm: TT HL&TT, TT HTSV&QHDN;

- Bí thư Đoàn Thanh niên; Chủ tịch Hội sinh viên;

- Trưởng các khoa, phòng;

- Tổ trưởng Tổ CNTT.

Phòng họp khu A

Phó Hiệu trưởng - Nguyễn Hữu Hiếu

x

08h00-09h00

Ban Thanh tra Nhân dân giám sát thực hiện của Phòng Kế hoạch -Tài Chính

- Ban Thanh tra Nhân dân;

- Đại diện lãnh đạo của Phòng Kế hoạch -Tài chính.

Phòng Kế hoạch -Tài chính

Trưởng Ban Thanh tra Nhân dân

 

08h30-09h30

Tiếp viên chức, người lao động

Viên chức người lao động có nhu cầu

Văn phòng công đoàn

Chủ tịch Công đoàn Trường

 

09h30

Hội ý BTV Công đoàn trường

BTV Công đoàn trường

Văn phòng CĐ

Chủ tịch CĐ Trường

 

10h00-11h30

KĐCL ASIIN - Họp tư vấn viết báo cáo tự đánh giá Tiêu chí 4.1 và Tiêu chí 4.2

- Phó Hiệu trưởng Nguyễn Hồng Hải;

- Các CTĐT KĐCL ASIIN: CBVC phụ trách Tiêu chí 4.1 và 4.2, CBVC khác theo phân công;

- Phòng KT&ĐBCLGD: Đại diện Lãnh đạo và chuyên viên theo phân công.

- Thành viên Tổ tư vấn (theo Quyết định)

Phòng họp S02.01

Phó Hiệu trưởng PGS.TS Nguyễn Hồng Hải

 

13h30-15h30

KĐCL ASIIN - Họp tư vấn viết báo cáo tự đánh giá Tiêu chí 2.4

- Phó Hiệu trưởng Nguyễn Hồng Hải;

- Các CTĐT KĐCL ASIIN: CBVC phụ trách Tiêu chí 2.4, CBVC khác theo phân công;

- Phòng KT&ĐBCLGD: Đại diện Lãnh đạo và chuyên viên theo phân công.

- Thành viên Tổ tư vấn (theo Quyết định)

Phòng họp S02.01

Phó Hiệu trưởng PGS.TS Nguyễn Hồng Hải

 

Thứ 4

28/09/2022

08h00

Tiếp đoàn viên, CBVC-NLĐ

Đoàn viên, CBVC-NLĐ.

Phòng 302 Khu A - 41 Lê Duẩn

Chủ tịch Công đoàn ĐHĐN

 

13h30-17h00

Talkshow: "Cưỡi Sóng Công Nghệ Để Thành Công"

- Công ty Fossil Việt Nam;

- Đại điện lãnh đạo P. CTSV;

- Sinh viên quan tâm.

Hội trường F

Phòng CTSV

 

14h00

Họp Ban Thường vụ Công đoàn ĐHĐN

Như bên.

Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn

Chủ tịch Công đoàn ĐHĐN

 

15h30

Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn ĐHĐN

- Như bên;

- UBKT Công đoàn ĐHĐN.

Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn

Chủ tịch Công đoàn ĐHĐN

 

Thứ 5

29/09/2022

07h00-17h00

Nhập học sinh viên khóa tuyển sinh năm 2022

- Ban Giám hiệu: PGS. TS. Nguyễn Hữu Hiếu;

- Đại diện Lãnh đạo: CTSV, ĐT, KHTC, CSVC, TCHC;

- Chuyên viên được phân công.

Sảnh khu A

Phó Hiệu trưởng

PGS. TS. Nguyễn Hữu Hiếu

x

08h30

Kỳ xét chuyển chức danh nghề nghiệp đợt 02 năm 2022

Môn thi: kiến thức chung

- Ban coi thi;

- Ban Giám sát;

- Các thí sinh dự thi.

Phòng A.142

Trưởng Ban Coi thi

 

08h30-16h30

Khoá học nhận thức về Hệ thống quán lý chất lượng phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn theo tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025:2017 do Công ty Vietlabs hỗ trợ đào tạo

- Ban chủ nhiệm Khoa Hoá;

- Đại diện Công ty Vietlabs;

- Giảng viên và sinh viên Khoa Hoá;

- Các cá nhân có quan tâm.

Phòng F110

Phó trưởng khoa - TS. Đặng Kim Hoàng

 

09h00-10h00

Lễ ký Biên bản ghi nhớ thoả thuận hợp tác giữa Khoa Hoá và Công ty Vietlabs trong đào tạo, tuyển dụng và nghiên cứu khoa học.

- BCN Khoa Hoá;

- Lãnh đạo Công ty Vietlabs;

- Giảng viên, sinh viên Khoa Hoá quan tâm.

Văn phòng Khoa Hoá

Trưởng Khoa Hoá

 

09h00-10h30

Họp xét học vụ kết quả học tập học kỳ 2/2021-2022

- Ban Giám hiệu: PGS. TS. Nguyễn Hồng Hải - Phó Hiệu trưỏng;

- Đại diện Lãnh đạo Khoa; Giáo vụ Khoa;

- Phòng Đào tạo, Phòng CTSV: Đại diện Lãnh đạo và chuyên viên được phân công.

Phòng họp khu A

PGS. TS. Nguyễn Hồng Hải - Phó Hiệu trưởng

 

14h00-15h00

Thường trực Hội đồng KH&ĐT (mở rộng) đánh giá và thông qua CTĐT PFIEV: Chuyên ngành Công nghệ phần mềm - Ngành Công nghệ thông tin

- Thường trực Hội đồng Khoa học và Đào tạo;

- Tổ rà soát, cải tiến CTĐT PFIEV chuyên ngành Công nghệ phần mềm;

- Lãnh đạo Khoa FAST;

- Mời PGS.TS. Nguyễn Tấn Khôi: Trưởng Khoa Công nghệ thông tin;

- Mời PGS.TS. Phạm Văn Tuấn - Trưởng Phòng KT&ĐBCLGD;

- Mời PGS.TS. Nguyễn Thị Diệu Hằng - Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Đào tạo.

Phòng họp khu A

Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo

 

15h00-16h00

Thường trực Hội đồng KH&ĐT (mở rộng) đánh giá và thông qua CTĐT PFIEV: Chuyên ngành Tin học công nghiệp - Ngành Kỹ thuật Điện

- Thường trực Hội đồng Khoa học và Đào tạo;

- Tổ rà soát, cải tiến CTĐT PFIEV chuyên ngành Tin học công nghiệp;

- Lãnh đạo Khoa FAST;

- Mời PGS.TS. Lê Tiến Dũng: Trưởng Khoa Điện;

- Mời PGS.TS. Phạm Văn Tuấn - Trưởng Phòng KT&ĐBCLGD;

- Mời PGS.TS. Nguyễn Thị Diệu Hằng - Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Đào tạo.

Phòng họp khu A

Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo

 

16h00-17h00

Thường trực Hội đồng KH&ĐT (mở rộng) đánh giá và thông qua CTĐT PFIEV: Chuyên ngành Sản xuất tự động - Ngành Kỹ thuật Cơ khí

- Thường trực Hội đồng Khoa học và Đào tạo;

- Tổ rà soát, cải tiến CTĐT PFIEV chuyên ngành Sản xuất tự động;

- Lãnh đạo Khoa FAST;

- Mời PGS.TS. Lưu Đức Bình: Trưởng Khoa Cơ khí;

- Mời PGS.TS. Phạm Văn Tuấn - Trưởng Phòng KT&ĐBCLGD;

- Mời PGS.TS. Nguyễn Thị Diệu Hằng - Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Đào tạo.

Phòng họp khu A

Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo

 

Thứ 6

30/09/2022

07h00-17h00

Nhập học sinh viên khóa tuyển sinh năm 2022

- Ban Giám hiệu: PGS. TS. Nguyễn Hữu Hiếu;

- Đại diện Lãnh đạo: CTSV, ĐT, KHTC, CSVC, TCHC;

- Chuyên viên được phân công.

Sảnh khu A

Phó Hiệu trưởng

PGS. TS. Nguyễn Hữu Hiếu

x

08h00

Kỳ xét chuyển chức danh nghề nghiệp đợt 02 năm 2022

Môn thi: Nghiệp vụ, chuyên ngành

- Ban kiểm tra sát hạch các Khoa;

- Ban Giám sát;

- Các thí sinh dự thi.

Phòng họp khu A

Phòng khách khu A

Trưởng ban kiểm tra sát hạch

 

10h00-11h30

Họp triển khai công tác năm học 2022-2023 giữa 3 phòng: TCHC, KHTC, Đào tạo

- Đại diện Ban Giám hiệu: Phó hiệu trưởng Nguyễn Hồng Hải;

- Trưởng các đơn vị: Phòng TCHC, Phòng KHTC, Phòng Đào tạo.

Phòng họp khu A

Phó hiệu trưởng Nguyễn Hồng Hải

 

13h30-16h30

KĐCL ASIIN - Họp tư vấn viết báo cáo tự đánh giá Tiêu chuẩn 3

- Phó Hiệu trưởng Nguyễn Hồng Hải;

- Các CTĐT KĐCL ASIIN: CBVC phụ trách Tiêu chuẩn 3, CBVC khác theo phân công;

- Phòng KT&ĐBCLGD: Đại diện Lãnh đạo và chuyên viên theo phân công.

- Thành viên Tổ tư vấn (theo Quyết định)

Phòng khách khu A

Phó Hiệu trưởng PGS.TS Nguyễn Hồng Hải

 

Thứ 7

01/10/2022

07h00-12h00

Lễ kỷ niệm 15 năm thành lập Khoa Quản lý Dự án (2007-2022)

-Đại diện ban Giám hiệu;

- Ban tổ chức Lễ;

-Toàn thể Giảng viên và Sinh viên Khoa QLDA;

- Đại diện Doanh nghiệp và Cựu SV, Học viên cao học;

- Đại diện TTHL&TT.

Hội trường F

Trưởng Khoa

 

07h00-17h00

Nhập học sinh viên khóa tuyển sinh năm 2022

- Ban Giám hiệu: PGS. TS. Nguyễn Hữu Hiếu;

- Đại diện Lãnh đạo: CTSV, ĐT, KHTC, CSVC, TCHC;

- Chuyên viên được phân công.

Sảnh khu A

Phó Hiệu trưởng

PGS. TS. Nguyễn Hữu Hiếu

x

07h00-17h00

Sinh hoạt Công dân Sinh viên khóa 2022

- Cán bộ Trung tâm HL&TT;

- Sinh viên khóa tuyển sinh 2022 (theo lịch).

Trung tâm HL&TT

Trung tâm HL&TT

x

13h00-17h00

Sinh hoạt Công dân Sinh viên khóa 2022

- Đoàn thanh niên;

- Sinh viên khóa tuyển sinh 2022 (theo lịch).

Hội trường F

Đoàn thanh niên

x

Chủ nhật

02/10/2022

06h45-11h30

Tổ chức kiểm tra trình độ tiếng Anh đầu vào cho sinh viên nhập học khóa 2022

- Ban coi thi;

- CBVC tham gia coi thi.

Khu F và khu H

Trưởng ban coi thi

 

13h00-18h30

Talkshow - Định vị bản thân trên bản đồ IT

- BCH Đoàn trường;

- Sinh viên đăng ký tham gia;

- Tổ chức Aiesec

Hội trường F

Đoàn Thanh niên

x

PHỤ LỤC

THỨ/NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

BỔ SUNG

Thứ 2

26/09/2022

08h30

Đại hội chi bộ Khoa Điện

- Đại diện Ban thường vụ Đảng ủy trường ĐHBK;

- Toàn thể Đảng viên Khoa Điện.

Văn phòng Khoa Điện

Bí thư chi bộ Khoa Điện

 

08h30

Khoa Môi trường Tổ chức họp bình xét Thi đua - khen thưởng sinh viên.

Thây/cô giáo viên chủ nhiệm các lớp.

Văn phòng Khoa Môi trường

Phò trưởng khoa - TS. Phan Như Thúc

 

13h30-17h00

Khoa Hóa tổ chức workshop về Khoa học hương liệu và Ngôn ngữ mùi hương

- BCN Khoa Hoá;

- Chuyên gia từ Công ty Essential Flavours;

- Bộ môn CNTP;

- Gỉang viên, sinh viên và các cá nhân có đăng ký tham dự.

Phòng S04.01

Trưởng Khoa Hoá

 

Thứ 3

27/09/2022

08h00-11h00

Khoa Hóa tổ chức talkshow "Hành trình chinh phục nhà tuyển dụng nước ngoài từ tấm bằng ĐH Việt Nam".

Diễn giả: Chuyên gia hương liệu Công ty Essential Flavours (Úc) - Wy Thu Le (cựu sinh viên Khoa Hoá)

- BCN Khoa Hoá;

- Ban giám đốc và chuyên gia Công ty Essential Flavours (Úc);

- Giảng viên, sinh viên Khoa Hoá;

- Các cá nhân có quan tâm.

Hội trường F

Trưởng Khoa Hoá

 

08h30

Khoa Môi trường chào đón Gặp mặt các tân sinh viên khóa 2022

- Ban chủ nhiệm Khoa;

- Trưởng Bộ môn;

- Giáo vụ, Thư ký;

- Bí thư Đoàn thanh niên;

- Giáo viên chủ nhiệm, CVHT;

- CLB Môi trường;

- Các em tân sinh viên khóa 2022

Phòng F110

Phó trường khoa - TS. Phan Như Thúc

x

Thứ 4

28/09/2022

07h00-11h00 (Hoãn)

Tọa đàm giữa Doanh nghiệp - Sinh viên khoa QLDA - Ngành Quản lý Công nghiệp

- Đại diện các Doanh nghiệp;

- Giảng viên Bộ môn QLCN và Sinh viên;

- Đại diện TTHL&TT đưa tin.

Hội Trường F

Trưởng Khoa

x

13h30-14h30

Khoa Hoá tổ chức Seminar "Nghiên cứu tổng hợp carbon nano sợi (CNF) bám trên bề mặt carbon xốp nhằm chế tạo vật liệu nano Composite C-CNF định hướng ứng dụng trong xử lý môi trường". Người trình bày PGS.TS Trương Hữu Trì

- Giảng viên, sinh viên Khoa Hoá;

- Cá nhân có quan tâm.

Văn phòng Khoa Hoá

Ban chủ nhiệm Khoa Hoá

 

14h30-15h30

Khoa Hoá tổ chức Seminar: Xác định thành phần các hợp chất trong cao trầm hương (Oleoresin) chiết bằng dung môi ethanol. Người trình bày TS. Phan Thanh Sơn

Giảng viên, sinh viên Khoa Hoá

Văn phòng Khoa Hoá

Ban chủ nhiệm Khoa Hoá

 

Thứ 5

29/09/2022

07h00-11h30 (Hoãn)

Tọa đàm giữa Doanh nghiệp-Sinh viên Khoa QLDA - Ngành Kinh tế & Quản lý Xây dựng"

- Đại diện các Doanh nghiệp;

- Giảng viên Bộ môn QLDAXD và Sinh viên;

- Đại diện TTHL&TT đưa tin.

Hội Trường F

Trưởng Khoa QLDA

x

08h00

Đại hội Chi bộ Khoa Kiến trúc

- Đại diện Ban thường vụ Đảng uỷ;

- Toàn thể Đảng viên khoa Kiến trúc.

Văn phòng Khoa Kiến trúc

Bí thư Chi bộ Khoa Kiến trúc

 

Thứ 6

30/09/2022

14h00

SEMINAR: "Cách viết công văn và đối sách phỏng vấn"

- Đại diện Lãnh đạo phòng CTSV;

- Công ty TNHH SEKISHO VIỆT NAM;

- Sinh viên đăng ký tham gia.

Phòng S02.01

Phòng CTSV

 

15h30

Đại hội chi bộ Phòng Tổ chức Hành chính

- Đại diện BTV Đảng ủy;

- Toàn thể đảng viên chi bộ Phòng TCHC.

Phòng S02.01

Bí thư chi bộ

x

Thứ 7

01/10/2022

07h00-17h00

Khoa Xây dựng Công trình thủy tổ chức buổi bảo vệ luận văn thạc sĩ (theo định hướng ứng dụng) cho 20 học viên lớp cao học K40.CTT và K41.CTT

- Thành viên hội đồng chấm luận văn;

- Toàn thể học viên K40 và K41CTT;

- Khách mời và các giảng viên, học viên có quan tâm.

Phòng S04.01 và S04.03

Chủ tịch Hội đồng

x

08h00-12h00

Workshop về ANSYS - Kiến tạo tương lai với mô phỏng số

- Lãnh đạo và các chuyên gia đến từ Công ty CADFEM Việt Nam;

- Ban Chủ nhiệm Khoa Cơ khí Giao thông;

- Cán bộ, giảng viên và sinh viên Khoa Cơ khí Giao thông;

- Giảng viên và sinh viên có quan tâm.

Phòng S02.01

Trưởng khoa CKGT

 

13h30

Họp Tiểu ban đánh giá Chuyên đề 1 cho NCS. Phùng Minh Tùng, ngành: Kỹ thuật cơ khí động lực. Tên luận án: Nghiên cứu khí hóa RFD từ chất thải rắn ở nông thôn để sản xuất syngas cho động cơ phát điện

- Thành viên Tiểu ban theo Quyết định;

- Khoa Cơ khí Giao thông: BCN Khoa và Giảng viên;

- Mời Giảng viên, nhà khoa học, học viên và nghiên cứu sinh có quan tâm.

Phòng S02.01

Trưởng Tiểu ban

x

14h30

Họp Tiểu ban đánh giá Chuyên đề 1 cho NCS. Nguyễn Lê Châu Thành, ngành: Kỹ thuật cơ khí động lực. Tên luận án: Cải thiện quá trình cháy động cơ xe gắn máy nhờ bổ sung HHO

- Thành viên Tiểu ban theo Quyết định;

- Khoa Cơ khí Giao thông: BCN Khoa và Giảng viên;

- Mời Giảng viên, nhà khoa học, học viên và nghiên cứu sinh có quan tâm.

Phòng S02.01

Trưởng Tiểu ban

 

15h30

Họp Tiểu ban đánh giá Chuyên đề 1 cho NCS. Ngô Tấn Thống, ngành: Kỹ thuật cơ khí động lực. Tên luận án: Nghiên cứu mô hình ô tô tự hành cỡ nhỏ chạy trong khu nghỉ dưỡng

- Thành viên Tiểu ban theo Quyết định;

- Khoa Cơ khí Giao thông: BCN Khoa và Giảng viên;

- Mời Giảng viên, nhà khoa học, học viên và nghiên cứu sinh có quan tâm.

Phòng S02.01

Trưởng Tiểu ban

 

Chủ nhật

02/10/2022