DHBK

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Năm học :
Tuần :

THỨ/NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

BỔ SUNG

Thứ 2

06/02/2023

08h30-11h30

Hiệu trưởng tiếp cán bộ viên chức, sinh viên

CBVC, sinh viên có nhu cầu

Phòng Hiệu trưởng (tầng 2 khu A)

Hiệu trưởng

 

09h30

Giao ban công tác Văn phòng Đảng ủy ĐHĐN

- Lãnh đạo và chuyên viên VP Đảng ủy ĐHĐN;

- Chuyên viên VP Đảng ủy các cơ sở trực thuộc;

- Mời: đồng chí Đảng ủy viên phụ trách công tác Văn phòng các đảng ủy cơ sở.

Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn

Chánh Văn phòng Đảng ủy ĐHĐN Đ/c Nguyễn Đức Tiến

 

10h30

Họp xét học bổng tài trợ EVN, JFE

Hội đồng xét học bổng tài trợ

Phòng họp khu A

Chủ tịch hội đồng

PGS. TS. Nguyễn Hồng Hải

 

14h00-16h30

Ban Giám hiệu làm việc với Phòng CTSV và Trung tâm HTSV & QHDN về kế hoạch triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023

- Đại diện Ban Giám hiệu;

- Lãnh đạo Phòng CTSV;

- Lãnh đạo Trung tâm HTSV và QHDN.

Phòng họp khu A

Phó Hiệu trưởng PGS.TS Nguyễn Hồng Hải

 

14h30

Giao ban công tác Tuyên huấn Đảng ủy ĐHĐN

* Đối với Đảng ủy ĐHĐN:

- Ủy viên Ban Tuyên huấn Đảng uỷ ĐHĐN;

- Các đồng chí phụ trách công tác Tuyên huấn và dư luận xã hội của các tổ chức đoàn thể ĐHĐN (Công đoàn, Đoàn TN, Hội CCB);

- Các đồng chí Báo cáo viên Đảng ủy ĐHĐN;

- Các đồng chí Cộng tác viên Dư luận xã hội ĐHĐN;

* Đối với các Đảng ủy cơ sở trực thuộc:

- Các đồng chí phụ trách công tác Tuyên huấn và dư luận xã hội các đảng uỷ cơ sở.

Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn

Trưởng ban Ban Tuyên huấn Đảng uỷ ĐHĐN Đ/c Phan Minh Đức

 

14h30

Tiếp viên chức, người lao động

Viên chức, người lao động có nhu cầu

Văn phòng công đoàn

Chủ tịch Công đoàn Trường

 

Thứ 3

07/02/2023

08h00

Ban Giám hiệu làm việc với Phòng Thanh tra Pháp chế về kế hoạch triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023

- Hiệu trưởng;

- Lãnh đạo Phòng TTPC.

Phòng họp khu A

Hiệu trưởng

 

10h00

Ban Giám hiệu làm việc với Trung tâm HL&TT về kế hoạch triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023

- Hiệu trưởng;

- Lãnh đạo Trung tâm;

- Chuyên viên được phân công.

Phòng họp khu A

Hiệu trưởng

 

10h00-11h30

Tiếp công ty Hybrid Technology và trao đổi hợp tác

- Ban Giám hiệu: PGS. TS. Nguyễn Hồng Hải;

- Đại diện Lãnh đạo các đơn vị: ĐT, CTSV, CNTT, ĐTVT, FAST.

Phòng khách khu A

Phó Hiệu trưởng

PGS. TS. Nguyễn Hồng Hải

 

14h00

Hội đồng xét hồ sơ đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên năm 2022

Theo QĐ số 240/QĐ-ĐHĐN ngày 02/02/2023 của Giám đốc ĐHĐN. (PGS.TS. Nguyễn Hữu Hiếu)

Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn

Giám đốc ĐHĐN

 

Thứ 4

08/02/2023

09h00-10h00

Tiếp và làm việc với công ty UNITEC

- Đại diện Ban Giám hiệu;

- Đại diện Lãnh đạo Phòng: KHCN&HTQT, CSVC và KHTC.

Phòng khách khu A

Đại diện Ban Giám hiệu

 

10h00-11h00

Tiếp công ty Bản viên và trao đổi hợp tác.

- Ban Giám hiệu: PGS. TS. Nguyễn Hồng Hải;

- Đại diện Lãnh đạo các khoa: CNTT, ĐTVT, FAST;

- Đại diện Lãnh đạo phòng CTSV.

Phòng khách khu A

Phó Hiệu trưởng

PGS. TS. Nguyễn Hồng Hải

 

11h00

Công ty Bản Viên chi nhánh Đà Nẵng trao đổi, hợp tác với Khoa CNTT về đào tạo, tuyển dụng, tài trợ và học bổng

- Lãnh đạo khoa CNTT;

- Ông Vũ Thịnh - Giám đốc Bản Viên chi nhánh Đà Nẵng;

- Bà Trần Thị Hoàng Vy – Chuyên viên Tuyển dụng;

- Bà Võ Thị Huỳnh Như – Chuyên viên Tuyển dụng.

VP Khoa CNTT

Trưởng khoa CNTT

 

14h00

Họp Ban Nữ công Trường

Ban Nữ công Trường ĐHBK

Phòng họp khu A

Trưởng ban Nữ công

 

14h00-15h30

Họp bàn công tác tổ chức DevDay 2023

- Ban Giám hiệu;

- Trưởng các đơn vị: CTSV, ĐT, KHTC, CSVC, TCHC;

- Phó Giám đốc Phụ trách TT HLTT;

- Lãnh đạo Công ty AXON ACTIVE;

- Chuyên viên được phân công.

Phòng khách khu A

Hiệu trưởng

 

14h00-16h00

Họp Ban Tổ chức cuộc thi Robodnic Đà Nẵng năm 2023

- Thành viên Ban Tổ chức;

- Đại diện Lãnh đạo Phòng KHCN&HTQT;

- Ban ra đề cuộc thi theo thư mời.

Phòng họp Hội liên hiệp KH&KT thành phố Đà Nẵng

Trưởng BTC

 

15h00

Họp Ban Nữ công Trường mở rộng

- Ban Nữ công Trường;

- Nữ công Công đoàn bộ phận.

Phòng họp khu A

Trưởng Ban Nữ công

 

Thứ 5

09/02/2023

08h30 (Hoãn)

Ban Giám đốc ĐHĐN làm việc với Trường Đại học Bách khoa về kế hoạch công tác năm 2023

- ĐHĐN: Ban Giám đốc; Đại diện Lãnh đạo: VP, Ban KHTC, Ban TCCB, Ban QLCSVC&ĐT, Ban KHCN&MT, Ban ĐT, Ban HTQT, Ban TTPC, Ban ĐBCLGD;

- Trường ĐHBK: Ban Giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng trường; Trưởng các phòng, khoa; Phó Giám đốc trung tâm: TT HL&TT, TT HTSV&QHDN.

Phòng họp khu A

Giám đốc ĐHĐN

x

09h00

Bí thư tiếp đảng viên và viên chức

Đảng viên và viên chức có nhu cầu

Phòng S02.05

Bí thư

 

09h30-11h30

Tiếp và làm việc với National Taiwan Normal University về hợp tác đào tạo và NCKH

- Đại diện Ban Giám hiệu;

- Đại diện Lãnh đạo Phòng KHCN&HTQT, Đào tạo;

- Đại diện Lãnh đạo các Khoa: Fast, XD Công trình Thủy, ĐTVT, QLDA và Môi trường.

Phòng khách khu A

Đại diện BGH

 

10h00-11h00

Seminar thảo luận tiến độ triển khai dự án "Học viện nghề nghiệp STEM khu vực miền Trung Việt Nam"

- Đại diện Nhóm M&E SEAMEO STEM-ED;

- Thành viên Nhóm Program Implementation;

- Thành viên Nhóm Program Effectiveness M&E.

Họp trực tuyến Zoom

Phó Hiệu Trưởng Nguyễn Hồng Hải

 

10h30-11h30

Họp bàn công tác tổ chức đào tạo liên thông

- Ban Giám hiệu: PGS.TS. Nguyễn Hồng Hải - Phó Hiệu trưởng

- Phòng Đào tạo, Phòng Kế hoạch - Tài chính: Lãnh đạo và chuyên viên theo phân công;

- Khoa Điện và Khoa Xây dựng công trình thủy: Đại điện Lãnh đạo khoa, Giáo vụ khoa.

Phòng khách khu A

PGS.TS. Nguyễn Hồng Hải - Phó Hiệu trưởng

 

14h00

Tiếp cán bộ, viên chức, người lao động

Cán bộ, viên chức, người lao động có nhu cầu.

Phòng Tiếp công dân P. 1101, khu B - 41 Lê Duẩn

PGĐ ĐHĐN PGS.TS. Lê Thành Bắc

 

14h00

Họp Ban thư ký Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy năm 2023

Ban Thư ký HĐTS theo QĐ số 40/QĐ-ĐHĐN ngày 06/01/2023 của Giám đốc ĐHĐN.

(PGS.TS. Nguyễn Thị Diệu Hằng)

Phòng 0804 Khu B - 41 Lê Duẩn

Trưởng Ban Thư ký

 

14h00-15h00

Họp Hội đồng tư vấn và tuyển chọn chủ nhiệm đề tài cấp Cơ sở dành cho giảng viên mới tuyển dụng năm 2023

Thành viên Hội đồng theo QĐ 408/QĐ-ĐHBK ngày 3/2/2023

Phòng khách khu A

Chủ tịch HĐ: PGS.TS. Nguyễn Hữu Hiếu - Hiệu trưởng

 

14h00-15h00

Tiếp và làm việc với công ty Maishin Engineering, Nhật Bản

- Đại diện Lãnh đạo Phòng KHCN&HTQT;

- Đại diện Lãnh đạo Trung tâm HTSV&HTDN.

Phòng S02.01

Phòng KHCN&HTQT

 

15h00-16h00

Họp Hội đồng kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài KH&CN cấp ĐHĐN năm 2021

Thành viên theo QĐ 155/QĐ-ĐHBK ngày 11.01.2023

Phòng khách khu A

Chủ tịch Hội đồng: PGS.TS. Nguyễn Hữu Hiếu - Hiệu trưởng

 

Thứ 6

10/02/2023

08h30-10h00

Gặp mặt cựu giáo chức Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN nhân dịp Xuân Quý Mão 2023

- Chủ tịch Hội đồng Trường;

- Ban giám hiệu;

- Chủ tịch Công đoàn trường;

- Lãnh đạo các khoa, phòng;

- Thầy, Cô cựu giáo chức Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN.

Hội trường F

Hiệu trưởng

PGS.TS Nguyễn Hữu Hiếu

 

10h00-11h30

Họp thảo luận triển khai chương trình 21CS

- Phó Hiệu Trưởng Nguyễn Hồng Hải;

- Trưởng phòng KT&ĐBCLGD và Chuyên viên theo phân công;

- Phụ trách Chương trình 21CS;

- Giảng viên thành viên Tổ chuyên môn.

Phòng khách khu A

Phó Hiệu Trưởng Nguyễn Hồng Hải

 

13h30-14h30

KĐCL HCERES - Họp phối hợp xây dựng hệ thống quy trình ĐBCL

- Phó Hiệu Trưởng Nguyễn Hồng Hải;

- Phòng KT&ĐBCLGD, Phòng TCHD: Trưởng phòng và Chuyên viên theo phân công.

Phòng khách khu A

Phó Hiệu Trưởng Nguyễn Hồng Hải

 

14h30-16h30

Họp thảo luận Dự toán công tác ĐBCL&KĐCL 2023

- Phó Hiệu Trưởng Nguyễn Hồng Hải;

- Phòng KT&ĐBCLGD, Phòng KHTC: Trưởng phòng.

Phòng khách khu A

Phó Hiệu Trưởng Nguyễn Hồng Hải

 

Thứ 7

11/02/2023

      

Chủ nhật

12/02/2023

      

PHỤ LỤC

THỨ/NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

BỔ SUNG

Thứ 2

06/02/2023

      

Thứ 3

07/02/2023

      

Thứ 4

08/02/2023

08h00-17h00

Sinh viên khóa 18 CTTT bảo vệ Capstone Project

- Hội đồng bảo vệ theo Quyết định;

- Sinh viên khóa 18 CTTT.

Khu C

Chủ tịch Hội đồng

 

09h30

Họp Hội đồng nghiệm thu cấp bộ đề tài KH&CN cấp bộ: Nghiên cứu sự ảnh hưởng của phương pháp đánh lửa đến quá trình cháy của hỗn hợp đốt nghèo nhiên liệu trong buồng đốt đẳng tích của động cơ đốt trong ở điều kiện làm việc mô phỏng, mã số: B2021-DNA-02

- Theo QĐ số 231/QĐ-BGDĐT ngày 13/01/2023 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT;

- Chủ nhiệm đề tài.

Phòng 0806 Khu B - 41 Lê Duẩn

Chủ tịch Hội đồng GS.TSKH. Bùi Văn Ga

 

Thứ 5

09/02/2023

      

Thứ 6

10/02/2023

14h00

Họp Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ: Nghiên cứu kỹ thuật đa truy cập phi trực giao NOMA kết hợp công nghệ massive MIMO cho mạng truy cập vô tuyến sau 5G, mã số B2021-DNA-01

Theo QĐ số 253/QĐ-BGDĐT ngày 17/01/2023 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

Phòng 0804 Khu B - 41 Lê Duẩn

Chủ tịch Hội đồng PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

 

Thứ 7

11/02/2023

08h00

Bảo vệ luận văn thạc sĩ khoá K42 ngành Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông.

- Thành viên hội đồng theo quyết định;

- Học viên K42 bảo vệ theo quyết định;

- Cán bộ, giảng viên có quan tâm.

Phòng S04.01; S04.03

Chủ tịch hội đồng.

 

08h00-11h00

Khoa CNTT tổ chức seminar đánh giá luận án cho NCS cấp Khoa:

1. "Tái tạo và phân tích đối tượng 3D dựa trên ngữ nghĩa và hình học" của NCS Lê Tiến Mẫu

2. "Mô hình đa tác tử để giám sát thông tin đa mức trong hệ thống phức tạp" của NCS Đinh Thị Hồng Huyên

- Các giảng viên được phân công đánh giá;

- Các giảng viên, NCS có quan tâm.

Văn phòng Khoa CNTT

Trưởng khoa

x

09h00-11h00

Khoa XDCTT tổ chức seminar khoa học:"Mô hình hóa dòng chảy rối.

Phần 1B (tiếp theo): Trung bình hóa các phương trình dòng chảy & vận chuyển chất theo tiếp cận đối ngẫu"

Người trình bày: GS.TS. Nguyễn Thế Hùng

- Lãnh đạo Khoa;

-Toàn thể CBVC khoa XDCTT;

-GV và SV khác có quan tâm.

Văn phòng Khoa XDCTT

BLĐ Khoa

 

Chủ nhật

12/02/2023

07h00-17h00

Hội đồng bảo vệ luận văn K40 ngành Quản lý Xây dựng

- Thanh viên Hội đồng chấm luận văn;

- Anh Chị Học viên K40.QXD, K39.QXD;

- Giảng viên, Sinh viên quan tâm.

Phòng S04.01 và S04.03

Chủ tịch Hội Đồng