Thông tin liên hệ

Khoa Cơ khí Giao thông

54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng

(+84.0236) 3736945

ckgt@dut.udn.vn

Đơn vị hợp tác