DHBK

Hoạt động sinh viên

28/04/2017 14:24

Trong thời gian học tập tại khoa Cơ khí Giao thông, sinh viên có rất nhiều cơ hội tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học: Các cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học do Khoa, do trường ĐH Bách khoa và do Đoàn thanh niên… tổ chức, đem lại cho sinh viên những trải nghiệm tuyệt vời, là cơ hội cho sinh viên áp dụng những kiến thức lý thuyết được học vào thực tế.


Sinh viên chế tạo mô hình tàu thủy hai thân bằng vật liệu Composite, chạy năng lượng mặt trời


Các sinh viên đang chế tạo Rô bốt để tham gia cuộc thi Robocon


Sinh viên Khoa Cơ khí Giao thông tham gia cuộc thi thiết kế xe sinh thái do Honda Việt Nam tổ chức


Sinh viên đang thuyết trình đề tài nghiên cứu khoa học


Sản phẩm nghiên cứu khoa học của sinh viên


Thêm một sản phẩm nghiên cứu khoa học khác của SV


Tham gia hội thảo tuyển dụng với doanh nghiệp


Tham gia hoạt động tình nguyện


… và ngày tốt nghiệp!!!