DHBK

Lịch sử phát triển

25/04/2017 16:35

Sau 43 năm thành lập và phát triển, Khoa Cơ khí Giao thông tự hòa đã đào tạo được hơn 2500 Kỹ sư chuyên ngành Cơ khí động lực, 220 Kỹ sư Chuyên ngành Kỹ thuật tàu thủy, 180 Thạc sĩ cơ khí động lực và 20 Tiến sĩ chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí động lực. Đây là đội ngũ nhân lực trình độ cao, góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.
NHỮNG CỘT MỐC LỊCH SỬ:
- 1975 – Thành lập Bộ môn động lực thuộc khoa Cơ khí
- 1977 – Chiêu sinh khóa đầu tiên ngành Cơ khí Động lực
- 1987 – Bộ môn Động lực thuộc khoa Năng lượng
- 1995 – Bộ môn động lực thuộc khoa Cơ khí
- 1996 – Đào tạo sau đại học ngành kỹ thuật Động cơ nhiệt
- 2004 – Đào tạo sau đại học ngành Kỹ thuật ô tô máy kéo
- 2005 – Thành lập Khoa Cơ khí Giao thông trên cơ sở Bộ môn Động lực
- 2008 – Chiêu sinh khóa đầu tiên chuyên ngành Kỹ thuật tàu thủy
- 2019 – Chiêu sinh khóa đầu tiên chuyên ngành Kỹ thuật Hệ thống công nghiệp