DHBK

Phòng thí nghiệm Sức bền vật liệu

01/03/2019 13:21

Địa điểm: Khu A, Trường Đại học Bách khoa

Phụ trách phòng thí nghiệm: ThS Nguyễn Văn Quyền

Phòng thí nghiệm

PTN Sức bền Vật liệu phục vụ cho việc giảng dạy môn Thí nghiệm Sức bền vật liệu và đảm nhận việc thử cơ tính của vật liệu (độ cứng, giới hạn bền kéo – nén, giới hạn chảy, giới hạn bền uốn…), dò khuyết tật bằng siêu âm các kết cấu kim loại, thử cơ tính cáp.

Một số hình ảnh về trang thiết bị:

 

image

 

Hình 1: Thiết bị đo và thử bền các vật lieu

image (2)

 

Hình 2: Thiết bị thử kéo nén vật lieu