DHBK

Bài báo Khoa học

25/02/2019 18:36

 

[1] Đề tài cấp Nhà nước: Mô phỏng mối quan hệ giữa nồng độ bồ hóng và nồng độ oxit nito trong quá trình cháy khuếch tán. Chủ nhiệm: Bùi Văn Ga. Thành viên: . Mã số: Đề tài cấp Nhà nước. Năm: 2008. (Jan 10 2011 9:22AM)
[2] Đề tài cấp Thành phố: Sử dụng biogas để chạy động cơ diesel cỡ nhỏ. Chủ nhiệm: Bùi Văn Ga. Thành viên:
. Mã số: Đề tài cấp Thành phố. Năm: 2008.
 (Jan 10 2011 9:23AM)
[3] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu sử dụng khí biogas để chạy động cơ đốt trong. Chủ nhiệm: Bùi Văn Ga. Mã số: B2006-ĐN01-07. Năm: 2007. (Jan 10 2011 9:19AM)
[4] Đề tài ươm tạo công nghệ: Chế tạo bộ phụ kiện chuyển đổi phương tiện giao thông chạy xăng sang chạy bằng khí dầu mỏ hóa lỏng LPG. Chủ nhiệm: Trần Thanh Hải Tùng. Mã số: Đề tài cấp Nhà nước. Năm: 2006. (Jan 10 2011 9:16AM)
[5] Đề tài cấp Thành phố: Nghiên cứu lập đề án xây dựng Viện nghiên cứu ứng dụng khoa học-công nghệ Đà Nẵng.Chủ nhiệm: Bùi Văn Ga. Mã số: Đề tài cấp Thành phố. Năm: 2006. (Jan 10 2011 9:18AM)
[6] Đề tài cấp Thành phố: Xe chở rác cỡ nhỏ chạy bằng khí dầu mỏ hóa lỏng LPG. Chủ nhiệm: Bùi Văn Ga. Mã số: Đề tài cấp Thành phố. Năm: 2006. (Jan 10 2011 9:14AM)
[7] Đề tài Khác: Simulation dynamique pour l’amenagement environnemental de l’axe economique Danang-Quangnam-Quangngai. Chủ nhiệm: Bùi Văn Ga. Mã số: Đề tài khác. Năm: 2005. (Jan 10 2011 9:00AM)
[8] Đề tài Khác: Quản lý chất thải rắn và qui hoạch bãi chôn lấp rác cho Thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Bùi Văn Ga.Mã số: Đề tài khác. Năm: 2005. (Jan 10 2011 9:08AM)
[9] Đề tài cấp Nhà nước: Mô phỏng quá trình tạo hỗn hợp và cháy phân lớp của nhiên liệu khí dầu mỏ hóa lỏng LPG.Chủ nhiệm: Bùi Văn Ga. Thành viên: . Mã số: 320604. Năm: 2005. (Jan 10 2011 9:10AM)
[10] Đề tài cấp Bộ trọng điểm: Thiết kế chế tạo hệ thống động lực của ô tô lai (hybrid) điện - nhiệt hai chỗ ngồi. Chủ nhiệm: Bùi Văn Ga. Mã số: B2004 -III- 33-TĐ. Năm: 2005. (Jan 10 2011 9:13AM)
[11] Đề tài cấp Thành phố: Quy hoạch tuyến giao thông cộng cộng thí điểm cho Thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Bùi Văn Ga. Thành viên: . Mã số: Đề tài cấp Thành phố. Năm: 2004. (Jan 10 2011 8:54AM)
[12]  
[17] Bài báo: Bui Văn Ga, Nguyễn Việt Hải, Nguyễn Hoàng NguyênTạp chí Khoa học và Công nghệ-Đại học Đà Nẵng, số 4(39)/2010, pp. 88-95. Năm 2010. (May 31 2011 6:21PM)
[18] Tham luận: Research on using alternative fuels at Danang University. Tác giả: Bui Van Ga, Tran Thanh Hai Tung. Proceedings of the workshop on Traffic and Environment. Hanoi, 9-10 August 2010, pp. 11-33. Năm 2010. (May 31 2011 6:26PM)
[19] Tham luận: Research on using alternative fuels at Danang University. Tác giả: Bui Van Ga, Tran Thanh Hai Tung. Proceedings of the workshop on Traffic and Environment. Hanoi, 9-10 August 2010, pp. 11-33. Năm 2010. (May 31 2011 6:27PM)
[20] Bài báo: Bùi Văn Ga, Lê Minh Tiến, Lê Xuân Thạch. Tạp chí Khoa học và Công nghệ-Đại học Đà Nẵng, số 2(37)/2010, pp. 65-72. Năm 2010. (May 31 2011 6:28PM)
[21] Bài báo: Bùi Văn Ga, Nguyễn Hoàng Nguyên, Văn Tuấn Anh. Tạp chí Giao Thông Vận Tải, số 5/2010, pp. 39-41, 2010. Năm 2010. (May 31 2011 6:29PM)
[22] Bài báo: Bùi Văn Ga, Trần Thanh Hải Tùng, Hồ Sĩ Xuân DiệuTạp chí Nghiên cứu và Phát triển-Sở Khoa học và Công nghệ Thừa Thiên-Huế, số 6(77)/2009, pp. 57-65. Năm 2009. (May 31 2011 6:32PM)
[23] Bài báo: Hệ thống động lực ô tô hybrid 2 chỗ ngồi sử dụng điện và khí dầu mỏ hóa lỏng LPG. Tác giả: Bùi Văn Ga, Trần Thanh Hải Tùng, Hồ Sĩ Xuân Diệu. Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển-Sở Khoa học và Công nghệ Thừa Thiên-Huế, số 6(77)/2009, pp. 57-65. Năm 2009. (May 31 2011 6:32PM)
[24] Bài báo: Biến thiên CO2 trong khí quyển và viễn cảnh cân bằng carbon trong tương lai. Tác giả: BUI VAN GA, TRAN VAN QUANG. Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ VIII, Hà Nội, 8-9/4/2009. Năm 2009. (Jan 11 2011 4:43PM)
[25] Bài báo: Hạn chế phát thải chất khí gây hiệu ứng nhà kính với công nghệ ứng dụng khí sinh học trên động cơ đốt trong. Tác giả: BUI VAN GA, LE MINH TIEN, TRUONG LE BICH TRAM, NGUYEN VAN DONG. Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ VIII, Hà Nội, 8-9/4/2009. Năm 2009. (Jan 11 2011 4:44PM)
[26] Bài báo: Khả năng giảm phát thải CO2 ở Việt Nam nhờ sản xuất điện năng bằng biogas. Tác giả: BUI VAN GA, LE MINH TIEN, TRUONG LE BICH TRAM, NGUYEN VAN DONG. Tạp chí Khoa học và Công nghệ-Đại học Đà Nẵng. Số: 1(30). Trang: 7-13. Năm 2009. (Jan 11 2011 4:46PM)
[27] Bài báo: Xác định kích thước van cung cấp biogas cho động cơ hai nhiên liệu biogas/diesel nhiều xi lanh cỡ lớn. Tác giả: BUI VAN GA, LE MINH TIEN, TRUONG LE BICH TRAM, TRAN THANH HAI TUNG. Tạp chí Khoa học và Công nghệ-Đại học Đà Nẵng. Số: 3(32). Trang: 24-31. Năm 2009. (Jan 11 2011 4:47PM)
[28] Bài báo: Định hướng đào tạo cho công nghiệp công nghệ cao. Tác giả: BUI VAN GA . Tạp chí Đầu tư nước ngoài. Số: 36. Trang: 50. Năm 2009. (Jan 11 2011 4:48PM)
[29] Tham luận: Tính toán quá trình cung cấp biogas cho động động cơ nhiều xi lanh đánh lửa bằng tia lửa mồi. . Tác giả: Bùi Văn Ga, Lê Minh Tiến, Trương Lê Bích Trâm, Nguyễn Phi Quang. Hội Nghị Cơ Học Thuỷ Khí toàn quốc 2009. Đà Nẵng 22-25/7/2009. Năm 2009. (Jan 11 2011 4:49PM)
[30] Tham luận: Giải pháp chống kích nổ cho động cơ có tỉ số nén cao sử dụng khí thiên nhiên. Tác giả: Lê Văn Tụy, Bùi Văn Ga, Trần Văn Nam, Lê Văn Lữ, Nguyễn Ngọc Linh, Nhan Hồng Quang. Hội Nghị Cơ Học Thuỷ Khí toàn quốc 2009. Đà Nẵng 22-25/7/2009. Năm 2009. (Jan 11 2011 4:50PM)
[31] Tham luận: Hiệu quả môi trường của ô tô hybrid hai chỗ ngồi sử dụng điện và khí dầu mỏ hoá lỏng LPG. Tác giả: Hồ Sĩ Xuân Diệu, Bùi Văn Ga, Trần Thanh Hải Tùng, Nguyễn Hữu Hường. Hội Nghị Cơ Học Thuỷ Khí toàn quốc 2009. Đà Nẵng 22-25/7/2009 . Năm 2009. (Jan 11 2011 4:51PM)
[32] Tham luận: Xe gắn máy chạy bằng biogas nén. Tác giả: Bùi Văn Ga, Nguyễn Văn Đông, Nguyễn Văn Anh, Nguyễn Thế Anh, Hồ Tấn Quyền. Hội Nghị Cơ Học Thuỷ Khí toàn quốc 2009. Đà Nẵng 22-25/7/2009 . Năm 2009. (Jan 11 2011 4:53PM)
[33] Tham luận: Giải pháp phối hợp công suất cho xe gắn máy hybrid. Tác giả: Bùi Văn Ga, Nguyễn Quân, Nguyễn Hương, Nguyễn Việt Hải. Hội Nghị Cơ Học Thuỷ Khí toàn quốc 2009. Đà Nẵng 22-25/7/2009 . Năm 2009. (Jan 11 2011 4:54PM)
[34] Bài báo: Bùi Văn Ga, Phan Thế Anh, Nguyễn Đình Lâm, Nguyễn Văn ĐôngTạp chí Khoa học và Công nghệ-Đại học Đà Nẵng, số 34/2009, pp. 50-58. Năm 2009. (May 31 2011 6:36PM)
[35] Bài báo: Bùi Văn Ga, Nguyễn Văn Đông, Nguyễn Văn Anh, Trương Lê Bích Trâm. Tạp chí Giao Thông Vận Tải, số 12/2009, pp. 79-82, 2009. Năm 2009. (May 31 2011 6:38PM)
[36] Tham luận: Bùi Văn GaHội nghị Vật lý chất rắn và Khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 6, Đà Nẵng, 8-10/11/2009. Năm 2009. (May 31 2011 6:39PM)
[37] Tham luận: Bùi Văn Ga, Nguyễn Quân, Nguyễn Việt Hải, Nguyễn Hương. Hội nghị Khoa học và Công nghệ lần thứ 11, Trường Đại học Bách Khoa-Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Phân ban Kỹ thuật Ô tô-Động cơ nhiệt, pp. 88-94, HCMC, 21-23/10/2009. Năm 2009. (May 31 2011 6:41PM)
[38] Bài báo: Bùi Văn Ga, Phan Minh Đức, Văn Tuấn Anh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ-Đại học Đà Nẵng, số 6(35)/2009, pp. 39-47. Năm 2009. (May 31 2011 6:35PM)
[39] Bài báo: Thiết kế xe gắn máy hybrid. Tác giả: Bùi Văn Ga, Nguyễn Quân, Nguyễn Hương. Tạp chí Khoa học-Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Năm 2009. (Jan 11 2011 4:56PM)
[40] Bài báo: Năng lượng “sạch” cho Đà Nẵng-Thành phố môi trường. Tác giả: Bùi Văn Ga. Hội Nghị Cơ Học Thuỷ Khí toàn quốc 2009. Đà Nẵng 22-25/7/2009 . Năm 2009. (Jan 11 2011 4:54PM)
[41] Bài báo: Carbon Balance in the Atmosphere. Tác giả: Bùi Văn Ga. Hội nghị Khoa học và Công nghệ lần thứ 11, Trường Đại học Bách Khoa-Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 21-23/10/2009. Năm 2009. (Jan 11 2011 4:58PM)
[42] Bài báo: Compression Ignition Engine Fueled by Biogas. Tác giả: BUI VAN GA, TRAN VAN NAM, TRAN THANH HAI TUNG. Hội nghị toàn quốc về Cơ học Thủy Khí, Phan Thiết, 25-27/7/2008. Năm 2008. (Jan 11 2011 4:31PM)
[43] Bài báo: Tối ưu hóa quá trình cung cấp biogas cho động cơ tĩnh tại sử dụng hai nhiên liệu biogas-dầu mỏ. Tác giả: BÙI VĂN GA, TRẦN VĂN QUANG, TRƯƠNG LÊ BÍCH TRÂM, NGUYỄN PHI QUANG. Tạp chí Khoa học-Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 5(28). Trang: 22-30. Năm 2008. (Jan 11 2011 4:35PM)
[44] Bài báo: Động cơ tĩnh tại chạy bằng hai nhiên liệu biogas-diesel. Tác giả: BUI VAN GA, TRAN VAN QUANG, TRUONG LE BICH TRAM. Tạp chí Giao Thông Vận Tải. Trang: 23-26. Năm 2008. (Jan 11 2011 4:38PM)
[45] Bài báo: Hệ thống cung cấp biogas cho động cơ dual-fuel biogas/diesel. Tác giả: BÙI VĂN GA, LÊ MINH TIẾN, NGUYỄN VĂN ĐÔNG, NGUYỄN VĂN ANH. Tạp chí Khoa học-Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 2(25). Trang: 17-22. Năm 2008. (Jan 11 2011 4:34PM)
[46] Bài báo: Biogas-Gasoline Hybrid Engine. Tác giả: BUI VAN GA, LE MINH TIEN, TRUONG LE BICH TRAM, TRAN HAU LUONG. Tạp chí Khoa học-Công nghệ Đại học Đà Nẵng,. Số: 3(26). Trang: 40-48. Năm 2008. (Jan 11 2011 4:32PM)
[47] Bài báo: Xe gắn máy hybrid điện-gas. Tác giả: Bùi Văn Ga, Nguyễn Quân. Tạp chí Giao thông Vận tải. Số: 1+2. Trang: 49-51 và 68. Năm 2008. (Jan 11 2011 4:29PM)
[48] Bài báo: Biogas-Petroleum Conversion Kit for Stationary Engines. Tác giả: BUI VAN GA, TRAN VAN NAM, TRAN THANH HAI TUNG, TRUONG LE BICH TRAM. Hội nghị "Nhiên liệu thay thế", Thành phố Hồ Chí Minh, 22-12-2008. Năm 2008. (Jan 11 2011 4:42PM)
[49] Tham luận: Tinh luyện khí biogas để chạy động cơ đốt trong. Tác giả: BUI VAN GA, NGO VAN LANH, NGO KIM PHUNG. Khoa học và Phát triển, Đà Nẵng. Năm 2007. (Jan 11 2011 4:03PM)
[50] Bài báo: Thử nghiệm khí biogas trên động cơ xe gắn máy. Tác giả: BUI VAN GA, NGO VAN LANH, NGO KIM PHUNG, VENET CEDERIC. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 1(18). Trang: 1-5. Năm 2007. (Jan 11 2011 4:01PM)
[51] Bài báo: So sánh bức xạ của bồ hóng cho bởi mô hình và thực nghiệm. Tác giả: TRAN VAN NAM, BUI VAN GA, NGUYEN NGOC LINH. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 1(18). Trang: 49-55. Năm 2007. (Jan 11 2011 3:59PM)
[52] Tham luận: Xe chở rác ba bánh chạy bằng LPG. Tác giả: Bùi Văn Ga, Lê Văn Tụy, Huỳnh Bá Vang. Tuyển tập Hội Nghị Cơ học toàn quốc lần thứ VIII, Hà Nội, 7-8/12/2007. Năm 2007. (Jan 11 2011 4:27PM)
[53] Bài báo: Hệ thống cung cấp khí biogas cho động cơ cỡ nhỏ. Tác giả: Bùi Văn Ga, Trương Lê Bích Trâm, Trương Hoàng Thiện, Lê Minh Tiến. Tuyển tập Hội Nghị Cơ học Thủy khí toàn quốc, Huế, 26-28/7/2007. Trang: 159-168. Năm 2007. (Jan 11 2011 4:18PM)
[54] Bài báo: Đánh giá mô hình tính toán bức xạ bồ hóng bằng thực nghiệm trên ngọn lửa Diesel. Tác giả: Bùi Văn Ga, Trần Văn Nam, Nguyễn Ngọc Linh. Tuyển tập Hội Nghị Cơ học Thủy khí toàn quốc, Huế, 26-28/7/2007. Trang: 141-150. Năm 2007. (Jan 11 2011 4:19PM)
[55] Bài báo: Ảnh hưởng của vị trí cung cấp không khí thứ cấp đến nồng độ CO và NOx trong khí thải lò đốt công nghiệp. Tác giả: Bùi Văn Ga, Trần Thanh Hải Tùng, Lê Văn Lữ. Tuyển tập Hội Nghị Cơ học Thủy khí toàn quốc, Huế, 26-28/7/2007. Trang: 151-158. Năm 2007. (Jan 11 2011 4:21PM)
[56] Bài báo: Bài toán năng lượng và môi trường trong giao thông đô thị ở Việt Nam. Tác giả: Bùi Văn Ga, Huỳnh Bá Vang, Hồ Sĩ Xuân Diệu, Nguyễn Quân. Tuyển tập Hội Nghị Cơ học Thủy khí toàn quốc, Huế, 26-28/7/2007. Năm 2007.(Jan 11 2011 4:22PM)
[57] Bài báo: Sử dụng khí biogas trên động cơ đốt trong cỡ nhỏ. . Tác giả: Bùi Văn Ga, Trần Thanh Hải Tùng, Trương Lê Bích Trâm, Lê Minh Tiến. Tuyển tập Hội Nghị Cơ học toàn quốc lần thứ VIII, Hà Nội, 7-8/12/2007 . Trang: 135-148. Năm 2007. (Jan 11 2011 4:24PM)
[58] Bài báo: Thiết kế hệ thống động lực cho ô tô hybrid điện-nhiệt hai chỗ ngồi. Tác giả: Bùi Văn Ga, Trần Văn Nam, Hồ Sĩ Xuân Diệu, Nguyễn Quân. Tuyển tập Hội Nghị Cơ học toàn quốc lần thứ VIII, Hà Nội, 7-8/12/2007. Năm 2007.(Jan 11 2011 4:25PM)
[59] Bài báo: Động cơ tĩnh tại sử dụng biogas. Tác giả: Bùi Văn Ga, Trần Thanh Hải Tùng, Trương Lê Bích Trâm, Lê Minh Tiến. Hội nghị "Đào tạo cán bộ trong lĩnh vực môi trường", Trường Đại học Bách Khoa-Đại học Đà Nẵng, ngày 29-12-2007. Năm 2007. (Jan 11 2011 4:28PM)
[60] Bài báo: Experimental Study of Radiation Heat Transfer Coefficient of Diffusion Flames. Tác giả: BUI VAN GA, LE VAN TUY, HUYNH BA VANG, NGUYEN NGOC LINH. Vietnam Journal of Mechanics, Vol. 29, No. 2, pp. 98-104. Năm 2007. (Jan 11 2011 4:04PM)
[61] Bài báo: Hệ thống cung cấp khí biogas cho Động cơ kéo máy phát điện 2HP. Tác giả: BUI VAN GA, TRUONG LE BICH TRAM, TRUONG HOANG THIEN, PHAM DUY PHUC, DANG HUU THANH, Juliand ARNAUD. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 3(20). Trang: 80-85. Năm 2007. (Jan 11 2011 4:06PM)
[62] Bài báo: Nghiên cứu hệ thống không tải-làm đậm cho động cơ sử dụng nhiên liệu khí. Tác giả: Bùi Văn Ga, Trần Thanh Hải Tùng. Tạp chí Giao thông-Vận tải. Số: 9. Trang: 36-37 và 28. Năm 2007. (Jan 11 2011 4:08PM)
[63] Bài báo: Tính năng của động cơ 100cc khi chạy bằng LPG với bộ phụ kiện DATECHCO-GA5. Tác giả: BUI VAN GA, TRAN THANH HAI TUNG, HO TAN QUYEN, TRAN DIEN. Hội nghị Cơ học Thủy khí toàn quốc, Vũng Tàu. Trang: 165-172. Năm 2006. (Jan 11 2011 3:47PM)
[64] Bài báo: Nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố vận hành lò đốt công nghiệp đến nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải. Tác giả: BUI VAN GA, LE VAN LU, NGUYEN NGOC LINH. Hội nghị Cơ học Thủy khí toàn quốc, Vũng Tàu. Trang: 173-184. Năm 2006. (Jan 11 2011 3:48PM)
[65] Bài báo: So sánh đặc tính của động cơ 100cc khi chạy bằng xăng và bằng LPG với bộ phụ kiện DATECHCO-GA5. Tác giả: BUI VAN GA, TRAN DIEN. Tạp chí Giao Thông-Vận Tải. Số: 7. Trang: 15-17. Năm 2006. (Jan 11 2011 3:50PM)
[66] Bài báo: Combustion of LPG-Air Lean Mixture: A solution for pollution reduction of motorcycles in Vietnam. Tác giả: BUI VAN GA, TRAN VAN NAM. The 6th General Seminar of the Core University Program “Environmental Science and Technology for sustainability of Asia, Kumamoto. Trang: 361-367. Năm 2006. (Jan 11 2011 3:51PM)
[67] Bài báo: Tính năng xe chở rác ba bánh chạy bằng LPG. Tác giả: BUI VAN GA, LE VAN TUY, HUYNH BA VANG. Tạp chí Giao Thông-Vận Tải. Số: 10. Trang: 32-34. Năm 2006. (Jan 11 2011 3:53PM)
[68] Bài báo: Nghiên cứu thực nghiệm sự hình thành NOx và CO trong buồng đốt lò hơi công nghiệp. Tác giả: BUI VAN GA, LE VAN LU. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 3(15), 4(16). Trang: 1-5. Năm 2006. (Jan 11 2011 3:54PM)
[69] Bài báo: Nghiên cứu thực nghiệm hệ số bức xạ nhiệt của ngọn lửa khuếch tán. Tác giả: NGUYEN NGOC LINH, BUI VAN GA, TRAN THANH HAI TUNG, HUYNH BA VANG, LE VAN LU. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 3(15), 4(16). Trang: 10-14. Năm 2006. (Jan 11 2011 3:56PM)
[70] Bài báo: Nghiên cứu thực nghiệm truyền nhiệt bức xạ trong buồng cháy động cơ Diesel. Tác giả: BUI VAN GA, NGUYEN NGOC LINH. Tạp chí Giao Thông-Vận Tải. Số: 12. Trang: 27-29. Năm 2006. (Jan 11 2011 3:57PM)
[71] Bài báo: Temperature and Soot Distribution Analysis in Pre-Chamber of MAZDA WL Engine by AVL Visioscope. Tác giả: BUI VAN GA, DUONG VIET DUNG, HUYNH BA VANG, NGUYEN NGOC LINH. Paper 042, International Conference on Automotive Technology for Vietnam, ICAT 2005 Hanoi. Năm 2005. (Jan 11 2011 3:38PM)
[72] Tham luận: Correlation Between Soot and NOx Concentrations in Combustion Products of Industrial Furnance. Tác giả: BUI VAN GA, DUONG VIET DUNG, LE VAN LU. Paper 047, International Conference on Automotive Technology for Vietnam, ICAT 2005 Hanoi. Năm 2005. (Jan 11 2011 3:44PM)
[73] Bài báo: Xe gắn máy sạch. Tác giả: BUI VAN GA. Tạp chí Giao Thông Vận Tải. Số: 1+2. Trang: 75-77. Năm 2005. (Jan 11 2011 3:17PM)
[74] Bài báo: Ô tô hybrid (lai) Việt Nam. Tác giả: BUI VAN GA, NGUYEN QUAN. Khoa học và Phát triển. Số: 109+110. Trang: 28-32. Năm 2005. (Jan 11 2011 3:18PM)
[75] Bài báo: Nghiên cứu hệ thống động lực cho ô tô hybrid (lai) Việt Nam. Tác giả: BUI VAN GA, NGUYEN QUAN. Tạp chí Giao Thông Vận Tải. Số: 3. Trang: 58-60. Năm 2005. (Jan 11 2011 3:20PM)
[76] Bài báo: Xe kéo rác. Tác giả: BUI VAN GA, NGUYEN QUAN. Khoa học và Phát triển. Số: 111. Trang: 14-17. Năm 2005.(Jan 11 2011 3:21PM)
[77] Tham luận: Tính toán bức xạ bồ hóng trong ngọn lửa Diesel. . Tác giả: BUI VAN GA, TRAN THANH HAI TUNG, NGUYEN NGOC LINH. Kỷ yếu Hội Nghị Cơ Học Thủy Khí Toàn Quốc năm 2005. Hạ Long. Trang: 77-86. Năm 2005.(Jan 11 2011 3:23PM)
[78] Bài báo: Quan hệ giữa nồng độ bồ hóng và nồng độ NOx trong sản phẩm cháy của lò hơi. Tác giả: BUI VAN GA, DUONG VIET DUNG, LE VAN LU. Kỷ yếu Hội Nghị Cơ Học Thủy Khí Toàn Quốc năm 2005. Hạ Long. Trang: 107-114. Năm 2005. (Jan 11 2011 3:25PM)
[79] Bài báo: Calculation of Velocity Field of LPG Jet in Combustion Chamber of GDI Engine Under Effect of Admission Gas Flow. Tác giả: BUI VAN GA, NHAN HONG QUANG, PHAM THI KIM LOAN. Kỷ yếu Hội Nghị Cơ Học Thủy Khí Toàn Quốc năm 2005. Hạ Long. Trang: 99-106. Năm 2005. (Jan 11 2011 3:27PM)
[80] Tham luận: Phần mềm tính toán hệ thống cung cấp khí dầu mỏ hóa lỏng LPG cho động cơ đánh lửa cưỡng bức. Tác giả: BUI VAN GA, TRAN VAN NAM, HO TAN QUYEN, LE VAN TUY. Kỷ yếu Hội Nghị Cơ Học Thủy Khí Toàn Quốc năm 2005. Hạ Long. Trang: 87-98. Năm 2005. (Jan 11 2011 3:29PM)
[81] Bài báo: Mô phỏng sự phân lớp nồng độ nhiên liệu trong buồng cháy động cơ GDI sau khi kết thúc quá trình phun. Tác giả: BUI VAN GA, NGUYEN HUU HUONG, LE VAN LU. Tạp chí Giao Thông Vận Tải. Số: 6. Trang: 32-33. Năm 2005. (Jan 11 2011 3:32PM)
[82] Bài báo: Tramway-Giải pháp phù hợp với giao thông công cộng Đà Nẵng. Tác giả: BUI VAN GA. Tạp chí Giao thông-Vận tải. Số: 9. Trang: 53-55. Năm 2005. (Jan 11 2011 3:34PM)
[83] Tham luận: Numerical Code for Calculation of LPG supplying System of Spark Ignition Engines. Tác giả: BUI VAN GA, TRAN VAN NAM, HO TAN QUYEN, LE VAN TUY. Paper 045, International Conference on Automotive Technology for Vietnam, ICAT 2005 Hanoi. Năm 2005. (Jan 11 2011 3:43PM)
[84] Tham luận: Three-zone model in calculating stratified-charge combustion process of LPG direct injection spark ignition engine. Tác giả: BUI VAN GA, TRAN VAN NAM, NGUYEN HUU HUONG, NGUYEN NGOC LINH. Tuyển tập các báo cáo hội nghị Cơ học toàn quốc Kỷ niệm 25 năm Thành lập Viện Cơ học. Hà Nội. Trang: 45-54. Năm 2004. (Jan 11 2011 3:13PM)
[85] Tham luận: Soot formation analysis in turbulent diffusion flames. Tác giả:  BUI VAN GA, TRAN THANH HAI TUNG, LE VAN LU, NGUYEN NGOC LINH. Tuyển tập các báo cáo hội nghị Cơ học toàn quốc Kỷ niệm 25 năm Thành lập Viện Cơ học. Hà Nội. Trang: 55-69. Năm 2004. (Jan 11 2011 3:14PM)
[86] Bài báo: Thiết kế bố trí hệ thống động lực trên ô tô hybrid 2 chỗ ngồi. Tác giả: BUI VAN GA, NGUYEN QUAN. Tạp chí Khoa học và Công nghệ-Đại học Đà Nẵng. Số: 4(8). Trang: 4-8. Năm 2004. (Jan 11 2011 3:15PM)
[87] Tham luận: Quá trình cháy: Mô hình hóa và thực nghiệm. . Tác giả: BUI VAN GA. Tuyển tập các báo cáo hội nghị Cơ học toàn quốc Kỷ niệm 25 năm Thành lập Viện Cơ học. Hà Nội. Trang: 38-44. Năm 2004. (Jan 11 2011 3:11PM)
[88] Tham luận: Tính tóan tia phun LPG trong buồng cháy động cơ bằng phần mềm FLUENT. Tác giả:  BUI VAN GA, TRAN THANH HAI TUNG, DUONG VIET DUNG, NHAN HONG QUANG. Hội nghị Cơ học Thủy khí tòan quốc lần thứ 8, Hà Tiên. Trang: 108-114. Năm 2004. (Jan 11 2011 2:51PM)
[89] Bài báo: Sự hình thành bồ hóng trong ngọn lửa Diesel. Tác giả: BUI VAN GA, PHUNG XUAN THO, NGUYEN NGOC LINH. Tạp chí Giao thông-Vận tải. Số: 7. Trang: 37-39. Năm 2004. (Jan 11 2011 2:53PM)
[90] Bài báo: Soot formation analysis in turbulent diffusion flames. Tác giả: BUI VAN GA, TRAN THANH HAI TUNG, NGUYEN NGOC LINH. National Conference of Fluid Mechanics, Hanoi. Năm 2004. (Jan 11 2011 2:33PM)
[91] Bài báo: Hệ thống nhiên liệu của xe gắn máy chạy bằng ga LPG. Tác giả: BUI VAN GA, BUI THI MINH TU. Tạp chí Giao thông vận tải. Số: 10. Trang: 23-24 và 27. Năm 2004. (Jan 11 2011 3:09PM)
[92] Bài báo: Sử dụng LPG trên xe gắn máy và xe búyt nhỏ. Tác giả: BUI VAN GA, TRAN THANH HAI TUNG, LE VAN TUY, HO TAN QUYEN. Hội nghị Khoa học-Công nghệ, Kỷ Niệm 40 năm Ngày Thành lập Cục Đăng Kiểm Việt Nam. Trang: 116-121. Năm 2004. (Jan 11 2011 2:34PM)
[93] Bài báo: Ô tô hybrid : Phương tiện giao thông cá nhân ô sạch phù hợp với điều kiện Việt Nam. Tác giả: BUI VAN GA, HO SY XUAN DIEU. Hội nghị Khoa học-Công nghệ, Kỷ Niệm 40 năm Ngày Thành lập Cục Đăng Kiểm Việt Nam, Hà Nội. Trang: 165-172. Năm 2004. (Jan 11 2011 2:36PM)
[94] Bài báo: Đào tạo nhân lực phục vụ sự phát triển Thành phố Đà Nẵng. Tác giả: BUI VAN GA. Khoa học và Phát triển, Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng. Số: 101. Trang: 6-7&39. Năm 2004. (Jan 11 2011 2:39PM)
[95] Bài báo: Đào tạo nhân lực phục vụ sự phát triển Thành phố Đà Nẵng. Tác giả: BUI VAN GA. Khoa học và Phát triển, Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng. Số: 101. Trang: 6-7&39. Năm 2004. (Jan 11 2011 2:40PM)
[96] Bài báo: Tramway : Giải pháp phù hợp với giao thông công cộng ở Đà Nẵng. Tác giả: BUI VAN GA. Khoa học và Phát triển. Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng . Số: 102. Trang: 9-11,15. Năm 2004. (Jan 11 2011 2:45PM)
[97] Bài báo: Các thông số kỹ thuật phù hợp với hệ thống tramway tương lai của Đà Nẵng. Tác giả: BUI VAN GA. Khoa học và Phát triển, Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng. Số: 104. Trang: 4-8. Năm 2004. (Jan 11 2011 2:46PM)
[98] Tham luận: Đánh giá mô hình tạo bồ hóng của Tesner-Magnussen bằng thực nghiệm trên ngọn lửa Diesel. Tác giả: BUI VAN GA, LE VAN LU, NGUYEN NGOC LINH. Hội nghị Cơ học Thủy khí tòan quốc lần thứ 8, Hà Tiên. Trang: 98-107. Năm 2004. (Jan 11 2011 2:48PM)
[99] Tham luận: Calculation of stratified-charge combustion in LPG direct injection spark ignition engine. Tác giả: BUI VAN GA, PHAM XUAN MAI, NGUYEN HUU HUONG, NGUYEN NGOC LINH. International Automotive Congress CONAT 2004, Brasov, Romania. Năm 2004. (Jan 11 2011 2:55PM)
[100] Tham luận: Soot formation analysis in turbulent diffusion flames by Visoscope. Tác giả: BUI VAN GA, PHUNG XUAN THO, PHAM XUAN MAI, LE VAN LU, NGUYEN NGOC LINH. International Automotive Congress CONAT 2004, Brasov, Romania . Năm 2004. (Jan 11 2011 2:57PM)
[101] Tham luận: Temperature distribution and soot formation analysis in pre-chamber of Mazda WL engine by AVL Visioscope. Tác giả: BUI VAN GA, TRAN THANH H. TUNG, PHAM XUAN MAI, NG. NGOC LINH. International Automotive Congress CONAT 2004, Brasov, Romania. Năm 2004. (Jan 11 2011 2:58PM)
[102] Bài báo: Nghiên cứu sự phân bố bồ hóng trong buồng cháy phụ của động cơ MAZDA WL bằng visioscope. Tác giả: BUI VAN GA, TRAN THANH HAI TUNG, HO SI XUAN DIEU, NGUYEN NGOC LINH. Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: 48-49. Trang: 151-156. Năm 2004. (Jan 11 2011 3:00PM)
[103] Bài báo: Bộ phụ kiện GA-01 cho xe gắn máy chạy gas LPG. Tác giả: BUI VAN GA, BUI THI MINH TU, PHAM THI DONG PHUONG. Khoa học và Phát triển. Số: 106. Trang: 27-30. Năm 2004. (Jan 11 2011 3:08PM)
[104] Tham luận: Đo nồng độ bồ hóng trong buồng cháy Phụ của động Cơ Mazda WL bằng visioscope. Tác giả: BUI VAN GA, TRAN VAN NAM, LE VAN TUY, NGUYEN NGOC LINH. Hội nghị Cơ học Thủy khí tòan quốc lần thứ 8. Hà Tiên. Trang: 89-97. Năm 2004. (Jan 11 2011 2:49PM)
[105] Tham luận: Công nghệ phục hồi và bảo vệ bờ biển. Tác giả: Phạm Văn Lang, Bùi Văn Ga, Phạm Xuân Mai, Phạm Thị Kim Loan, Charles HELBRINGER. Hội nghị Nghiên cứu Khoa học, chuyển giao công nghệ môi trường phục vụ đào tạo và bảo vệ môi trường công nghiệp, Thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2003. (Jan 11 2011 2:10PM)
[106] Bài báo: Xử lý chất thải rắn và qui hoạch bãi chôn lấp rác cho Thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Bùi Văn Ga, Nguyễn Ngọc Diệp, Hoàng Thị Lan Phương, Cao Xuân Tuấn, Lê Thị Hải Anh. Hội nghị Nghiên cứu Khoa học, chuyển giao công nghệ môi trường phục vụ đào tạo và bảo vệ môi trường công nghiệp, Thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2003. (Jan 11 2011 2:12PM)
[107] Bài báo: Xác định tốc độ cháy của hỗn hợp LPG-không khí trong buồng cháy động cơ đánh lửa cưỡng bức phun trực tiếp. Tác giả: Bùi Văn Ga, Phùng Xuân Thọ, Nguyễn Hữu Hường. Khoa học và Công nghệ. Số: 42-43. Trang: 63-68. Năm 2003. (Jan 11 2011 2:19PM)
[108] Bài báo: ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý môi trường công nghiệp. Tác giả: BUI VAN GA, NGUYEN NGOC DIEP, TRAN VAN NAM, BUI THI MINH TU, NGUYEN TRUNG DUNG. Tuyển tập Hội nghị Khoa học và Công nghệ Nam Trung Bộ và Tây Nguyên,. Trang: 87-98. Năm 2003. (Jan 11 2011 2:22PM)
[109] Tham luận: Phần mềm hỗ trợ qui hoạch bãi chôn lấp rác. Tác giả: BUI VAN GA, NGUYEN NGOC DIEP, BUI THI MINH TU, NGUYEN TRUNG DUNG. Tuyển tập Hội nghị Khoa học và Công nghệ Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Trang: 109-117. Năm 2003. (Jan 11 2011 2:24PM)
[110] Bài báo: “ENVINDUS”: Phần mềm hỗ trợ quản lý môi trường công nghiệp. Tác giả: BUI VAN GA, NGUYEN NGOC DIEP, TRAN VAN NAM, BUI THI MINH TU, NGUYEN TRUNG DUNG. Tạp chí Khoa học và Phát triển-Đà Nẵng. Số: 95. Trang: 23-25. Năm 2003. (Jan 11 2011 2:26PM)
[111] Tham luận: Xe gắn máy hai nhiên liệu LPG/xăng. Tác giả: BUI VAN GA. Đăng Kiểm Việt Nam. Trang: 9-12. Năm 2003. (Jan 11 2011 2:28PM)
[112] Bài báo: Tạo hỗn hợp phân lớp trong buồng cháy động cơ phun LPG trực tiếp bằng cánh hướng dòng đặt trước xú páp nạp. Tác giả: Bui Van Ga, Nguyen Ngoc Linh, Nguyen huu Huong. Tạp chi Giao thông vận tải. Số: 7. Trang: 55-58. Năm 2003. (Jan 11 2011 1:51PM)
[113] Tham luận: Mô hình ba khu vực trong tính toán quá trình cháy phân lớp của động cơ đánh lửa cưỡng bức phun trực tiếp LPG. Tác giả: Bui Van Ga, Tran Van Nam, Nguyen huu Huong, Le Van Lu. Tuyển tập Hội nghị Cơ học thủy khí toàn quốc năm 2003, Đà Nẵng. Trang: 116-124. Năm 2003. (Jan 11 2011 1:53PM)
[114] Bài báo: Xác định trường nồng độ của tia phun LPG trong buồng cháy động cơ đánh lửa cưỡng bức bằng mô hình hiện tượng. Tác giả: Bui Van Ga, Tran Thanh Hai Tung, Nguyen Huu Huong, Nguyen Ngoc Linh. Tuyển tập Hội nghị Cơ học thủy khí toàn quốc năm 2003, Đà Nẵng. Trang: 125-132. Năm 2003. (Jan 11 2011 1:54PM)
[115] Bài báo: Xác định trường tốc độ của tia phun LPG bằng mô hình thực nghiệm. Tác giả: Bui Van Ga, Phung Xuan Tho, Nhan Hong Quang, Nguyen huu Huong. Hội nghị Cơ học thủy khí toàn quốc năm 2003, Đà Nẵng. Trang: 467-476. Năm 2003. (Jan 11 2011 1:56PM)
[116] Bài báo: Tốc độ cháy của LPG trong buồng cháy động cơ đánh lửa cưỡng bức. Tác giả: Bui Van Ga, Phung Xuan Tho, Nguyen Huu Huong. Hội nghị Cơ học thủy khí toàn quốc năm 2003, Đà Nẵng. Trang: 477-484. Năm 2003. (Jan 11 2011 1:57PM)
[117] Tham luận: Nghiên cứu sự phân bố nồng độ trong tia phun bằng phương pháp quay phim cao tốc. Tác giả: Bui Van Ga, Pham Xuan Mai, Nguyen Huu Huong, Ho Tan Quyen. Hội nghị Cơ học thủy khí toàn quốc năm 2003, Đà Nẵng. Năm 2003. (Jan 11 2011 1:58PM)
[118] Bài báo: Technologie Douce pour la protection du litoral. Tác giả: BUI Van Ga, PHAM Xuan Mai, HELBRINGER Charles. Hội nghị Cơ học thủy khí toàn quốc năm 2003, Đà Nẵng. Trang: 306-311. Năm 2003. (Jan 11 2011 2:00PM)
[119] Tham luận: Numerical simulation of the flow in a Francis turbine at nominal and off-design operating conditions. Tác giả: Pham Thi Kim Loan, Bui Van Ga. Hội nghị Cơ học thủy khí toàn quốc năm 2003.Đà Nẵng. Trang: 279-286. Năm 2003. (Jan 11 2011 2:01PM)
[120] Tham luận: Caracterisation et comportement thermique de cloisons contenant un Materiau à Changement de Phase (MCP). Congrès Francais de Thermique, SFT 2003, Grenoble, France, 3-6 Juin 2003. . Tác giả: Maha AHMAD, Van Ga BUI , André BONTEMPS, Hébert SALLEE,Daniel QUENARD . Hội nghị Cơ học thủy khí toàn quốc năm 2003. Năm 2003. (Jan 11 2011 2:04PM)
[121] Bài báo: Phương tiện giao thông sạch phù hợp với điều kiện Việt Nam. Tác giả: Bui Van Ga, Ho Tan Quyen, Nhan Hong Quang. Hội nghị Nghiên cứu Khoa học, chuyển giao công nghệ môi trường phục vụ đào tạo và bảo vệ môi trường công nghiệp, Thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2003. (Jan 11 2011 2:05PM)
[122] Tham luận: Động cơ cháy phân lớp sử dụng khí dầu mỏ hóa lỏng LPG. Tác giả: Bui Van Ga, Pham Xuan Mai, Nguyen Huu Huong, Nguyen Ngoc Linh. Hội nghị Nghiên cứu Khoa học, chuyển giao công nghệ môi trường phục vụ đào tạo và bảo vệ môi trường công nghiệp, Thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2003. (Jan 11 2011 2:07PM)
[123] Bài báo: Xây dựng phần mềm hỗ trợ quản lý môi trường công nghiệp ENVINDUS. Tác giả: Bùi Văn Ga, Nguyễn Ngọc Diệp, Trần Văn Nam. Hội nghị Nghiên cứu Khoa học, chuyển giao công nghệ môi trường phục vụ đào tạo và bảo vệ môi trường công nghiệp, Thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2003. (Jan 11 2011 2:09PM)
[124] Bài báo: Xử lý chất thải rắn. Tác giả: Bùi Văn Ga, Trần Văn Nam. Tạp chí Khoa học và Phát triển. Trang: 25-28. Năm 2003. (Jan 11 2011 2:15PM)
[125] Bài báo: Xác định trường nồng độ của tia phun LPG trong buồng cháy động cơ bằng phương pháp phân tích ảnh. Tác giả: Bùi Văn Ga, Trần Văn Nam, Nguyễn Hữu Hường, Phạm Xuân Mai. Khoa học và Công nghệ. Số: 42-43. Trang: 57-62. Năm 2003. (Jan 11 2011 2:17PM)
[126] Bài báo: Trí thức với sự phát triển của Thành phố Đà Nẵng. Tác giả: BUI VAN GA. Khoa học và Phát triển. Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng. Số: 97. Trang: 10-12&32. Năm 2003. (Jan 11 2011 2:29PM)
[127] Bài báo: Qui hoạch mạng lưới giao thông công cộng Thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Bui Van Ga, Tran Van Nam. Tạp chí Khoa học và Phát triển, Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường Đà Nẵng. Số: 87. Trang: 16-19. Năm 2002. (Jan 11 2011 1:48PM)
[128] Bài báo: Quá trình cháy trong động cơ đốt trong. Tác giả: Bùi Văn Ga. Nhà Xuất Bản Khoa học và Kỹ Thuật, Hà Nội . Năm 2002. (Jan 11 2011 11:29AM)
[129] Bài báo: Tính toán biên dạng cánh mảnh của ống ngưng hơi. Tác giả: Bui Van Ga, Phan Quang Xung. Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: 34 + 35. Trang: 91-96. Năm 2002. (Jan 11 2011 1:29PM)
[130] Bài báo: Tính toán biên dạng cánh mảnh của ống ngưng hơi. Tác giả: Bùi Văn Ga, Phan Quang Xưng, André BONTEMPS. Khoa Học và Công Nghệ. Số: 34-35. Trang: 91-96. Năm 2002. (Jan 11 2011 11:17AM)
[131] Bài báo: So sánh các đặc trưng của tia phun LPG so với các tia phun nhiên liệu lỏng truyền thống. Tác giả: Phan Quang Xưng, Bùi Văn Ga, Dương Việt Dũng. Tạp chí Khoa học Đại học Đà Nẵng. Số: 9. Trang: 1-8. Năm 2002. (Jan 11 2011 11:22AM)
[132] Bài báo: Phương pháp mới mô phỏng ảnh hưởng của bộ phận hướng dòng đến dòng chảy tại cửa vào của bánh công tác tuabin Francis. Tác giả: Phạm Thị Kim Loan, Bùi Văn Ga, Jean Louis KUENY. Tạp chí Khoa học-Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 9. Trang: 93-98. Năm 2002. (Jan 11 2011 11:23AM)
[133] Tham luận: Đánh giá sai số trong tính toán hệ số truyền nhiệt qua ống ngưng có cánh mảnh. Tác giả: Bùi Văn Ga, Phan Quang Xưng, André BONTEMPS. Hội Nghị Khoa học-Công nghệ lần thứ 8, Đại học Bách Khoa- ĐHQG T.p Hồ Chí Minh, 25 - 26/4/2002, Phân Ban G.T. Trang: 135-140. Năm 2002. (Jan 11 2011 11:25AM)
[134] Tham luận: Methodologies for determinining fuel consumption and gas exhaust for a Daewoo Cielo car in difficult urban traffic. Tác giả: Phạm Xuân Mai, Nguyễn Lê D. Khải, Bùi Văn Ga, L. Georgescu. Hội Nghị Khoa học-Công nghệ lần thứ 8, Đại học Bách Khoa- ĐHQG T.p Hồ Chí Minh, 25 - 26/4/2002, Phân Ban G.T . Năm 2002. (Jan 11 2011 11:26AM)
[135] Bài báo: Xây dựng phần mềm tính toán quá trình cháy của động cơ đánh lửa cưỡng bức. Tác giả: Bui Van Ga, Tran Van Nam, Le Van Tuy. Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: 36 + 37. Trang: 131-137. Năm 2002. (Jan 11 2011 11:27AM)
[136] Bài báo: Tính toán biên dạng cánh mảnh của ống ngưng hơi. Tác giả: Bui Van Ga, Phan Quang Xung. Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: 34 + 35. Trang: 91-96. Năm 2002. (Jan 11 2011 11:28AM)
[137] Tham luận: Simulation of highly vapoized fuel jet in combustion chamber of spark ignition engine. Tác giả: Bui Van Ga, Nhan Hong Quang, Nguyen Huu Huong. Tuyển tập công trình Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ VII. Tập IV. Trang: 112-119. Năm 2002. (Jan 11 2011 1:43PM)
[138] Bài báo: So sánh các đặc trưng của tia phun LPG với các tia phun nhiên liệu lỏng truyền thống. Tác giả: Bui Van Ga, Duong Viet Dung, Phan Quang Xung. Tuyển tập công trình Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ VII. Tập V: Cơ học máy, Hà Nội. Trang: 148 - 155. Năm 2002. (Jan 11 2011 1:45PM)
[139] Tham luận: Một phương pháp mô phỏng ảnh hưởng của bộ phận hướng dòng đến dòng chảy tại cửa vảo của bánh công tác Tuabin Francis. Tác giả: Pham Thi Kim Loan, Bui Van Ga. Tuyển tập công trình Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ VII. Tập V: Cơ học máy. Trang: 156 - 161. Năm 2002. (Jan 11 2011 1:46PM)
[140] Bài báo: Mô hình hóa quá trình cháy phân lớp trong động cơ đánh lửa cưỡng bức phun trực tiếp LPG. Tác giả: Bui Van Ga, Phung Xuan Tho, Nguyen Huu Huong. Tạp chí Giao thông Vận tải. Số: 9. Năm 2002. (Jan 11 2011 2:20PM)
[141] Tham luận: Mô hình hóa sự hình thành các chất ô nhiễm trong qua trình cháy. Phần 4 : Mô hình hóa sự hình thành NOx trong buồng cháy động cơ Diesel. Tác giả: BUI VAN GA, TR.THANH HAI TUNG. Tuyển tập toàn văn các báo cáo tại Hội nghị toàn quốc các đề tài nghiên cứu khoa học cơ bản trong lĩnh vực hóa lí và hóa lí thuyết, Hà Nội. Trang: 203-209. Năm 2001. (Jan 11 2011 10:58AM)
[142] Bài báo: Vấn đề kinh tế và môi trường trong tái sinh chất thải plastic. Kinh tế chất thải trong phát triển bền vững. Tác giả:  BUI VAN GA. Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia. Năm 2001. (Jan 11 2011 10:59AM)
[143] Bài báo: Sử dụng xe gắn máy chạy bằng khí dầu mỏ hóa lỏng để làm giảm ô nhiễm môi trường không khí. Tác giả: Bùi Văn Ga, Dương Việt Dũng, Nguyễn Hữu Hường. Tạp chí Giao thông Vận tải (Bộ Giao Thông Vận Tải). Số: 4. Trang: 51-54. Năm 2001. (Jan 11 2011 11:01AM)
[144] Bài báo: Mô hình hóa diễn biến áp suất trong buồng cháy động cơ đánh lửa cưỡng bức phun LPG trực tiếp. Tác giả: Bùi Văn Ga, Dương Việt Dũng, Phan Minh Đức, M. Brun,J, M. Vignon. Tạp chí Giao thông Vận tải (Bộ Giao Thông Vận Tải). Số: 11. Trang: 43-46. Năm 2001. (Jan 11 2011 11:06AM)
[145] Bài báo: Nghiên cứu thực nghiệm tia phun khí dầu mỏ hóa lỏng LPG trong buồng cháy động cơ đánh lửa cưỡng bức. Tác giả: Bùi Văn Ga, Dương Việt Dũng, M. Brun, J.M. Vignon. Khoa Học và Công Nghệ. Số: 29. Trang: 39-43. Năm 2001. (Jan 11 2011 11:08AM)
[146] Bài báo: Xe gắn máy chạy bằng khí dầu mỏ hóa lỏng: Một giải pháp cho vấn đề ô nhiễm môi trường không khí đô thị. Tác giả: Bùi Văn Ga. Hội nghị Khoa học Công nghệ lần thứ 6 (khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên), Bộ KHCNMT, Đà Nẵng. Trang: 292-298. Năm 2001. (Jan 11 2011 11:09AM)
[147] Tham luận: Mô hình hóa sự phát tán các chất ô nhiễm từ ống khói công nghiệp. Tác giả: Bùi Văn Ga, Nhan Hồng Quang. Hội nghị Khoa học Công nghệ lần thứ 6 (khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên), Bộ KHCNMT, Đà Nẵng. Trang: 258-264. Năm 2001. (Jan 11 2011 11:11AM)
[148] Bài báo: Quá trình bốc hơi của tia phun khí dầu mỏ hóa lỏng LPG trong buồng cháy động cơ. Tác giả: Bùi Văn Ga, Dương Việt Dũng. Tạp chí Giao thông Vận tải. Số: 12. Trang: 32-34. Năm 2001. (Jan 11 2011 11:12AM)
[149] Bài báo: Mô phỏng tia phun khí dầu mỏ hóa lỏng LPG trong buồng cháy động cơ đánh lửa cưỡng bức. Tác giả: Bùi Văn Ga, Dương Việt Dũng, Trần Văn Nam. Khoa Học và Công Nghệ. Số: 30-31. Trang: 97-103. Năm 2001. (Jan 11 2011 11:15AM)
[150] Tham luận: Mô hình hóa sự hình thành các chất ô nhiễm trong qua trình cháy. Phần 3 : Mô hình hóa sự hình thành bồ hóng trong buồng cháy động cơ Diesel phun trực tiếp. Tác giả: BUI VAN GA. Tuyển tập toàn văn các báo cáo tại Hội nghị toàn quốc các đề tài nghiên cứu khoa học cơ bản trong lĩnh vực hóa lí và hóa lí thuyết. Trang: 193-201. Năm 2000. (Jan 11 2011 10:30AM)
[151] Bài báo: Sử dụng xăng không pha chì ở Việt Nam. Tác giả: BUI VAN GA. Tạp chí Giao Thông Vận tải. Số: 3. Trang: 49-51. Năm 2000. (Jan 11 2011 10:32AM)
[152] Bài báo: Một số kết quả thực nghiệm trên xe máy sử dụng nhiên liệu khí dầu mỏ hóa lỏng LPG. Tác giả: BUI VAN GA, TRAN VAN NAM, TRAN T.H. TUNG, HO TAN QUYEN. Tạp chí Giao thông Vận tải. Số: 5. Trang: 35-37. Năm 2000.(Jan 11 2011 10:37AM)
[153] Bài báo: Tính tóan tia phun khuếch tán trong môi trường không khí yên tĩnh. Tác giả: BUI VAN GA, NHAN HONG QUANG. Tạp chí Bảo hộ Lao động. Số: 8. Trang: 15-18. Năm 2000. (Jan 11 2011 10:39AM)
[154] Bài báo: Hệ thống nhiên liệu của xe máy sử dụng khí dầu mỏ hóa lỏng LPG. Tác giả: BUI VAN GA, TRAN VAN NAM, NGUYEN HUU HUE. Tập san Khoa học Đại học Đà Nẵng. Số: 7. Trang: 1-5. Năm 2000. (Jan 11 2011 10:41AM)
[155] Bài báo: Mô hình tia phun chảy tầng trong môi trường không khí không yên tĩnh. Tác giả: BUI VAN GA, NHAN HONG QUANG. Tạp chí Bảo hộ Lao động. Số: 7. Trang: 15-20. Năm 2000. (Jan 11 2011 10:42AM)
[156] Bài báo: Tính toán tia phun rối, khuếch tán chịu ảnh hưởng của lực trọng trưòng trong môi trường không khí vận động. Tác giả: BUI VAN GA, NGUYEN HUU HUONG. Tập san Khoa học Đại học Đà Nẵng. Số: 7. Trang: 66-70. Năm 2000. (Jan 11 2011 10:44AM)
[157] Bài báo: Nghiên cứu sự phân bố nồng độ các chất ô nhiễm trong tia phun rối khuếch tán. Tác giả: BUI VAN GA, NHAN HONG QUANG, NG. HUU HUONG. Tạp chí Bảo Hộ Lao Động. Số: 11. Trang: 8-10. Năm 2000. (Jan 11 2011 10:49AM)
[158] Bài báo: ảnh hưởng của các thông số vận hành đến tính năng của động cơ sử dụng nhiên liệu khí dầu mỏ hóa lỏng LPG. Tác giả: BUI VAN GA, LE VAN TUY, Maurice BRUN. Tạp chí Giao thông vận tải. Số: 10. Trang: 27-29. Năm 2000. (Jan 11 2011 10:51AM)
[159] Bài báo: Bộ tạo hỗn hợp cho xe gắn máy sử dụng nhiên liệu khí dầu mỏ hóa lỏng LPG. Tác giả: BUI VAN GA, NGUYEN HUU HUE . Tạp chí Giao thông Vận tải. Số: 12. Trang: 44-47. Năm 2000. (Jan 11 2011 10:53AM)
[160] Bài báo: Bộ chế hòa khí hai nhiên liệu LPG/xăng dùng cho xe gắn máy hai bánh. Tác giả: BUI VAN GA, NGUYEN HUU HUE. Tạp chí Khoa học-Công nghệ. Số: 25-26. Trang: 69-73. Năm 2000. (Jan 11 2011 10:54AM)
[161] Bài báo: Nghiên cứu công nghệ chuyển đổi xe máy sử dụng xăng sang sử dụng khí dầu mỏ hóa lỏng LPG. Tác giả: BUI VAN GA. Đề tài trọng điểm cấp Bộ, mã số B00-III-14TĐ. Năm 2000. (Jan 11 2011 10:56AM)
[162] Bài báo: Tính toán sự khuếch tán của các chất ô nhiễm trong môi trường không khí. Tác giả: BUI VAN GA. Tạp chí Khoa học & Công nghệ. Số: 19-20. Trang: 109-115. Năm 1999. (Jan 10 2011 4:16PM)
[163] Tham luận: Tính toán sự hình thành và khuếch tán của bồ hóng trong cột khói của các đám cháy lớn. Tác giả: BUI VAN GA. Tuyển tập Hội nghị Cơ học Thủy khí và phòng chống thiên tai. Trang: 135-142. Năm 1999. (Jan 11 2011 10:09AM)
[164] Bài báo: Giới thiệu một số kết quả tính toán chế độ quay lồng của tua-bin bằng phần mềm N3S. Tác giả:  PHAM THI K. LOAN, BUI VAN GA. Tạp chí Khoa học & Công nghệ. Số: 19-20. Trang: 116-120. Năm 1999. (Jan 11 2011 10:11AM)
[165] Tham luận: Mô hình hóa sự hình thành các chất ô nhiễm trong qua trình cháy. Phần 2 : Mô hình hóa quá trình cháy và sự hình thành bồ hóng trong ngọn lửa khuếch tán. Tác giả:  BUI VAN GA. Tuyển tập toàn văn các báo cáo tại Hội nghị toàn quốc các đề tài nghiên cứu khoa học cơ bản trong lĩnh vực hóa lí và hóa lí thuyết. Trang: 299-320. Năm 1999. (Jan 11 2011 10:13AM)
[166] Bài báo: Nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường trong hoạt động công nghiệp. Tác giả: BUI VAN GA . Thông tin Môi trường, Sở KHCNMT Đà Nẵng. Số: 6-7. Trang: 14-17. Năm 1999. (Jan 11 2011 10:14AM)
[167] Tham luận: Nghiên cứu sử dụng động cơ nhiên liệu khí ở Việt Nam. Tác giả: BUI VAN GA. Đề tài trọng điểm cấp Bộ, mã số B97-III-01TĐ. Năm 1999. (Jan 11 2011 10:16AM)
[168] Bài báo: Mô hình hóa sự phát tán các chất ô nhiễm trong môi trường không khí. Tác giả: BUI VAN GA. Thông tin Môi trường, Sở KHCNMT Đà Nẵng. Trang: 10-12. Năm 1999. (Jan 11 2011 10:20AM)
[169] Bài báo: Tính toán nồng độ NOx trong buồng cháy động cơ Diesel phun gián tiếp. Tác giả: BUI VAN GA, TRAN T.H. TUNG, TRAN VAN TE. Tạp chí Khoa học-Công nghệ . Số: 21. Trang: 1-4 và 65. Năm 1999. (Jan 11 2011 10:26AM)
[170] Tham luận: Ô tô và ô nhiễm môi trường. Tác giả: BUI VAN GA, TRAN VAN NAM, TRAN T.H. TUNG, PHAM XUAN MAI, VAN THI BONG. Nhà Xuất Bản Giáo dục. Năm 1999. (Jan 11 2011 10:28AM)
[171] Bài báo: Nghiên cứu ảnh hưởng của chế dộ vận hành đến nồng độ NOx trong khí xả động cơ Diesel phun gián tiếp. Tác giả: BUI VAN GA, TRAN T.H. TUNG, TRAN VAN TE. Giao thông Vận tải. Số: 6. Trang: 50-52. Năm 1998. (Jan 10 2011 4:02PM)
[172] Bài báo: Tính toán kích thước đặc trưng của giọt ngưng bên ngoài ống làm mát. Tác giả: BUI VAN GA. Tập san khoa học Đại học Đà Nẵng. Số: 5. Trang: 488-493. Năm 1998. (Jan 10 2011 4:05PM)
[173] Tham luận: Investigation of Gas Direct Injection Engine by Experimental Model. Tác giả: BUI VAN GA. Proceedings of the 5th ASEAN Science Technology Week, pp. , Hanoi . Trang: 157-163. Năm 1998. (Jan 10 2011 4:07PM)
[174] Bài báo: Ô tô sử dụng nhiên liệu khí: một giải pháp giảm ô nhiễm môi trường. Tác giả: BUI VAN GA, DUONG V. DUNG. Thông tin Môi trường số 2-3/1998, Sở KHCNMT Đà Nẵng. Trang: 18-20. Năm 1998. (Jan 10 2011 3:48PM)
[175] Bài báo: Bố trí mạng lưới quan trắc môi trường không khí tại Thành phố Đà Nẵng. Tác giả: BUI VAN GA, TRAN VAN NAM. Thông tin Môi trường số 5-6/1998, Sở KHCNMT Đà Nẵng. Trang: 17-23. Năm 1998. (Jan 10 2011 3:59PM)
[176] Tham luận: Tính toán sự khuếch tán của các chất ô nhiễm trong môi trường không khí. Tác giả: BUI VAN GA. Hội nghị Khoa học Cơ học thủy khí và môi trường Hội cơ học Việt Nam-Hội cơ học Thủy khí, Đà Nẵng. Năm 1998. (Jan 10 2011 4:00PM)
[177] Bài báo: Tính toán quá trình cháy động cơ Diesel theo mô hình ngọn lửa khuếch tán. Tác giả: BUI VAN GA, PHAM XUAN MAI, Maurice BRUN. Tạp chí Khoa học & Công nghệ. Số: 15. Trang: 39-46. Năm 1998. (Jan 10 2011 3:46PM)
[178] Bài báo: Tính toán sự phân bố đại lượng bảo toàn trong mô hình cháy khuếch tán bằng hàm đa thức bậc hai. Tác giả: BUI VAN GA. Tập san khoa học Đại học Đà Nẵng. Số: 3. Trang: 1-5. Năm 1998. (Jan 10 2011 3:42PM)
[179] Bài báo: Mô hình hóa quá trình cháy và sự hình thành CO trong động cơ đánh lửa cưỡng bức. Tác giả: BUI VAN GA, TRAN VAN NAM . Tạp chí Khoa học & Công nghệ. Số: 15. Trang: 64-69. Năm 1998. (Jan 10 2011 3:45PM)
[180] Bài báo: Khảo sát tính kinh tế và mức độ phát sinh NOx của động cơ 4VD14.5/12-1SRW. Tác giả: BUI VAN GA, TRAN T.H. TUNG, TRAN VAN TE. Tạp chí Giao thông Vận tải. Số: 8. Trang: 21-24. Năm 1998. (Jan 10 2011 4:03PM)
[181] Bài báo: Giải pháp Kỹ thuật cho vấn đề ô nhiễm do động cơ Diesel gây ra. Tác giả: BUI VAN GA, TRAN VAN NAM, TRAN T.H. TUNG, PHAM XUAN MAI. Thông tin Môi trường, Sở KHCNMT Đà Nẵng. Số: 1. Năm 1997. (Jan 10 2011 3:40PM)
[182] Bài báo: Động học phản ứng tạo Monoxyde carbon (CO) trong buồng cháy động cơ đánh lửa cưỡng bức . Tác giả: BUI VAN GA, TRAN VAN NAM, M. BRUN, J.M. VIGNON. Tạp chí Khoa học Công nghệ. Số: 14. Trang: 62-69. Năm 1997. (Jan 10 2011 3:20PM)
[183] Bài báo: Mô hình toán học tính toán nồng độ bồ hóng trong quá trình cháy khuếch tán. Tác giả: BUI VAN GA, PHAM XUAN MAI. Tạp chí Khoa học Công nghệ. Số: 14. Trang: 52-57. Năm 1997. (Jan 10 2011 3:22PM)
[184] Bài báo: Mô hình hóa quá trình cháy trong động cơ xăng. Tác giả: BUI VAN GA, TRAN VAN NAM. Tạp chí Khoa học Công nghệ. Số: 13. Trang: 20-24. Năm 1997. (Jan 10 2011 3:17PM)
[185] Bài báo: Tính toán quá trình cháy trong động cơ xăng có buồng cháy dạng hình cầu. Tác giả: BUI VAN GA, TRAN VAN NAM. Tập san Khoa học Đại học Đà Nẵng. Số: 2. Trang: 11-14. Năm 1997. (Jan 10 2011 3:19PM)
[186] Bài báo: Mô hình hóa quá trình cháy trong động cơ đốt trong. Tác giả: BUI VAN GA. Nhà xuất bản Giáo dục. Năm 1997. (Jan 10 2011 3:25PM)
[187] Tham luận: Mô hình hóa sự hình thành các chất ô nhiễm trong quá trình cháy: Phần 1 : Mô hình hóa sự hình thành carbon monoxide trong quá trình cháy của động cơ đánh lửa cưỡng bức. Tác giả: BUI VAN GA. Hội nghị Khoa học các đề tài cơ bản cấp Nhà nước trong lĩnh vực hóa lý. Năm 1997. (Jan 10 2011 3:27PM)
[188] Tham luận: Nghiên cứu sự hình thành các chất ô nhiễm trong quá trình cháy của động cơ đốt trong. Tác giả: BUI VAN GA. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học về Đào tạo và NCKH bảo vệ môi trường, Thành phố Hồ Chí Minh. Trang: 205-212. Năm 1997. (Jan 10 2011 3:33PM)
[189] Tham luận: Mô hình hóa ngọn lửa tự do, rối và khuếch tán. Tác giả: BUI VAN GA. Hội nghị Cơ học Thủy khí toàn quốc lần thứ. Năm 1997. (Jan 10 2011 3:34PM)
[190] Tham luận: Phát triển mô hình ngọn lửa khuếch tán để tính toán quá trình cháy trong động cơ Diesel. Tác giả: BUI VAN GA. Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ 6 Hà Nội . Năm 1997. (Jan 10 2011 3:36PM)
[191] Bài báo: Sự phát triển của động cơ đốt trong dưới tác động của luật bảo vệ môi trường. Tác giả: BUI VAN GA, TRAN VAN NAM. Thông tin Môi trường, Sở KHCNMT Đà Nẵng. Số: 12. Năm 1997. (Jan 10 2011 3:37PM)
[192] Bài báo: Nghiên cứu sự hình thành các chất ô nhiễm bằng phương pháp mô hình hóa. Tác giả: BUI VAN GA, TRAN VAN NAM. Thông tin Môi trường, Sở KHCNMT Đà Nẵng. Số: 9-10. Năm 1997. (Jan 10 2011 3:39PM)
[193] Bài báo: Tính toán nồng độ các chất trong sản vật cháy. Phần 1: Cơ sở lý thuyết. Tác giả: BUI VAN GA , TRAN VAN NAM, TRAN T.H.TUNG, PHAM XUAN MAI. Thông tin Môi trường, Sở KHCNMT QN-ĐN. Số: 7. Trang: 21 - 22. Năm 1996. (Jan 10 2011 1:58PM)
[194] Bài báo: Tính toán nồng độ các chất trong sản vật cháy. Phần 2: Giải phương trình nồng độ. Tác giả: BUI VAN GA, TRAN VAN NAM,  TRAN T.H. TUNG, PHAM XUAN MAI. Thông tin Môi trường, Sở KHCNMT QN-ĐN. Số: 8. Trang: 21 - 22. Năm 1996. (Jan 10 2011 2:00PM)
[195] Bài báo: Tính toán nồng độ các chất trong sản vật cháy. Phần 3: Trường hợp buồng cháy đẳng tích hình trụ. Tác giả: BUI VAN GA, TRAN VAN NAM, TRAN T.H. TUNG, PHAM XUAN MAI. Thông tin Môi trường, Sở KHCNMT QN-ĐN. Số: 9. Trang: 17 - 19. Năm 1996. (Jan 10 2011 2:02PM)
[196] Bài báo: Tính toán nồng độ các chất trong sản vật cháy.Phần 5: Tính toán nồng độ bồ hóng trong quá trình cháy khuếch tán. Tác giả: BUI VAN GA, TRAN VAN NAM, TRAN T.H. TUNG, PHAM XUAN MAI. Thông tin Môi trường, Sở KHCNMT QN-ĐN. Số: 11, 12. Trang: 19 - 21. Năm 1996. (Jan 10 2011 2:06PM)
[197] Bài báo: Bồ hóng trong khí xả động cơ Diesel. Tác giả: BUI VAN GA, TRAN T.H. TUNG, TRAN VAN TE. Tạp chí Giao thông Vận tải. Số: No 2 và 3. Năm 1996. (Jan 10 2011 2:08PM)
[198] Bài báo: Đánh giá mức độ ô nhiễm của xe ‘LAM’ ở nước ta. Tác giả: BUI VAN GA, TRAN VAN NAM,  TRAN T.H. TUNG. Tạp chí Ô tô-Xe máy Việt nam-Hội Kỹ Sư Ô Tô Việt nam (VSAE). Số: 2. Trang: 41-44. Năm 1996. (Jan 10 2011 2:10PM)
[199] Bài báo: Nghiên cứu tốc độ cháy của hỗn hợp khí trong buồng cháy đẳng tích nhờ cảm biến ion. Tác giả: BUI VAN GA. Khoa học-Công nghệ. Số: 10. Trang: 91-94. Năm 1996. (Jan 10 2011 2:11PM)
[200] Tham luận: Tính toán nồng độ nhiên liệu và oxy trong ngọn lửa Diesel. Tác giả: BUI VAN GA, TRAN T.H. TUNG, TRAN VAN TE. Tuyển tập Hội nghị Khoa học nhân kỷ niệm 40 Ngành thành lập Đại học Bách Khoa Hà Nội. Trang: 190-197. Năm 1996. (Jan 10 2011 2:13PM)
[201] Bài báo: ảnh hưởng chế độ sử dụng động cơ Diesel đến sự tạo thành bồ hóng. Tác giả: TRAN T.H. TUNG, BUI VAN GA. The International Conference on Automotive Technology, ICAT. Số: 96. Trang: 278-281. Năm 1996. (Jan 10 2011 2:15PM)
[202] Tham luận: Kiến nghị về các chỉ tiêu và qui trình đo mức độ ô nhiễm của ô tô. Tác giả: BUI VAN GA, TRAN T.H. TUNG, TRAN VAN NAM. The International Conference on Automotive Technology, ICAT ‘96,. Trang: 144-148. Năm 1996. (Jan 10 2011 2:17PM)
[203] Bài báo: Tính toán nồng độ các chất trong sản vật cháy.Phần 4: Mô hình cháy khuếch tán trong động cơ Diesel. Tác giả: BUI VAN GA, TRAN VAN NAM, TRAN T.H. TUNG, PHAM XUAN MAI. Thông tin Môi trường, Sở KHCNMT QN-ĐN. Số: 10. Trang: 23 - 25. Năm 1996. (Jan 10 2011 2:04PM)
[204] Tham luận: Tính toán nồng độ bồ hóng trong quá trình cháy động cơ Diesel. Tác giả: BUI VAN GA, PHAM XUAN MAI. The International Conference on Automotive Technology, ICAT ‘96. Trang: 234-238. Năm 1996. (Jan 10 2011 2:21PM)
[205] Bài báo: Kiến nghị về các chỉ tiêu và qui trình đo mức độ ô nhiễm của ô tô. Tác giả: BUI VAN GA, TRAN T.H. TUNG, TRAN VAN NAM . The International Conference on Automotive Technology, ICAT ‘96,. Trang: 144-148. Năm 1996. (Jan 10 2011 2:35PM)
[206] Bài báo: Xử lý bồ hóng trên đường xả động cơ Diesel. Tác giả: BUI VAN GA, TRAN VAN NAM, PHAM XUAN MAI. Tạp chí Ô tô-Xe máy Việt Nam-Hội Kỹ Sư Ô Tô Việt nam (VSAE). Số: 3. Trang: 18-23. Năm 1996. (Jan 10 2011 2:39PM)
[207] Bài báo: Sử dụng hàm Bêta trong mô hình tính toán ngọn lửa khuếch tán. Tác giả: BUI VAN GA. Tập san Khoa học Đại học Đà Nẵng. Số: 1. Trang: 18-21. Năm 1996. (Jan 10 2011 2:41PM)
[208] Bài báo: Xử lý cặn dầu thô. Tác giả:  BUI VAN GA, TRAN VAN NAM, TRAN T.H TUNG. Thông tin Môi trường, Sở KHCNMT QN-ĐN. Số: 5,6. Trang: 10 - 12. Năm 1996. (Jan 10 2011 1:54PM)
[209] Bài báo: Tính toán nồng độ CO trong buồng cháy động cơ đánh lửa cưỡng bức. Tác giả: TRAN VAN NAM, BUI VAN GA. The International Conference on Automotive Technology, ICAT ‘96 . Trang: 286-291. Năm 1996. (Jan 10 2011 2:19PM)
[210] Bài báo: Phương pháp đo độ khói của khí xả động cơ Diesel. Tác giả: BUI VAN GA, TRAN VAN NAM, TRAN T.H TUNG. Thông tin Môi trường, Sở KHCNMT QN-ĐN. Số: 10-95. Trang: 20 - 22. Năm 1995. (Jan 10 2011 9:25AM)
[211] Bài báo: Tiếng ồn do ô tô gây ra. Tác giả: BUI VAN GA, TRAN VAN NAM, TRAN T.H TUNG. Thông tin Môi trường, Sở KHCNMT QN-ĐN. Số: 11-95. Trang: 30 - 32. Năm 1995. (Jan 10 2011 9:34AM)
[212] Tham luận: Nghiên cứu sự hình thành các chất ô nhiễm trong ngọn lửa khuếch tán. Tác giả: BUI VAN GA. Đề tài khoa học cấp trường T-94-N02. Năm 1995. (Jan 10 2011 11:32AM)
[213] Bài báo: Tình trạng nhả khói đen của động cơ Diesel. Tác giả: BUI VAN GA, TRAN VAN NAM, TRAN T.H TUNG. Thông tin Môi trường, Sở KHCNMT QN-ĐN. Số: 7. Trang: 11 - 15. Năm 1995. (Jan 10 2011 1:41PM)
[214] Bài báo: Nghiên cứu sự hình thành các chất ô nhiễm trong ngọn lửa tự do. Tác giả: BUI VAN GA, NGUYEN H.V. HUY. Thông tin Môi trường, Sở KHCNMT QN-ĐN . Số: 8. Trang: 7 - 8. Năm 1995. (Jan 10 2011 1:46PM)
[215] Bài báo: Phương pháp đo độ khói của khí xả động cơ Diesel. Tác giả: BUI VAN GA, TRAN VAN NAM, TRAN T.H TUNG. Thông tin Môi trường, Sở KHCNMT QN-ĐN . Số: 10. Trang: 20 - 22. Năm 1995. (Jan 10 2011 1:52PM)
[216] Bài báo: Truyền nhiệt đối lưu giữa lớp biên đang phản ứng và vách nóng. Tác giả: BUI VAN GA. Tập san Khoa học, Đại học Bách Khoa Đà Nẵng. Số: 1.95. Trang: 40 - 42. Năm 1995. (Jan 10 2011 9:09AM)
[217] Bài báo: Nghiên cứu sự hình thành muội than trong các ngọn lửa khuếch tán và rối. Tác giả: BUI VAN GA. Science and Technology 9''''''''. Số: 95. Trang: 77-81. Năm 1995. (Jan 10 2011 9:11AM)
[218] Bài báo: Hình thành NOx trong buồng cháy động cơ đốt trong. Tác giả: BUI VAN GA, TRAN VAN NAM, TRAN VAN TE. Tạp Chí Giao thông Vận tải. Số: 5. Trang: 45-48. Năm 1995. (Jan 10 2011 9:14AM)
[219] Tham luận: Quá trình cháy trong động cơ đốt trong. Tác giả: BUI VAN GA. Giáo trình Đại học Đà Nẵng. Năm 1995.(Jan 10 2011 9:18AM)
[220] Bài báo: Góp phần nghiên cứu qui trình thử các chỉ tiêu ô nhiễm của ô tô. Tác giả: BUI VAN GA, TRAN VAN NAM, TRAN T.H. TUNG, TRAN VAN TE. Tạp chí Giao thông Vận tải. Số: 7. Trang: 42-43 và 35. Năm 1995. (Jan 10 2011 11:35AM)
[221] Bài báo: Qui luật biến thiên của lưu lượng, động lượng và năng lượng trong ngọn lửa tự do, rối và khuếch tán. Tác giả: BUI VAN GA, NGUYEN SY MAO. Science and Technology 9' 95. Trang: 57-61. Năm 1995. (Jan 10 2011 9:10AM)
[222] Tham luận: Tình hình ô nhiễm môi trường do khí xả động cơ đốt trong gây ra ở Quảng Nam-Đà Nẵng. . Tác giả: BUI VAN GA, TRAN VAN NAM, TRAN T.H.TUNG. Hội nghị Khoa học Quốc gia lần thứ 2 "Môi trường và Phát triển bền vững ở Việt Nam" Hà Nội. Năm 1995. (Jan 10 2011 11:28AM)
[223] Tham luận: Ô nhiễm môi trường do khói đen của động cơ Diesel. Tác giả: BUI VAN GA, TRAN VAN NAM, TRAN T.H TUNG, TRAN VAN TE. Hội nghị Khoa học Quốc gia lần thứ 2; "Môi trường và Phát triển bền vững ở Việt nam", Hà Nội. Năm 1995. (Jan 10 2011 11:30AM)
[224] Bài báo: Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ vách đến sự hình thành các chất ô nhiễm và truyền nhiệt giữa lớp biên đang phản ứng và thành nóng. Tác giả: BUI VAN GA. Science and Technology 8 ' 95. Trang: 58 - 61. Năm 1995.(Jan 10 2011 8:52AM)
[225] Bài báo: Nghiên cứu sự hình thành muội than trong các ngọn lửa khuếch tán và rối. Tác giả: BUI VAN GA. Tạp chí Hội Ô tô Việt Nam. Số: 1. Trang: 36 - 38. Năm 1995. (Jan 10 2011 8:54AM)
[226] Bài báo: Khí xả động cơ: sự tác hại đến môi trường và sức khỏe. Tác giả: BUI VAN GA. Thông tin Môi trường, Sở KHCNMT QN-ĐN,. Số: 2,3. Trang: 12 - 14. Năm 1995. (Jan 10 2011 8:57AM)
[227] Bài báo: Biện pháp kỹ thuật giảm NOx trong khí xả động cơ đốt trong. Tác giả: BUI VAN GA,TRAN VAN NAM, TRAN T.H. TUNG. Thông tin Môi trường, Sở KHCNMT QN-ĐN . Số: 4. Trang: 11 - 13. Năm 1995. (Jan 10 2011 8:59AM)
[228] Bài báo: Điều tra mức độ phát ô nhiễm của các loại mô tô ở Đà Nẵng. Tác giả: BUI VAN GA, TRAN VAN NAM, TRAN T.H. TUNG. Thông tin Môi trường, Sở KHCNMT QN-ĐN. Số: 5, 6. Trang: 10 - 13. Năm 1995. (Jan 10 2011 9:02AM)
[229] Bài báo: Qui luật biến thiên của tốc độ cực đại và bề dày lớp biên tạo ra do ngọn lửa khuếch tán va đập vào vách nóng. Tác giả: BUI VAN GA. Tập san Khoa học, Đại học Bách Khoa Đà Nẵng. Số: 2.95. Trang: 121-123. Năm 1995. (Jan 10 2011 9:05AM)
[230] Bài báo: Tính toán nồng độ sản vật cháy trong ngọn lửa tự do. Tác giả: BUI VAN GA, NGUYEN H.V. HUY. Tập san Khoa học, Đại học Bách Khoa Đà Nẵng. Số: 2.95. Trang: 60-63. Năm 1995. (Jan 10 2011 9:07AM)
[231] Bài báo: Tình trạng phát ô nhiễm của các loại ô tô Diesel cũ. Tác giả: BUI VAN GA, TRAN VAN NAM, TRAN T.H. TUNG. Thông tin Môi trường, Sở KHCNMT QN-ĐN. Số: 8. Trang: 14 - 16. Năm 1995. (Jan 10 2011 1:50PM)
[232] Tham luận: Lý thuyết lớp biên. Tác giả: BUI VAN GA. Giáo trình Đại học Đà Nẵng. Năm 1995. (Jan 10 2011 11:36AM)
[233] Tham luận: Góp phần nghiên cứu ngọn lửa tự do, rối và khuếch tán bằng nhiên liệu khí và nhiên liệu lỏng. . Tác giả: BUI VAN GA. Luận án Tiến sĩ Khoa học-Kỹ thuật số 19-GDDT, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Năm 1994. (Jan 10 2011 8:18AM)
[234] Tham luận: Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ vách đến sự hình thành các chất ô nhiễm và truyền nhiệt giữa lớp biên đang phản ứng và thành nóng. Tác giả: BUI VAN GA. Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ nhất Hội Kỹ sư Ô tô Việt nam 6/12 Hanoi. Trang: 35-38. Năm 1994. (Jan 10 2011 8:26AM)
[235] Tham luận: Thí nghiệm động cơ đốt trong. Tác giả: BUI VAN GA. Giáo trình Đại học Bách khoa Đà Nẵng. Năm 1994.(Jan 10 2011 8:42AM)
[236] Bài báo: Tính toán tia khí thẳng đứng, rối bằng mô hình tích phân. Tác giả: BUI VAN GA. Tập san Khoa học, Đại học Bách Khoa Đà Nẵng. Số: 1.94. Trang: 4 - 7. Năm 1994. (Jan 9 2011 5:26PM)
[237] Tham luận: Nghiên cứu sự hình thành muội than trong các ngọn lửa khuếch tán và rối. Tác giả: BUI VAN GA. Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ nhất Hội Kỹ sư Ô tô Việt Nam (6. 12)-Hanoi. Trang: 95-98. Năm 1994. (Jan 10 2011 8:50AM)
[238] Bài báo: Đo thông lượng nhiệt bằng phương pháp phân tích Fourier nhanh. Tác giả: BUI VAN GA. Tập san Khoa học, Đại học Bách Khoa Đà Nẵng. Số: 6.91. Trang: 23 - 27. Năm 1991. (Jan 9 2011 5:21PM)
[239] Bài báo: Đo tốc độ cháy trong buồng cháy đẳng tích hình trụ. Tác giả: BUI VAN GA. Tập san Khoa học, Đại học Bách Khoa Đà Nẵng. Số: 1.90. Trang: 70 - 77. Năm 1990. (Jan 9 2011 5:17PM)
[240] Bài báo: Quá trình cháy trong động cơ Diesel. Tác giả: BUI VAN GA. Tập san Khoa học, Đại học Bách Khoa Đà Nẵng. Số: 2.85. Trang: 35 - 41. Năm 1985. (Jan 9 2011 4:48PM)
[241] Bài báo: Động cơ Stirling. Tác giả: BUI VAN GA. Tập san Khoa học, Đại học Bách Khoa Đà Nẵng. Số: 2.85. Trang: 88 - 94. Năm 1985. (Jan 9 2011 4:52PM)
[242] Bài báo: Tính toán ống dày theo lý thuyết từ biến. Tác giả: BUI VAN GA, BUI TRUONG VY, PHAN KY PHUNG. Tập san Khoa học, Đại học Bách Khoa Đà Nẵng. Số: 2.79. Trang: 18-21. Năm 1983. (Jan 9 2011 4:23PM)
[243] Tham luận: Cải tạo hệ thống phanh ô tô khách. Tác giả: PHUNG XUAN THO, BUI VAN GA, TRAN VAN NAM. Sáng kiến cải tiến kỹ thuật-Sở Giao thông vận tải Quảng nam-Đà Nẵng. Năm 1983. (Jan 9 2011 4:42PM)
 QUỐC TẾ:
[1] Article: Soot Emission Analysis in Combustion of Biogas Diesel Dual Fuel EngineAuthors: Ga Van BUI, Tu Thi Minh BUI. Environmental Science and Sustainable Development. No: Vol 1, No 2. Pages: 1-9. Year 2017. (Feb 24 2018 10:29AM)
[2] Article: Utilization of Poor Biogas as Fuel for Hybrid Biogas-Diesel Dual Fuel Stationary EngineAuthors: B.V.Ga, N.V.Hai, B.T.M.Tu, B.V.Hung. INTERNATIONAL JOURNAL OF RENEWABLE ENERGY RESEARCH. No: Vol. 5 , No. 4. Pages: 1007-1015. Year 2015. (Feb 24 2018 10:43AM)
[3] Article: Combustion Analysis of Biogas Premixed Charge Diesel Dual Fuelled Engine. Authors: Bui Van Ga, Tran Van Nam, Le Minh Tien, Bui Thi Minh Tu. International Journal of Engineering Research & Technology. No: Vol. 3 Issue 11. Pages: 188-194. Year 2014. (Feb 24 2018 11:18AM)
[4] Article: Appropriate structural parameters of biogas SI engine converted from diesel engineAuthors: Bui Van Ga, Tran Van Nam. IET Renewable Power Generation. No: volume 8 (2014). Pages: 1-7. Year 2014. (Feb 24 2018 3:17PM)
[5] Article: Mixer Design for High Performance Biogas SI Engine Converted From A Diesel Engine. Authors: Bui Van Ga, Tran Van Nam. International Journal of Engineering Research & Technology. No: Vol. 3 Issue 1. Pages: 2743-2760. Year 2014. (Feb 24 2018 3:24PM)
[6] Article: A Simulation of Effects of Compression Ratios on the Combustion in Engines Fueled With Biogas with Variable CO2 ConcentrationsAuthors: Bui Van Ga, Tran Van Nam, Tran Thanh Hai Tung. Journal of Engineering Research and Application. No: Vol. 3, Issue 5. Pages: 516-523. Year 2013. (Feb 24 2018 3:26PM)
[7] Presentations: Study of Performance of Biogas Spark Ignition Engine Converted from Diesel EngineAuthors: Bui Van Ga, Tran Van Nam, Tran Thanh Hai Tung, Le Minh Tien, Le Xuan Thach. The International Conference on Green Technology and Sustainable Development. Pages: 5-12. Year 2012. (Feb 24 2018 3:33PM)
[8] Article: Simulation and experimental studies of perfomance of 110cc motorcycle engine running on biogasAuthors: Ga Bui Van, Tung Tran Thanh Hai and Dong Nguyen Van. The 4" AUN/SEED-Net Regional Conference in Mechanical and Aerospace Technology. No: HoChiMinh City, January 10-11. Pages: 182-190. Year 2012. (Feb 24 2018 3:35PM)
[9] Presentations: A simulation of effects of compression ratios on the combustion in engines fueled by biogas with variable CO2 concentrations. Authors: Bui Van Ga, Tran Van Nam, Tran Thanh Hai Tung. The 1st International Conference on Energy, Environment and Climate Change (ICEC-2011), HoChiMinh City, August 26-27/2011. Pages: 9-14. Year 2011. (Feb 24 2018 3:41PM)
[10] Article: Utilization of biogas engines in rural area: A contribution to climate change mitigation
Authors: Bui Van Ga, Tran Van Nam, Nguyen Thi Thanh Xuan. Colloque International RUNSUD 2010, pp. 19-31, Universite Nice-Sophia Antipolis, France, 23-25 Mars 2010
. Year 2010. (May 31 2011 6:29PM)
[11] Presentations: Motorcycle fueled by compressed biogas. Authors: Bui Van Ga, Tran van Nam, Tran Thanh Hai Tung. Conference REEC-IFOST2009, HoChiMinh City. Year 2009. (Jan 11 2011 4:57PM)
[12] Article: Engines fueled by biogas: A contribution to energy saving and climate change mitigation. Authors: BUI VAN GA, TRAN VAN NAM, TRUONG LE BICH TRAM. The 6th Seminar on Environment Science and Technology Issues Related to Climate Change Mitigation. Japan-Vietnam Core University Program, Osaka, Japan, 26-28 November 2008. Year 2008. (Jan 11 2011 4:37PM)
[13] Presentations: Energy-Environment Issue in Transport of Vietnam. Authors: Bui Van Ga, Tran Van Nam, Tran Thanh Hai Tung. The 4th Seminar on Environment Science and Technology Issues Related to the Sustainable Development for Urban and Coastal Areas. Pages: 264-269. Year 2007. (Jan 11 2011 4:13PM)
[14] Article: Experimental Study of Radiation Heat Tranfer Coefficient of Diffusion Flames. Authors: Bui Van Ga, Le Van Tuy, Huynh Ba Vang, Le Van Lu, Nguyen Ngoc Linh. Vietnam Journal of Mechanics, Vol. 29. No: 2. Pages: 98-104. Year 2007. (Jan 11 2011 4:15PM)
[15] Article: Comparison of Soot Radiation in Diesel Flame Given by Mathematical Model and by Experimental Data. Authors: Bui Van Ga, Tran Van Nam, Nguyen Ngoc Linh. Vietnam Journal of Mechanics, Vol. 29. No: 3. Pages: 293-302. Year 2007. (Jan 11 2011 4:16PM)
[16] Presentations: Small Power Engine Fueled with Biogas. Authors: Bui Van Ga, Nhan Hong Quang, Truong Le Bich Tram. The 4th Seminar on Environment Science and Technology Issues Related to the Sustainable Development for Urban and Coastal Areas. Pages: 257-263. Year 2007. (Jan 11 2011 4:12PM)
[17] Article: Study of Soot Formation in Turbulent Diffusion Flame by Visioscope. Authors: BUI VAN GA, TRAN THANH HAI TUNG, LE VAN LU, NGUYEN NGOC LINH. Paper 041, International Conference on Automotive Technology for Vietnam, ICAT 2005 Hanoi. Year 2005. (Jan 11 2011 3:37PM)
[18] Presentations: A study of Power Train System for Vietnamese Hybrid Car. Authors: BUI VAN GA, NGUYEN QUAN, HO SI XUAN DIEU. Paper 044, International Conference on Automotive Technology for Vietnam, ICAT 2005 Hanoi. Year 2005. (Jan 11 2011 3:42PM)
[19] Article: Combustion of LPG-Air Lean Mixture and its Application on Motorcycle Engines. Authors: BUI VAN GA. Paper 043, pp. International Conference on Automotive Technology for Vietnam, ICAT 2005 Hanoi. Year 2005. (Jan 11 2011 3:40PM)
[20] Article: Calculation of Stratified Charge Combustion in LPG Direct INjection Spark Ignition Engine. Authors: BUI VAN GA, TRAN VAN NAM, PHAM XUAN MAI, NGUYEN HUU HUONG. Paper 040, International Conference on Automotive Technology for Vietnam, ICAT 2005 Hanoi. Year 2005. (Jan 11 2011 3:36PM)
[21] Article: Comparison of velocity distribution in turbulent diffusion jet given by the integral model and code CFD FLUENT 6.0. Authors: BUI VAN GA, PHAM THI KIM LOAN, NHAN HONG QUANG. Vietnam Journal of Mechanics, Vol. 27. No: 1. Pages: 51-58. Year 2005. (Jan 11 2011 3:30PM)
[22] Presentations: Three-zone model in calculating stratified-charge combustion process of LPG direct injection spark ignition engine. Authors: BUI VAN GA, TRAN VAN NAM, NGUYEN HUU HUONG. National Conference of Fluid Mechanics, Hanoi. Year 2004. (Jan 11 2011 2:31PM)
[23] Article: Phenomenological model for determining velocity field of LPG jet in combustion chamber of direct injection SI engine. Authors: Bui Van Ga, Phung Xuan Tho, Nhan Hong Quang, Nguyen Huu Huong. Vietnam Journal of Mechanics Vol. 26. No: 2. Pages: 83-92. Year 2004. (Jan 11 2011 2:42PM)
[24] Article: Combustion of LPG-air lean mixture and its application on motorcycle engines. Authors: BUI VAN GA. The ASEM workshop on EU/ASIA Science and Technology co-operation on clean technology Hanoi. Year 2004. (Jan 11 2011 3:04PM)
[25] Article: 3D unsteady turbulent flow analysis in a Francis turbine runner at nominal and off-design operating conditions. Authors: PHAM THI KIM LOAN, BUI VAN GA. Vietnam Journal of Mechanics, vol. 26. No: 3. Pages: 148-156. Year 2004. (Jan 11 2011 3:06PM)
[26] Presentations: An Integral Model for Calculation of LPG Jet Development in Combustion Chamber of Spark Ignition Engine. Authors: Bui Van Ga. International Conference on HPSC, Hanoi. Year 2003. (Jan 11 2011 1:49PM)
[27] Article: Calculation of LPG Stratified Mixture Formation in a Direct Injection Engine. Authors: BUI Van Ga, PHAM Xuan Mai, NGUYEN Huu Huong. International Conference on Automotive Technololy, ICAT’02, Paper 044, Hanoi. Year 2002. (Jan 11 2011 1:39PM)
[28] Article: Eperimental study of turbulence air jet by Laser Dopler Anemometry (LDA). Authors: BUI Van Ga, PHUNG Xuan Tho, NHAN Hong Quang. International Conference on Automotive Technololy, ICAT’02, Paper 047, Hanoi. Year 2002. (Jan 11 2011 1:40PM)
[29] Presentations: Simulation of liquefied petroleum gas jet in combustion chamber of spark ignition engine. Authors: Bui Van Ga, Duong Viet Dung, Tran Van Nam. Vietnam Journal of Mechanics, Volume 24 Number 4. Pages: 209-218. Year 2002. (Jan 11 2011 1:42PM)
[30] Article: Integral Model for Soot Formation Calculation of Turbulent Diffusion Flames in Industrial Furnaces. Authors: Bùi Văn Ga, Lê Văn Lữ. 6th European Conference on Industrial Furnaces and Boilers, Estoril-Lisbon, Portugal. Year 2002. (Jan 11 2011 11:20AM)
[31] Presentations: Presentations LPG Motorcycles . Authors: Bui Van Ga, Tran Van Nam, Tran Thanh Hai Tung. ICAT 2002, PROCEEDINGS International conference on automotive technology, paper 031 Science and Technics publishing house. Year 2002. (Jan 11 2011 1:31PM)
[32] Presentations: Planning Urban Transport System for Danang City. Authors: Bui Van Ga, Tran Van Nam. ICAT 2002, PROCEEDINGS International conference on automotive technology, paper 032 Science and Technics publishing house. Year 2002. (Jan 11 2011 1:33PM)
[33] Presentations: Clean Buses in Vietnam. Authors: BUI Van Ga, TRAN Van Nam, PHUNG Xuan Tho. International Conference on Automotive Technololy, ICAT’02, Paper 033, Hanoi. Year 2002. (Jan 11 2011 1:34PM)
[34] Presentations: Design The Small Bus Run With Liquidized Petrol Gases (LPG) On Vehicle Daihatsu Hijet Jumbo 1.6. Authors: BUI Van Ga, TRAN Van Nam, HO Tan Quyen, TRAN Dien. International Conference on Automotive Technololy, ICAT’02, Paper 034, Hanoi. Year 2002. (Jan 11 2011 1:36PM)
[35] Article: LPG Fueling System for Automobiles Daihatsu 1.6 to Match Urban Transport Conditions in Vietnam. Authors: Bui Van Ga, Tran Van Nam, Ho Tan Quyen. ICAT 2002, PROCEEDINGS International conference on automotive technology, paper 041 Science and Technics publishing house. Year 2002. (Jan 11 2011 1:37PM)
[36] Article: Calculation of turbulent diffusion jets under effects of gravity and moving surrounding air. Authors: Bùi Văn Ga, Nhan Hồng Quang, J.M. Vignon. Vietnamese Journal of Mechanics, Vol. 23. No: 2. Pages: 87-94. Year 2001.(Jan 11 2011 11:03AM)
[37] Article: The Two Wheels Motorcycle Running on Liquefied Petroleum Gas (LPG) : A Solution for Urban Air Pollution in Vietnam. Authors: Bùi Văn Ga. 6th ASEAN Science Technology Week. Pages: 221. Year 2001. (Jan 11 2011 11:04AM)
[38] Presentations: Mathematical Model for Turbulence Diffusion Flames. Authors: BUI VAN GA. International Conference on High Performance Scientific Computing Hanoi. Year 2000. (Jan 11 2011 10:33AM)
[39] Presentations: Bảo vệ môi trường trong chiến lược phát triển bền vững của các khu công nghiệp trên trục kinh tế Đà Nẵng-Tam Kỳ-Dung Quất. Authors: BUI VAN GA. Hội thảo quốc tế: Chiến lược kinh tế xã hội đối với Miền Trung Việt Nam trước thềm thế kỷ 21, Đà Nẵng. Pages: 168-174. Year 2000. (Jan 11 2011 10:35AM)
[40] Article: A mathematical model for calculation of turbulence diffusion combustion in air and in Diesel engines. Authors: BUI VAN GA, PHAM XUAN MAI, Liviu GEORGESCU. Proceedings of the VII International Conference of Motor Vehicles CAR-2000 (FISITA, SIAR), Romania. Pages: 8-16. Year 2000. (Jan 11 2011 10:46AM)
[41] Presentations: Researches concerning fuel consumption of automobiles in real urban traffic. Authors: Liviu GEORGESCU BUI VAN GA, PHAM XUAN MAI. Proceedings of the VII International Conference of Motor Vehicles CAR-2000 (FISITA, SIAR), Romania. Pages: 8-16. Year 2000. (Jan 11 2011 10:48AM)
[42] Article: Modele integral de flammes turbulentes de diffusion pour le calcul de la combustion DieselAuthors: BUI VAN GA, PHAM XUAN MAI, Maurice BRUN, Jean Marc VIGNON. Entropie. No: 216. Pages: 52-59. Year 1999. (Jan 10 2011 4:11PM)
[43] Presentations: Nghiên cứu kỹ thuật tạo hỗn hợp phân lớp cho động cơ dùng nhiên liệu khí dầu mỏ hóa lỏng LPG. Authors: BUI VAN GA. International Conference on Automotive Technology ICAT’99. Hà Nội. Pages: 101-107. Year 1999. (Jan 11 2011 10:18AM)
[44] Presentations: Xe gắn máy dùng nhiên liệu khí dầu mỏ hóa lỏng LPG. Authors: BUI VAN GA, TRAN VAN NAM, TRAN T.H. TUNG, HO TAN QUYEN. International Conference on Automotive Technology ICAT’99. Pages: 133-139. Year 1999. (Jan 11 2011 10:22AM)
[45] Presentations: Tính toán qua trình cháy và nồng độ NOx trong động cơ Diesel phun gián tiếp. Authors: TRAN T.H. TUNG, BUI VAN GA, TRAN VAN TE. International Conference on Automotive Technology ICAT’99. Hà Nội. Pages: 148-154. Year 1999. (Jan 11 2011 10:25AM)
[46] Presentations: Investigation of Gas Direct Injection Engine by Experimental Model. Authors: BUI VAN GA. Proceedings of the 5th ASEAN Science Technology Week, Hanoi. Pages: 157-163. Year 1998. (Jan 10 2011 4:14PM)
[47] Presentations: On the Treatment of Emission Gas from Furnaces Using Crude Oil Resident. Authors: BUI VAN GA, TRAN VAN NAM. Proceeding of International Conference Dung Quat, pp. 212-218, Danang, 29 Mars-2 Avril. Year 1997.(Jan 10 2011 3:24PM)
[48] Presentations: Integral Model for Computation of Buyant Turbulent Diffusion Jet Flames. Authors: J.M. VIGNON, BUI VAN GA. The International Conference on Automotive Technology, ICAT ‘96. Pages: 70-77. Year 1996. (Jan 10 2011 2:37PM)
[49] Presentations: Calcul de flammes de diffusion verticales par un modele integral. Authors: J.M. VIGNON, BUI VAN GA. Joint Meeting the French and German Section of the Combustion Institute, 11-13 October 1995, Mulhouse, France. Year 1995. (Jan 10 2011 9:16AM)
[50] Article: Wall heat transfer at high temperature. Authors: BUI VAN GA, J.M. VIGNON, M. BRUN. 5th International Symposium on Temperature and Thermal measurment in industry and science Tempmeko''''''''. No: 93. Pages: 262 - 267. Year 1993. (Jan 9 2011 5:23PM)
[51] Article: Transfert de chaleur à la paroi: Flamme frappant sur paroi. Authors: BUI VAN GA, M. BRUN, J.M. VIGNON. CNRS France- Rapport d''''''''activité -Tom.. No: 3. Pages: 851-852. Year 1989. (Jan 9 2011 4:55PM)
[52] Presentations: Contribution à l''''''''étude des flammes pariétales turbulentes de diffusion. Authors: BUI VAN GA. Thèse de Docteur No ECL . Pages: 89-22. Year 1989. (Jan 9 2011 4:59PM)
[53] Presentations: Etude  expérimentale  d''''''''une flamme turbulente de diffusion. Authors: J. VIGNON, BUI VAN GA, M. BRUN. The Combustion Institute -Frenche-British Section Rouen, France . Pages: 251-254. Year 1989. (Jan 9 2011 5:08PM)
[54] Presentations: The  wall-flame thermal interaction, case of turbulent diffusion flame of methane in air. Authors: M. BRUN, BUI VAN GA, J.M. VIGNON. CNRS France, Action de Recherche Concertée: Combustion dans les moteurs à piston.Paris. Pages: 151-162. Year 1989. (Jan 9 2011 5:13PM)
   
   
 
[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu giảm kích nổ trên động cơ nén cháy sử dụng LPG/Diesel. Chủ nhiệm: Trần Văn Nam. Thành viên: Nguyễn Văn Phụng. Mã số: Đ2013-01-16-BS. Năm: 2014. (Dec 18 2014 2:28PM)
[2] Đề tài cấp Nhà nước: Nghiên cứu công nghệ sử dụng biogas để phát điện, kéo máy công tác và vận chuyển cơ giới. Chủ nhiệm: Bùi Văn Ga. Thành viên: Phó CN: Trần Văn Nam. Mã số: 2010G/35. Năm: 2012. (Dec 18 2014 2:22PM)
[3] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu khả năng ứng dụng Butanol thay thế Ethanol trong xăng sinh học. Chủ nhiệm: Huỳnh Tấn Tiến. Thành viên: Trần Văn Nam. Mã số: Đ2011-02-07. Năm: 2012. (Dec 19 2014 8:39AM)
[4] Đề tài cấp Bộ: Chế tạo bộ phụ kiện chuyển đổi phương tiện giao thông chạy xăng sang chạy bằng khí dầu mỏ hóa lỏng PLG . Chủ nhiệm: Bùi Văn Ga. Thành viên: Trần Văn Nam. Mã số: Ươm tạo công nghệ. Năm: 2009. (Dec 19 2014 8:37AM)
[5] Đề tài cấp Bộ trọng điểm: Nghiên cứu đề xuất cơ chế kết hợp nghiên cứu và chuyển giao kết quả nghiên cứu giữa trường đại học với doanh nghiệp. Chủ nhiệm: Trần Văn Nam. Mã số: B2006-ĐN02-19-TĐ. Năm: 2009. (Dec 18 2014 2:15PM)
[6] Đề tài cấp Bộ trọng điểm: Nghiên cứu đề xuất cơ chế kết hợp nghiên cứu và chuyển giao kết quả nghiên cứu giữa các trường đại học vớì doanh nghiệp. Chủ nhiệm: Trần Văn Nam. Thành viên: Võ Trung Hùng, Hoàng Dương Hùng,.. Mã số: B2006-ĐN02-20-TĐ. Năm: 2008. (May 17 2011 10:03AM)
[7] Đề tài cấp Bộ trọng điểm: Nghiên cứu thiết kế hệ thống động lực xe hybrid. Chủ nhiệm: Bùi Văn Ga. Mã số: B2004-III-35-TĐ. Năm: 2006. (May 17 2011 10:00AM)
[8] Đề tài cấp Thành phố: Quy hoạch một tuyến giao thông công cộng thí điểm cho thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Bùi Văn Ga. Mã số: KHCNTP-2003. Năm: 2004. (May 17 2011 9:58AM)
[9] Đề tài cấp Bộ trọng điểm: Tận dụng cặn dầu thô khu lọc hóa dầu Dung Quất vào sản xuất nhiệt năng công nghiệp.Chủ nhiệm: Trần Văn Nam. Mã số: B97-III-03TĐ. Năm: 2003. (Dec 18 2014 2:12PM)
[10] Đề tài cấp Thành phố: Phần mềm hỗ trợ quản lý môi trường công nghiệp. Chủ nhiệm: Nguyễn Ngọc Diệp. Mã số: KHCNTP-2002. Năm: 2003. (May 17 2011 9:56AM)
[11] Đề tài cấp Bộ: Xe buýt sạch cỡ nhỏ chạy bằng khí dầu mỏ hóa lỏng LPG phù hợp với điều kiện Việt Nam. Chủ nhiệm: Bùi Văn Ga. Mã số: B2001-17-01-TĐ. Năm: 2003. (Dec 15 2010 3:38PM)
[12] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu công nghệ chuyển đổi xe máy sử dụng xăng sang sử dụng khí dầu mỏ hóa lỏng LPG.Chủ nhiệm: Bùi Văn Ga. Mã số: B2000-III-14-TĐ. Năm: 2002. (Dec 15 2010 3:35PM)
[13] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu tác động của các yếu tố đến chất lượng đào tạo của Đại học Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Lê Đức Thịnh. Thành viên: Trần Văn Nam. Mã số: B2000-III-17. Năm: 2002. (Dec 15 2010 3:36PM)
[14] Đề tài cấp Bộ: Giáo dục môi trường thông qua một số môn học tại Đại học Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Hoàng Thị Lan Phương. Mã số: B2000-III-17. Năm: 2002. (Dec 15 2010 3:36PM)
[15] Đề tài cấp Bộ: Khu du lịch Bắc Mỹ An - Hiện trạng môi trường và các giải pháp bảo vệ. Chủ nhiệm: Bùi Văn Ga. Mã số: DABVMT-2000. Năm: 2002. (Dec 15 2010 3:37PM)
[16] Đề tài cấp Thành phố: Định hướng bảo vệ môi trường tỉnh Bình Định đến năm 2010 và kế hoạch bảo vệ môi trường đến năm 2005. Chủ nhiệm: Bùi Văn Ga. Mã số: KHCNTP-2000. Năm: 2002. (Dec 15 2010 3:38PM)
[17] Đề tài cấp Bộ: Đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp bảo vệ môi trường ở khu du lịch Bác Mỹ An và Bà Nà. Chủ nhiệm: Bùi Văn Ga. Mã số: DABVMT-2000. Năm: 2002. (May 17 2011 9:53AM)
[18] Đề tài cấp Bộ: Chế tạo dây chuyền công nghệ sản xuất mặt hàng thủ công mỹ nghệ từ cây dứa sợi (SISAL). Chủ nhiệm: Trần Văn Nam. Mã số: B2000-III-15-TĐ. Năm: 2002. (Dec 15 2010 3:29PM)
[19] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu sự hình thành CO trong động cơ xăng. Chủ nhiệm: Trần Văn Nam. Thành viên: . Mã số: B96-15-07. Năm: 1999. (Dec 15 2010 3:28PM)
[20] Đề tài cấp Bộ trọng điểm: Nghiên cứu sử dụng động cơ nhiên liệu khí ở Việt Nam. Chủ nhiệm: Bùi Văn Ga. Mã số: B97-III-01TĐ. Năm: 1999. (Dec 15 2010 3:34PM)
[21] Đề tài cấp Bộ trọng điểm: Nghiên cứu ô nhiễm môi trường do các phương tiện vận tải gây ra. Chủ nhiệm: Bùi Văn Ga. Mã số: B96-15-01-TĐ. Năm: 1996. (Dec 18 2014 3:07PM)
[22] Đề tài cấp cơ sở: Ô nhiễm môi trường do động cơ xăng gây ra. Chủ nhiệm: Trần Văn Nam. Mã số: T94-N06. Năm: 1995. (Dec 15 2010 3:27PM)
[23] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu cải tạo hệ thống phanh xe khách 52 chỗ ngồi. Chủ nhiệm: Bùi Văn Ga. Mã số: GTVT-1983. Năm: 1984. (May 17 2011 9:50AM)
[24] Đề tài Khác: Cải tạo hệ thống phanh ô tô khách. Chủ nhiệm: Trần Văn Nam. Thành viên: . Mã số: SKTLD-1982. Năm: 1983. (Dec 15 2010 3:32PM)
[25] Đề tài cấp Thành phố: Nghiên cứu cải tạo Turbo tăng áp cho động cơ GM2100. Chủ nhiệm: Nguyễn Ngọc Diệp.Thành viên: Trần Văn Nam. Mã số: KHCNT-1981. Năm: 1982. (May 17 2011 9:18AM)
   
 Các bài báo, báo cáo khoa học
 TRONG NƯỚC:
[1] Bài báo: XÂY DỰNG CƠ CHẾ LIÊN MINH GIỮA NHÀ TRƯỜNG VÀ DOANH NGHIỆP TẠI VIỆT NAM TRÊN CƠ SỞ KINH NGHIỆM CỦA CÁC NƯỚC CHÂU ÂU. Tác giả: GS.TS. Trần Văn Nam*; TS. Trương Lê Bích Trâm; PGS.TS. Nguyễn Lê Hùng. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 8(117).2017. Trang: 11. Năm 2017. (Oct 13 2017 10:32AM)
[2] Bài báo: Research on the effect of fuel injection timing to Engine Performance of diesel engine using biodiesel B20 derived from Fish fat. Tác giả: Trần Văn Nam + 2. Tuyển tập công trình Hội nghị Cơ học kỹ thuật toàn quốc năm 2015, (ISSN: 1859-4182). Số:. Trang: 271-279. Năm 2016. (Feb 10 2017 12:17PM)
[3] Bài báo: Nghiên cứu thực nghiệm đánh giá ảnh hưởng tỷ lệ butanol pha vào xăng đến tính năng động cơ đánh lửa cưỡng bức. Tác giả: Trần Văn Nam + 2. Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc năm 2015, (ISSN: 1859-4182). Số:. Trang: 407-414. Năm 2016. (Feb 10 2017 1:46PM)
[4] Bài báo: So sánh tính năng kinh tế của động cơ Diesel khi sử dụng hỗn hợp biodiesel theo tỉ lệ B20, B25, B30 và DO. Tác giả: Trần Văn Nam + 2. Tuyển tập công trình Hội nghị Khoa học và Công nghệ về Cơ khí, lần thứ IV 2015. Số:. Trang: 425-433. Năm 2016. (Feb 10 2017 1:47PM)
[5] Bài báo: Nghiên cứu thực nghiệm ảnh hưởng của góc đánh lửa sớm đến tính năng động cơ đánh lữa cưỡng bức khi sử dụng nhiên liệu xăng pha 30% Butanol. Tác giả: Trần Văn Nam + 3. Tuyển tập công trình Hội nghị Khoa học và Công nghệ về Cơ khí, lần thứ IV 2015. Số:. Trang: 443-453. Năm 2016. (Feb 10 2017 1:49PM)
[6] Bài báo: Giải pháp chống kích nổ cho động cơ có tỷ số nén cao sử dụng khí thiên nhiên. Tác giả: Trần Văn Nam + 3. Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc năm 2014, (ISSN: 1859-4182). Số:. Trang: 407-414. Năm 2015. (Feb 10 2017 12:15PM)
[7] Bài báo: Nghiên cứu ứng dụng hồi lưu khí thải trên đường nạp của động cơ nén cháy sử dụng LPG/diesel. Tác giả: Trần Văn Nam +2. Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc năm 2014, (ISSN: 1859-4182). Số:. Trang: 415-423. Năm 2015. (Feb 10 2017 12:16PM)
[8] Bài báo: Nghiên cứu ảnh hưởng của góc phun sớm nhiên liệu tới thành phần khí xả của động cơ Diesel khi sử dụng nhiên liệu Biodiesel. Tác giả: Trần Văn Nam + 3. Tạp chí Cơ Khí Việt Nam, (ISSN 0866-7056). Số: Số đặc biệt 2014. Trang: 259-265. Năm 2014. (Feb 10 2017 12:10PM)
[9] Bài báo: Comparision of the Exhaust Components of Biodiesel from Fish Fat and Diesel in Internal Combustion Engine. Tác giả: Trần Văn Nam + 2. The 2rd International Conference on Green Technology and Sustainable Development (GTSD2014), Ho Chi Minh City, Vietnam. Số:. Trang: 297-303. Năm 2014. (Feb 10 2017 12:14PM)
[10] Bài báo: Các tiến bộ trong việc sản xuất và sử dụng Butanol làm nhiên liệu thay thế. Tác giả: ThS. Huỳnh Tấn Tiến*; PGS.TS. Trần Văn Nam; PGS.TS. Nguyễn Đình Lâm. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 3(76).2014. Trang: 64. Năm 2014. (Jun 11 2014 8:26AM)
[11] Bài báo: So sánh hiệu suất động cơ của nhiên liệu sinh học và nhiên liệu diesel dùng cho động cơ đốt trong. Tác giả: Trần Văn Nam. Tuyển tập công trình Hội nghị Cơ học Kỹ thuật toàn quốc, (ISSN: 1859-4182). Số:. Trang: 247- 252. Năm 2014. (Dec 19 2014 3:09PM)
[12] Bài báo: Application of Air-assisted Injector on Semi-direct Injection System for Four-Stroke Spark-ignigtion Engine. Tác giả: Trần Văn Nam. Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc năm 2013, (ISSN: 1859-4182). Số:. Trang: 115- 124. Năm 2014. (Dec 19 2014 3:05PM)
[13] Bài báo: So sánh mô hình và thực nghiệm ảnh hưởng của góc đánh lửa sớm đến tính năng động cơ biogas. Tác giả: Trần Văn Nam. Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc năm 2013,. Số:. Trang: 449- 454. Năm 2014. (Dec 19 2014 3:08PM)
[14] Bài báo: Nghiên cứu ảnh hưởng của góc phun nhiên liệu tới chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của động cơ diesel khi sử dụng nhiên liệu biodiesel B25 . Tác giả: PGS.TS. Trần Văn Nam*; TS. Dương Việt Dũng. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 1(74).2014-Quyển 1. Trang: 48. Năm 2014. (May 6 2014 5:00PM)
[15] Bài báo: Ảnh hưởng nhiên liệu diesel sinh học đến phát thải của động cơ diesel truyền thống. Tác giả: Trần Văn Nam và 2 cộng sự. Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc năm 2013, (ISSN: 1859-4182). Số: Vol 1. Trang: 125- 133. Năm 2014. (Dec 19 2014 3:10PM)
[16] Bài báo: So sánh mô phỏng và thực nghiệm các thông số chỉ thị của động cơ xe gắn máy chạy bằng biogas nén. Tác giả: Trần Văn Nam. Tạp chí Khoa học & Công nghệ các Trường Đại học Kỹ thuật, (ISSN 0868-3980). Số: 98. Trang: 50-57. Năm 2014. (Dec 19 2014 2:56PM)
[17] Bài báo: Nghiên cứu ảnh hưởng của góc phun nhiên liệu đến chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của động cơ diesel khi sử dụng nhiên liệu biodiesel B25. Tác giả: Trần Văn Nam. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, (ISSN 0868-1531). Số: 1(74). Năm 2014. (Dec 19 2014 3:44PM)
[18] Bài báo: Nghiên cứu ảnh hưởng của thành phần biogas, góc đánh lửa sớm và tỉ số nén đến tính năng động cơ biogas. Tác giả: Trần Văn Nam. Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc năm 2013, (ISSN: 1859-4182). Số:. Trang: 166- 171. Năm 2014. (Dec 19 2014 3:12PM)
[19] Bài báo: Xác định tỉ số nén tối ưu của động cơ biogas bằng mô hình và thực nghiệm. Tác giả: Trần Văn Nam. Tạp chí Khoa học & Công nghệ các Trường Đại học Kỹ thuật, (ISSN 0868-3980). Số: 96. Trang: 83- 89. Năm 2013. (Dec 19 2014 3:46PM)
[20] Bài báo: Ảnh hưởng của thành phần CH4, góc đánh lửa sớm và tỉ số nén đến tính năng động cơ biogas. Tác giả: Trần Văn Nam và 2 cộng sự. Tạp chí Giao thông Vận tải, (ISSN 0866-7012). Số: 5. Trang: 7- 9, 13. Năm 2013. (Dec 19 2014 3:47PM)
[21] Bài báo: So sánh mô hình và thực nghiệm ảnh hưởng góc đánh lửa sớm đến tính năng động cơ biogas. Tác giả: Trần Văn Nam + 3. Tạp chí Giao thông Vận tải, (ISSN 0866-7012). Số: 6. Trang: 9-10 & 42. Năm 2013. (Feb 10 2017 12:07PM)
[22] Bài báo: Nghiên cứu ứng dụng vi điều khiển phun LPG trên đường nạp của động cơ nén cháy. Tác giả: Trần Văn Nam. Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc năm 2012, (ISSN: 1859-4182). Số:. Trang: 481- 491. Năm 2012. (Dec 19 2014 3:55PM)
[23] Bài báo: Mô phỏng quá trình đánh lửa trong buồng cháy động cơ dual fuel Biogas-Diesel. Tác giả: Trần Văn Nam. Tạp chí Khoa học và Công nghệ các Trường Đại học Kỹ thuật,. Số: 86. Trang: 74- 80. Năm 2012. (Dec 19 2014 3:49PM)
[24] Bài báo: Đánh giá khả năng sử dụng Butanol phối trộn vào xăng nhiên liệu. Tác giả: Trần Văn Nam và 2 cộng sự. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, (ISSN 0868-1531). Số: 01 (50). Trang: 57- 64. Năm 2012. (Dec 19 2014 3:52PM)
[25] Bài báo: Mô phỏng quá trình cháy động cơ sử dụng biogas nén. Tác giả: Trần Văn Nam. Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc năm 2012, (ISSN: 1859-4182). Số:. Trang: 493- 504. Năm 2012. (Dec 19 2014 3:56PM)
[26] Bài báo: Experimental research on fuel containing gasoline A92 and 10% Butanol for automobile engines. Tác giả: Trần Văn Nam. Journal of Science and Technology - UD (ISSN 0868-1531). Số: 8. Trang: 184- 189. Năm 2012. (Dec 19 2014 4:00PM)
[27] Bài báo: Nghiên cứu thực nghiệm tính năng động cơ nhiên liệu kép biogas-diesel. Tác giả: Trần Văn Nam. Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc năm 2012, (ISSN: 1859-4182). Số:. Trang: 243- 250. Năm 2012. (Dec 19 2014 3:53PM)
[28] Bài báo: Xác định các thông số kết cấu và vận hành tối ưu của động cơ biogas đánh lửa cưỡng bức. Tác giả: Trần Văn Nam. Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc năm 2012, (ISSN: 1859-4182). Số:. Trang: 505- 516. Năm 2012. (Dec 19 2014 3:58PM)
[29] Bài báo: Simulating the process of dual fuel biogas-diesel combustion. Tác giả: Trần Văn Nam và 2 cộng sự. The Transport Journal, pp. 32-35. No 4/2011. Năm 2011. (May 18 2011 9:08AM)
[30] Bài báo: Nghiên cứu ảnh hưởng của CO2 đến quá trình cháy dual fuel biogas-propane trong buồng cháy 3-D. Tác giả: Trần Văn Nam. Tạp chí Khoa học và Công nghệ các Trường Đại học Kỹ thuật (ISSN 0868-3980). Số: 81. Trang: 96- 102. Năm 2011. (Dec 19 2014 4:04PM)
[31] Bài báo: Nghiên cứu chế tạo hệ thống phun LPG trên đường nạp của động cơ nén cháy. Tác giả: Trần Văn Nam. Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc năm 2011, (ISSN: 1859-4182). Số:. Trang: 343- 350. Năm 2011. (Dec 22 2014 7:49AM)
[32] Bài báo: Mô phỏng dòng chảy qua bộ tạo hỗn hợp động cơ biogas đánh lửa cưỡng bức bằng phần mềm Fluent. Tác giả: Trần Văn Nam. Tạp chí Khoa học & Công nghệ các Trường Đại học Kỹ thuật, (ISSN 0868-3980). Số: 80. Trang: 134- 138. Năm 2011. (Dec 19 2014 4:01PM)
[33] Bài báo: Tính toán nồng độ các chất ô nhiễm trong sản phẩm cháy khuếch tán nhiên liệu biogas. Tác giả: Trần Văn Nam + 2. Tạp chí Khoa học & Công nghệ các Trường Đại học Kỹ thuật. Số: 80. Trang: 107- 112. Năm 2011. (Dec 19 2014 4:02PM)
[34] Bài báo: Mô phỏng quá trình cháy trong động cơ dual fuel biogas-diesel. Tác giả: Trần Văn Nam. Tạp chí Giao thông Vận tải (ISSN 0866-7012). Số: 4. Trang: 32- 35. Năm 2011. (Dec 19 2014 4:27PM)
[35] Bài báo: Ảnh hưởng thành phần nhiên liệu đến quá trình cháy của hỗn hợp biogas - không khí. Tác giả: Trần Văn Nam và 3 cộng sự. Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc năm 2011, (ISSN: 1859-4182). Số:. Trang: 335- 342. Năm 2011. (Dec 19 2014 4:28PM)
[36] Bài báo: Mô phỏng ảnh hưởng của các yếu tố vận hành đến quá trình cháy của động cơ đánh lửa cưỡng bức sử dụng nhiên liệu biogas. . Tác giả: Trần Văn Nam và 3 tác giả. Tạp chí Cơ Khí Việt Nam, số đặc biệt 01, (ISSN 0866-7056). Số: 1. Trang: 4-9. Năm 2011. (Dec 22 2014 7:50AM)
[37] Bài báo: Tính toán quá trình tạo hỗn hợp của động cơ đánh lửa cưỡng bức sử dụng biogas nén. Tác giả: Trần Văn Nam. Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc năm 2011, (ISSN: 1859-4182). Số:. Trang: 351- 357. Năm 2011. (Dec 19 2014 4:19PM)
[38] Bài báo: Mô phỏng dòng chảy qua bộ cung cấp biogas cho động cơ biogas-xăng GATEC-21. Tác giả: Trần Văn Nam. Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc năm 2011, (ISSN: 1859-4182). Số:. Trang: 125- 130. Năm 2011. (Dec 19 2014 4:20PM)
[39] Bài báo: Kính nổ trong động cơ nén cháy sử dụng nhiên liệu khí. Tác giả: Trần Văn Nam. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐH Đà Nẵng; (ISSN 0868-1531). Số: 39. Trang: 279- 286. Năm 2010. (Dec 22 2014 7:51AM)
[40] Bài báo: Phân tích hiệu quả kinh tế và môi trường khi sử dụng nhiên liệu LPG trên xe gắn máy. Tác giả: Trần Văn Nam + 2. Hội nghị Cơ học Thủy Khí toàn quốc, Qui Nhơn, 22-24/7/2010. Số: Kỷ yếu Hội nghị. Trang: 357- 362. Năm 2010. (Dec 22 2014 7:53AM)
[41] Bài báo: Knocking in the Compression ignition engine using gaseous fuels. Tác giả: Trần Văn Nam, Trần Thanh Hải Tùng, Nguyễn Văn Phụng. Journal of Science and Technology - UD; pp.279-286.No 39, Vol. 1. Năm 2010. (May 18 2011 9:02AM)
[42] Bài báo: Chuyển giao công nghệ - Kinh nghiệm của Cộng đồng Châu Âu và bài học cho Việt Nam. Tác giả: Trần Văn Nam và 2 cộng sự. Tạp chí Khoa học & Phát triển, Đà Nẵng. Số: 143-144/2009. Trang: 152-156. Năm 2009. (May 18 2011 9:19AM)
[43] Bài báo: Compression Ignition Engine Fueled by Biogas. Tác giả: Bùi Văn Ga, Trần Văn Nam, Trần Thanh Hải Tùng. Tuyển tập công trình Hội nghị Cơ học toàn quốc năm 2008. Số:. Trang: 97-103. Năm 2009. (May 18 2011 9:17AM)
[44] Bài báo: Comparision of soot radiation in Diesel Flame given by Mathematical Model and by Experimental Data. Tác giả: Bui Van Ga, Tran Van Nam, Nguyen Ngoc Linh. Vietnam Journal of Mechanics. Số: Volume 29 Number 3. Trang: 293-302. Năm 2007. (May 18 2011 9:55AM)
[45] Bài báo: Energy-environment issuse in transport of Vietnam . Tác giả: Bui Van Ga, Tran Van Nam, Tran Thanh Hai Tung. The 7th General Seminar of the Core University Program “Environmental Science and Technology issuses related to the sustainable developnment for urban and coastal areas, Danang, Vietnam. Năm 2007. (May 18 2011 10:11AM)
[46] Bài báo: Thiết kế hệ thống động lực cho ô tô hybrid điện-nhiệt hai chỗ ngồi. Tác giả: Bùi Văn Ga, Trần Văn Nam, Hồ Sỹ Xuân Diệu, Nguyễn Quân. Tuyển tập công trình Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ VIII Hà Nội, ngày 6-7/12/2007. No. 924. Số: Tập 4. Trang: 273-279. Năm 2007. (May 18 2011 2:24PM)
[47] Bài báo: Đánh giá mô hình tính toán bức xạ bồ hóng bằng thực nghiệm trên ngọn lửa Diesel. Tác giả: Trần Văn Nam và 2 cộng sự. Tuyển tập công trình Hội nghị Cơ học Thủy khí toàn quốc; ngày 26-28/7/2007; Huế. (ISSN: 1859-4182). Số:. Trang: 141- 150. Năm 2007. (Dec 22 2014 7:55AM)
[48] Bài báo: So sánh bức xạ của bồ hóng trong ngọn lửa diezel cho bởi mô hình và thực nghiệm. Tác giả: Trần Văn Nam. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐH Đà Nẵng (ISSN 0868-1531). Số: 1. Trang: 49-55. Năm 2007. (Dec 22 2014 7:56AM)
[49] Bài báo: Phần mềm tính toán hệ thống cung cấp khí dầu mỏ hóa lỏng LPG cho động cơ đánh lửa cưỡng bức. Tác giả: Trần Văn Nam. Kỷ yếu Hội Nghị Cơ học Thủy khí toàn quốc năm 2005, (ISSN: 1859-4182). Số:. Trang: 87- 97. Năm 2006. (Dec 22 2014 7:57AM)
[50] Bài báo: Three zone model in calculating stratified-charge combustion process of LPG direct injection spark ignition engine. Tác giả: Trần Văn Nam + 4. Kỷ yếu Hội nghị “Cơ học toàn quốc”, Hà Nội, 8-9/4/2004. Số: Kỷ yếu Hội nghị. Trang: 45- 54. Năm 2004. (Dec 22 2014 7:58AM)
[51] Bài báo: Đo nồng độ bồ hóng trong buồng cháy phụ của động cơ MAZDA WL bằng visioscop. Tác giả: Bui Van Ga, Tran Van Nam, Le Van Tuy, Nguyen Ngoc Linh. Hội nghị Cơ học thuỷ khí toàn quốc 2004, Hà Tiên 20-22/7/2004. Năm 2004. (May 18 2011 2:28PM)
[52] Bài báo: Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý môi trường công nghiệp. Tác giả: Trần Văn Nam. Kỷ yếu Hội nghị khoa học và công nghệ các tỉnh Miền Trung và Tây Nguyên lần thứ 7. Số:. Trang: 87- 98. Năm 2003. (Dec 22 2014 8:00AM)
[53] Bài báo: Xe buýt “sạch” phù hợp với giao thông công cộng ở Đà Nẵng. Tác giả: Bui Van Ga, Tran Van Nam. Tạp chí Khoa học và Phát triển, Đà Nẵng. Số: 90-91. Trang: 30-33. Năm 2003. (Dec 15 2010 5:18PM)
[54] Tham luận: Xây dựng phần mềm hỗ trợ quản lý môi trường công nghiệp “ENVIDUS”. Tác giả:  Bùi Văn Ga, Nguyễn Ngọc Diệp, Trần Văn Nam. Hội nghị NC khoa học, CGCN môi trường…, Tp Hồ Chí Minh 22-23/8/2003. Năm 2003. (Dec 15 2010 5:20PM)
[55] Bài báo: Xử lý chất thải rắn. Tác giả:  Bùi Văn Ga, Trần Văn Nam . Tạp chí Khoa học và Phát triển, Đà Nẵng. Số: 35. Trang: 25-28. Năm 2003. (Dec 15 2010 5:21PM)
[56] Bài báo: Xác định trường nồng độ của tia phun LPG trong buồng cháy động cơ bằng phương pháp phân tích ảnh. Tác giả:  Bùi Văn Ga, Trần Văn Nam, Nguyen Hữu Hường, Phạm Xuân Mai . Tạp chí Khoa học & Công nghệ các trường ĐH kỹ thuật. Số: 42-43. Trang: 57-62. Năm 2003. (Dec 15 2010 5:22PM)
[57] Bài báo: Mô hình 3 khu vực trong tính toán quá trình cháy phân lớp của động cơ đánh lửa cưỡng bức phun trực tiếp LPG. Tác giả: Trần Văn Nam + 3. Hội nghị Cơ học Thủy khí toàn quốc. Số: KY HN. Trang: 116-124. Năm 2003. (Feb 10 2017 11:46AM)
[58] Bài báo: Xây dựng phần mềm hỗ trợ quản lý môi trường công nghiệp ENVIDUS. Tác giả: Trần Văn Nam + 2. Kỷ yếu Hội nghị Nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ trong các trường đại học. Số: Kỷ yếu Hội nghị. Trang: 276-285. Năm 2003. (Feb 10 2017 11:47AM)
[59] Bài báo: Khu du lịch Bắc Mỹ An - Hiện trạng môi trường và các giải pháp bảo vệ. Tác giả: Trần Văn Nam. Tập san Khoa học Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 2. Trang: 79-87. Năm 2002. (Dec 15 2010 5:06PM)
[60] Bài báo: Khu du lịch Bà Nà - Hiện trạng môi trường và các giải pháp bảo vệ. Tác giả: Tran Van Nam. Tập san Khoa học Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 7. Trang: 99-106. Năm 2002. (Dec 15 2010 5:07PM)
[61] Bài báo: Xây dựng phần mềm tính toán quá trình cháy của động cơ đánh lửa cưỡng bức. Tác giả: Bùi Văn Ga, Trần Văn Nam, Lê Văn Tuỵ. Tạp chí Khoa học & Công nghệ các trường ĐH kỹ thuật. Số: 36+37. Trang: 131-137. Năm 2002. (Dec 15 2010 5:09PM)
[62] Bài báo: Qui hoạch mạng lưới giao thông công cộng cho thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Bùi Văn Ga, Trần Văn Nam.Tạp chí Khoa học và Phát triển, Đà Nẵng. Trang: 25-28. Năm 2002. (Dec 15 2010 5:16PM)
[63] Bài báo: So sánh các đặc trưng của tia phun LPG với các tia phun nhiên liệu lỏng truyền thống. Tác giả: Trần Văn Nam. Kỷ yếu Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ VII, Hà Nội 2002. Số:. Trang: 148- 155. Năm 2002. (Dec 22 2014 8:02AM)
[64] Bài báo: Mô phỏng tia phun khí dầu mỏ hoá lỏng LPG trong buồng cháy động cơ đánh lửa cưỡng bức. Tác giả: Trần Văn Nam. Tạp chí Khoa học & Công nghệ các trường Đại học kỹ thuật, (ISSN 0866-7012). Số: 30-31. Trang: 97- 103. Năm 2001. (Dec 22 2014 8:04AM)
[65] Tham luận: Qui hoạch bãi chôn lấp rác cho Thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Bùi Văn Ga, Trần Văn Nam. Tuyển tập Hội nghị ‘Môi trường các Tỉnh Nam Trung Bộ’, Đà Nẵng, 24-25/7/2001. Năm 2001. (Dec 15 2010 5:03PM)
[66] Bài báo: Qui hoạch môi trường phục vụ sự phát triển bền vững vùng kinh tế trọng điểm miền Trung Đà Nẵng-Quảng Nam-Quảng Ngãi. Tác giả: Bùi Văn Ga, Trần Văn Nam, Dương Việt Dũng. Tạp chí Khoa học & Công nghệ các trường ĐH kỹ thuật. Số: 30 + 31. Trang: 97-103. Năm 2001. (Dec 15 2010 5:04PM)
[67] Bài báo: Mô hình hóa quá trình cháy và sự hình thành CO trong động cơ đánh lửa cưỡng bức. Tác giả: Bùi Văn Ga, Trần Văn Nam. Tạp chí Khoa học & Công nghệ các trường ĐH kỹ thuật. Số: 15. Năm 2001. (Dec 15 2010 4:56PM)
[68] Bài báo: Một số kết quả thực nghiệm trên xe máy sử dụng nhiên liệu khí dầu mỏ hóa lỏng LPG. Tác giả: Bùi Văn Ga, Trần Văn Nam, Hồ Tấn Quyền. Tạp chí Giao thông Vận tải . Số: 5. Trang: 35-37. Năm 2000. (Dec 15 2010 5:00PM)
[69] Bài báo: Hệ thống nhiên liệu của xe máy sử dụng khí dầu mỏ hóa lỏng LPG. Tác giả: Bùi Văn Ga, Trần Văn Nam, Trần Thanh Hải Tùng, Hồ Tấn Quyền. Tập san Khoa học Đại học Đà Nẵng. Số: 7. Trang: 1-5. Năm 2000. (Dec 15 2010 5:01PM)
[70] Bài báo: Xe gắn máy dùng nhiên liệu khí dầu mỏ hóa lỏng LPG. Tác giả: Bùi Văn Ga, Trần Văn Nam, Trần Thanh Hải Tùng, Hồ Tấn Quyền. Proceedings of International Conference on Automotive Technology ICAT’99. Trang: 133-139. Năm 1999. (Dec 15 2010 4:58PM)
[71] Bài báo: Ô nhiễm môi trường do CO gây ra trong khí thải ô tô chạy xăng và những giải pháp khắc phục. Tác giả: Trần Văn Nam. Tập san Khoa học Đại học Đà Nẵng Tập 2. Số: 5. Trang: 567-580. Năm 1998. (Dec 15 2010 4:55PM)
[72] Bài báo: Bố trí mạng lưới quan trắc môi trường không khí tại Thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Trần Văn Nam. Thông tin Môi trường. Số: 2. Trang: 18-20. Năm 1998. (Dec 15 2010 4:57PM)
[73] Bài báo: Ảnh hưởng của tỉ lệ hỗn hợp đến nồng độ CO trong động cơ đánh lửa cưỡng bức. Tác giả: Trần Văn Nam. Tập san Khoa học Đại học Đà Nẵng. Số: 3. Trang: 32- 35. Năm 1998. (Dec 22 2014 8:07AM)
[74] Bài báo: Nghiên cứu sự hình thành các chất ô nhiễm bằng phương pháp mô hình hóa. Tác giả:  Bùi Văn Ga, Trần Văn Nam. Thông tin Môi trường. Số: 9-10. Trang: 16-19. Năm 1997. (Dec 15 2010 4:51PM)
[75] Bài báo: Giải pháp Kỹ thuật cho vấn đề ô nhiễm do động cơ Diesel gây ra. Tác giả: Bùi Văn Ga, Trần Văn Nam, Trần Thanh Hải Tùng. Thông tin Môi trường. Số: 1. Trang: 21-23. Năm 1997. (Dec 15 2010 4:54PM)
[76] Bài báo: Mô hình hóa quá trình cháy trong động cơ xăng. Tác giả:    Trần Văn Nam, Bùi Văn Ga . Tạp chí Khoa học & Công nghệ các trường ĐH kỹ thuật. Số: No 13. Trang: 20-24. Năm 1997. (Dec 15 2010 4:33PM)
[77] Bài báo: Tính toán quá trình cháy trong động cơ xăng có buồng cháy dạng hình cầu. Tác giả:  Bùi Văn Ga, Trần Văn Nam. Tập san Khoa học Đại học Đà Nẵng. Số: 2. Trang: 11-14. Năm 1997. (Dec 15 2010 4:37PM)
[78] Bài báo: Động học phản ứng tạo Monoxyde carbon (CO) trong buồng cháy động cơ đánh lửa cưỡng bức. Tác giả: Bùi Văn Ga, Trần Văn Nam, M. Brun, J. M. Vignon. Tạp chí Khoa học & Công nghệ các trường ĐH kỹ thuật. Số: 14. Trang: 62-69. Năm 1997. (Dec 15 2010 4:39PM)
[79] Tham luận: Mô hình hóa sự phát sinh các chất ô nhiễm trong quá trình cháy. Tác giả: Bùi Văn Ga, Trần Văn Nam, Phạm Xuân Mai. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Trang: 290-304. Năm 1997. (Dec 15 2010 4:45PM)
[80] Tham luận: Điều tra tình hình phát ô nhiễm của ô tô xe máy trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Trần Văn Nam. Hội nghị Khoa học về Đào tạo và NCKH bảo vệ môi trường, TP Hồ Chí Minh. Trang: 284-288. Năm 1997. (Dec 15 2010 4:47PM)
[81] Bài báo: Sự phát triển của động cơ đốt trong dưới tác động của luật bảo vệ môi trường. Tác giả: Bùi Văn Ga, Trần Văn Nam. Thông tin Môi trường. Số: 12. Trang: 11-13. Năm 1997. (Dec 15 2010 4:50PM)
[82] Bài báo: Sự phát triển của động cơ đốt trong dưới tác động của luật bảo vệ môi trường. Tác giả: Trần Văn Nam và 1 cộng sự. Thông tin Môi trường, Sở KHCNMT Đà Nẵng. Số: 12. Trang: 17-20. Năm 1997. (May 18 2011 4:23PM)
[83] Bài báo: Xử lý khí xả của lò đốt cặn dầu thô. Tác giả: Trần Văn Nam. Proceeding of International Conference Dung Quat, Danang, 29 March-2 April, 1997. Số:. Trang: 68- 74. Năm 1997. (Dec 22 2014 8:13AM)
[84] Bài báo: Xử lý khí xả của lò đốt cặn dầu thô. Tác giả: Trần Văn Nam + 1. Proceeding of International Conference Dung Quat, Danang, 29 March-2 April, 1997. Số: Kỷ yếu Hội nghị. Trang: 68-74. Năm 1997. (Feb 10 2017 9:10AM)
[85] Bài báo: Mô hình hóa sự hình thành các chất ô nhiễm trong quá trình cháy. Tác giả: Trần Văn Nam + 1. Tuyển tập các báo cáo toàn văn HN toàn quốc các đề tài nghiên cứu khoa học cơ bản trong lĩnh vực hóa lý và hóa lý thuyết, Ha Noi 8, Nov. 1997. Số: Kỷ yếu Hội nghị. Trang: 290- 304. Năm 1997. (Feb 10 2017 9:09AM)
[86] Bài báo: Động học phản ứng tạo Monoxide carbon (CO) trong buồng cháy động cơ đánh lửa cưỡng bức. Tác giả: Trần Văn Nam + 3. Tạp chí Khoa học Công nghệ các trường ĐH kỹ thuật (ISSN 0868-3980). Số: No 14. Trang: 62-69. Năm 1997. (Feb 10 2017 9:06AM)
[87] Bài báo: Tính toán quá trình nén trong động cơ xăng. Tác giả: Trần Văn Nam. Tập san Khoa học Đại học Đà Nẵng. Số: 1. Trang: 76- 79. Năm 1996. (Dec 22 2014 8:19AM)
[88] Bài báo: Xử lý cặn dầu thô. Tác giả: Bùi Văn Ga, Trần Văn Nam, Trần Thanh Hải Tùng. Thông tin Môi trường. Số: 5-6. Trang: 8 - 10. Năm 1996. (Dec 15 2010 4:19PM)
[89] Bài báo: Tính toán nồng độ các chất trong sản vật cháy; Phần 1: Cơ sở lý thuyết. Tác giả: Bùi Văn Ga, Trần Văn Nam. Thông tin Môi trường. Số: 5-6. Năm 1996. (Dec 15 2010 4:21PM)
[90] Bài báo: Tính toán nồng độ các chất trong sản vật cháy. Phần 2: Giải phương trình nồng độ. Tác giả: Bùi Văn Ga, Trần Văn Nam, Trần Thanh Hải Tùng. Thông tin Môi trường. Số: 8. Trang: 21 - 22. Năm 1996. (Dec 15 2010 4:22PM)
[91] Bài báo: Tính toán nồng độ các chất trong sản vật cháy. Phần 3: Trường hợp buồng cháy đẳng tích hình trụ. Tác giả: Bùi Văn Ga, Trần Văn Nam, Trần Thanh Hải Tùng, Phạm Xuân Mai. Thông tin Môi trường. Số: 9. Trang: 17 - 19. Năm 1996. (Dec 15 2010 4:23PM)
[92] Bài báo: Tính toán nồng độ các chất trong sản vật cháy. Phần 4: Mô hình cháy khuếch tán trong động cơ Diesel. Tác giả: Bùi Văn Ga, Trần Văn Nam, Trần Thanh Hải Tùng, Phạm Xuân Mai. Thông tin Môi trường. Số: 10. Trang: 23 - 25. Năm 1996. (Dec 15 2010 4:24PM)
[93] Bài báo: Tính toán nồng độ các chất trong sản vật cháy. Phần 5: Tính toán nồng độ bồ hóng trong quá trình cháy khuếch tán. Tác giả: Bùi Văn Ga, Trần Văn Nam, Trần Thanh Hải Tùng, Phạm Xuân Mai. Thông tin Môi trường. Số: 11, 12 . Trang: 19 - 21. Năm 1996. (Dec 15 2010 4:25PM)
[94] Bài báo: Bồ hóng trong khí xả động cơ Diesel. Tác giả: Bùi Văn Ga, Trần Văn Nam, Trần Thanh Hải Tùng, Trần Văn Tế. Tạp chí Giao thông Vận tải. Số: No 2-1996. Trang: 43-44. Năm 1996. (Dec 15 2010 4:27PM)
[95] Bài báo: Đánh giá mức độ ô nhiễm của xe ‘LAM’ ở nước ta. Tác giả: Bùi Văn Ga, Trần Văn Nam, Trần Thanh Hải Tùng. Tạp chí Ô tô-Xe máy Việt nam-Hội Kỹ Sư Ô Tô Việt nam (VSAE). Số: No 2. Trang: 41-44. Năm 1996. (Dec 15 2010 4:28PM)
[96] Bài báo: Xử lý bồ hóng trên đường xả động cơ Diesel. Tác giả: Bùi Văn Ga, Trần Văn Nam, Trần Thanh Hải Tùng. Tạp chí Ô tô-Xe máy Việt Nam-Hội Kỹ Sư Ô Tô Việt Nam. Số: No 3. Trang: 18-23. Năm 1996. (Dec 15 2010 4:31PM)
[97] Tham luận: Ô nhiễm môi trường do khói đen của động cơ Diesel. Tác giả: Bùi Văn Ga, Trần Văn Nam, Trần Thanh Hải Tùng. Hội nghị Khoa học Quốc gia lần thứ 2; "Môi trường và Phát triển bền vững ở Việt Nam" Hà Nội . Năm 1995.(Dec 15 2010 4:12PM)
[98] Bài báo: Tình trạng nhả khói đen của động cơ Diesel. Tác giả: Bùi Văn Ga, Trần Văn Nam, Trần Thanh Hải Tùng. Thông tin Môi trường. Số: 7. Trang: 12 - 14. Năm 1995. (Dec 15 2010 4:13PM)
[99] Bài báo: Khảo sát sự hình thành CO trong động cơ đốt trong. Tác giả:  Trần Văn Nam. Tập san Khoa học Đại học Bách khoa Đà Nẵng. Số: Số đặc biệt Kỷ niệm 20. Trang: 90-93. Năm 1995. (Dec 15 2010 4:18PM)
[100] Bài báo: Sự hình thành NOx trong buồng cháy động cơ đốt trong. Tác giả: Trần Văn Nam. Tạp chí Giao thông Vận tải (ISSN 0866-7012). Số: 5. Trang: 45- 48. Năm 1995. (Dec 22 2014 8:20AM)
[101] Bài báo: Tình trạng phát ô nhiễm của các loại ô tô Diesel cũ. Tác giả: Bùi Văn Ga, Trần Văn Nam, Trần Thanh Hải Tùng. Thông tin Môi trường. Số: 8. Trang: 14 - 16. Năm 1995. (Dec 15 2010 4:15PM)
[102] Bài báo: Biện pháp kỹ thuật giảm NOx trong khí xả động cơ đốt trong. Tác giả: Bùi Văn Ga, Trần Văn Nam, Trần Thanh Hải Tùng. Thông tin Môi trường. Số: 4. Trang: 11 - 13. Năm 1995. (Dec 15 2010 3:54PM)
[103] Bài báo: Điều tra mức độ phát ô nhiễm của các loại mô tô ở Đà Nẵng. Tác giả: Bùi Văn Ga, Trần Văn Nam, Trần Thanh Hải Tùng. Thông tin Môi trường. Số: 5, 6. Trang: 10-13. Năm 1995. (Dec 15 2010 3:58PM)
[104] Bài báo: Hình thành NOx trong buồng cháy động cơ đốt trong. Tác giả: Bùi Văn Ga, Trần Văn Nam, Trần Văn Tế. Tạp Chí Giao thông Vận tải. Số: No 5. Trang: 45-48. Năm 1995. (Dec 15 2010 4:00PM)
[105] Bài báo: Góp phần nghiên cứu qui trình thử các chỉ tiêu ô nhiễm của ô tô. Tác giả: Bùi Văn Ga, Trần Văn Nam, Trần Thanh Hải Tùng. Tạp Chí Giao thông Vận tải. Số: No 7-1995. Trang: 42-43 và 35. Năm 1995. (Dec 15 2010 4:01PM)
[106] Bài báo: Phương pháp đo độ khói của khí xả động cơ Diesel. Tác giả: Bùi Văn Ga, Trần Văn Nam, Trần Thanh Hải Tùng. Thông tin Môi trường . Số: số 10. Trang: 20 - 22. Năm 1995. (Dec 15 2010 4:03PM)
[107] Bài báo: Tiếng ồn do ô tô gây ra. Tác giả: Bùi Văn Ga, Trần Văn Nam, Trần Thanh Hải Tùng. Thông tin Môi trường. Số: 10. Trang: 32 - 34. Năm 1995. (Dec 15 2010 4:05PM)
[108] Tham luận: Tình hình ô nhiễm môi trường do khí xả động cơ đốt trong gây ra ở Quảng Nam-Đà Nẵng. Tác giả: Bùi Văn Ga, Trần Văn Nam, Trần Thanh Hải Tùng. Hội nghị Khoa học Quốc gia lần thứ 2, "Môi trường và Phát triển bền vững ở Việt Nam", . Năm 1995. (Dec 15 2010 4:10PM)
[109] Bài báo: Khảo sát tình hình ô nhiễm của CO do động cơ đốt trong gây ra. Tác giả: Trần Văn Nam. Tập san Khoa học ĐH BK Đà Nẵng, Kỷ niệm 20 năm thành lập ĐH Bách khoa Đà Nẵng. Số: Số đặc biệt. Trang: 149- 151. Năm 1995.(Feb 10 2017 9:03AM)
[110] Bài báo: ハイスキッシュデイーゼル機関の研究(シリンダ内の燃焼状態に及ぼす諸因子について). Tác giả: Trần Văn Nam + 3. Proceedings of The 10th Internal Combustion Engine Symposium, JAPAN. Số: No 10. Trang: 19-24. Năm 1992. (Feb 10 2017 8:56AM)
 QUỐC TẾ:
[1] Article: Comparison of Performance and Pollution Emission of Engine Fueled with Gasoline Ethanol Blended Fuels and Biogas. Authors: Trần Văn Nam + 3. Journal of Science & Technology, Technical Universities (ISSN: 2354-1083). No:. Pages: 093-099. Year 2016. (Feb 10 2017 1:49PM)
[2] Article: Effect of Swirl Ratio on Exhaust Components of Semi-Direct Injection Spark Ignition (SI) Engine. Authors: Trần Văn Nam + 3. The 2rd International Conference on Green Technology and Sustainable Development (GTSD2014), Hochiminh City, Vietnam. No:. Pages: 279-285. Year 2014. (Feb 10 2017 12:12PM)
[3] Article: Mixer Design for A High Performance Biogas SI Engine Converted From A Diesel Engine. Authors: Trần Văn Nam. International Journal of Engineering Research & Technology (www.ijert.com) (ISSN:2278-0181) IF = 1,76. No: 1. Pages: 2743-2760. Year 2014. (Dec 19 2014 9:45AM)
[4] Article: Appropriate Structural Parameters of Biogas SI Engine Converted from Diesel Engine. Authors: Bùi Văn Ga, Trần Văn Nam. IET Renewable Power Generation, The Institution of Engineering and Technology (ISSN 1752-1416), SCIE IF=2,28. No:. Pages: 1-7. Year 2014. (Dec 19 2014 8:52AM)
[5] Article: Combustion Analysis of Biogas Premixed Charge Diesel Dual Fuelled Engine. Authors: Trần Văn Nam và 2 cộng sự. International Journal of Engineering Research & Technology (www.ijert.com) (ISSN:2278-0181) IF = 1,76. No: 11. Pages: 188-194. Year 2014. (Dec 19 2014 9:43AM)
[6] Article: Determination of optimal Operational Parameters of Biogas Engines Converted from Diesel Engines by Modelling and Experimental Studies. Authors: Trần Văn Nam và 4 cộng sự. Proc. Of the 14th Asian Congress of Fluid Mechanics (14ACFM) (ISBN: 978-604-913-146-2). No: Vol 2. Pages: 819- 824. Year 2013. (Dec 19 2014 11:03AM)
[7] Article: A Simulation of Effects of Compression Ratios on the Combustion in Engines Fueled With Biogas with Variable CO2 Concentrations. Authors: Trần Văn Nam. Int. Journal of Engineering Research and Application (www.ijera.com); (ISSN: 2248-9622) IF = 1,69. No: 5. Pages: 516- 523. Year 2013. (Dec 19 2014 11:01AM)
[8] Article: Experience Study of Various Effects of Pilot Diesel Fuel on Compression Ignition Engine using Liquefied Petroleum Gas. Authors: Trần Văn Nam. Proceedings of The 2nd International Conference on Engineering Mechanics and Automation (ICEMA2 2012), ISBN: 978-604-913-097-7; Hanoi. No:. Pages: 132- 140. Year 2012. (Dec 19 2014 2:02PM)
[9] Article: A Study on the Performance of Biogas Spark Ignition Engine Converted from Diesel Engine. Authors: Trần Văn Nam và 4 cộng sự. The International Conference on Green Technology and Sustainable Development (GTSD2012), Hochiminh City, Vietnam, September 29-30, 2012. No: Vol 1. Pages: 352- 360. Year 2012. (Dec 19 2014 2:04PM)
[10] Article: A study on the perfomance of biogas spark ignition engines converted from diesel engines. Authors: Trần Văn Nam + 4. Journal of Science and Technology – UD (ISSN 0868-1531). No: 8. Pages: 34- 43. Year 2012. (Feb 10 2017 12:03PM)
[11] Article: Utilization of Poor Biogas in Biogas - Diesel Dual Fuel Engine. Authors: Trần Văn Nam và 3 cộng sự. IFGTM 2011, Danang City on July 28-29, 2011. No: 4. Pages: 41- 50. Year 2011. (Dec 19 2014 2:05PM)
[12] Presentations: Motorcycle Fueled by Biogas. Authors: Bùi Văn Ga, Trần Văn Nam, Trần Thanh Hải Tùng. Proceedings: “The 2009 International Forum on Strategic Technologies”, 21-23/10/2009. Pages: 17-24. Year 2009. (May 18 2011 9:38AM)
[13] Article: Biogas-Petroleum Conversion Kit for Stationary Engines. Authors: Trân Văn Nam và 2 cộng sự. 2008 International Workshop on Automotive Technology, Engine and Alternative Fuels. No:. Pages: 95- 104. Year 2008. (Dec 19 2014 2:08PM)
[14] Article: Engine Fueled by Biogas: A Contribution to Energy Saving and Climate Change Mitigation . Authors: Trần Văn Nam và 3 cộng sự. The 8th General Seminar of the Core University Program “Environmental Science and Technology for the Earth", Osaka, Japan.. No:. Pages: 254- 265. Year 2008. (May 17 2011 3:08PM)
[15] Article: Combustion of LPG-Air Lean Mixture: A solution for pollution reduction of motocycles in Vietnam. Authors: Trần Văn Nam và 3 cộng sự. The 6th Seminar of the Core University Program "Environmental Science & Technology for Sustainability of Asia, Kumamoto, Japan. No:. Pages: 361- 367. Year 2006. (Dec 19 2014 2:10PM)
[16] Article: Numerical Code for Calculation of LPG supplying System of Spark Ignition Engines. Authors: Trần Văn Nam. International Conference on Automotive Technology ICAT'2005, Hanoi. No:. Pages: 0456. Year 2005. (Dec 19 2014 2:13PM)
[17] Article: Calculation of Stratified Charge Combustion in LPG Direct Injection Spark Ignition Engine. Authors: Trần Văn Nam và 3 cộng sự. International Conference on Automotive Technology ICAT'2005, Hanoi. No:. Pages: 0406. Year 2005. (Dec 19 2014 2:12PM)
[18] Article: Small-size Buses Fueled by LPG based on Daihatsu Hijet Jumbo 1.6 Vehicle. Authors: Trần Văn Nam. ICAT'2002, Hanoi, October 24-28, 2002. No:. Pages: 0345. Year 2002. (Dec 19 2014 2:16PM)
[19] Article: LPG Fueling System for Automobiles Daihatsu 1.6 to Match Urban Transport Conditions in Vietnam. Authors: Trần Văn Nam. ICAT'2002, Hanoi, October 24-28, 2002. No:. Pages: 0415. Year 2002. (Dec 19 2014 2:19PM)
[20] Article: LPG Motorcycles. Authors: Bui Van Ga, Tran Van Nam, Tran Thanh Hai Tung. Proceedings of International Conference on Automotive Technology ICAT''2002. No: Vol A. Pages: 133-139. Year 2002. (Dec 15 2010 5:10PM)
[21] Article: Clean Buses in Vietnam. Authors: Bui Van Ga, Tran Van Nam, Phung Xuan Tho. Proceedings of International Conference on Automotive Technology ICAT''2002. No:. Pages: 133-139. Year 2002. (Dec 15 2010 5:11PM)
[22] Article: Design The Small Bus Run With Liquidized Petrol Gases (LPG) On Vehicle Daihatsu Hijet Jumbo 1.6. Authors: Bui Van Ga, Tran Van Nam, Ho Tan Quyen, Tran Dien. Proceedings of International Conference on Automotive Technology ICAT''2002. No:. Pages: 133-139. Year 2002. (Dec 15 2010 5:12PM)
[23] Article: Designing an LPG fueling system for Automobiles Daihatsu 1.6 to match Urban Transport Conditions in Vietnam. Authors: Bui Van Ga, Tran Van Nam, Ho Tan Quyen. Proceedings of International Conference on Automotive Technology ICAT''2002. No:. Pages: 133-139. Year 2002. (Dec 15 2010 5:15PM)
[24] Article: LPG Motorcycles. Authors: Trần Văn Nam. Proceedings of International Conference on Automotive Technology ICAT'2002, Hanoi, October 24-28, 2002. No: Kỷ yếu Hội nghị. Pages: 0315. Year 2002. (Dec 19 2014 2:20PM)
[25] Article: Planning Urban Transport System for Danang City. Authors: Trần Văn Nam. ICAT'2002, Hanoi, October 24-28, 2002. No:. Pages: 0327. Year 2002. (Dec 19 2014 2:22PM)
[26] Article: Designing and Manufacturing a Small Power Stiring Engine. Authors: Trần Văn Nam và 2 cộng sự. ICAT'2002, Hanoi, October 24-28, 2002. No:. Pages: 0395. Year 2002. (Dec 19 2014 2:18PM)
[27] Article: 簡易2色法によるデイーゼル火炎の研究. Authors: Trần Văn Nam + 1. Proc. of Osaka Prefecture University. No: KY HN. Pages: 230- 235. Year 1992. (Feb 10 2017 8:50AM)
[28] Article: 簡易2色法によるデイーゼル火炎の研究. Authors: Trần Văn Nam. Proc. of Osaka Prefecture University. No:. Pages: 230- 235. Year 1992. (Dec 19 2014 2:37PM)
[29] Article: Soot Formation and Extinction in a DI Diesel Engine. Authors: Trần Văn Nam và 3 tác giả. Proceedings of The 10th Internal Combustion Engine Symposium, JAPAN. No: 10. Pages: 25- 30. Year 1992. (Dec 19 2014 2:40PM)
[30] Article: Analyses of the Combustion process in Fan-Shaped Sombustion Chamber. Authors: Trần Văn Nam. Japan Society of Mechanical Engineers, Nakano, Japan 30 Sep-01Oct, 1992. No:. Pages: 190- 192. Year 1992. (Dec 19 2014 2:42PM)
[31] Article: Effects of Spray Distribution in the Cavity on the Combustion Process. Authors: Trần Văn Nam và 3 tác giả. Proceedings of The 70th Japan Society of Mechanical Engineers, Nakano, Japan 30 Sep-01Oct, 1992. No: Vol D. Pages: 193- 195. Year 1992. (Dec 19 2014 2:45PM)
[32] Presentations: 簡易2色法によるデイーゼル火炎の研究. Authors: Tran Van Nam, Ohta Moto. ĐH Phủ Osaka. Year 1992.(Dec 15 2010 3:41PM)
[33] Article: Proposal of High-Squish Diesel Engine. Authors: Tran Van Nam và 3 cộng sự . Japan Society of Mechanical Engineers: (JSME). No: No. 924-2. Pages: 230-232. Year 1992. (Dec 15 2010 3:43PM)
[34] Article: キャビテイ内における噴霧の位置と燃焼過程の研究 . Authors: Tran Van Nam và 3 cộng sự . Gakkai Dai 70 ki Zenkoku Taikai Kooen Ronbun Shuu (JSME). No: Vol. D. Pages: 190-192. Year 1992. (Dec 15 2010 3:48PM)
[35] Article: 扇形燃焼室における燃焼過程の解析 . Authors: Tran Van Nam và 3 cộng sự . Nihon Kikai Gakkai Dai 70 ki Zenkoku Taikai Kooen Ronbun Shuu (JSME). No: Vol. D. Pages: 11-13. Year 1992. (Dec 15 2010 3:56PM)

 

[1] Đề tài cấp Nhà nước: Mô phỏng mối quan hệ giữa nồng độ bồ hóng và nồng độ oxit nito trong quá trình cháy khuếch tán. Chủ nhiệm: Bùi Văn Ga. Thành viên: . Mã số: Đề tài cấp Nhà nước. Năm: 2008. (Jan 10 2011 9:22AM)
[2] Đề tài cấp Thành phố: Sử dụng biogas để chạy động cơ diesel cỡ nhỏ. Chủ nhiệm: Bùi Văn Ga. Thành viên:
. Mã số: Đề tài cấp Thành phố. Năm: 2008.
 (Jan 10 2011 9:23AM)
[3] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu sử dụng khí biogas để chạy động cơ đốt trong. Chủ nhiệm: Bùi Văn Ga. Mã số: B2006-ĐN01-07. Năm: 2007. (Jan 10 2011 9:19AM)
[4] Đề tài ươm tạo công nghệ: Chế tạo bộ phụ kiện chuyển đổi phương tiện giao thông chạy xăng sang chạy bằng khí dầu mỏ hóa lỏng LPG. Chủ nhiệm: Trần Thanh Hải Tùng. Mã số: Đề tài cấp Nhà nước. Năm: 2006. (Jan 10 2011 9:16AM)
[5] Đề tài cấp Thành phố: Nghiên cứu lập đề án xây dựng Viện nghiên cứu ứng dụng khoa học-công nghệ Đà Nẵng.Chủ nhiệm: Bùi Văn Ga. Mã số: Đề tài cấp Thành phố. Năm: 2006. (Jan 10 2011 9:18AM)
[6] Đề tài cấp Thành phố: Xe chở rác cỡ nhỏ chạy bằng khí dầu mỏ hóa lỏng LPG. Chủ nhiệm: Bùi Văn Ga. Mã số: Đề tài cấp Thành phố. Năm: 2006. (Jan 10 2011 9:14AM)
[7] Đề tài Khác: Simulation dynamique pour l’amenagement environnemental de l’axe economique Danang-Quangnam-Quangngai. Chủ nhiệm: Bùi Văn Ga. Mã số: Đề tài khác. Năm: 2005. (Jan 10 2011 9:00AM)
[8] Đề tài Khác: Quản lý chất thải rắn và qui hoạch bãi chôn lấp rác cho Thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Bùi Văn Ga.Mã số: Đề tài khác. Năm: 2005. (Jan 10 2011 9:08AM)
[9] Đề tài cấp Nhà nước: Mô phỏng quá trình tạo hỗn hợp và cháy phân lớp của nhiên liệu khí dầu mỏ hóa lỏng LPG.Chủ nhiệm: Bùi Văn Ga. Thành viên: . Mã số: 320604. Năm: 2005. (Jan 10 2011 9:10AM)
[10] Đề tài cấp Bộ trọng điểm: Thiết kế chế tạo hệ thống động lực của ô tô lai (hybrid) điện - nhiệt hai chỗ ngồi. Chủ nhiệm: Bùi Văn Ga. Mã số: B2004 -III- 33-TĐ. Năm: 2005. (Jan 10 2011 9:13AM)
[11] Đề tài cấp Thành phố: Quy hoạch tuyến giao thông cộng cộng thí điểm cho Thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Bùi Văn Ga. Thành viên: . Mã số: Đề tài cấp Thành phố. Năm: 2004. (Jan 10 2011 8:54AM)
[12] Đề tài cấp Thành phố: Bùi Văn Ga, Trần Thanh Hải TùngTạp Chí Giao Thông Vận Tải, số 11/2010, pp. 35-37. Năm 2010. (May 31 2011 6:20PM)
[17] Bài báo: Bui Văn Ga, Nguyễn Việt Hải, Nguyễn Hoàng NguyênTạp chí Khoa học và Công nghệ-Đại học Đà Nẵng, số 4(39)/2010, pp. 88-95. Năm 2010. (May 31 2011 6:21PM)
[18] Tham luận: Research on using alternative fuels at Danang University. Tác giả: Bui Van Ga, Tran Thanh Hai Tung. Proceedings of the workshop on Traffic and Environment. Hanoi, 9-10 August 2010, pp. 11-33. Năm 2010. (May 31 2011 6:26PM)
[19] Tham luận: Research on using alternative fuels at Danang University. Tác giả: Bui Van Ga, Tran Thanh Hai Tung. Proceedings of the workshop on Traffic and Environment. Hanoi, 9-10 August 2010, pp. 11-33. Năm 2010. (May 31 2011 6:27PM)
[20] Bài báo: Bùi Văn Ga, Lê Minh Tiến, Lê Xuân Thạch. Tạp chí Khoa học và Công nghệ-Đại học Đà Nẵng, số 2(37)/2010, pp. 65-72. Năm 2010. (May 31 2011 6:28PM)
[21] Bài báo: Bùi Văn Ga, Nguyễn Hoàng Nguyên, Văn Tuấn Anh. Tạp chí Giao Thông Vận Tải, số 5/2010, pp. 39-41, 2010. Năm 2010. (May 31 2011 6:29PM)
[22] Bài báo: Bùi Văn Ga, Trần Thanh Hải Tùng, Hồ Sĩ Xuân DiệuTạp chí Nghiên cứu và Phát triển-Sở Khoa học và Công nghệ Thừa Thiên-Huế, số 6(77)/2009, pp. 57-65. Năm 2009. (May 31 2011 6:32PM)
[23] Bài báo: Hệ thống động lực ô tô hybrid 2 chỗ ngồi sử dụng điện và khí dầu mỏ hóa lỏng LPG. Tác giả: Bùi Văn Ga, Trần Thanh Hải Tùng, Hồ Sĩ Xuân Diệu. Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển-Sở Khoa học và Công nghệ Thừa Thiên-Huế, số 6(77)/2009, pp. 57-65. Năm 2009. (May 31 2011 6:32PM)
[24] Bài báo: Biến thiên CO2 trong khí quyển và viễn cảnh cân bằng carbon trong tương lai. Tác giả: BUI VAN GA, TRAN VAN QUANG. Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ VIII, Hà Nội, 8-9/4/2009. Năm 2009. (Jan 11 2011 4:43PM)
[25] Bài báo: Hạn chế phát thải chất khí gây hiệu ứng nhà kính với công nghệ ứng dụng khí sinh học trên động cơ đốt trong. Tác giả: BUI VAN GA, LE MINH TIEN, TRUONG LE BICH TRAM, NGUYEN VAN DONG. Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ VIII, Hà Nội, 8-9/4/2009. Năm 2009. (Jan 11 2011 4:44PM)
[26] Bài báo: Khả năng giảm phát thải CO2 ở Việt Nam nhờ sản xuất điện năng bằng biogas. Tác giả: BUI VAN GA, LE MINH TIEN, TRUONG LE BICH TRAM, NGUYEN VAN DONG. Tạp chí Khoa học và Công nghệ-Đại học Đà Nẵng. Số: 1(30). Trang: 7-13. Năm 2009. (Jan 11 2011 4:46PM)
[27] Bài báo: Xác định kích thước van cung cấp biogas cho động cơ hai nhiên liệu biogas/diesel nhiều xi lanh cỡ lớn. Tác giả: BUI VAN GA, LE MINH TIEN, TRUONG LE BICH TRAM, TRAN THANH HAI TUNG. Tạp chí Khoa học và Công nghệ-Đại học Đà Nẵng. Số: 3(32). Trang: 24-31. Năm 2009. (Jan 11 2011 4:47PM)
[28] Bài báo: Định hướng đào tạo cho công nghiệp công nghệ cao. Tác giả: BUI VAN GA . Tạp chí Đầu tư nước ngoài. Số: 36. Trang: 50. Năm 2009. (Jan 11 2011 4:48PM)
[29] Tham luận: Tính toán quá trình cung cấp biogas cho động động cơ nhiều xi lanh đánh lửa bằng tia lửa mồi. . Tác giả: Bùi Văn Ga, Lê Minh Tiến, Trương Lê Bích Trâm, Nguyễn Phi Quang. Hội Nghị Cơ Học Thuỷ Khí toàn quốc 2009. Đà Nẵng 22-25/7/2009. Năm 2009. (Jan 11 2011 4:49PM)
[30] Tham luận: Giải pháp chống kích nổ cho động cơ có tỉ số nén cao sử dụng khí thiên nhiên. Tác giả: Lê Văn Tụy, Bùi Văn Ga, Trần Văn Nam, Lê Văn Lữ, Nguyễn Ngọc Linh, Nhan Hồng Quang. Hội Nghị Cơ Học Thuỷ Khí toàn quốc 2009. Đà Nẵng 22-25/7/2009. Năm 2009. (Jan 11 2011 4:50PM)
[31] Tham luận: Hiệu quả môi trường của ô tô hybrid hai chỗ ngồi sử dụng điện và khí dầu mỏ hoá lỏng LPG. Tác giả: Hồ Sĩ Xuân Diệu, Bùi Văn Ga, Trần Thanh Hải Tùng, Nguyễn Hữu Hường. Hội Nghị Cơ Học Thuỷ Khí toàn quốc 2009. Đà Nẵng 22-25/7/2009 . Năm 2009. (Jan 11 2011 4:51PM)
[32] Tham luận: Xe gắn máy chạy bằng biogas nén. Tác giả: Bùi Văn Ga, Nguyễn Văn Đông, Nguyễn Văn Anh, Nguyễn Thế Anh, Hồ Tấn Quyền. Hội Nghị Cơ Học Thuỷ Khí toàn quốc 2009. Đà Nẵng 22-25/7/2009 . Năm 2009. (Jan 11 2011 4:53PM)
[33] Tham luận: Giải pháp phối hợp công suất cho xe gắn máy hybrid. Tác giả: Bùi Văn Ga, Nguyễn Quân, Nguyễn Hương, Nguyễn Việt Hải. Hội Nghị Cơ Học Thuỷ Khí toàn quốc 2009. Đà Nẵng 22-25/7/2009 . Năm 2009. (Jan 11 2011 4:54PM)
[34] Bài báo: Bùi Văn Ga, Phan Thế Anh, Nguyễn Đình Lâm, Nguyễn Văn ĐôngTạp chí Khoa học và Công nghệ-Đại học Đà Nẵng, số 34/2009, pp. 50-58. Năm 2009. (May 31 2011 6:36PM)
[35] Bài báo: Bùi Văn Ga, Nguyễn Văn Đông, Nguyễn Văn Anh, Trương Lê Bích Trâm. Tạp chí Giao Thông Vận Tải, số 12/2009, pp. 79-82, 2009. Năm 2009. (May 31 2011 6:38PM)
[36] Tham luận: Bùi Văn GaHội nghị Vật lý chất rắn và Khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 6, Đà Nẵng, 8-10/11/2009. Năm 2009. (May 31 2011 6:39PM)
[37] Tham luận: Bùi Văn Ga, Nguyễn Quân, Nguyễn Việt Hải, Nguyễn Hương. Hội nghị Khoa học và Công nghệ lần thứ 11, Trường Đại học Bách Khoa-Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Phân ban Kỹ thuật Ô tô-Động cơ nhiệt, pp. 88-94, HCMC, 21-23/10/2009. Năm 2009. (May 31 2011 6:41PM)
[38] Bài báo: Bùi Văn Ga, Phan Minh Đức, Văn Tuấn Anh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ-Đại học Đà Nẵng, số 6(35)/2009, pp. 39-47. Năm 2009. (May 31 2011 6:35PM)
[39] Bài báo: Thiết kế xe gắn máy hybrid. Tác giả: Bùi Văn Ga, Nguyễn Quân, Nguyễn Hương. Tạp chí Khoa học-Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Năm 2009. (Jan 11 2011 4:56PM)
[40] Bài báo: Năng lượng “sạch” cho Đà Nẵng-Thành phố môi trường. Tác giả: Bùi Văn Ga. Hội Nghị Cơ Học Thuỷ Khí toàn quốc 2009. Đà Nẵng 22-25/7/2009 . Năm 2009. (Jan 11 2011 4:54PM)
[41] Bài báo: Carbon Balance in the Atmosphere. Tác giả: Bùi Văn Ga. Hội nghị Khoa học và Công nghệ lần thứ 11, Trường Đại học Bách Khoa-Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 21-23/10/2009. Năm 2009. (Jan 11 2011 4:58PM)
[42] Bài báo: Compression Ignition Engine Fueled by Biogas. Tác giả: BUI VAN GA, TRAN VAN NAM, TRAN THANH HAI TUNG. Hội nghị toàn quốc về Cơ học Thủy Khí, Phan Thiết, 25-27/7/2008. Năm 2008. (Jan 11 2011 4:31PM)
[43] Bài báo: Tối ưu hóa quá trình cung cấp biogas cho động cơ tĩnh tại sử dụng hai nhiên liệu biogas-dầu mỏ. Tác giả: BÙI VĂN GA, TRẦN VĂN QUANG, TRƯƠNG LÊ BÍCH TRÂM, NGUYỄN PHI QUANG. Tạp chí Khoa học-Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 5(28). Trang: 22-30. Năm 2008. (Jan 11 2011 4:35PM)
[44] Bài báo: Động cơ tĩnh tại chạy bằng hai nhiên liệu biogas-diesel. Tác giả: BUI VAN GA, TRAN VAN QUANG, TRUONG LE BICH TRAM. Tạp chí Giao Thông Vận Tải. Trang: 23-26. Năm 2008. (Jan 11 2011 4:38PM)
[45] Bài báo: Hệ thống cung cấp biogas cho động cơ dual-fuel biogas/diesel. Tác giả: BÙI VĂN GA, LÊ MINH TIẾN, NGUYỄN VĂN ĐÔNG, NGUYỄN VĂN ANH. Tạp chí Khoa học-Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 2(25). Trang: 17-22. Năm 2008. (Jan 11 2011 4:34PM)
[46] Bài báo: Biogas-Gasoline Hybrid Engine. Tác giả: BUI VAN GA, LE MINH TIEN, TRUONG LE BICH TRAM, TRAN HAU LUONG. Tạp chí Khoa học-Công nghệ Đại học Đà Nẵng,. Số: 3(26). Trang: 40-48. Năm 2008. (Jan 11 2011 4:32PM)
[47] Bài báo: Xe gắn máy hybrid điện-gas. Tác giả: Bùi Văn Ga, Nguyễn Quân. Tạp chí Giao thông Vận tải. Số: 1+2. Trang: 49-51 và 68. Năm 2008. (Jan 11 2011 4:29PM)
[48] Bài báo: Biogas-Petroleum Conversion Kit for Stationary Engines. Tác giả: BUI VAN GA, TRAN VAN NAM, TRAN THANH HAI TUNG, TRUONG LE BICH TRAM. Hội nghị "Nhiên liệu thay thế", Thành phố Hồ Chí Minh, 22-12-2008. Năm 2008. (Jan 11 2011 4:42PM)
[49] Tham luận: Tinh luyện khí biogas để chạy động cơ đốt trong. Tác giả: BUI VAN GA, NGO VAN LANH, NGO KIM PHUNG. Khoa học và Phát triển, Đà Nẵng. Năm 2007. (Jan 11 2011 4:03PM)
[50] Bài báo: Thử nghiệm khí biogas trên động cơ xe gắn máy. Tác giả: BUI VAN GA, NGO VAN LANH, NGO KIM PHUNG, VENET CEDERIC. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 1(18). Trang: 1-5. Năm 2007. (Jan 11 2011 4:01PM)
[51] Bài báo: So sánh bức xạ của bồ hóng cho bởi mô hình và thực nghiệm. Tác giả: TRAN VAN NAM, BUI VAN GA, NGUYEN NGOC LINH. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 1(18). Trang: 49-55. Năm 2007. (Jan 11 2011 3:59PM)
[52] Tham luận: Xe chở rác ba bánh chạy bằng LPG. Tác giả: Bùi Văn Ga, Lê Văn Tụy, Huỳnh Bá Vang. Tuyển tập Hội Nghị Cơ học toàn quốc lần thứ VIII, Hà Nội, 7-8/12/2007. Năm 2007. (Jan 11 2011 4:27PM)
[53] Bài báo: Hệ thống cung cấp khí biogas cho động cơ cỡ nhỏ. Tác giả: Bùi Văn Ga, Trương Lê Bích Trâm, Trương Hoàng Thiện, Lê Minh Tiến. Tuyển tập Hội Nghị Cơ học Thủy khí toàn quốc, Huế, 26-28/7/2007. Trang: 159-168. Năm 2007. (Jan 11 2011 4:18PM)
[54] Bài báo: Đánh giá mô hình tính toán bức xạ bồ hóng bằng thực nghiệm trên ngọn lửa Diesel. Tác giả: Bùi Văn Ga, Trần Văn Nam, Nguyễn Ngọc Linh. Tuyển tập Hội Nghị Cơ học Thủy khí toàn quốc, Huế, 26-28/7/2007. Trang: 141-150. Năm 2007. (Jan 11 2011 4:19PM)
[55] Bài báo: Ảnh hưởng của vị trí cung cấp không khí thứ cấp đến nồng độ CO và NOx trong khí thải lò đốt công nghiệp. Tác giả: Bùi Văn Ga, Trần Thanh Hải Tùng, Lê Văn Lữ. Tuyển tập Hội Nghị Cơ học Thủy khí toàn quốc, Huế, 26-28/7/2007. Trang: 151-158. Năm 2007. (Jan 11 2011 4:21PM)
[56] Bài báo: Bài toán năng lượng và môi trường trong giao thông đô thị ở Việt Nam. Tác giả: Bùi Văn Ga, Huỳnh Bá Vang, Hồ Sĩ Xuân Diệu, Nguyễn Quân. Tuyển tập Hội Nghị Cơ học Thủy khí toàn quốc, Huế, 26-28/7/2007. Năm 2007.(Jan 11 2011 4:22PM)
[57] Bài báo: Sử dụng khí biogas trên động cơ đốt trong cỡ nhỏ. . Tác giả: Bùi Văn Ga, Trần Thanh Hải Tùng, Trương Lê Bích Trâm, Lê Minh Tiến. Tuyển tập Hội Nghị Cơ học toàn quốc lần thứ VIII, Hà Nội, 7-8/12/2007 . Trang: 135-148. Năm 2007. (Jan 11 2011 4:24PM)
[58] Bài báo: Thiết kế hệ thống động lực cho ô tô hybrid điện-nhiệt hai chỗ ngồi. Tác giả: Bùi Văn Ga, Trần Văn Nam, Hồ Sĩ Xuân Diệu, Nguyễn Quân. Tuyển tập Hội Nghị Cơ học toàn quốc lần thứ VIII, Hà Nội, 7-8/12/2007. Năm 2007.(Jan 11 2011 4:25PM)
[59] Bài báo: Động cơ tĩnh tại sử dụng biogas. Tác giả: Bùi Văn Ga, Trần Thanh Hải Tùng, Trương Lê Bích Trâm, Lê Minh Tiến. Hội nghị "Đào tạo cán bộ trong lĩnh vực môi trường", Trường Đại học Bách Khoa-Đại học Đà Nẵng, ngày 29-12-2007. Năm 2007. (Jan 11 2011 4:28PM)
[60] Bài báo: Experimental Study of Radiation Heat Transfer Coefficient of Diffusion Flames. Tác giả: BUI VAN GA, LE VAN TUY, HUYNH BA VANG, NGUYEN NGOC LINH. Vietnam Journal of Mechanics, Vol. 29, No. 2, pp. 98-104. Năm 2007. (Jan 11 2011 4:04PM)
[61] Bài báo: Hệ thống cung cấp khí biogas cho Động cơ kéo máy phát điện 2HP. Tác giả: BUI VAN GA, TRUONG LE BICH TRAM, TRUONG HOANG THIEN, PHAM DUY PHUC, DANG HUU THANH, Juliand ARNAUD. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 3(20). Trang: 80-85. Năm 2007. (Jan 11 2011 4:06PM)
[62] Bài báo: Nghiên cứu hệ thống không tải-làm đậm cho động cơ sử dụng nhiên liệu khí. Tác giả: Bùi Văn Ga, Trần Thanh Hải Tùng. Tạp chí Giao thông-Vận tải. Số: 9. Trang: 36-37 và 28. Năm 2007. (Jan 11 2011 4:08PM)
[63] Bài báo: Tính năng của động cơ 100cc khi chạy bằng LPG với bộ phụ kiện DATECHCO-GA5. Tác giả: BUI VAN GA, TRAN THANH HAI TUNG, HO TAN QUYEN, TRAN DIEN. Hội nghị Cơ học Thủy khí toàn quốc, Vũng Tàu. Trang: 165-172. Năm 2006. (Jan 11 2011 3:47PM)
[64] Bài báo: Nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố vận hành lò đốt công nghiệp đến nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải. Tác giả: BUI VAN GA, LE VAN LU, NGUYEN NGOC LINH. Hội nghị Cơ học Thủy khí toàn quốc, Vũng Tàu. Trang: 173-184. Năm 2006. (Jan 11 2011 3:48PM)
[65] Bài báo: So sánh đặc tính của động cơ 100cc khi chạy bằng xăng và bằng LPG với bộ phụ kiện DATECHCO-GA5. Tác giả: BUI VAN GA, TRAN DIEN. Tạp chí Giao Thông-Vận Tải. Số: 7. Trang: 15-17. Năm 2006. (Jan 11 2011 3:50PM)
[66] Bài báo: Combustion of LPG-Air Lean Mixture: A solution for pollution reduction of motorcycles in Vietnam. Tác giả: BUI VAN GA, TRAN VAN NAM. The 6th General Seminar of the Core University Program “Environmental Science and Technology for sustainability of Asia, Kumamoto. Trang: 361-367. Năm 2006. (Jan 11 2011 3:51PM)
[67] Bài báo: Tính năng xe chở rác ba bánh chạy bằng LPG. Tác giả: BUI VAN GA, LE VAN TUY, HUYNH BA VANG. Tạp chí Giao Thông-Vận Tải. Số: 10. Trang: 32-34. Năm 2006. (Jan 11 2011 3:53PM)
[68] Bài báo: Nghiên cứu thực nghiệm sự hình thành NOx và CO trong buồng đốt lò hơi công nghiệp. Tác giả: BUI VAN GA, LE VAN LU. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 3(15), 4(16). Trang: 1-5. Năm 2006. (Jan 11 2011 3:54PM)
[69] Bài báo: Nghiên cứu thực nghiệm hệ số bức xạ nhiệt của ngọn lửa khuếch tán. Tác giả: NGUYEN NGOC LINH, BUI VAN GA, TRAN THANH HAI TUNG, HUYNH BA VANG, LE VAN LU. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 3(15), 4(16). Trang: 10-14. Năm 2006. (Jan 11 2011 3:56PM)
[70] Bài báo: Nghiên cứu thực nghiệm truyền nhiệt bức xạ trong buồng cháy động cơ Diesel. Tác giả: BUI VAN GA, NGUYEN NGOC LINH. Tạp chí Giao Thông-Vận Tải. Số: 12. Trang: 27-29. Năm 2006. (Jan 11 2011 3:57PM)
[71] Bài báo: Temperature and Soot Distribution Analysis in Pre-Chamber of MAZDA WL Engine by AVL Visioscope. Tác giả: BUI VAN GA, DUONG VIET DUNG, HUYNH BA VANG, NGUYEN NGOC LINH. Paper 042, International Conference on Automotive Technology for Vietnam, ICAT 2005 Hanoi. Năm 2005. (Jan 11 2011 3:38PM)
[72] Tham luận: Correlation Between Soot and NOx Concentrations in Combustion Products of Industrial Furnance. Tác giả: BUI VAN GA, DUONG VIET DUNG, LE VAN LU. Paper 047, International Conference on Automotive Technology for Vietnam, ICAT 2005 Hanoi. Năm 2005. (Jan 11 2011 3:44PM)
[73] Bài báo: Xe gắn máy sạch. Tác giả: BUI VAN GA. Tạp chí Giao Thông Vận Tải. Số: 1+2. Trang: 75-77. Năm 2005. (Jan 11 2011 3:17PM)
[74] Bài báo: Ô tô hybrid (lai) Việt Nam. Tác giả: BUI VAN GA, NGUYEN QUAN. Khoa học và Phát triển. Số: 109+110. Trang: 28-32. Năm 2005. (Jan 11 2011 3:18PM)
[75] Bài báo: Nghiên cứu hệ thống động lực cho ô tô hybrid (lai) Việt Nam. Tác giả: BUI VAN GA, NGUYEN QUAN. Tạp chí Giao Thông Vận Tải. Số: 3. Trang: 58-60. Năm 2005. (Jan 11 2011 3:20PM)
[76] Bài báo: Xe kéo rác. Tác giả: BUI VAN GA, NGUYEN QUAN. Khoa học và Phát triển. Số: 111. Trang: 14-17. Năm 2005.(Jan 11 2011 3:21PM)
[77] Tham luận: Tính toán bức xạ bồ hóng trong ngọn lửa Diesel. . Tác giả: BUI VAN GA, TRAN THANH HAI TUNG, NGUYEN NGOC LINH. Kỷ yếu Hội Nghị Cơ Học Thủy Khí Toàn Quốc năm 2005. Hạ Long. Trang: 77-86. Năm 2005.(Jan 11 2011 3:23PM)
[78] Bài báo: Quan hệ giữa nồng độ bồ hóng và nồng độ NOx trong sản phẩm cháy của lò hơi. Tác giả: BUI VAN GA, DUONG VIET DUNG, LE VAN LU. Kỷ yếu Hội Nghị Cơ Học Thủy Khí Toàn Quốc năm 2005. Hạ Long. Trang: 107-114. Năm 2005. (Jan 11 2011 3:25PM)
[79] Bài báo: Calculation of Velocity Field of LPG Jet in Combustion Chamber of GDI Engine Under Effect of Admission Gas Flow. Tác giả: BUI VAN GA, NHAN HONG QUANG, PHAM THI KIM LOAN. Kỷ yếu Hội Nghị Cơ Học Thủy Khí Toàn Quốc năm 2005. Hạ Long. Trang: 99-106. Năm 2005. (Jan 11 2011 3:27PM)
[80] Tham luận: Phần mềm tính toán hệ thống cung cấp khí dầu mỏ hóa lỏng LPG cho động cơ đánh lửa cưỡng bức. Tác giả: BUI VAN GA, TRAN VAN NAM, HO TAN QUYEN, LE VAN TUY. Kỷ yếu Hội Nghị Cơ Học Thủy Khí Toàn Quốc năm 2005. Hạ Long. Trang: 87-98. Năm 2005. (Jan 11 2011 3:29PM)
[81] Bài báo: Mô phỏng sự phân lớp nồng độ nhiên liệu trong buồng cháy động cơ GDI sau khi kết thúc quá trình phun. Tác giả: BUI VAN GA, NGUYEN HUU HUONG, LE VAN LU. Tạp chí Giao Thông Vận Tải. Số: 6. Trang: 32-33. Năm 2005. (Jan 11 2011 3:32PM)
[82] Bài báo: Tramway-Giải pháp phù hợp với giao thông công cộng Đà Nẵng. Tác giả: BUI VAN GA. Tạp chí Giao thông-Vận tải. Số: 9. Trang: 53-55. Năm 2005. (Jan 11 2011 3:34PM)
[83] Tham luận: Numerical Code for Calculation of LPG supplying System of Spark Ignition Engines. Tác giả: BUI VAN GA, TRAN VAN NAM, HO TAN QUYEN, LE VAN TUY. Paper 045, International Conference on Automotive Technology for Vietnam, ICAT 2005 Hanoi. Năm 2005. (Jan 11 2011 3:43PM)
[84] Tham luận: Three-zone model in calculating stratified-charge combustion process of LPG direct injection spark ignition engine. Tác giả: BUI VAN GA, TRAN VAN NAM, NGUYEN HUU HUONG, NGUYEN NGOC LINH. Tuyển tập các báo cáo hội nghị Cơ học toàn quốc Kỷ niệm 25 năm Thành lập Viện Cơ học. Hà Nội. Trang: 45-54. Năm 2004. (Jan 11 2011 3:13PM)
[85] Tham luận: Soot formation analysis in turbulent diffusion flames. Tác giả:  BUI VAN GA, TRAN THANH HAI TUNG, LE VAN LU, NGUYEN NGOC LINH. Tuyển tập các báo cáo hội nghị Cơ học toàn quốc Kỷ niệm 25 năm Thành lập Viện Cơ học. Hà Nội. Trang: 55-69. Năm 2004. (Jan 11 2011 3:14PM)
[86] Bài báo: Thiết kế bố trí hệ thống động lực trên ô tô hybrid 2 chỗ ngồi. Tác giả: BUI VAN GA, NGUYEN QUAN. Tạp chí Khoa học và Công nghệ-Đại học Đà Nẵng. Số: 4(8). Trang: 4-8. Năm 2004. (Jan 11 2011 3:15PM)
[87] Tham luận: Quá trình cháy: Mô hình hóa và thực nghiệm. . Tác giả: BUI VAN GA. Tuyển tập các báo cáo hội nghị Cơ học toàn quốc Kỷ niệm 25 năm Thành lập Viện Cơ học. Hà Nội. Trang: 38-44. Năm 2004. (Jan 11 2011 3:11PM)
[88] Tham luận: Tính tóan tia phun LPG trong buồng cháy động cơ bằng phần mềm FLUENT. Tác giả:  BUI VAN GA, TRAN THANH HAI TUNG, DUONG VIET DUNG, NHAN HONG QUANG. Hội nghị Cơ học Thủy khí tòan quốc lần thứ 8, Hà Tiên. Trang: 108-114. Năm 2004. (Jan 11 2011 2:51PM)
[89] Bài báo: Sự hình thành bồ hóng trong ngọn lửa Diesel. Tác giả: BUI VAN GA, PHUNG XUAN THO, NGUYEN NGOC LINH. Tạp chí Giao thông-Vận tải. Số: 7. Trang: 37-39. Năm 2004. (Jan 11 2011 2:53PM)
[90] Bài báo: Soot formation analysis in turbulent diffusion flames. Tác giả: BUI VAN GA, TRAN THANH HAI TUNG, NGUYEN NGOC LINH. National Conference of Fluid Mechanics, Hanoi. Năm 2004. (Jan 11 2011 2:33PM)
[91] Bài báo: Hệ thống nhiên liệu của xe gắn máy chạy bằng ga LPG. Tác giả: BUI VAN GA, BUI THI MINH TU. Tạp chí Giao thông vận tải. Số: 10. Trang: 23-24 và 27. Năm 2004. (Jan 11 2011 3:09PM)
[92] Bài báo: Sử dụng LPG trên xe gắn máy và xe búyt nhỏ. Tác giả: BUI VAN GA, TRAN THANH HAI TUNG, LE VAN TUY, HO TAN QUYEN. Hội nghị Khoa học-Công nghệ, Kỷ Niệm 40 năm Ngày Thành lập Cục Đăng Kiểm Việt Nam. Trang: 116-121. Năm 2004. (Jan 11 2011 2:34PM)
[93] Bài báo: Ô tô hybrid : Phương tiện giao thông cá nhân ô sạch phù hợp với điều kiện Việt Nam. Tác giả: BUI VAN GA, HO SY XUAN DIEU. Hội nghị Khoa học-Công nghệ, Kỷ Niệm 40 năm Ngày Thành lập Cục Đăng Kiểm Việt Nam, Hà Nội. Trang: 165-172. Năm 2004. (Jan 11 2011 2:36PM)
[94] Bài báo: Đào tạo nhân lực phục vụ sự phát triển Thành phố Đà Nẵng. Tác giả: BUI VAN GA. Khoa học và Phát triển, Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng. Số: 101. Trang: 6-7&39. Năm 2004. (Jan 11 2011 2:39PM)
[95] Bài báo: Đào tạo nhân lực phục vụ sự phát triển Thành phố Đà Nẵng. Tác giả: BUI VAN GA. Khoa học và Phát triển, Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng. Số: 101. Trang: 6-7&39. Năm 2004. (Jan 11 2011 2:40PM)
[96] Bài báo: Tramway : Giải pháp phù hợp với giao thông công cộng ở Đà Nẵng. Tác giả: BUI VAN GA. Khoa học và Phát triển. Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng . Số: 102. Trang: 9-11,15. Năm 2004. (Jan 11 2011 2:45PM)
[97] Bài báo: Các thông số kỹ thuật phù hợp với hệ thống tramway tương lai của Đà Nẵng. Tác giả: BUI VAN GA. Khoa học và Phát triển, Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng. Số: 104. Trang: 4-8. Năm 2004. (Jan 11 2011 2:46PM)
[98] Tham luận: Đánh giá mô hình tạo bồ hóng của Tesner-Magnussen bằng thực nghiệm trên ngọn lửa Diesel. Tác giả: BUI VAN GA, LE VAN LU, NGUYEN NGOC LINH. Hội nghị Cơ học Thủy khí tòan quốc lần thứ 8, Hà Tiên. Trang: 98-107. Năm 2004. (Jan 11 2011 2:48PM)
[99] Tham luận: Calculation of stratified-charge combustion in LPG direct injection spark ignition engine. Tác giả: BUI VAN GA, PHAM XUAN MAI, NGUYEN HUU HUONG, NGUYEN NGOC LINH. International Automotive Congress CONAT 2004, Brasov, Romania. Năm 2004. (Jan 11 2011 2:55PM)
[100] Tham luận: Soot formation analysis in turbulent diffusion flames by Visoscope. Tác giả: BUI VAN GA, PHUNG XUAN THO, PHAM XUAN MAI, LE VAN LU, NGUYEN NGOC LINH. International Automotive Congress CONAT 2004, Brasov, Romania . Năm 2004. (Jan 11 2011 2:57PM)
[101] Tham luận: Temperature distribution and soot formation analysis in pre-chamber of Mazda WL engine by AVL Visioscope. Tác giả: BUI VAN GA, TRAN THANH H. TUNG, PHAM XUAN MAI, NG. NGOC LINH. International Automotive Congress CONAT 2004, Brasov, Romania. Năm 2004. (Jan 11 2011 2:58PM)
[102] Bài báo: Nghiên cứu sự phân bố bồ hóng trong buồng cháy phụ của động cơ MAZDA WL bằng visioscope. Tác giả: BUI VAN GA, TRAN THANH HAI TUNG, HO SI XUAN DIEU, NGUYEN NGOC LINH. Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: 48-49. Trang: 151-156. Năm 2004. (Jan 11 2011 3:00PM)
[103] Bài báo: Bộ phụ kiện GA-01 cho xe gắn máy chạy gas LPG. Tác giả: BUI VAN GA, BUI THI MINH TU, PHAM THI DONG PHUONG. Khoa học và Phát triển. Số: 106. Trang: 27-30. Năm 2004. (Jan 11 2011 3:08PM)
[104] Tham luận: Đo nồng độ bồ hóng trong buồng cháy Phụ của động Cơ Mazda WL bằng visioscope. Tác giả: BUI VAN GA, TRAN VAN NAM, LE VAN TUY, NGUYEN NGOC LINH. Hội nghị Cơ học Thủy khí tòan quốc lần thứ 8. Hà Tiên. Trang: 89-97. Năm 2004. (Jan 11 2011 2:49PM)
[105] Tham luận: Công nghệ phục hồi và bảo vệ bờ biển. Tác giả: Phạm Văn Lang, Bùi Văn Ga, Phạm Xuân Mai, Phạm Thị Kim Loan, Charles HELBRINGER. Hội nghị Nghiên cứu Khoa học, chuyển giao công nghệ môi trường phục vụ đào tạo và bảo vệ môi trường công nghiệp, Thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2003. (Jan 11 2011 2:10PM)
[106] Bài báo: Xử lý chất thải rắn và qui hoạch bãi chôn lấp rác cho Thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Bùi Văn Ga, Nguyễn Ngọc Diệp, Hoàng Thị Lan Phương, Cao Xuân Tuấn, Lê Thị Hải Anh. Hội nghị Nghiên cứu Khoa học, chuyển giao công nghệ môi trường phục vụ đào tạo và bảo vệ môi trường công nghiệp, Thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2003. (Jan 11 2011 2:12PM)
[107] Bài báo: Xác định tốc độ cháy của hỗn hợp LPG-không khí trong buồng cháy động cơ đánh lửa cưỡng bức phun trực tiếp. Tác giả: Bùi Văn Ga, Phùng Xuân Thọ, Nguyễn Hữu Hường. Khoa học và Công nghệ. Số: 42-43. Trang: 63-68. Năm 2003. (Jan 11 2011 2:19PM)
[108] Bài báo: ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý môi trường công nghiệp. Tác giả: BUI VAN GA, NGUYEN NGOC DIEP, TRAN VAN NAM, BUI THI MINH TU, NGUYEN TRUNG DUNG. Tuyển tập Hội nghị Khoa học và Công nghệ Nam Trung Bộ và Tây Nguyên,. Trang: 87-98. Năm 2003. (Jan 11 2011 2:22PM)
[109] Tham luận: Phần mềm hỗ trợ qui hoạch bãi chôn lấp rác. Tác giả: BUI VAN GA, NGUYEN NGOC DIEP, BUI THI MINH TU, NGUYEN TRUNG DUNG. Tuyển tập Hội nghị Khoa học và Công nghệ Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Trang: 109-117. Năm 2003. (Jan 11 2011 2:24PM)
[110] Bài báo: “ENVINDUS”: Phần mềm hỗ trợ quản lý môi trường công nghiệp. Tác giả: BUI VAN GA, NGUYEN NGOC DIEP, TRAN VAN NAM, BUI THI MINH TU, NGUYEN TRUNG DUNG. Tạp chí Khoa học và Phát triển-Đà Nẵng. Số: 95. Trang: 23-25. Năm 2003. (Jan 11 2011 2:26PM)
[111] Tham luận: Xe gắn máy hai nhiên liệu LPG/xăng. Tác giả: BUI VAN GA. Đăng Kiểm Việt Nam. Trang: 9-12. Năm 2003. (Jan 11 2011 2:28PM)
[112] Bài báo: Tạo hỗn hợp phân lớp trong buồng cháy động cơ phun LPG trực tiếp bằng cánh hướng dòng đặt trước xú páp nạp. Tác giả: Bui Van Ga, Nguyen Ngoc Linh, Nguyen huu Huong. Tạp chi Giao thông vận tải. Số: 7. Trang: 55-58. Năm 2003. (Jan 11 2011 1:51PM)
[113] Tham luận: Mô hình ba khu vực trong tính toán quá trình cháy phân lớp của động cơ đánh lửa cưỡng bức phun trực tiếp LPG. Tác giả: Bui Van Ga, Tran Van Nam, Nguyen huu Huong, Le Van Lu. Tuyển tập Hội nghị Cơ học thủy khí toàn quốc năm 2003, Đà Nẵng. Trang: 116-124. Năm 2003. (Jan 11 2011 1:53PM)
[114] Bài báo: Xác định trường nồng độ của tia phun LPG trong buồng cháy động cơ đánh lửa cưỡng bức bằng mô hình hiện tượng. Tác giả: Bui Van Ga, Tran Thanh Hai Tung, Nguyen Huu Huong, Nguyen Ngoc Linh. Tuyển tập Hội nghị Cơ học thủy khí toàn quốc năm 2003, Đà Nẵng. Trang: 125-132. Năm 2003. (Jan 11 2011 1:54PM)
[115] Bài báo: Xác định trường tốc độ của tia phun LPG bằng mô hình thực nghiệm. Tác giả: Bui Van Ga, Phung Xuan Tho, Nhan Hong Quang, Nguyen huu Huong. Hội nghị Cơ học thủy khí toàn quốc năm 2003, Đà Nẵng. Trang: 467-476. Năm 2003. (Jan 11 2011 1:56PM)
[116] Bài báo: Tốc độ cháy của LPG trong buồng cháy động cơ đánh lửa cưỡng bức. Tác giả: Bui Van Ga, Phung Xuan Tho, Nguyen Huu Huong. Hội nghị Cơ học thủy khí toàn quốc năm 2003, Đà Nẵng. Trang: 477-484. Năm 2003. (Jan 11 2011 1:57PM)
[117] Tham luận: Nghiên cứu sự phân bố nồng độ trong tia phun bằng phương pháp quay phim cao tốc. Tác giả: Bui Van Ga, Pham Xuan Mai, Nguyen Huu Huong, Ho Tan Quyen. Hội nghị Cơ học thủy khí toàn quốc năm 2003, Đà Nẵng. Năm 2003. (Jan 11 2011 1:58PM)
[118] Bài báo: Technologie Douce pour la protection du litoral. Tác giả: BUI Van Ga, PHAM Xuan Mai, HELBRINGER Charles. Hội nghị Cơ học thủy khí toàn quốc năm 2003, Đà Nẵng. Trang: 306-311. Năm 2003. (Jan 11 2011 2:00PM)
[119] Tham luận: Numerical simulation of the flow in a Francis turbine at nominal and off-design operating conditions. Tác giả: Pham Thi Kim Loan, Bui Van Ga. Hội nghị Cơ học thủy khí toàn quốc năm 2003.Đà Nẵng. Trang: 279-286. Năm 2003. (Jan 11 2011 2:01PM)
[120] Tham luận: Caracterisation et comportement thermique de cloisons contenant un Materiau à Changement de Phase (MCP). Congrès Francais de Thermique, SFT 2003, Grenoble, France, 3-6 Juin 2003. . Tác giả: Maha AHMAD, Van Ga BUI , André BONTEMPS, Hébert SALLEE,Daniel QUENARD . Hội nghị Cơ học thủy khí toàn quốc năm 2003. Năm 2003. (Jan 11 2011 2:04PM)
[121] Bài báo: Phương tiện giao thông sạch phù hợp với điều kiện Việt Nam. Tác giả: Bui Van Ga, Ho Tan Quyen, Nhan Hong Quang. Hội nghị Nghiên cứu Khoa học, chuyển giao công nghệ môi trường phục vụ đào tạo và bảo vệ môi trường công nghiệp, Thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2003. (Jan 11 2011 2:05PM)
[122] Tham luận: Động cơ cháy phân lớp sử dụng khí dầu mỏ hóa lỏng LPG. Tác giả: Bui Van Ga, Pham Xuan Mai, Nguyen Huu Huong, Nguyen Ngoc Linh. Hội nghị Nghiên cứu Khoa học, chuyển giao công nghệ môi trường phục vụ đào tạo và bảo vệ môi trường công nghiệp, Thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2003. (Jan 11 2011 2:07PM)
[123] Bài báo: Xây dựng phần mềm hỗ trợ quản lý môi trường công nghiệp ENVINDUS. Tác giả: Bùi Văn Ga, Nguyễn Ngọc Diệp, Trần Văn Nam. Hội nghị Nghiên cứu Khoa học, chuyển giao công nghệ môi trường phục vụ đào tạo và bảo vệ môi trường công nghiệp, Thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2003. (Jan 11 2011 2:09PM)
[124] Bài báo: Xử lý chất thải rắn. Tác giả: Bùi Văn Ga, Trần Văn Nam. Tạp chí Khoa học và Phát triển. Trang: 25-28. Năm 2003. (Jan 11 2011 2:15PM)
[125] Bài báo: Xác định trường nồng độ của tia phun LPG trong buồng cháy động cơ bằng phương pháp phân tích ảnh. Tác giả: Bùi Văn Ga, Trần Văn Nam, Nguyễn Hữu Hường, Phạm Xuân Mai. Khoa học và Công nghệ. Số: 42-43. Trang: 57-62. Năm 2003. (Jan 11 2011 2:17PM)
[126] Bài báo: Trí thức với sự phát triển của Thành phố Đà Nẵng. Tác giả: BUI VAN GA. Khoa học và Phát triển. Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng. Số: 97. Trang: 10-12&32. Năm 2003. (Jan 11 2011 2:29PM)
[127] Bài báo: Qui hoạch mạng lưới giao thông công cộng Thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Bui Van Ga, Tran Van Nam. Tạp chí Khoa học và Phát triển, Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường Đà Nẵng. Số: 87. Trang: 16-19. Năm 2002. (Jan 11 2011 1:48PM)
[128] Bài báo: Quá trình cháy trong động cơ đốt trong. Tác giả: Bùi Văn Ga. Nhà Xuất Bản Khoa học và Kỹ Thuật, Hà Nội . Năm 2002. (Jan 11 2011 11:29AM)
[129] Bài báo: Tính toán biên dạng cánh mảnh của ống ngưng hơi. Tác giả: Bui Van Ga, Phan Quang Xung. Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: 34 + 35. Trang: 91-96. Năm 2002. (Jan 11 2011 1:29PM)
[130] Bài báo: Tính toán biên dạng cánh mảnh của ống ngưng hơi. Tác giả: Bùi Văn Ga, Phan Quang Xưng, André BONTEMPS. Khoa Học và Công Nghệ. Số: 34-35. Trang: 91-96. Năm 2002. (Jan 11 2011 11:17AM)
[131] Bài báo: So sánh các đặc trưng của tia phun LPG so với các tia phun nhiên liệu lỏng truyền thống. Tác giả: Phan Quang Xưng, Bùi Văn Ga, Dương Việt Dũng. Tạp chí Khoa học Đại học Đà Nẵng. Số: 9. Trang: 1-8. Năm 2002. (Jan 11 2011 11:22AM)
[132] Bài báo: Phương pháp mới mô phỏng ảnh hưởng của bộ phận hướng dòng đến dòng chảy tại cửa vào của bánh công tác tuabin Francis. Tác giả: Phạm Thị Kim Loan, Bùi Văn Ga, Jean Louis KUENY. Tạp chí Khoa học-Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 9. Trang: 93-98. Năm 2002. (Jan 11 2011 11:23AM)
[133] Tham luận: Đánh giá sai số trong tính toán hệ số truyền nhiệt qua ống ngưng có cánh mảnh. Tác giả: Bùi Văn Ga, Phan Quang Xưng, André BONTEMPS. Hội Nghị Khoa học-Công nghệ lần thứ 8, Đại học Bách Khoa- ĐHQG T.p Hồ Chí Minh, 25 - 26/4/2002, Phân Ban G.T. Trang: 135-140. Năm 2002. (Jan 11 2011 11:25AM)
[134] Tham luận: Methodologies for determinining fuel consumption and gas exhaust for a Daewoo Cielo car in difficult urban traffic. Tác giả: Phạm Xuân Mai, Nguyễn Lê D. Khải, Bùi Văn Ga, L. Georgescu. Hội Nghị Khoa học-Công nghệ lần thứ 8, Đại học Bách Khoa- ĐHQG T.p Hồ Chí Minh, 25 - 26/4/2002, Phân Ban G.T . Năm 2002. (Jan 11 2011 11:26AM)
[135] Bài báo: Xây dựng phần mềm tính toán quá trình cháy của động cơ đánh lửa cưỡng bức. Tác giả: Bui Van Ga, Tran Van Nam, Le Van Tuy. Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: 36 + 37. Trang: 131-137. Năm 2002. (Jan 11 2011 11:27AM)
[136] Bài báo: Tính toán biên dạng cánh mảnh của ống ngưng hơi. Tác giả: Bui Van Ga, Phan Quang Xung. Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: 34 + 35. Trang: 91-96. Năm 2002. (Jan 11 2011 11:28AM)
[137] Tham luận: Simulation of highly vapoized fuel jet in combustion chamber of spark ignition engine. Tác giả: Bui Van Ga, Nhan Hong Quang, Nguyen Huu Huong. Tuyển tập công trình Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ VII. Tập IV. Trang: 112-119. Năm 2002. (Jan 11 2011 1:43PM)
[138] Bài báo: So sánh các đặc trưng của tia phun LPG với các tia phun nhiên liệu lỏng truyền thống. Tác giả: Bui Van Ga, Duong Viet Dung, Phan Quang Xung. Tuyển tập công trình Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ VII. Tập V: Cơ học máy, Hà Nội. Trang: 148 - 155. Năm 2002. (Jan 11 2011 1:45PM)
[139] Tham luận: Một phương pháp mô phỏng ảnh hưởng của bộ phận hướng dòng đến dòng chảy tại cửa vảo của bánh công tác Tuabin Francis. Tác giả: Pham Thi Kim Loan, Bui Van Ga. Tuyển tập công trình Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ VII. Tập V: Cơ học máy. Trang: 156 - 161. Năm 2002. (Jan 11 2011 1:46PM)
[140] Bài báo: Mô hình hóa quá trình cháy phân lớp trong động cơ đánh lửa cưỡng bức phun trực tiếp LPG. Tác giả: Bui Van Ga, Phung Xuan Tho, Nguyen Huu Huong. Tạp chí Giao thông Vận tải. Số: 9. Năm 2002. (Jan 11 2011 2:20PM)
[141] Tham luận: Mô hình hóa sự hình thành các chất ô nhiễm trong qua trình cháy. Phần 4 : Mô hình hóa sự hình thành NOx trong buồng cháy động cơ Diesel. Tác giả: BUI VAN GA, TR.THANH HAI TUNG. Tuyển tập toàn văn các báo cáo tại Hội nghị toàn quốc các đề tài nghiên cứu khoa học cơ bản trong lĩnh vực hóa lí và hóa lí thuyết, Hà Nội. Trang: 203-209. Năm 2001. (Jan 11 2011 10:58AM)
[142] Bài báo: Vấn đề kinh tế và môi trường trong tái sinh chất thải plastic. Kinh tế chất thải trong phát triển bền vững. Tác giả:  BUI VAN GA. Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia. Năm 2001. (Jan 11 2011 10:59AM)
[143] Bài báo: Sử dụng xe gắn máy chạy bằng khí dầu mỏ hóa lỏng để làm giảm ô nhiễm môi trường không khí. Tác giả: Bùi Văn Ga, Dương Việt Dũng, Nguyễn Hữu Hường. Tạp chí Giao thông Vận tải (Bộ Giao Thông Vận Tải). Số: 4. Trang: 51-54. Năm 2001. (Jan 11 2011 11:01AM)
[144] Bài báo: Mô hình hóa diễn biến áp suất trong buồng cháy động cơ đánh lửa cưỡng bức phun LPG trực tiếp. Tác giả: Bùi Văn Ga, Dương Việt Dũng, Phan Minh Đức, M. Brun,J, M. Vignon. Tạp chí Giao thông Vận tải (Bộ Giao Thông Vận Tải). Số: 11. Trang: 43-46. Năm 2001. (Jan 11 2011 11:06AM)
[145] Bài báo: Nghiên cứu thực nghiệm tia phun khí dầu mỏ hóa lỏng LPG trong buồng cháy động cơ đánh lửa cưỡng bức. Tác giả: Bùi Văn Ga, Dương Việt Dũng, M. Brun, J.M. Vignon. Khoa Học và Công Nghệ. Số: 29. Trang: 39-43. Năm 2001. (Jan 11 2011 11:08AM)
[146] Bài báo: Xe gắn máy chạy bằng khí dầu mỏ hóa lỏng: Một giải pháp cho vấn đề ô nhiễm môi trường không khí đô thị. Tác giả: Bùi Văn Ga. Hội nghị Khoa học Công nghệ lần thứ 6 (khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên), Bộ KHCNMT, Đà Nẵng. Trang: 292-298. Năm 2001. (Jan 11 2011 11:09AM)
[147] Tham luận: Mô hình hóa sự phát tán các chất ô nhiễm từ ống khói công nghiệp. Tác giả: Bùi Văn Ga, Nhan Hồng Quang. Hội nghị Khoa học Công nghệ lần thứ 6 (khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên), Bộ KHCNMT, Đà Nẵng. Trang: 258-264. Năm 2001. (Jan 11 2011 11:11AM)
[148] Bài báo: Quá trình bốc hơi của tia phun khí dầu mỏ hóa lỏng LPG trong buồng cháy động cơ. Tác giả: Bùi Văn Ga, Dương Việt Dũng. Tạp chí Giao thông Vận tải. Số: 12. Trang: 32-34. Năm 2001. (Jan 11 2011 11:12AM)
[149] Bài báo: Mô phỏng tia phun khí dầu mỏ hóa lỏng LPG trong buồng cháy động cơ đánh lửa cưỡng bức. Tác giả: Bùi Văn Ga, Dương Việt Dũng, Trần Văn Nam. Khoa Học và Công Nghệ. Số: 30-31. Trang: 97-103. Năm 2001. (Jan 11 2011 11:15AM)
[150] Tham luận: Mô hình hóa sự hình thành các chất ô nhiễm trong qua trình cháy. Phần 3 : Mô hình hóa sự hình thành bồ hóng trong buồng cháy động cơ Diesel phun trực tiếp. Tác giả: BUI VAN GA. Tuyển tập toàn văn các báo cáo tại Hội nghị toàn quốc các đề tài nghiên cứu khoa học cơ bản trong lĩnh vực hóa lí và hóa lí thuyết. Trang: 193-201. Năm 2000. (Jan 11 2011 10:30AM)
[151] Bài báo: Sử dụng xăng không pha chì ở Việt Nam. Tác giả: BUI VAN GA. Tạp chí Giao Thông Vận tải. Số: 3. Trang: 49-51. Năm 2000. (Jan 11 2011 10:32AM)
[152] Bài báo: Một số kết quả thực nghiệm trên xe máy sử dụng nhiên liệu khí dầu mỏ hóa lỏng LPG. Tác giả: BUI VAN GA, TRAN VAN NAM, TRAN T.H. TUNG, HO TAN QUYEN. Tạp chí Giao thông Vận tải. Số: 5. Trang: 35-37. Năm 2000.(Jan 11 2011 10:37AM)
[153] Bài báo: Tính tóan tia phun khuếch tán trong môi trường không khí yên tĩnh. Tác giả: BUI VAN GA, NHAN HONG QUANG. Tạp chí Bảo hộ Lao động. Số: 8. Trang: 15-18. Năm 2000. (Jan 11 2011 10:39AM)
[154] Bài báo: Hệ thống nhiên liệu của xe máy sử dụng khí dầu mỏ hóa lỏng LPG. Tác giả: BUI VAN GA, TRAN VAN NAM, NGUYEN HUU HUE. Tập san Khoa học Đại học Đà Nẵng. Số: 7. Trang: 1-5. Năm 2000. (Jan 11 2011 10:41AM)
[155] Bài báo: Mô hình tia phun chảy tầng trong môi trường không khí không yên tĩnh. Tác giả: BUI VAN GA, NHAN HONG QUANG. Tạp chí Bảo hộ Lao động. Số: 7. Trang: 15-20. Năm 2000. (Jan 11 2011 10:42AM)
[156] Bài báo: Tính toán tia phun rối, khuếch tán chịu ảnh hưởng của lực trọng trưòng trong môi trường không khí vận động. Tác giả: BUI VAN GA, NGUYEN HUU HUONG. Tập san Khoa học Đại học Đà Nẵng. Số: 7. Trang: 66-70. Năm 2000. (Jan 11 2011 10:44AM)
[157] Bài báo: Nghiên cứu sự phân bố nồng độ các chất ô nhiễm trong tia phun rối khuếch tán. Tác giả: BUI VAN GA, NHAN HONG QUANG, NG. HUU HUONG. Tạp chí Bảo Hộ Lao Động. Số: 11. Trang: 8-10. Năm 2000. (Jan 11 2011 10:49AM)
[158] Bài báo: ảnh hưởng của các thông số vận hành đến tính năng của động cơ sử dụng nhiên liệu khí dầu mỏ hóa lỏng LPG. Tác giả: BUI VAN GA, LE VAN TUY, Maurice BRUN. Tạp chí Giao thông vận tải. Số: 10. Trang: 27-29. Năm 2000. (Jan 11 2011 10:51AM)
[159] Bài báo: Bộ tạo hỗn hợp cho xe gắn máy sử dụng nhiên liệu khí dầu mỏ hóa lỏng LPG. Tác giả: BUI VAN GA, NGUYEN HUU HUE . Tạp chí Giao thông Vận tải. Số: 12. Trang: 44-47. Năm 2000. (Jan 11 2011 10:53AM)
[160] Bài báo: Bộ chế hòa khí hai nhiên liệu LPG/xăng dùng cho xe gắn máy hai bánh. Tác giả: BUI VAN GA, NGUYEN HUU HUE. Tạp chí Khoa học-Công nghệ. Số: 25-26. Trang: 69-73. Năm 2000. (Jan 11 2011 10:54AM)
[161] Bài báo: Nghiên cứu công nghệ chuyển đổi xe máy sử dụng xăng sang sử dụng khí dầu mỏ hóa lỏng LPG. Tác giả: BUI VAN GA. Đề tài trọng điểm cấp Bộ, mã số B00-III-14TĐ. Năm 2000. (Jan 11 2011 10:56AM)
[162] Bài báo: Tính toán sự khuếch tán của các chất ô nhiễm trong môi trường không khí. Tác giả: BUI VAN GA. Tạp chí Khoa học & Công nghệ. Số: 19-20. Trang: 109-115. Năm 1999. (Jan 10 2011 4:16PM)
[163] Tham luận: Tính toán sự hình thành và khuếch tán của bồ hóng trong cột khói của các đám cháy lớn. Tác giả: BUI VAN GA. Tuyển tập Hội nghị Cơ học Thủy khí và phòng chống thiên tai. Trang: 135-142. Năm 1999. (Jan 11 2011 10:09AM)
[164] Bài báo: Giới thiệu một số kết quả tính toán chế độ quay lồng của tua-bin bằng phần mềm N3S. Tác giả:  PHAM THI K. LOAN, BUI VAN GA. Tạp chí Khoa học & Công nghệ. Số: 19-20. Trang: 116-120. Năm 1999. (Jan 11 2011 10:11AM)
[165] Tham luận: Mô hình hóa sự hình thành các chất ô nhiễm trong qua trình cháy. Phần 2 : Mô hình hóa quá trình cháy và sự hình thành bồ hóng trong ngọn lửa khuếch tán. Tác giả:  BUI VAN GA. Tuyển tập toàn văn các báo cáo tại Hội nghị toàn quốc các đề tài nghiên cứu khoa học cơ bản trong lĩnh vực hóa lí và hóa lí thuyết. Trang: 299-320. Năm 1999. (Jan 11 2011 10:13AM)
[166] Bài báo: Nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường trong hoạt động công nghiệp. Tác giả: BUI VAN GA . Thông tin Môi trường, Sở KHCNMT Đà Nẵng. Số: 6-7. Trang: 14-17. Năm 1999. (Jan 11 2011 10:14AM)
[167] Tham luận: Nghiên cứu sử dụng động cơ nhiên liệu khí ở Việt Nam. Tác giả: BUI VAN GA. Đề tài trọng điểm cấp Bộ, mã số B97-III-01TĐ. Năm 1999. (Jan 11 2011 10:16AM)
[168] Bài báo: Mô hình hóa sự phát tán các chất ô nhiễm trong môi trường không khí. Tác giả: BUI VAN GA. Thông tin Môi trường, Sở KHCNMT Đà Nẵng. Trang: 10-12. Năm 1999. (Jan 11 2011 10:20AM)
[169] Bài báo: Tính toán nồng độ NOx trong buồng cháy động cơ Diesel phun gián tiếp. Tác giả: BUI VAN GA, TRAN T.H. TUNG, TRAN VAN TE. Tạp chí Khoa học-Công nghệ . Số: 21. Trang: 1-4 và 65. Năm 1999. (Jan 11 2011 10:26AM)
[170] Tham luận: Ô tô và ô nhiễm môi trường. Tác giả: BUI VAN GA, TRAN VAN NAM, TRAN T.H. TUNG, PHAM XUAN MAI, VAN THI BONG. Nhà Xuất Bản Giáo dục. Năm 1999. (Jan 11 2011 10:28AM)
[171] Bài báo: Nghiên cứu ảnh hưởng của chế dộ vận hành đến nồng độ NOx trong khí xả động cơ Diesel phun gián tiếp. Tác giả: BUI VAN GA, TRAN T.H. TUNG, TRAN VAN TE. Giao thông Vận tải. Số: 6. Trang: 50-52. Năm 1998. (Jan 10 2011 4:02PM)
[172] Bài báo: Tính toán kích thước đặc trưng của giọt ngưng bên ngoài ống làm mát. Tác giả: BUI VAN GA. Tập san khoa học Đại học Đà Nẵng. Số: 5. Trang: 488-493. Năm 1998. (Jan 10 2011 4:05PM)
[173] Tham luận: Investigation of Gas Direct Injection Engine by Experimental Model. Tác giả: BUI VAN GA. Proceedings of the 5th ASEAN Science Technology Week, pp. , Hanoi . Trang: 157-163. Năm 1998. (Jan 10 2011 4:07PM)
[174] Bài báo: Ô tô sử dụng nhiên liệu khí: một giải pháp giảm ô nhiễm môi trường. Tác giả: BUI VAN GA, DUONG V. DUNG. Thông tin Môi trường số 2-3/1998, Sở KHCNMT Đà Nẵng. Trang: 18-20. Năm 1998. (Jan 10 2011 3:48PM)
[175] Bài báo: Bố trí mạng lưới quan trắc môi trường không khí tại Thành phố Đà Nẵng. Tác giả: BUI VAN GA, TRAN VAN NAM. Thông tin Môi trường số 5-6/1998, Sở KHCNMT Đà Nẵng. Trang: 17-23. Năm 1998. (Jan 10 2011 3:59PM)
[176] Tham luận: Tính toán sự khuếch tán của các chất ô nhiễm trong môi trường không khí. Tác giả: BUI VAN GA. Hội nghị Khoa học Cơ học thủy khí và môi trường Hội cơ học Việt Nam-Hội cơ học Thủy khí, Đà Nẵng. Năm 1998. (Jan 10 2011 4:00PM)
[177] Bài báo: Tính toán quá trình cháy động cơ Diesel theo mô hình ngọn lửa khuếch tán. Tác giả: BUI VAN GA, PHAM XUAN MAI, Maurice BRUN. Tạp chí Khoa học & Công nghệ. Số: 15. Trang: 39-46. Năm 1998. (Jan 10 2011 3:46PM)
[178] Bài báo: Tính toán sự phân bố đại lượng bảo toàn trong mô hình cháy khuếch tán bằng hàm đa thức bậc hai. Tác giả: BUI VAN GA. Tập san khoa học Đại học Đà Nẵng. Số: 3. Trang: 1-5. Năm 1998. (Jan 10 2011 3:42PM)
[179] Bài báo: Mô hình hóa quá trình cháy và sự hình thành CO trong động cơ đánh lửa cưỡng bức. Tác giả: BUI VAN GA, TRAN VAN NAM . Tạp chí Khoa học & Công nghệ. Số: 15. Trang: 64-69. Năm 1998. (Jan 10 2011 3:45PM)
[180] Bài báo: Khảo sát tính kinh tế và mức độ phát sinh NOx của động cơ 4VD14.5/12-1SRW. Tác giả: BUI VAN GA, TRAN T.H. TUNG, TRAN VAN TE. Tạp chí Giao thông Vận tải. Số: 8. Trang: 21-24. Năm 1998. (Jan 10 2011 4:03PM)
[181] Bài báo: Giải pháp Kỹ thuật cho vấn đề ô nhiễm do động cơ Diesel gây ra. Tác giả: BUI VAN GA, TRAN VAN NAM, TRAN T.H. TUNG, PHAM XUAN MAI. Thông tin Môi trường, Sở KHCNMT Đà Nẵng. Số: 1. Năm 1997. (Jan 10 2011 3:40PM)
[182] Bài báo: Động học phản ứng tạo Monoxyde carbon (CO) trong buồng cháy động cơ đánh lửa cưỡng bức . Tác giả: BUI VAN GA, TRAN VAN NAM, M. BRUN, J.M. VIGNON. Tạp chí Khoa học Công nghệ. Số: 14. Trang: 62-69. Năm 1997. (Jan 10 2011 3:20PM)
[183] Bài báo: Mô hình toán học tính toán nồng độ bồ hóng trong quá trình cháy khuếch tán. Tác giả: BUI VAN GA, PHAM XUAN MAI. Tạp chí Khoa học Công nghệ. Số: 14. Trang: 52-57. Năm 1997. (Jan 10 2011 3:22PM)
[184] Bài báo: Mô hình hóa quá trình cháy trong động cơ xăng. Tác giả: BUI VAN GA, TRAN VAN NAM. Tạp chí Khoa học Công nghệ. Số: 13. Trang: 20-24. Năm 1997. (Jan 10 2011 3:17PM)
[185] Bài báo: Tính toán quá trình cháy trong động cơ xăng có buồng cháy dạng hình cầu. Tác giả: BUI VAN GA, TRAN VAN NAM. Tập san Khoa học Đại học Đà Nẵng. Số: 2. Trang: 11-14. Năm 1997. (Jan 10 2011 3:19PM)
[186] Bài báo: Mô hình hóa quá trình cháy trong động cơ đốt trong. Tác giả: BUI VAN GA. Nhà xuất bản Giáo dục. Năm 1997. (Jan 10 2011 3:25PM)
[187] Tham luận: Mô hình hóa sự hình thành các chất ô nhiễm trong quá trình cháy: Phần 1 : Mô hình hóa sự hình thành carbon monoxide trong quá trình cháy của động cơ đánh lửa cưỡng bức. Tác giả: BUI VAN GA. Hội nghị Khoa học các đề tài cơ bản cấp Nhà nước trong lĩnh vực hóa lý. Năm 1997. (Jan 10 2011 3:27PM)
[188] Tham luận: Nghiên cứu sự hình thành các chất ô nhiễm trong quá trình cháy của động cơ đốt trong. Tác giả: BUI VAN GA. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học về Đào tạo và NCKH bảo vệ môi trường, Thành phố Hồ Chí Minh. Trang: 205-212. Năm 1997. (Jan 10 2011 3:33PM)
[189] Tham luận: Mô hình hóa ngọn lửa tự do, rối và khuếch tán. Tác giả: BUI VAN GA. Hội nghị Cơ học Thủy khí toàn quốc lần thứ. Năm 1997. (Jan 10 2011 3:34PM)
[190] Tham luận: Phát triển mô hình ngọn lửa khuếch tán để tính toán quá trình cháy trong động cơ Diesel. Tác giả: BUI VAN GA. Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ 6 Hà Nội . Năm 1997. (Jan 10 2011 3:36PM)
[191] Bài báo: Sự phát triển của động cơ đốt trong dưới tác động của luật bảo vệ môi trường. Tác giả: BUI VAN GA, TRAN VAN NAM. Thông tin Môi trường, Sở KHCNMT Đà Nẵng. Số: 12. Năm 1997. (Jan 10 2011 3:37PM)
[192] Bài báo: Nghiên cứu sự hình thành các chất ô nhiễm bằng phương pháp mô hình hóa. Tác giả: BUI VAN GA, TRAN VAN NAM. Thông tin Môi trường, Sở KHCNMT Đà Nẵng. Số: 9-10. Năm 1997. (Jan 10 2011 3:39PM)
[193] Bài báo: Tính toán nồng độ các chất trong sản vật cháy. Phần 1: Cơ sở lý thuyết. Tác giả: BUI VAN GA , TRAN VAN NAM, TRAN T.H.TUNG, PHAM XUAN MAI. Thông tin Môi trường, Sở KHCNMT QN-ĐN. Số: 7. Trang: 21 - 22. Năm 1996. (Jan 10 2011 1:58PM)
[194] Bài báo: Tính toán nồng độ các chất trong sản vật cháy. Phần 2: Giải phương trình nồng độ. Tác giả: BUI VAN GA, TRAN VAN NAM,  TRAN T.H. TUNG, PHAM XUAN MAI. Thông tin Môi trường, Sở KHCNMT QN-ĐN. Số: 8. Trang: 21 - 22. Năm 1996. (Jan 10 2011 2:00PM)
[195] Bài báo: Tính toán nồng độ các chất trong sản vật cháy. Phần 3: Trường hợp buồng cháy đẳng tích hình trụ. Tác giả: BUI VAN GA, TRAN VAN NAM, TRAN T.H. TUNG, PHAM XUAN MAI. Thông tin Môi trường, Sở KHCNMT QN-ĐN. Số: 9. Trang: 17 - 19. Năm 1996. (Jan 10 2011 2:02PM)
[196] Bài báo: Tính toán nồng độ các chất trong sản vật cháy.Phần 5: Tính toán nồng độ bồ hóng trong quá trình cháy khuếch tán. Tác giả: BUI VAN GA, TRAN VAN NAM, TRAN T.H. TUNG, PHAM XUAN MAI. Thông tin Môi trường, Sở KHCNMT QN-ĐN. Số: 11, 12. Trang: 19 - 21. Năm 1996. (Jan 10 2011 2:06PM)
[197] Bài báo: Bồ hóng trong khí xả động cơ Diesel. Tác giả: BUI VAN GA, TRAN T.H. TUNG, TRAN VAN TE. Tạp chí Giao thông Vận tải. Số: No 2 và 3. Năm 1996. (Jan 10 2011 2:08PM)
[198] Bài báo: Đánh giá mức độ ô nhiễm của xe ‘LAM’ ở nước ta. Tác giả: BUI VAN GA, TRAN VAN NAM,  TRAN T.H. TUNG. Tạp chí Ô tô-Xe máy Việt nam-Hội Kỹ Sư Ô Tô Việt nam (VSAE). Số: 2. Trang: 41-44. Năm 1996. (Jan 10 2011 2:10PM)
[199] Bài báo: Nghiên cứu tốc độ cháy của hỗn hợp khí trong buồng cháy đẳng tích nhờ cảm biến ion. Tác giả: BUI VAN GA. Khoa học-Công nghệ. Số: 10. Trang: 91-94. Năm 1996. (Jan 10 2011 2:11PM)
[200] Tham luận: Tính toán nồng độ nhiên liệu và oxy trong ngọn lửa Diesel. Tác giả: BUI VAN GA, TRAN T.H. TUNG, TRAN VAN TE. Tuyển tập Hội nghị Khoa học nhân kỷ niệm 40 Ngành thành lập Đại học Bách Khoa Hà Nội. Trang: 190-197. Năm 1996. (Jan 10 2011 2:13PM)
[201] Bài báo: ảnh hưởng chế độ sử dụng động cơ Diesel đến sự tạo thành bồ hóng. Tác giả: TRAN T.H. TUNG, BUI VAN GA. The International Conference on Automotive Technology, ICAT. Số: 96. Trang: 278-281. Năm 1996. (Jan 10 2011 2:15PM)
[202] Tham luận: Kiến nghị về các chỉ tiêu và qui trình đo mức độ ô nhiễm của ô tô. Tác giả: BUI VAN GA, TRAN T.H. TUNG, TRAN VAN NAM. The International Conference on Automotive Technology, ICAT ‘96,. Trang: 144-148. Năm 1996. (Jan 10 2011 2:17PM)
[203] Bài báo: Tính toán nồng độ các chất trong sản vật cháy.Phần 4: Mô hình cháy khuếch tán trong động cơ Diesel. Tác giả: BUI VAN GA, TRAN VAN NAM, TRAN T.H. TUNG, PHAM XUAN MAI. Thông tin Môi trường, Sở KHCNMT QN-ĐN. Số: 10. Trang: 23 - 25. Năm 1996. (Jan 10 2011 2:04PM)
[204] Tham luận: Tính toán nồng độ bồ hóng trong quá trình cháy động cơ Diesel. Tác giả: BUI VAN GA, PHAM XUAN MAI. The International Conference on Automotive Technology, ICAT ‘96. Trang: 234-238. Năm 1996. (Jan 10 2011 2:21PM)
[205] Bài báo: Kiến nghị về các chỉ tiêu và qui trình đo mức độ ô nhiễm của ô tô. Tác giả: BUI VAN GA, TRAN T.H. TUNG, TRAN VAN NAM . The International Conference on Automotive Technology, ICAT ‘96,. Trang: 144-148. Năm 1996. (Jan 10 2011 2:35PM)
[206] Bài báo: Xử lý bồ hóng trên đường xả động cơ Diesel. Tác giả: BUI VAN GA, TRAN VAN NAM, PHAM XUAN MAI. Tạp chí Ô tô-Xe máy Việt Nam-Hội Kỹ Sư Ô Tô Việt nam (VSAE). Số: 3. Trang: 18-23. Năm 1996. (Jan 10 2011 2:39PM)
[207] Bài báo: Sử dụng hàm Bêta trong mô hình tính toán ngọn lửa khuếch tán. Tác giả: BUI VAN GA. Tập san Khoa học Đại học Đà Nẵng. Số: 1. Trang: 18-21. Năm 1996. (Jan 10 2011 2:41PM)
[208] Bài báo: Xử lý cặn dầu thô. Tác giả:  BUI VAN GA, TRAN VAN NAM, TRAN T.H TUNG. Thông tin Môi trường, Sở KHCNMT QN-ĐN. Số: 5,6. Trang: 10 - 12. Năm 1996. (Jan 10 2011 1:54PM)
[209] Bài báo: Tính toán nồng độ CO trong buồng cháy động cơ đánh lửa cưỡng bức. Tác giả: TRAN VAN NAM, BUI VAN GA. The International Conference on Automotive Technology, ICAT ‘96 . Trang: 286-291. Năm 1996. (Jan 10 2011 2:19PM)
[210] Bài báo: Phương pháp đo độ khói của khí xả động cơ Diesel. Tác giả: BUI VAN GA, TRAN VAN NAM, TRAN T.H TUNG. Thông tin Môi trường, Sở KHCNMT QN-ĐN. Số: 10-95. Trang: 20 - 22. Năm 1995. (Jan 10 2011 9:25AM)
[211] Bài báo: Tiếng ồn do ô tô gây ra. Tác giả: BUI VAN GA, TRAN VAN NAM, TRAN T.H TUNG. Thông tin Môi trường, Sở KHCNMT QN-ĐN. Số: 11-95. Trang: 30 - 32. Năm 1995. (Jan 10 2011 9:34AM)
[212] Tham luận: Nghiên cứu sự hình thành các chất ô nhiễm trong ngọn lửa khuếch tán. Tác giả: BUI VAN GA. Đề tài khoa học cấp trường T-94-N02. Năm 1995. (Jan 10 2011 11:32AM)
[213] Bài báo: Tình trạng nhả khói đen của động cơ Diesel. Tác giả: BUI VAN GA, TRAN VAN NAM, TRAN T.H TUNG. Thông tin Môi trường, Sở KHCNMT QN-ĐN. Số: 7. Trang: 11 - 15. Năm 1995. (Jan 10 2011 1:41PM)
[214] Bài báo: Nghiên cứu sự hình thành các chất ô nhiễm trong ngọn lửa tự do. Tác giả: BUI VAN GA, NGUYEN H.V. HUY. Thông tin Môi trường, Sở KHCNMT QN-ĐN . Số: 8. Trang: 7 - 8. Năm 1995. (Jan 10 2011 1:46PM)
[215] Bài báo: Phương pháp đo độ khói của khí xả động cơ Diesel. Tác giả: BUI VAN GA, TRAN VAN NAM, TRAN T.H TUNG. Thông tin Môi trường, Sở KHCNMT QN-ĐN . Số: 10. Trang: 20 - 22. Năm 1995. (Jan 10 2011 1:52PM)
[216] Bài báo: Truyền nhiệt đối lưu giữa lớp biên đang phản ứng và vách nóng. Tác giả: BUI VAN GA. Tập san Khoa học, Đại học Bách Khoa Đà Nẵng. Số: 1.95. Trang: 40 - 42. Năm 1995. (Jan 10 2011 9:09AM)
[217] Bài báo: Nghiên cứu sự hình thành muội than trong các ngọn lửa khuếch tán và rối. Tác giả: BUI VAN GA. Science and Technology 9''''''''. Số: 95. Trang: 77-81. Năm 1995. (Jan 10 2011 9:11AM)
[218] Bài báo: Hình thành NOx trong buồng cháy động cơ đốt trong. Tác giả: BUI VAN GA, TRAN VAN NAM, TRAN VAN TE. Tạp Chí Giao thông Vận tải. Số: 5. Trang: 45-48. Năm 1995. (Jan 10 2011 9:14AM)
[219] Tham luận: Quá trình cháy trong động cơ đốt trong. Tác giả: BUI VAN GA. Giáo trình Đại học Đà Nẵng. Năm 1995.(Jan 10 2011 9:18AM)
[220] Bài báo: Góp phần nghiên cứu qui trình thử các chỉ tiêu ô nhiễm của ô tô. Tác giả: BUI VAN GA, TRAN VAN NAM, TRAN T.H. TUNG, TRAN VAN TE. Tạp chí Giao thông Vận tải. Số: 7. Trang: 42-43 và 35. Năm 1995. (Jan 10 2011 11:35AM)
[221] Bài báo: Qui luật biến thiên của lưu lượng, động lượng và năng lượng trong ngọn lửa tự do, rối và khuếch tán. Tác giả: BUI VAN GA, NGUYEN SY MAO. Science and Technology 9' 95. Trang: 57-61. Năm 1995. (Jan 10 2011 9:10AM)
[222] Tham luận: Tình hình ô nhiễm môi trường do khí xả động cơ đốt trong gây ra ở Quảng Nam-Đà Nẵng. . Tác giả: BUI VAN GA, TRAN VAN NAM, TRAN T.H.TUNG. Hội nghị Khoa học Quốc gia lần thứ 2 "Môi trường và Phát triển bền vững ở Việt Nam" Hà Nội. Năm 1995. (Jan 10 2011 11:28AM)
[223] Tham luận: Ô nhiễm môi trường do khói đen của động cơ Diesel. Tác giả: BUI VAN GA, TRAN VAN NAM, TRAN T.H TUNG, TRAN VAN TE. Hội nghị Khoa học Quốc gia lần thứ 2; "Môi trường và Phát triển bền vững ở Việt nam", Hà Nội. Năm 1995. (Jan 10 2011 11:30AM)
[224] Bài báo: Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ vách đến sự hình thành các chất ô nhiễm và truyền nhiệt giữa lớp biên đang phản ứng và thành nóng. Tác giả: BUI VAN GA. Science and Technology 8 ' 95. Trang: 58 - 61. Năm 1995.(Jan 10 2011 8:52AM)
[225] Bài báo: Nghiên cứu sự hình thành muội than trong các ngọn lửa khuếch tán và rối. Tác giả: BUI VAN GA. Tạp chí Hội Ô tô Việt Nam. Số: 1. Trang: 36 - 38. Năm 1995. (Jan 10 2011 8:54AM)
[226] Bài báo: Khí xả động cơ: sự tác hại đến môi trường và sức khỏe. Tác giả: BUI VAN GA. Thông tin Môi trường, Sở KHCNMT QN-ĐN,. Số: 2,3. Trang: 12 - 14. Năm 1995. (Jan 10 2011 8:57AM)
[227] Bài báo: Biện pháp kỹ thuật giảm NOx trong khí xả động cơ đốt trong. Tác giả: BUI VAN GA,TRAN VAN NAM, TRAN T.H. TUNG. Thông tin Môi trường, Sở KHCNMT QN-ĐN . Số: 4. Trang: 11 - 13. Năm 1995. (Jan 10 2011 8:59AM)
[228] Bài báo: Điều tra mức độ phát ô nhiễm của các loại mô tô ở Đà Nẵng. Tác giả: BUI VAN GA, TRAN VAN NAM, TRAN T.H. TUNG. Thông tin Môi trường, Sở KHCNMT QN-ĐN. Số: 5, 6. Trang: 10 - 13. Năm 1995. (Jan 10 2011 9:02AM)
[229] Bài báo: Qui luật biến thiên của tốc độ cực đại và bề dày lớp biên tạo ra do ngọn lửa khuếch tán va đập vào vách nóng. Tác giả: BUI VAN GA. Tập san Khoa học, Đại học Bách Khoa Đà Nẵng. Số: 2.95. Trang: 121-123. Năm 1995. (Jan 10 2011 9:05AM)
[230] Bài báo: Tính toán nồng độ sản vật cháy trong ngọn lửa tự do. Tác giả: BUI VAN GA, NGUYEN H.V. HUY. Tập san Khoa học, Đại học Bách Khoa Đà Nẵng. Số: 2.95. Trang: 60-63. Năm 1995. (Jan 10 2011 9:07AM)
[231] Bài báo: Tình trạng phát ô nhiễm của các loại ô tô Diesel cũ. Tác giả: BUI VAN GA, TRAN VAN NAM, TRAN T.H. TUNG. Thông tin Môi trường, Sở KHCNMT QN-ĐN. Số: 8. Trang: 14 - 16. Năm 1995. (Jan 10 2011 1:50PM)
[232] Tham luận: Lý thuyết lớp biên. Tác giả: BUI VAN GA. Giáo trình Đại học Đà Nẵng. Năm 1995. (Jan 10 2011 11:36AM)
[233] Tham luận: Góp phần nghiên cứu ngọn lửa tự do, rối và khuếch tán bằng nhiên liệu khí và nhiên liệu lỏng. . Tác giả: BUI VAN GA. Luận án Tiến sĩ Khoa học-Kỹ thuật số 19-GDDT, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Năm 1994. (Jan 10 2011 8:18AM)
[234] Tham luận: Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ vách đến sự hình thành các chất ô nhiễm và truyền nhiệt giữa lớp biên đang phản ứng và thành nóng. Tác giả: BUI VAN GA. Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ nhất Hội Kỹ sư Ô tô Việt nam 6/12 Hanoi. Trang: 35-38. Năm 1994. (Jan 10 2011 8:26AM)
[235] Tham luận: Thí nghiệm động cơ đốt trong. Tác giả: BUI VAN GA. Giáo trình Đại học Bách khoa Đà Nẵng. Năm 1994.(Jan 10 2011 8:42AM)
[236] Bài báo: Tính toán tia khí thẳng đứng, rối bằng mô hình tích phân. Tác giả: BUI VAN GA. Tập san Khoa học, Đại học Bách Khoa Đà Nẵng. Số: 1.94. Trang: 4 - 7. Năm 1994. (Jan 9 2011 5:26PM)
[237] Tham luận: Nghiên cứu sự hình thành muội than trong các ngọn lửa khuếch tán và rối. Tác giả: BUI VAN GA. Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ nhất Hội Kỹ sư Ô tô Việt Nam (6. 12)-Hanoi. Trang: 95-98. Năm 1994. (Jan 10 2011 8:50AM)
[238] Bài báo: Đo thông lượng nhiệt bằng phương pháp phân tích Fourier nhanh. Tác giả: BUI VAN GA. Tập san Khoa học, Đại học Bách Khoa Đà Nẵng. Số: 6.91. Trang: 23 - 27. Năm 1991. (Jan 9 2011 5:21PM)
[239] Bài báo: Đo tốc độ cháy trong buồng cháy đẳng tích hình trụ. Tác giả: BUI VAN GA. Tập san Khoa học, Đại học Bách Khoa Đà Nẵng. Số: 1.90. Trang: 70 - 77. Năm 1990. (Jan 9 2011 5:17PM)
[240] Bài báo: Quá trình cháy trong động cơ Diesel. Tác giả: BUI VAN GA. Tập san Khoa học, Đại học Bách Khoa Đà Nẵng. Số: 2.85. Trang: 35 - 41. Năm 1985.&n