DHBK

Liên hệ

28/04/2017 09:03

KHOA CƠ KHÍ GIAO THÔNG
FACULTY OF TRANSPORTATION MECHANICAL ENGINEERING

Văn phòng: Khu C – Trường Đại Học Bách Khoa
Địa chỉ: 54 Nguyễn Lương Bằng – P.Hòa Khánh Bắc– Q.Liêu Chiểu – TP. Đà Nẵng
Tel: (+84.236) 3736945; Fax: (+84.236) 3733796
Email: ckgt@dut.udn.vn
Website: http://dut.udn.vn/khoaCKGT


CÁC THÔNG TIN KHÁC