DHKT

Thực tập nhận thức

01/02/2024 16:24

Đoàn sinh viên ngành Kỹ thuật Cơ khí - chuyên ngành Cơ khí Động lực, ngành Kỹ thuật Ô tô của Khoa Cơ khí Giao thông hàng năm thăm quan, kiến tập nhận thức tại THACO, Chu Lai, Quảng Nam.

 


OTHER INFORMATION