ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

Thông tin liên hệ

Phòng Đào tạo, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng

(+84.0236) 3842145

dt.dhbk@dut.udn.vn

http://dut.udn.vn