DHBK

Đào tạo Sau Đại học

Giới thiệuTin tứcThông báo

Mục tiêu – Chuẩn đầu ra cấp Trường

Đào tạo Thạc sĩ

Đào tạo Tiến sĩ

Đề án tuyển sinh

Quy chế - Quy định

Biểu mẫu

Danh sách tốt nghiệp

Quyết định mở ngành

Mẫu văn bằng

Quy định đào tạo sau đại học

28/12/2020 16:00

STT

Quy định

Số quyết định

Ngày ban hành

01

Quy định Đào tạo trình độ tiến sĩ tại trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng

3604/QĐ-ĐHBK

30/12/2021

02

Quy chế tuyển sinh trình độ tiến sĩ

3297/QĐ-ĐHBK

29/9/2021

03

Thông tư Ban hành quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

18/2021/TT-BGDĐT

28/6/2021

04

Quy định tổ chức và quản lý chương trình đào tạo thạc sĩ áp dụng cho sinh viên đang theo học, kỹ sư tốt nghiệp chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao PFIEV

40/QĐ-ĐHBK

19/02/2016

05

Quy định Đào tạo trình độ tiến sĩ, ĐHBK

405/QĐ-ĐHBK

05/03/2019

06

Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ

08/2017/TT-BGDĐT

04/04/2017

07

Quy chế tuyển sinh trình độ tiến sĩ - ĐHĐN

2700/QĐ-ĐHĐN

22/08/2017

08

Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ, ĐHBK-ĐHĐN

598/QĐ-ĐHBK

27/12/2016

09

Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ Bộ GD&ĐT

15/2014/TTBGDĐT

15/05/2014

10

Quy  định đào tạo tiến sĩ của ĐHĐN

1636/ĐHĐN

26/04/2010

11

Quy định về hình thức luận văn thạc sĩ

 

 

12

Quy định tuyển sinh trình độ đạo tạo thạc sĩ theo phương thức xét tuyển của Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng

1609/QĐ-ĐHBK

13/5/2022

13

Ban hành quy định đào tạo trình độ Thạc sĩ của Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng

3875/QĐ-ĐHBK

12/10/2022