Thông tin liên hệ

Phòng Tổ chức - Hành chính, Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN

54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng

(+84.0236) 3842308

tchc.dhbk@dut.udn.vn

http://tchc.dut.udn.vn

Tin tức - Sự kiện