DHBK

TRA CỨU VĂN BẢN PHÁP QUY

Lĩnh vực :  
Loại :  
Cơ quan ban hành :  
Nội dung tìm kiếm :     
Hiển thị các kết quả từ 1 đến 10 trong tổng sổ 195 kết quả tìm thấy.

ID

LĨNH VỰC

TÊN VĂN BẢN

SỐ HIỆU

NGÀY BAN HÀNH

CƠ QUAN BAN HÀNH

LOẠI

HIỆU LỰC

TẢI VỀ

0206

Đào tạo

Ban hành Quy định xét công nhận kết quả học tập và chuyển đổi tín chỉ của Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN

3240/QĐ-ĐHBK

19/08/2022

Trường Đại học Bách khoa

Quyết định

x

 

0204

Tổ chức, cán bộ

Quy định chế độ làm việc của giảng viên Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN

3092/QĐ-ĐHBK

08/08/2022

Trường Đại học Bách khoa

Quyết định

x

 

0205

Tổ chức, cán bộ

Nghị định 50/2022/NĐ-CP ngày 02/8/2022 của Chính phủ quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập

50/2022/NĐ-CP

02/08/2022

Chính phủ

Nghị định

x

0203

Đảm bảo chất lượng, KĐCL

Thông tư 11/2022/TT-BGDĐT quy định về liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài

11/2022/TT-BGDĐT

26/07/2022

Bộ Giáo dục & Đào tạo

Thông tư

x

0202

Khoa học Công nghệ

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động nhóm nghiên cứu tiềm năng, nhóm nghiên cứu mạnh của Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN

2479/QĐ-ĐHBK

24/06/2022

Trường Đại học Bách khoa

Quyết định

x

 

0201

Tổ chức, cán bộ

Ban hành Đề án vị trí việc làm năm 2022 của Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN

2266/QĐ-ĐHBK

20/06/2022

Trường Đại học Bách khoa

Quyết định

x

 

0199

Đào tạo

Thông tư Quy định danh mục thống kê ngành đào tạo của giáo dục đại học

09/2022/TT-BGDĐT

06/06/2022

Bộ Giáo dục & Đào tạo

Thông tư

x

0190

Công tác sinh viên

Quy định công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục

07/2022/TT-BGDĐT

23/05/2022

Bộ Giáo dục & Đào tạo

Thông tư

x

0192

Tuyển sinh

Ban hành Quy định tuyển sinh trình độ thạc sĩ theo phương thức xét tuyển của Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN

1609/QĐ-ĐHBK

13/05/2022

Trường Đại học Bách khoa

Quyết định

x

 

0071

Văn thư, lưu trữ

Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN

1616/QĐ-ĐHBK

13/05/2022

Trường Đại học Bách khoa

Quyết định

x

 
1 2 3 4 5 6 > >>
Lưu ý: Để xem các văn bản nội bộ của Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN xin vui lòng liên hệ với các phòng chức năng theo lĩnh vực văn bản.