DHBK

TRA CỨU VĂN BẢN PHÁP QUY

Lĩnh vực :  
Loại :  
Cơ quan ban hành :  
Nội dung tìm kiếm :     
Hiển thị các kết quả từ 1 đến 10 trong tổng sổ 338 kết quả tìm thấy.

ID

LĨNH VỰC

TÊN VĂN BẢN

SỐ HIỆU

NGÀY BAN HÀNH

NGÀY HIỆU LỰC

CƠ QUAN BAN HÀNH

LOẠI

TÌNH TRẠNG

TẢI VỀ

0357

Đào tạo

Danh mục ngành đào tạo thí điểm các trình độ của giáo dục đại họcNew

1596/QĐ-BGDĐT

07/06/2024

07/06/2024

Bộ Giáo dục & Đào tạo

Quyết định, Quy định

Còn hiệu lực

0355

Tổ chức, nhân sự

Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp, xếp lương, nâng bậc lương; nghỉ hưu, kéo dài thời gian công tác đối với viên chức của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ GD&ĐTNew

1559/QĐ-BGDĐT

04/06/2024

04/06/2024

Bộ Giáo dục & Đào tạo

Quyết định, Quy định

Còn hiệu lực

0356

Tổ chức, nhân sự

Quy định về công khai trong hoạt động của các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dânNew

09/2024/TT-BGDĐT

03/06/2024

03/06/2024

Bộ Giáo dục & Đào tạo

Thông tư

Còn hiệu lực

0322

Hợp tác quốc tế

Sửa đổi, bổ sung điều khoản về thủ tục tiếp nhận người nước ngoài đến học tập, nghiên cứu và làm việc tại Đại học Đà Nẵng

1787/ĐHĐN-KHHTQT

13/05/2024

13/05/2024

Đại học Đà Nẵng

Công văn

Còn hiệu lực

0321

Khoa học Công nghệ

Quy định về tổ chức và hoạt động các nhóm nghiên cứu của Đại học Đà Nẵng

1773/QĐ-ĐHĐN

10/05/2024

10/05/2024

Đại học Đà Nẵng

Quyết định, Quy định

Còn hiệu lực

0313

Đào tạo

Thông tư sửa đổi, bổ sung Điều 7 và thay thế Phụ lục II, III của Thông tư số 13/2021/TT-BGDĐT ngày 15/4/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền công nhận văn bằng do cơ sở nước ngoài cấp để sử dụng tại việt Nam

07/2024/TT-BGDĐT

02/05/2024

02/11/2024

Bộ Giáo dục & Đào tạo

Thông tư

Chưa hiệu lực

0314

Tổ chức, nhân sự

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức của ĐHĐN ban hành kèm theo Quyết định số 551/QĐ-ĐHĐN ngày 28/01/2022 của Giám đốc ĐHĐN

1251/QĐ-ĐHĐN

04/04/2024

04/04/2024

Đại học Đà Nẵng

Quyết định, Quy định

Còn hiệu lực

0315

Tổ chức, nhân sự

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế công nhận, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý của Đại học Đà Nẵng

1155/QĐ-ĐHĐN

29/03/2024

29/03/2024

Đại học Đà Nẵng

Quyết định, Quy định

Còn hiệu lực

0316

Tổ chức, nhân sự

Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành giáo dục và đào tạo trong các cơ sở giáo dục đại học và các trường cao đẳng sư phạm công lập

04/2024/TT-BGDĐT

29/03/2024

15/05/2024

Bộ Giáo dục & Đào tạo

Thông tư

Còn hiệu lực

0317

Tổ chức, nhân sự

Thông tư quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập và trường cao đẳng sư phạm

05/2024/TT-BGDĐT

29/03/2024

01/06/2024

Bộ Giáo dục & Đào tạo

Thông tư

Còn hiệu lực

1 2 3 4 5 6 > >>