DHBK

TRA CỨU VĂN BẢN PHÁP QUY

Lĩnh vực :  
Loại :  
Cơ quan ban hành :  
Nội dung tìm kiếm :     
Hiển thị các kết quả từ 31 đến 40 trong tổng sổ 212 kết quả tìm thấy.

ID

LĨNH VỰC

TÊN VĂN BẢN

SỐ HIỆU

NGÀY BAN HÀNH

CƠ QUAN BAN HÀNH

LOẠI

HIỆU LỰC

TẢI VỀ

0074

Công tác sinh viên

Quy định về việc tham gia kết nối và phục vụ cộng đồng của sinh viên đại học hệ chính quy Trường ĐHBK, ĐHĐN

3337/QĐ-ĐHBK

14/12/2021

Trường Đại học Bách khoa

Quyết định

x

 

0159

Đảm bảo chất lượng, KĐCL

5778/BGDĐT-QLCL Công văn của Bộ GDĐT về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện KĐCLGD

5778/BGDĐT-QLCL

13/12/2021

Bộ Giáo dục & Đào tạo

Công văn

x

0075

Khoa học Công nghệ

Sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên ĐHĐN ban hành theo Quyết định số 3226/QĐ-ĐHĐN

4217/QĐ-ĐHĐN

10/12/2021

Đại học Đà Nẵng

Quyết định

x

0076

Tổ chức, cán bộ

Ban hành Quy định chế độ làm việc của giảng viên ĐHĐN

4194/QĐ-ĐHĐN

08/12/2021

Đại học Đà Nẵng

Quyết định

x

0200

Thi đua, khen thưởng

Bộ tiêu chí đánh giá, chấm điểm thi đua các trường đại học thành viên năm học 2021-2022

4079/ĐHĐN-TCCB

30/11/2021

Đại học Đà Nẵng

Công văn

x

0065

Cơ sở vật chất, xây dựng

Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công Trường ĐHBK, ĐHĐN

2673/QĐ-ĐHBK

20/10/2021

Trường Đại học Bách khoa

Quyết định

x

 

0107

Tổ chức, cán bộ

Nghị định 89/2021/NĐ-CP Nghị định sửa đổi Nghị định 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

89/2021/NĐ-CP

18/10/2021

Chính phủ

Nghị định

x

0077

Học liệu, truyền thông, CNTT

Ban hành Quy chế hoạt động truyền thông của Trường ĐHBK, ĐHĐN

2352/QĐ-ĐHBK

12/10/2021

Trường Đại học Bách khoa

Quyết định

x

 

0078

Học liệu, truyền thông, CNTT

Ban hành Quy định quản lý, khai thác và sử dụng thông tin học liệu phục vụ tại Trung tâm Học liệu và Truyền thông, Trường ĐHBK, ĐHĐN

2533/QĐ-ĐHBK

12/10/2021

Trường Đại học Bách khoa

Quyết định

x

 

0056

Tổ chức, cán bộ

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường ĐHBK, ĐHĐN

22/NQ-HĐT

08/10/2021

Trường Đại học Bách khoa

Nghị quyết

x

 
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>
Lưu ý: Để xem các văn bản nội bộ của Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN xin vui lòng liên hệ với các phòng chức năng theo lĩnh vực văn bản.