DHBK

TRA CỨU VĂN BẢN PHÁP QUY

Lĩnh vực :  
Loại :  
Cơ quan ban hành :  
Nội dung tìm kiếm :     
Hiển thị các kết quả từ 31 đến 40 trong tổng sổ 340 kết quả tìm thấy.

ID

LĨNH VỰC

TÊN VĂN BẢN

SỐ HIỆU

NGÀY BAN HÀNH

NGÀY HIỆU LỰC

CƠ QUAN BAN HÀNH

LOẠI

TÌNH TRẠNG

TẢI VỀ

0262

Tổ chức, nhân sự

Quy định chấm công bằng quét dấu vân tay tại Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

4347/QĐ-ĐHBK

17/11/2023

17/11/2023

Trường Đại học Bách khoa

Quyết định, Quy định

Còn hiệu lực

0261

Tổ chức, nhân sự

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tuyển chọn giảng viên cơ hữu, giảng viên nguồn đi học theo Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 18/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các CSGDĐH đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2030 ban hành theo QĐ số 4274/QĐ-ĐHĐN ngày 15/12/2021 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng

4794/QĐ-ĐHĐN

10/11/2023

10/11/2023

Đại học Đà Nẵng

Quyết định, Quy định

Còn hiệu lực

0273

Tổ chức, nhân sự

Công văn về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá, chấm điểm thi đua các trường đại học thành viên năm học 2023-2024

4796/ĐHĐN-TCCB

10/11/2023

10/11/2023

Đại học Đà Nẵng

Công văn

Còn hiệu lực

0260

Tài chính, kế toán

Quy định về việc thanh toán giờ giảng của Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

4171/QĐ-ĐHBK

06/11/2023

06/11/2023

Trường Đại học Bách khoa

Quyết định, Quy định

Còn hiệu lực

0259

Tuyển sinh

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh trình độ tiến sĩ và thay thế Phụ lục IV ban hành kèm theo Quyết định số 3297/QĐ-ĐHĐN ngày 29/9/2021 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng

4495/QĐ-ĐHĐN

19/10/2023

19/10/2023

Đại học Đà Nẵng

Quyết định, Quy định

Còn hiệu lực

0256

Thanh tra, pháp chế

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Đoàn thanh tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo

2858/QĐ-BGDĐT

29/09/2023

29/09/2023

Chính phủ

Quyết định, Quy định

Còn hiệu lực

0274

Tổ chức, nhân sự

Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Giáo dục

15/2023/TT-BGDĐT

28/09/2023

28/09/2023

Bộ Giáo dục & Đào tạo

Thông tư

Còn hiệu lực

0353

Thanh tra, pháp chế

Công văn số 5132/BGDDT-PC Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2023-2024 về Công tác pháp chế

5132/BGDDT-PC

21/09/2023

21/09/2023

Bộ Giáo dục & Đào tạo

Công văn

Còn hiệu lực

0254

Tổ chức, nhân sự

Ban hành Quy định quản lý và sử dụng chứng thư số, chữ ký số của Đại học Đà Nẵng

3496/QĐ-ĐHĐN

21/08/2023

21/08/2023

Đại học Đà Nẵng

Quyết định, Quy định

Còn hiệu lực

0257

Tổ chức, nhân sự

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo

2344/QĐ-BGDĐT

14/08/2023

14/08/2023

Bộ Giáo dục & Đào tạo

Quyết định, Quy định

Còn hiệu lực

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>