DHBK

TRA CỨU VĂN BẢN PHÁP QUY

Lĩnh vực :  
Loại :  
Cơ quan ban hành :  
Nội dung tìm kiếm :     
Hiển thị các kết quả từ 51 đến 60 trong tổng sổ 212 kết quả tìm thấy.

ID

LĨNH VỰC

TÊN VĂN BẢN

SỐ HIỆU

NGÀY BAN HÀNH

CƠ QUAN BAN HÀNH

LOẠI

HIỆU LỰC

TẢI VỀ

0145

Tuyển sinh

Thông tư 23/2021/TT-BGDĐT Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sỹ

23/2021/TT-BGDĐT

30/08/2021

Bộ Giáo dục & Đào tạo

Thông tư

x

0109

Tài chính, kế toán

Nghị định 81/2021/NĐ-CP Nghị định quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo

81/2021/NĐ-CP

27/08/2021

Chính phủ

Nghị định

x

0156

Đào tạo

Quyết định 2858/QĐ-ĐHĐN Quyết định ban hành mẫu bản sao bằng giáo dục đại học của Đại học Đà Nẵng

2858/QĐ-ĐHĐN

06/08/2021

Đại học Đà Nẵng

Quyết định

x

0110

Tổ chức, cán bộ

Nghị định 77/2021/NĐ-CP Quy định chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo

77/2021/NĐ-CP

01/08/2021

Chính phủ

Nghị định

x

0219

Thi đua, khen thưởng

Hướng dẫn xét, công nhận sáng kiến; phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học làm sơ sở xét danh hiệu thi đua, khen thưởng hằng năm

2851/BGDĐT-TĐKT

12/07/2021

Bộ Giáo dục & Đào tạo

Công văn

x

0055

Tổ chức, cán bộ

Chiến lược phát triển của Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2035

1838/QĐ-ĐHBK

09/07/2021

Trường Đại học Bách khoa

Quyết định

x

 

0173

Tổ chức, cán bộ

Quyết định 2390/QĐ-ĐHĐN Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với viên chức và người lao động của ĐHĐN

2390/QĐ-ĐHĐN

01/07/2021

Đại học Đà Nẵng

Quyết định

x

0154

Tuyển sinh

Thông tư 18/2021/TT-BGDĐT về Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

18/2021/TT-BGDĐT

28/06/2021

Bộ Giáo dục & Đào tạo

Thông tư

x

0146

Đào tạo

Thông tư 17/2021/TT-BGDĐT Thông tư 17/2021/TT-BGDĐT quy định về chuẩn chương trình đào tạo; xây dựng, thẩm định và chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

17/2021/TT-BGDĐT

22/06/2021

Bộ Giáo dục & Đào tạo

Thông tư

x

0111

Tài chính, kế toán

Nghị định 60/2021/NĐ-CP Nghị định về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập

60/2021/NĐ-CP

21/06/2021

Chính phủ

Nghị định

x

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>
Lưu ý: Để xem các văn bản nội bộ của Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN xin vui lòng liên hệ với các phòng chức năng theo lĩnh vực văn bản.