Thông tin liên hệ

Khoa Môi trường

54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng

(+84.0236) 3733590

k.moitruong@dut.udn.vn

http://dut.udn.vn/KhoaMoitruong