DHBK

TRA CỨU VĂN BẢN PHÁP QUY

Lĩnh vực :  
Loại :  
Cơ quan ban hành :  
Nội dung tìm kiếm :     
Hiển thị các kết quả từ 81 đến 90 trong tổng sổ 214 kết quả tìm thấy.

ID

LĨNH VỰC

TÊN VĂN BẢN

SỐ HIỆU

NGÀY BAN HÀNH

CƠ QUAN BAN HÀNH

LOẠI

HIỆU LỰC

TẢI VỀ

0017

Công tác sinh viên

Quy chế Công tác sinh viên của Trường Đại học Bách khoa đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy

1001/QĐ-ĐHBK

16/04/2021

Trường Đại học Bách khoa

Quyết định

x

0039

Đào tạo

Quy định quản lý và cấp phát văn bằng chứng chỉ của Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

806/QĐ-ĐHBK

30/03/2021

Trường Đại học Bách khoa

Quyết định

x

0147

Đào tạo

Thông tư 08/2021/TT-BGDĐT Quy chế đào tạo trình độ đại học

08/2021/TT-BGDĐT

18/03/2021

Bộ Giáo dục & Đào tạo

Thông tư

x

0175

Tổ chức, cán bộ

Quyết định 998/QĐ-ĐHĐN Quy định tiêu chuẩn bổ sung trong việc xét, công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở của các đơn vị thuộc, trực thuộc ĐHĐN

998/QĐ-ĐHĐN

12/03/2021

Đại học Đà Nẵng

Quyết định

x

0054

Tổ chức, cán bộ

Nghị quyết ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

05/NQ-HĐT

12/01/2021

Trường Đại học Bách khoa

Nghị quyết

x

0019

Tổ chức, cán bộ

Quy chế tổ chức hoạt động của Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

05/NQ-HĐT

12/01/2021

Trường Đại học Bách khoa

Nghị quyết

x

0016

Công tác sinh viên

Nghị quyết của Hội đồng trường Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng.

05/NQ-HĐT

12/01/2021

Trường Đại học Bách khoa

Nghị quyết

x

0160

Đảm bảo chất lượng, KĐCL

2085/QLCL-KĐCLGD Công văn về việc hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài chương trình đào tạo của Cục Quản lý chất lượng

2085/QLCL-KĐCLGD

31/12/2020

Bộ Giáo dục & Đào tạo

Công văn

x

0155

Văn thư, lưu trữ

Quyết định 4801/QĐ-ĐHĐN Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của Đại học Đà Nẵng

4801/QĐ-ĐHĐN

30/12/2020

Đại học Đà Nẵng

Quyết định

x

0176

Khoa học Công nghệ

Quyết định 4765/QĐ-ĐHĐN Quy định về tổ chức xét duyệt và công nhận sáng kiến

4765/QĐ-ĐHĐN

28/12/2020

Đại học Đà Nẵng

Quyết định

x