DHBK

TRA CỨU VĂN BẢN PHÁP QUY

Lĩnh vực :  
Loại :  
Cơ quan ban hành :  
Nội dung tìm kiếm :     
Hiển thị các kết quả từ 1 đến 10 trong tổng sổ 212 kết quả tìm thấy.

ID

LĨNH VỰC

TÊN VĂN BẢN

SỐ HIỆU

NGÀY BAN HÀNH

CƠ QUAN BAN HÀNH

LOẠI

HIỆU LỰC

TẢI VỀ

0224

Đào tạo

Quy định đào tạo theo phương thức trực tuyến và phương thức trực tiếp kết hợp trực tuyến của Đại học Đà Nẵng

866/QĐ-ĐHĐN

09/03/2023

Đại học Đà Nẵng

Quyết định

x

0223

Đào tạo

Quy định về việc tổ chức và triển khai thực hiện Thực tập tốt nghiệp và Đồ án tốt nghiệp theo hình thức Capstone Project của Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN

840/QĐ-ĐHBK

28/02/2023

Trường Đại học Bách khoa

Quyết định

x

 

0211

Thanh tra. pháp chế

Ban hành Quy định về công tác kiểm tra của Đại học Đà Nẵng

4751/QĐ-ĐHĐN

07/12/2022

Đại học Đà Nẵng

Quyết định

x

0210

Đào tạo

Ban hành Quy định về yêu cầu năng lực ngoại ngữ đối với sinh viên Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN

4511/QĐ-ĐHBK

22/11/2022

Trường Đại học Bách khoa

Quyết định

x

 

0207

Thi đua, khen thưởng

Quy định tiêu chuẩn bổ sung trong việc xét, công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho viên chức, người lao động của các đơn vị thuộc, trực thuộc ĐHĐN

4036/QĐ-ĐHĐN

18/10/2022

Đại học Đà Nẵng

Quyết định

x

0212

Đào tạo

Ban hành Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN

3875/QĐ-ĐHBK

12/10/2022

Trường Đại học Bách khoa

Quyết định

x

 

0206

Đào tạo

Ban hành Quy định xét công nhận kết quả học tập và chuyển đổi tín chỉ của Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN

3240/QĐ-ĐHBK

19/08/2022

Trường Đại học Bách khoa

Quyết định

x

 

0204

Tổ chức, cán bộ

Quy định chế độ làm việc của giảng viên Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN

3092/QĐ-ĐHBK

08/08/2022

Trường Đại học Bách khoa

Quyết định

x

 

0205

Tổ chức, cán bộ

Nghị định 50/2022/NĐ-CP ngày 02/8/2022 của Chính phủ quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập

50/2022/NĐ-CP

02/08/2022

Chính phủ

Nghị định

x

0203

Đảm bảo chất lượng, KĐCL

Thông tư 11/2022/TT-BGDĐT quy định về liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài

11/2022/TT-BGDĐT

26/07/2022

Bộ Giáo dục & Đào tạo

Thông tư

x

1 2 3 4 5 6 > >>
Lưu ý: Để xem các văn bản nội bộ của Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN xin vui lòng liên hệ với các phòng chức năng theo lĩnh vực văn bản.