DHBK

Khoa, Chương trình đào tạo

03/02/2017 20:43

 

Stt

Khoa / Thông tin liên hệ

Địa chỉ văn phòng khoa

1

Khoa Công nghệ Nhiệt - Điện lạnh

khoacnndl@dut.udn.vn

http://nhietlanh.dut.udn.vn

0236.3736949

Phòng A.

Tầng 2 - Khu A

2

Khoa Công nghệ thông tin

cntt@dut.udn.vn

http://itf.dut.udn.vn

0236.3736949

Phòng C.

Tầng 2 - Khu C

3

Khoa Cơ khí

khoacokhi@dut.udn.vn

http://cokhi.dut.udn.vn

0236.3842741

Phòng A

Tầng 2 - Khu A

4

Khoa Cơ khí giao thông

ckgt@dut.udn.vn

http://tme.dut.udn.vn

0236.3736945

Phòng C

Tầng 1 - Khu C

5

Khoa Điện

khoadien@dut.udn.vn

http://dien.dut.udn.vn

0236.3736949

Phòng A

Tầng 2 - Khu A

6

Khoa Điện tử - Viễn thông

khoadtvt@dut.udn.vn

http://ete.dut.edu.vn

0236.3736949

Phòng C

Tầng 1 - Khu C

7

Khoa Hóa

k.hoa@dut.udn.vn

http://hoa.dut.udn.vn

0236.3736949

Phòng A

Tầng 1 - Khu A

8

Khoa Kiến trúc

kientruc@dut.udn.vn

http://kientruc.dut.udn.vn

0236.3736949

Phòng A

Tầng 3 - Khu A

9

Khoa Môi trường

k.moitruong@dut.udn.vn

http://moitruong.dut.udn.vn

0236.3736949

Phòng A

Tầng 3 - Khu A

10

Khoa Quản lý dự án

k.qlda@dut.udn.vn

http://www.fpm.edu.vn

0236.3736949

Phòng A

Tầng 3 - Khu A

11

Khoa Sư phạm kỹ thuật

k.spkt@dut.udn.vn

http://spkt.dut.udn.vn

0236.3736949

Phòng A

Tầng 3 - Khu A

12

Khoa Xây dựng Cầu đường

khoaxdcd@dut.udn.vn

http://cauduongbkdn.dut.udn.vn 

0236.3736949

Phòng A

Tầng 3 - Khu A

13

Khoa Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp

khoaxdddcn@dut.udn.vn

http://ce.dut.udn.vn

0236.3736949

Phòng A

Tầng 1 - Khu A

14

Khoa Xây dựng Công trình Thủy

k.xdctt@dut.udn.vn

https://wref.dut.udn.vn

02363 841 296

Phòng A

Tầng 3 - Khu A


CÁC THÔNG TIN KHÁC