Thông tin về tuyển sinh đào tạo đại học chính quy bằng 2 - năm 2017

05/02/2017 10:17

Trường Đại học Bách khoa thông báo về việc tuyển sinh đào tạo đại học bằng 2 hệ chính quy như sau:

1. Chương trình đào tạo, lớp học và văn bằng:

  - CTĐT đại học chính quy của Trường. Sinh viên được xét miễn học các học phần đã đạt ở CTĐT đại học bằng thứ nhất.

  - Sinh viên tốt nghiệp được Trường ĐH Bách khoa cấp bằng đại học hệ chính quy.

2. Đối tượng tuyển sinh:

  - Xét tuyển thẳng đối với cựu sinh viên đại học chính quy của Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN đã tốt nghiệp.

3. Ngành tuyển sinh và chỉ tiêu: 50 chỉ tiêu cho 20 ngành trong có danh mục ở thông báo chi tiết

4. Đăng ký

4.1. Hồ sơ gồm có:

  - Đơn xin dự tuyển bằng 2 (theo mẫu của Trường);

  - Bản sao Giấy khai sinh +  3 ảnh chụp trong vòng 6 tháng;

  - Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp đại học;

  - Bảng điểm: Trường cấp sau khi nhận đủ các hồ sơ khác.

4.2. Thời gian và nơi đăng ký:   

  - Hồ sơ nộp tại Phòng Đào tạo Trường Đại học Bách khoa;

  - Từ ngày thông báo đến hết ngày 11/08/2017: xét hồ sơ các trường hợp bắt đầu học từ học kỳ 1;

  - Từ ngày 04 đến 09/12/2017: xét hồ sơ các trường hợp bắt đầu học từ học kỳ 2;

4.3. Lệ phí:

  - Lệ phí xét tuyển:      200.000 đồng/ hồ sơ;

  - Lệ phí xử lý hồ sơ xét miễn môn học (nộp sau khi trúng tuyển): 200.000 đ/hồ sơ.

Chi tiết thông báo tại đây.