DHBK

 

GIỚI THIỆU VIỆN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG

 

Viện Khoa học và Công nghệ Bách khoa Đà Nẵng là một đơn vị thành viên của Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng. Viện được thành lập năm 2018 theo Quyết định 1534/QĐ-ĐHĐN ngày 04 tháng 05 năm 2017 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng.

 

1. Tên tổ chức khoa học và công nghệ:

- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Viện Khoa học và Công nghệ Bách khoa Đà Nẵng

- Tên đầy đủ bằng tiếng nước ngoài (nếu có): Danang Polytechnic Institute of Science and Technology

- Tên viết tắt bằng tiếng nước ngoài (nếu có): DPIST

 

2. Trụ sở chính:

- Địa chỉ: 54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng

- Điện thoại: (+84.0236) 3720.992 - Email: dpist@dut.udn.vn

 

3. Cơ quan/tổ chức quyết định thành lập:

- Tên cơ quan/tổ chức: Đại học Đà Nẵng

- Quyết định thành lập số: 1534/QĐ-ĐHĐN ngày 04/05/2017       

 

4. Lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ:

- Nghiên cứu khoa học;

- Ứng dụng, phát triển và chuyển giao công nghệ, sản xuất thử nghiệm;

- Đào tạo, tư vấn và thiết kế các lĩnh vực kỹ thuật và khoa học công nghệ;

- Hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện nhiệm vụ của Trường Đại học Bách khoa và Đại học Đà Nẵng.

THÔNG BÁO