DHBK

THÔNG TIN LIÊN HỆ

05/05/2021 16:28

PGS.TS Nguyễn Lan - Giám đốc Viện

Email: nlan@dut.udn.vn

DĐ: 0983 735 935

ThS Trần Minh - Trưởng phòng thí nghiệm LASXD 1784

Email: tranminh@dut.udn.vn

DĐ: 0906411005

ThS Nguyễn Thị Minh Hạnh - Chuyên viên

Email: ntmhanh@dut.udn.vn

DĐ: 0898 192 201

CN Phạm Thị Quỳnh Giao - Chuyên viên

Email: ptqgiao@dut.udn.vn

DĐ: 0763 442 268