DHBK

THÔNG TIN LIÊN HỆ

05/05/2021 16:28

PGS.TS Nguyễn Lan - Giám đốc Viện

Email: nlan@dut.udn.vn

DĐ: 0983 735 935

KS Lê Trung Phú - Trưởng phòng thí nghiệm LASXD 1784

Email: ltphu@dut.udn.vn

DĐ: 0898 191 434

TS Nguyễn Ngọc Hậu - Trưởng phòng Nghiên cứu và Phát triển

Email: nnhau@dut.udn.vn

DĐ: 0967 117 391

ThS Nguyễn Thị Minh Hạnh - Chuyên viên

Email: ntmhanh@dut.udn.vn

DĐ: 0898 192 201