DHBK

Tư vấn kiểm định dự án Golf Range

21/05/2021 08:54

CÔNG TRÌNH: GOLF RANGE

ĐỊA ĐIỂM: KDL BÌNH TIÊN, THÔN BÌNH TIÊN, XÃ CÔNG HẢI, HUYỆN THUẬN BẮC, TỈNH NINH THUẬN

CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DU LỊCH BÌNH TIÊN

TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH: VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG

 

1. Hiện trạng công trình

- Công trình có quy mô gồm: Trệt và mái bằng bê tông cốt thép.

     - Với qui mô công trình Tổng diện tích sàn xây dựng: 700m2 trên cùng với nền đất khu vực xây dựng có sức chịu tải tương đối yếu nên chọn phương án móng băng trên nền tự nhiên.

Hình 1: Hiện trạng công trình

     - Khi tháo coppha xong, kiểm tra thấy có hiện tượng sàn mái bị thấm nước và xuất hiện một số vết nứt tại một số điểm trên sàn mái cote +4.65m.

Hình 2: Hiện trạng nứt và thấm công trình

2. Mục đích kiểm định

     - Đo vẽ kích thước toàn bộ các vết nứt trên kết cấu hiện trạng, làm cơ sở đánh giá sự ảnh hưởng của vết nứt đến khả năng làm việc của kết cấu.

     - Tính toán lại kết cấu, chuẩn đoán nguyên nhân và đề xuất giải pháp xử lý để đảm bảo khả năng khai thác của kết cấu (nếu cần thiết).

3. Hình ảnh khảo sát hiện trường

Hình 3: Thực hiện công tác khảo sát hiện trạng

4. Phân tích kết cấu, chuẩn đoán nguyên nhân

     - Sử dụng phần mềm SAP2000 V.14 (có bản quyền) để phân tích chẩn đoán kết cấu.

Hình 4: Mô hình rời rạc hóa phần tử

Hình 5: Mô hình không gian sàn mái B1

     - Một số kết quả phân tích nội lực:

Hình 6: Độ võng dưới tác dụng tải trọng tĩnh tải

Hình 7: Nội lực trong sàn mái M11 (Y-Y) tổ hợp ENVEL

Hình 8: Biểu đồ momen dưới tác dụng tổ hợp ENVEL