DHBK

Thiết bị khác

01/03/2021 09:04

Máy kéo nén vạn năng

Máy nén bê tông

Máy xác định độ thấm nước bê tông

Búa thử cường độ bê tông

Máy siêu âm bê tông

Máy xác định vị trí đường kính cốt thép

Máy khoan mẫu bê tông

Máy siêu âm khuyết tật mối hàn

Khung gia tải bằng kích thủy lực

Hệ thống bơm và kích thủy lực

Máy nén CBR

Thiết bị đo lực

Máy cắt phẳng

Máy đo nghiêng di động

Thiết bị đo áp lực nước

Thiết bị đo nhiệt độ bê tông khối lớn

Thiết bị đo ứng suất bê tông - cốt thép

Thiết bị đo lún theo chiều sâu

Thiết bị đọc tín hiệu cầm tay

Thiết bị đọc dữ liệu