DHBK

Kiểm Định Chất Lượng Hiện Trạng Công Trình Trường Mầm Non Hương Sơ (Giai Đoạn 1)

19/01/2022 10:20

 - CÔNG TRÌNH: TRƯỜNG MẦM NON HƯƠNG SƠ (GIAI ĐOẠN 1) THÀNH PHỐ HUẾ - PHỤC VỤ DI DỜI KHU DÂN CƯ TẠI KHU VỰC I DI TÍCH KINH THÀNH PHỐ HUẾ

- ĐỊA ĐIỂM: Khu Hoạch Hoạch Bắc Hương Sơ, phường Hương Sơ, thành phố Huế

- CHỦ ĐẦU TƯ: Ban Qlda Đầu tư Xây Dựng khu vực thành phố Huế

Hình 1: Trường mầm non Hương Sơ (Giai đoạn 1)

       Công trình được triển khai thi công từ ngày 09/6/2020, đến ngày 17/9/2020 khối nhà 4 phòng học và sảnh đa năng đã được đổ xong công tác bê tông sàn mái, qua nhiều đợt lũ lụt kéo dài cuối năm 2020 (khu vực này ngập lụt gần hai tháng) đã thi công đến hết phần thân chuyển sang phần hoàn thiện. Đến đầu tháng 02/2021 thì phát hiện công trình xuất hiện lún và được theo dõi lún từ ngày 02/02/2021 đến ngày 21/6/2021.

       1. CÔNG TÁC THỰC HIỆN TẠI HIỆN TRƯỜNG

Hình 2: Công tác khảo sát hiện trạng

Hình 3: Công tác siêu âm và bắn súng hiện trường

       2. PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH

       - Sử dụng phần mềm SAP 2000V14 phân tích kết cấu.

Hình 4: Mô hình rời rạc hóa phần tử

Hình 5: Mô hình không gian

Hình 6: Mô hình 3D móng băng

Hình 7: Độ võng dưới tác dụng tĩnh tải khối nhà hành chính

       - Mô hình phân tích dự báo lún trên phần mềm Settle 3D

Hình 8: Mô phỏng móng băng khối

Hình 9: Biểu đồ độ lún theo thời gian các dải móng băng

Hình 10: Độ lún dự báo trong khai thác