DHBK

Kiểm Định Thử Tải Công Trình Sửa Chữa Khẩn Cấp Cầu Tam Kỳ (Cũ)

27/01/2022 10:59

- CÔNG TRÌNH: SỬA CHỮA KHẨN CẤP CẦU TAM KỲ (CŨ)

- ĐỊA ĐIỂM: Thành Phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam

- CHỦ ĐẦU TƯ: Ubnd Thành Phố Tam Kỳ

 

Cầu Tam Kỳ (Cũ)

Công tác dò cốt thép hiện trường

 

Công tác siêu âm

Công tác bắn súng

Lắp đặt cảm biến đo chuyển vị

 

Lắp đặt cảm biến đo biến dạng

Lắp cảm biến đao dao động

 

 

Sơ đồ xếp tải lệch tâm

Sơ đồ xếp tải đúng tâm

Sơ đồ xếp tải lệch tâm