DHBK

Phân công, công việc

26/02/2021 08:52
STT    Họ và tên CBNV                                                           Chức vụ                         Nhiệm vụ
1

PGS.TS Nguyễn Lan

Email: nlan@dut.udn.vn

DĐ: 0983 735 935

Giám đốc  
2

ThS Nguyễn Thị Minh Hạnh

Email: ntmhanh@dut.udn.vn

DĐ: 0898 192 201

 

Chuyên viên

+ Tham gia công việc Đấu thầu, quản lý dự án các công việc của Viện

+ Tìm hiểu công tác quản lý các loại hình đề tài , dự án khoa học để thực hiện nghiệp vụ quản lý các đề tài của Viện.

+ Tìm hiểu thị trường đào tạo BDNV cho Viện, tổ chức, quản lý các lớp đào tạo Viện mở. Tham mưu cho GĐ mảng Đào tạo BDNV cho Viện.

+ Lập hồ sơ xin phép các lĩnh vực đào tạo của Viện.

+ Thực hiện đưa tin web , truyền thông mảng tiếng Anh.

+ Hổ trợ GĐ quan hệ quốc tế, dịch thuật tiếng Anh.

3

CN Phạm Thị Quỳnh Giao

Email: ptqgiao@dut.udn.vn

DĐ: 0763 442 268

Chuyên viên

+ Văn thư, thủ quĩ Viện; Phụ công tác kế toán viện cho Kế toán trưởng.

+ Quản lý, đưa tin, truyền thông cho Viện trên face, Web bản tiếng Việt.

+ Thực hiện các tác nghiệp theo yêu cẩu của Trường: Báo cáo, CSVC, Công Đoàn, Hội ,... 

+ Tham mưu cho GĐ Viện về một số vấn đề pháp luật: Luật lao động, Bảo hiểm, dân sự,...