DHBK

Danh mục các thiết bị chuyên dụng trong lĩnh vực: Kiểm định- Thử tải- Quan trắc công trình xây dựng

26/02/2021 15:29

Máy xác định chiều dày bê tông bảo vệ. mật độ, đường kính cốt thép, Profometer 5+ - Thụy sĩ

Máy siêu âm xác định cường độ, chất lượng bê tông tại hiện trường

Kiểm tra không phá hũy chất lượng đường hàn

Toàn đạc điện tử TC 407- Leica; Toàn đạc điện tử  TOPCON

GPS trạm mẹ, các trạm con xác định tọa độ cao độ; đo võng tĩnh; võng động kết cấu.TRIMBLE R5.

Hệ thống thử tải cầu không dây Model STS-wifi, 6 node, 24 kênh. Đo chuyển vị, biến dạng, dao động kết cấu xây dựng. hãng BDI- Hoa kỳ (24 biến dạng ST350, 2 gia tốc 1 phương, 2 LVDT BDI).

Hệ thống thử tĩnh kết cấu 30 kênh Model TDS 303. Đo chuyển vị, góc xoay, biến dạng, lực, nhiệt độ,… hãng TML- Nhật bản (200 lá đo biến dạng, 20 LVDT volt ouput, 3 LVDT TML).

Hệ thống đo động công trình Model SDA 830. 8 kênh, đo chuyển vị động, biến dạng động, gia tốc, vận tốc dao động. hãng TML- Nhật bản (2 gia tốc 1 phương, 2 LVDT)

Hệ thống đo tĩnh, đo động Model NI 9237, 3 card 12 kênh. Đo biến dạng, chuyển vị, lực, gia tốc, vận tốc dao động. (2 ST350, 3 LVDT TML).

Hệ thống đo rung động 32 kênh đo. Model NI 9205+ 32 cảm biến vận tốc rung Geophone. Đo rung chấn kết cấu, nền đất, động đất. Hãng NI – Hoa Kỳ .

Dụng cụ đo dao động cầm tay 3 phương tích hợp, đo rung, góc xoay, nhanh dây văng, dây võng, kết cấu. Model GPx- Hãng SENRS- Hoa Kỳ (3 Gpx)

Hệ thống đo tĩnh, động kết cấu, 8 kênh cầm tay. Đo lực, chuyển vị, biến dạng. Hãng Kyowa- Nhật bản.

Hệ thống đầu đọc cầm tay, nhỏ gọn 1 kênh, 2 đầu. Đo lực, chuyển vị, biến dạng, … đọc các cảm biến loại điện trở. Model WDS 180A- Hãng Kyowa-Nhật (2 WDS 180A+200 straingage, 6 Loadcell 50T, 2 Loadcell 150T, 1 loadcell 5t, 1 loadcell 30T).

Hệ thống đầu đọc cầm tay CRD 400- hãng Sisgeo-Ý. Đọc các loại cảm biến dòng, điện trở, dây rung, nhiệt độ. Đọc áp lực nước lổ rổng; nhiệt độ, mực nước,…

Hệ thống đo nghiên Iclinomter, hãng Sisgeo -Ý. Quan trắc chuyển dịch nghiên nền đất, kết cấu

Hệ thống đo chuyển vị nghiên Inclinometer BG-10, hãng Kyowa-Nhât. Đo nghiên nền đất và kết cấu.

Đầu đọc dây rung cầm tay, 20 straingage dây rung, 5 LVDT dây dung, Dataloger CR6, MUX 16/32 có thể kết nối đến 128 cảm biến dây rung dạng chuổi, đọc cầm tay hoặc tự động.

Hệ thống siêm kiểm tra chất lượng cọc nhồi, tường Baret, model CHA- Hãng PDI- Hoa Kỳ.

Hệ thống thử sức chịu tải cọc – phương pháp PDA. Model CHAMP- Hãng PDI- Hoa Kỳ.

Hệ thống đo biến dạng/ứng suất dọc thân cọc, tường baret .. cho thử tải cọc theo phương pháp Oterberg, và các ứng dụng khác (1 Gekon 402, 1 hộp chuyển kênh 16/32, 14 đầu đọc biến dạng kiểu LVDT dây rung)