DHBK

Danh mục các đề tài Khoa học và Công nghệ 2017-2020

29/03/2021 14:19

Nhằm đẩy mạnh chuyển giao các đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ, Viện Khoa học và Công nghệ Bách khoa Đà Nẵng thông báo đến các đơn vị, doanh nghiệp, sở ban ngành quan tâm Danh mục các đề tài Khoa học và Công nghệ cấp cơ sở do các giảng viên, nghiên cứu viên của trường Đại học Bách khoa thực hiện đã nghiệm thu từ năm 2017 đến năm 2020.

/Files/dpist/files/Thong%20ke%20de%20tai%202017-2020.xls