DHBK

KHAI GIẢNG THÁNG 6-7/2021

21/05/2021 09:27

Đáp ứng nhu cầu muốn nâng cao năng lực kỹ thuật và quản lý của phòng thử nghiệm cũng như giúp các PTN nắm được cách thức tiến hành xây dựng theo tiêu chuẩn ISO 17025, 𝗩𝗜𝗘̣̂𝗡 𝗗𝗣𝗜𝗦𝗧 quyết định mở các lớp “𝗧𝗡𝗩 𝗰𝗵𝘂𝘆𝗲̂𝗻 𝗻𝗴𝗮̀𝗻𝗵 𝘅𝗮̂𝘆 𝗱𝘂̛̣𝗻𝗴” và khoá đào tạo “𝗡𝗵𝗮̣̂𝗻 𝘁𝗵𝘂̛́𝗰 𝗰𝗵𝘂𝗻𝗴 𝘃𝗲̂̀ 𝘁𝗶𝗲̂𝘂 𝗰𝗵𝘂𝗮̂̉𝗻 𝗜𝗦𝗢 𝟭𝟳𝟬𝟮𝟱”.

Kính mời các công ty, các phòng thí nghiệm quan tâm đăng ký theo form: https://docs.google.com/.../1n5r5hMESoQif19ok2aeddL4.../edit

--------------------------⚜️𝓛𝓘𝓔̂𝓝 𝓗𝓔̣̂⚜️--------------------------

𝗩𝗜𝗘̣̂𝗡 𝗗𝗣𝗜𝗦𝗧

🏠 Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà SmartBuilding, 54 Nguyễn Lương Bằng, Đà Nẵng

✍️ Website: www.dut.udn.vn/dpist

📞 Hotline: 0236.372.0992 - 0898.192.201