DHBK

Thông tin liên hệ

Văn phòng Công đoàn, Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN

54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng

(+84.0236) 3736446

congdoan.dhbk@dut.udn.vn

http://dut.udn.vn