Thông tin liên hệ

Phòng Cơ sở vật chất, Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN

54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng

(+84.0236) 3740719

csvc.dhbk@dut.udn.vn

http://csvc.dut.udn.vn