DHBK

TRA CỨU VĂN BẢN PHÁP QUY

Lĩnh vực :  
Loại :  
Cơ quan ban hành :  
Nội dung tìm kiếm :     
Hiển thị các kết quả từ 11 đến 20 trong tổng sổ 212 kết quả tìm thấy.

ID

LĨNH VỰC

TÊN VĂN BẢN

SỐ HIỆU

NGÀY BAN HÀNH

CƠ QUAN BAN HÀNH

LOẠI

HIỆU LỰC

TẢI VỀ

0202

Khoa học Công nghệ

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động nhóm nghiên cứu tiềm năng, nhóm nghiên cứu mạnh của Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN

2479/QĐ-ĐHBK

24/06/2022

Trường Đại học Bách khoa

Quyết định

x

 

0201

Tổ chức, cán bộ

Ban hành Đề án vị trí việc làm năm 2022 của Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN

2266/QĐ-ĐHBK

20/06/2022

Trường Đại học Bách khoa

Quyết định

x

 

0199

Đào tạo

Thông tư Quy định danh mục thống kê ngành đào tạo của giáo dục đại học

09/2022/TT-BGDĐT

06/06/2022

Bộ Giáo dục & Đào tạo

Thông tư

x

0190

Công tác sinh viên

Quy định công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục

07/2022/TT-BGDĐT

23/05/2022

Bộ Giáo dục & Đào tạo

Thông tư

x

0192

Tuyển sinh

Ban hành Quy định tuyển sinh trình độ thạc sĩ theo phương thức xét tuyển của Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN

1609/QĐ-ĐHBK

13/05/2022

Trường Đại học Bách khoa

Quyết định

x

 

0071

Văn thư, lưu trữ

Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN

1616/QĐ-ĐHBK

13/05/2022

Trường Đại học Bách khoa

Quyết định

x

 

0069

Công tác sinh viên

Phê duyệt Đề án Công tác chủ nhiệm lớp cố vấn học tập và tư vấn hỗ trợ cho sinh viên thuộc Trường ĐHBK-ĐHĐN

1216/QĐ-ĐHBK

22/04/2022

Trường Đại học Bách khoa

Quyết định

x

 

0070

Công tác sinh viên

Sửa đổi một số điều của Quy định xét thi đua, khen thưởng với sinh viên đại học hệ chính quy của Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

1088/QĐ-ĐHBK

13/04/2022

Trường Đại học Bách khoa

Quyết định

x

 

0124

Công tác sinh viên

Quyết định 05/2022/QĐ-TTg Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên

05/2022/QĐ-TTg

23/03/2022

Thủ tướng Chính phủ

Quyết định

x

0068

Khoa học Công nghệ

Quy định về tổ chức xét duyệt và công nhận sáng kiến tại Trường ĐHBK, ĐHĐN

493/QĐ-ĐHBK

22/02/2022

Trường Đại học Bách khoa

Quyết định

x

 
<< < 1 2 3 4 5 6 7 > >>
Lưu ý: Để xem các văn bản nội bộ của Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN xin vui lòng liên hệ với các phòng chức năng theo lĩnh vực văn bản.