DHBK

TRA CỨU VĂN BẢN PHÁP QUY

Lĩnh vực :  
Loại :  
Cơ quan ban hành :  
Nội dung tìm kiếm :     
Hiển thị các kết quả từ 41 đến 50 trong tổng sổ 212 kết quả tìm thấy.

ID

LĨNH VỰC

TÊN VĂN BẢN

SỐ HIỆU

NGÀY BAN HÀNH

CƠ QUAN BAN HÀNH

LOẠI

HIỆU LỰC

TẢI VỀ

0057

Tổ chức, cán bộ

Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trường ĐHBK, ĐHĐN

23/NQ-HĐT

08/10/2021

Trường Đại học Bách khoa

Nghị quyết

x

 

0058

Tổ chức, cán bộ

Ban hành bộ tiêu chí đánh giá, xếp loại viên chức của Trường Đại học Bách khoa

2522/ĐHBK-TCHC

08/10/2021

Trường Đại học Bách khoa

Quyết định

x

 

0059

Tổ chức, cán bộ

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý của Trường ĐHBK, ĐHĐN

2525/QĐ-ĐHBK

08/10/2021

Trường Đại học Bách khoa

Quyết định

x

 

0079

Văn thư, lưu trữ

Ban hành Quy trình ban hành văn bản hành chính tại Trường ĐHBK, ĐHĐN

2465/QĐ-ĐHBK

01/10/2021

Trường Đại học Bách khoa

Quyết định

x

 

0170

Tuyển sinh

Quyết định 3297/QĐ-ĐHĐN Quy chế tuyển sinh trình độ tiến sĩ

3297/QĐ-ĐHĐN

29/09/2021

Đại học Đà Nẵng

Quyết định

x

0108

Tổ chức, cán bộ

Nghị định 86/2021/NĐ-CP Nghị định quy định về việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật

86/2021/NĐ-CP

25/09/2021

Chính phủ

Nghị định

x

0171

Tuyển sinh

Quyết định 3183/QĐ-ĐHĐN Quy định tổ chức tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sỹ theo hình thức trực tuyến

3183/QĐ-ĐHĐN

17/09/2021

Đại học Đà Nẵng

Quyết định

x

0063

Đào tạo

Quy định đào tạo trình độ đại học

2244/QĐ-ĐHBK

15/09/2021

Trường Đại học Bách khoa

Quyết định

x

 

0062

Công tác sinh viên

Ban hành Quy định xét thi đua, khen thưởng, đối với sinh viên đại học hệ chính quy của Trường ĐHBK, ĐHĐN

2231/QĐ-ĐHBK

10/09/2021

Trường Đại học Bách khoa

Quyết định

x

 

0144

Đào tạo

Thông tư 24/2021/TT-BGDĐT Thông tư 24/2021/TT-BGDĐT sửa đổi Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam kèm theo Thông tư 23/2017/TT-BGDĐT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

24/2021/TT-BGDĐT

08/09/2021

Bộ Giáo dục & Đào tạo

Thông tư

x

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
Lưu ý: Để xem các văn bản nội bộ của Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN xin vui lòng liên hệ với các phòng chức năng theo lĩnh vực văn bản.