DHBK

TRA CỨU VĂN BẢN PHÁP QUY

Lĩnh vực :  
Loại :  
Cơ quan ban hành :  
Nội dung tìm kiếm :     
Hiển thị các kết quả từ 71 đến 80 trong tổng sổ 214 kết quả tìm thấy.

ID

LĨNH VỰC

TÊN VĂN BẢN

SỐ HIỆU

NGÀY BAN HÀNH

CƠ QUAN BAN HÀNH

LOẠI

HIỆU LỰC

TẢI VỀ

0042

Đào tạo

Chính sách bảo đảm chất lượng giáo dục của Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

1394/QĐ-ĐHBK

11/05/2021

Trường Đại học Bách khoa

Quyết định

x

0043

Đào tạo

Quy định đảm bảo chất lượng giáo dục của Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

1395/QĐ-ĐHBK

11/05/2021

Trường Đại học Bách khoa

Quyết định

x

0214

Đảm bảo chất lượng, KĐCL

Chính sách bảo đảm chất lượng giáo dục Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

1394/QĐ-ĐHBK

11/05/2021

Trường Đại học Bách khoa

Quyết định

x

0215

Đảm bảo chất lượng, KĐCL

Quy định bảo đảm chất lượng giáo dục Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

1395/QĐ-ĐHBK

11/05/2021

Trường Đại học Bách khoa

Quyết định

x

0208

Tổ chức, cán bộ

Luật phòng, chống ma túy

73/2021/QH14

30/04/2021

Quốc hội

Luật, pháp lệnh

x

0162

Tài chính, kế toán

Quyết định 1676/QĐ-ĐHĐN Quy chế chi tiêu nội bộ của ĐHĐN

1676/QĐ-ĐHĐN

29/04/2021

Đại học Đà Nẵng

Quyết định

x

0047

Khoa học Công nghệ

Quy chế tổ chức và hoạt động của Viện Khoa học và Công nghệ Bách khoa Đà Nẵng

1250/QĐ-ĐHBK

29/04/2021

Trường Đại học Bách khoa

Quyết định

x

0080

Tổ chức, cán bộ

Ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý của Trường ĐHBK, ĐHĐN

1199/QĐ-ĐHBK

28/04/2021

Trường Đại học Bách khoa

Quyết định

x

0020

Tổ chức, cán bộ

Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý của Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

1199/QĐ-ĐHBK

28/04/2021

Trường Đại học Bách khoa

Quyết định

x

0163

Tài chính, kế toán

Quyết định 05/NQ-HĐĐH Quy chế tài chính của ĐHĐN

05/NQ-HĐĐH

22/04/2021

Đại học Đà Nẵng

Nghị quyết

x

<< < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>