DHBK

TRA CỨU VĂN BẢN PHÁP QUY

Lĩnh vực :  
Loại :  
Cơ quan ban hành :  
Nội dung tìm kiếm :     
Hiển thị các kết quả từ 111 đến 120 trong tổng sổ 240 kết quả tìm thấy.

ID

LĨNH VỰC

TÊN VĂN BẢN

SỐ HIỆU

NGÀY BAN HÀNH

CƠ QUAN BAN HÀNH

LOẠI

HIỆU LỰC

TẢI VỀ

0157

Học liệu, truyền thông, CNTT

Quyết định 4653/QĐ-ĐHĐN Quy định phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của ĐHĐN

4653/QĐ-ĐHĐN

23/12/2020

Đại học Đà Nẵng

Quyết định

x

0112

Tổ chức, cán bộ

Nghị định 145/2020/NĐ-CP Nghị định hướng dẫn Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động

145/2020/NĐ-CP

14/12/2020

Chính phủ

Nghị định

x

0179

Tổ chức, cán bộ

Quyết định 4343/QĐ-ĐHĐN Quy chế công nhận, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý của Đại học Đà Nẵng

4343/QĐ-ĐHĐN

01/12/2020

Đại học Đà Nẵng

Quyết định

x

0113

Tổ chức, cán bộ

Nghị định 135/2020/NĐ-CP Nghị định quy định về tuổi nghỉ hưu

135/2020/NĐ-CP

18/11/2020

Chính phủ

Nghị định

x

0180

Đảm bảo chất lượng, KĐCL

Quyết định 3982/ĐHĐN-ĐBCLGD Chiến lược đảm bảo chất lượng giáo dục Đại học Đà Nẵng đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035

3982/ĐHĐN-ĐBCLGD

12/11/2020

Đại học Đà Nẵng

Quyết định

x

0148

Đào tạo

Thông tư 38/2020/TT-BGDĐT Thông tư quy định về liên kết đào tạo với nước ngoài trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ theo hình thức trực tuyến và hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến

38/2020/TT-BGDĐT

06/10/2020

Bộ Giáo dục & Đào tạo

Thông tư

x

0166

Tổ chức, cán bộ

Nghị định 115/2020/NĐ-CP Nghị định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

115/2020/NĐ-CP

25/09/2020

Chính phủ

Nghị định

x

0181

Khoa học Công nghệ

Quyết định 3226/QĐ-ĐHĐN Quy định hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên Đại học Đà Nẵng

3226/QĐ-ĐHĐN

21/09/2020

Đại học Đà Nẵng

Quyết định

x

0149

Đào tạo

Thông tư 30/2020/TT-BGDĐT Thông tư Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành về chương trình khung giáo dục đại học và giáo dục chuyên nghiệp

30/2020/TT-BGDĐT

15/09/2020

Bộ Giáo dục & Đào tạo

Thông tư

x

0132

Tổ chức, cán bộ

Nghị định 106/2020/NĐ-CP Nghị định về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập

106/2020/NĐ-CP

10/09/2020

Chính phủ

Nghị định

x