DHBK

TRA CỨU VĂN BẢN PHÁP QUY

Lĩnh vực :  
Loại :  
Cơ quan ban hành :  
Nội dung tìm kiếm :     
Hiển thị các kết quả từ 151 đến 160 trong tổng sổ 214 kết quả tìm thấy.

ID

LĨNH VỰC

TÊN VĂN BẢN

SỐ HIỆU

NGÀY BAN HÀNH

CƠ QUAN BAN HÀNH

LOẠI

HIỆU LỰC

TẢI VỀ

0092

Thanh tra. pháp chế

Luật Tố cáo 25.2018 (hiệu lực từ 01/01/2019)

25/2018/QH14

12/06/2018

Quốc hội

Luật, pháp lệnh

x

0093

Học liệu, truyền thông, CNTT

Luật 24/2018/QH14 Luật An ninh mạng 2018

24/2018/QH14

12/06/2018

Quốc hội

Luật, pháp lệnh

x

0133

Quan hệ quốc tế

Nghị định 86/2018/NĐ-CP Nghị định quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục

86/2018/NĐ-CP

06/06/2018

Chính phủ

Nghị định

x

0083

Tổ chức, cán bộ

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị chức năng Trường ĐHBK, ĐHĐN

730/QĐ-ĐHBK

05/06/2018

Trường Đại học Bách khoa

Quyết định

x

0187

Khoa học Công nghệ

Quyết định 1826/QĐ-ĐHĐN Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp ĐHĐN

1826/QĐ-ĐHĐN

31/05/2018

Đại học Đà Nẵng

Quyết định

x

0117

Khoa học Công nghệ

Nghị định 76/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chuyển giao công nghệ

76/2018/NĐ-CP

15/05/2018

Chính phủ

Nghị định

x

0134

Khoa học Công nghệ

Nghị định 70/2018/NĐ-CP Quy định việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước

70/2018/NĐ-CP

15/05/2018

Chính phủ

Nghị định

x

0031

Thanh tra. pháp chế

Quy định soạn thảo và ban hành văn bản quy phạm nội bộ Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

542/QĐ-ĐHBK

08/05/2018

Trường Đại học Bách khoa

Quyết định

x

0085

Cơ sở vật chất, xây dựng

Ban hành Quy định quản lý và sử dụng tài sản công tại ĐHĐN

1425/QĐ-ĐHĐN

26/04/2018

Đại học Đà Nẵng

Quyết định

x

0025

Tổ chức, cán bộ

Quy trình ban hành văn bản tại Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

447/QĐ-ĐHBK

24/04/2018

Trường Đại học Bách khoa

Quyết định

x