DHBK

TRA CỨU VĂN BẢN PHÁP QUY

Lĩnh vực :  
Loại :  
Cơ quan ban hành :  
Nội dung tìm kiếm :     
Hiển thị các kết quả từ 141 đến 150 trong tổng sổ 240 kết quả tìm thấy.

ID

LĨNH VỰC

TÊN VĂN BẢN

SỐ HIỆU

NGÀY BAN HÀNH

CƠ QUAN BAN HÀNH

LOẠI

HIỆU LỰC

TẢI VỀ

0022

Tổ chức, cán bộ

Quy trình bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư tại Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

3521/QĐ-ĐHBK

25/12/2019

Trường Đại học Bách khoa

Quyết định

x

0086

Tổ chức, cán bộ

Luật 52/2019/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, Công chức và Luật Viên chức

51/2019/QH14

25/11/2019

Quốc hội

Luật, pháp lệnh

x

0087

Tổ chức, cán bộ

Luật 45/2019/QH14 Bộ Luật lao động

45/2019/QH14

20/11/2019

Quốc hội

Luật, pháp lệnh

x

0197

Thi đua, khen thưởng

Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng

12/2019/TT-BNV

04/11/2019

Bộ Nội vụ

Thông tư

x

0089

Tổ chức, cán bộ

Luật Giáo dục 2019_43_2019_QH14 (hiệu lực 01/07/2020)

43/2019/QH14

20/07/2019

Quốc hội

Luật, pháp lệnh

x

0044

Đào tạo

Quy định tổ chức dánh giá học tập của sinh viên đại học, học viên cao học của Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

1980/QĐ-ĐHBK

18/07/2019

Trường Đại học Bách khoa

Quyết định

x

0213

Khảo thí

Quy định tổ chức đánh giá học tập của sinh viên đại học, học viên cao học của Trường Đại học Bách khoa, đại học Đại học Đà Nẵng

1980/QĐ-ĐHBK

18/07/2019

Trường Đại học Bách khoa

Quyết định

x

0041

Đào tạo

Quy định đào tạo đại học hệ chính quy liên thông từ cao đẳng

1779/QĐ-ĐHBK

18/06/2019

Trường Đại học Bách khoa

Quyết định

x

0102

Cơ sở vật chất, xây dựng

Luật 39/2019/QH14 Luật Đầu tư công 2019

39/2019/QH14

13/06/2019

Quốc hội

Luật, pháp lệnh

x

0027

Thi đua, khen thưởng

Quy định công tác thi đua, khen thưởng tại Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

1605/QĐ-ĐHBK

31/05/2019

Trường Đại học Bách khoa

Quyết định

x