DHBK

TRA CỨU VĂN BẢN PHÁP QUY

Lĩnh vực :  
Loại :  
Cơ quan ban hành :  
Nội dung tìm kiếm :     
Hiển thị các kết quả từ 171 đến 180 trong tổng sổ 214 kết quả tìm thấy.

ID

LĨNH VỰC

TÊN VĂN BẢN

SỐ HIỆU

NGÀY BAN HÀNH

CƠ QUAN BAN HÀNH

LOẠI

HIỆU LỰC

TẢI VỀ

0158

Đảm bảo chất lượng, KĐCL

Thông tư 12/2017/TT-BGDÐT Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học

12/2017/TT-BGDÐT

19/05/2017

Bộ Giáo dục & Đào tạo

Thông tư

x

0161

Tài chính, kế toán

Thông tư 40/2017/TT-BTC Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị

40/2017/TT-BTC

28/04/2017

Bộ Tài chính

Thông tư

x

0141

Đào tạo

Quyết định 01/2017/QĐ-TTg Danh mục giáo dục, đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân

01/2017/QĐ-TTg

17/01/2017

Thủ tướng Chính phủ

Quyết định

x

0220

Đào tạo

Quy định về liêm chính học thuật của Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN

29/QĐ-ĐHBK

09/01/2017

Trường Đại học Bách khoa

Quyết định

x

0165

Thanh tra. pháp chế

Thông tư 23/2016/TT-BGDĐT Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ thi

23/2016/TT-BGDĐT

13/10/2016

Bộ Giáo dục & Đào tạo

Thông tư

x

0014

Công tác sinh viên

Ban hành Hướng dẫn thực hiện Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy ban hành theo Thông tư số 16/2015/TT-BGDĐT tại các cơ sở giáo dục đại học thành viên, đơn vị trực thuộc Đại học Đà Nẵng

3758/QĐ-ĐHĐN

29/06/2016

Đại học Đà Nẵng

Quyết định

x

0030

Thanh tra. pháp chế

Quy trình thanh tra công tác giảng dạy và tổ chức thi cuối kỳ của Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

199/QĐ-ĐHBK

24/05/2016

Trường Đại học Bách khoa

Quyết định

x

0028

Thanh tra. pháp chế

Quy định tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo của Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

175/QĐ-ĐHBK

18/05/2016

Trường Đại học Bách khoa

Quyết định

x

0029

Thanh tra. pháp chế

Nội quy tiếp công dân của Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

176/QĐ-ĐHBK

18/05/2016

Trường Đại học Bách khoa

Quyết định

x

0007

Công tác sinh viên

Đính chính Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế Công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo hệ chính quy

1325/QĐ-BGDĐT

25/04/2016

Bộ Giáo dục & Đào tạo

Quyết định

x