DHBK

TRA CỨU VĂN BẢN PHÁP QUY

Lĩnh vực :  
Loại :  
Cơ quan ban hành :  
Nội dung tìm kiếm :     
Hiển thị các kết quả từ 211 đến 214 trong tổng sổ 214 kết quả tìm thấy.

ID

LĨNH VỰC

TÊN VĂN BẢN

SỐ HIỆU

NGÀY BAN HÀNH

CƠ QUAN BAN HÀNH

LOẠI

HIỆU LỰC

TẢI VỀ

0091

Thanh tra. pháp chế

Luật Thanh tra 2010_56_2010_QH12_115311

56/2010/QH12

01/04/2011

Quốc hội

Luật, pháp lệnh

x

0100

Sở hữu trí tuệ

Luật 36/2009/QH12 Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2009

36/2009/QH12

19/06/2009

Quốc hội

Luật, pháp lệnh

x

0196

Thi đua, khen thưởng

Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thi đua khen thưởng ngày 16/11/2013

47/2005/QH11

14/06/2005

Quốc hội

Luật, pháp lệnh

x

0101

Thi đua, khen thưởng

Luật 15/2003/QH11 Luật Thi đua, khen thưởng năm 2003

15/2003/QH11

07/01/2004

Chủ tịch nước

Luật, pháp lệnh

x