DHBK

TRA CỨU VĂN BẢN PHÁP QUY

Lĩnh vực :  
Loại :  
Cơ quan ban hành :  
Nội dung tìm kiếm :     
Hiển thị các kết quả từ 181 đến 190 trong tổng sổ 214 kết quả tìm thấy.

ID

LĨNH VỰC

TÊN VĂN BẢN

SỐ HIỆU

NGÀY BAN HÀNH

CƠ QUAN BAN HÀNH

LOẠI

HIỆU LỰC

TẢI VỀ

0164

Khoa học Công nghệ

Thông tư 11/2016/TT-BGDĐT Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ

11/2016/TT-BGDĐT

11/04/2016

Bộ Giáo dục & Đào tạo

Thông tư

x

0005

Công tác sinh viên

Quy chế Công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo hệ chính quy

10/2016/TT-BGDĐT

05/04/2016

Bộ Giáo dục & Đào tạo

Thông tư

x

0011

Công tác sinh viên

Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021.D7

09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH

30/03/2016

Bộ Thông tin & Truyền thông

Thông tư

x

0216

Đảm bảo chất lượng, KĐCL

Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học

04/2016/TT-BGDĐT

14/03/2016

Bộ Giáo dục & Đào tạo

Thông tư

x

0060

Tổ chức, cán bộ

Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025

487/QĐ-ĐHBK

23/12/2015

Trường Đại học Bách khoa

Quyết định

x

0081

Tổ chức, cán bộ

Ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với CBVC Trường ĐHBK, ĐHĐN

389/QĐ-ĐHBK

20/10/2015

Trường Đại học Bách khoa

Quyết định

x

0010

Công tác sinh viên

Ban hành Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy

16/2015/TT-BGDĐT

12/08/2015

Bộ Giáo dục & Đào tạo

Thông tư

x

0094

Tổ chức, cán bộ

Luật 80/2015/QH13 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015

80/2015/QH13

22/06/2015

Quốc hội

Luật, pháp lệnh

x

0095

Công tác sinh viên

Luật 78/2015/QH13 Luật nghĩa vụ quân sự

78/2015/QH13

19/06/2015

Quốc hội

Luật, pháp lệnh

x

0136

Cơ sở vật chất, xây dựng

Nghị định 37/2015/NĐ-CP Hướng dẫn về hợp đồng xây dựng

37/2015/NĐ-CP

22/04/2015

Chính phủ

Nghị định

x