DHBK

TRA CỨU VĂN BẢN PHÁP QUY

Lĩnh vực :  
Loại :  
Cơ quan ban hành :  
Nội dung tìm kiếm :     
Hiển thị các kết quả từ 201 đến 210 trong tổng sổ 212 kết quả tìm thấy.

ID

LĨNH VỰC

TÊN VĂN BẢN

SỐ HIỆU

NGÀY BAN HÀNH

CƠ QUAN BAN HÀNH

LOẠI

HIỆU LỰC

TẢI VỀ

0121

Thanh tra. pháp chế

Nghị định 42/2013/NĐ-CP Tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục

42/2013/NĐ-CP

09/05/2013

Chính phủ

Nghị định

x

0122

Thanh tra. pháp chế

Nghị định 28/2013/NĐ-CP Hướng dẫn Luật phổ biến, giáo dục pháp luật

28/2013/NĐ-CP

04/04/2013

Chính phủ

Nghị định

x

0106

Tổ chức, cán bộ

Nghị định 01/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật lưu trữ

01/2013/NĐ-CP

03/01/2013

Chính phủ

Nghị định

x

0218

Đảm bảo chất lượng, KĐCL

Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo GV THPT trình độ Đại học

49/2012/TT-BGDĐT

12/12/2012

Bộ Giáo dục & Đào tạo

Thông tư

x

0139

Thi đua, khen thưởng

Nghị định 27/2012/NĐ-CP Nghị định Quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức

27/2012/NĐ-CP

06/04/2012

Chính phủ

Nghị định

x

0131

Thanh tra. pháp chế

Luật 02/2011/QH13 Luật Khiếu nại năm 2011

02/2011/QH13

11/11/2011

Quốc hội

Luật, pháp lệnh

x

0099

Tổ chức, cán bộ

Luật 01/2011/QH13 Luật lưu trữ

01/2011/QH13

11/11/2011

Quốc hội

Luật, pháp lệnh

x

0008

Công tác sinh viên

Quy định về trao và nhận học bổng, trợ cấp cho người học trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

35/2011/TT-BGDĐT

11/08/2011

Bộ Giáo dục & Đào tạo

Thông tư

x

0091

Thanh tra. pháp chế

Luật Thanh tra 2010_56_2010_QH12_115311

56/2010/QH12

01/04/2011

Quốc hội

Luật, pháp lệnh

x

0100

Sở hữu trí tuệ

Luật 36/2009/QH12 Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2009

36/2009/QH12

19/06/2009

Quốc hội

Luật, pháp lệnh

x

Lưu ý: Để xem các văn bản nội bộ của Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN xin vui lòng liên hệ với các phòng chức năng theo lĩnh vực văn bản.