DHBK

TRA CỨU VĂN BẢN PHÁP QUY

Lĩnh vực :  
Loại :  
Cơ quan ban hành :  
Nội dung tìm kiếm :     
Hiển thị các kết quả từ 131 đến 140 trong tổng sổ 240 kết quả tìm thấy.

ID

LĨNH VỰC

TÊN VĂN BẢN

SỐ HIỆU

NGÀY BAN HÀNH

CƠ QUAN BAN HÀNH

LOẠI

HIỆU LỰC

TẢI VỀ

0184

Hợp tác quốc tế

Quyết định 1489/QĐ-ĐHĐN Quy định về công tác quản lý hoạt động hợp tác quốc tế của Đại học Đà Nẵng

1489/QĐ-ĐHĐN

06/05/2020

Đại học Đà Nẵng

Quyết định

x

0152

Tuyển sinh

Thông tư 07/2020/TT-BGDĐT Thông tư 07/2020/TT-BGDĐT sửa đổi Thông tư 06/2018/TT-BGĐDT quy định về xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, được sửa đổi tại Thông 01/2019/TT-BGDĐT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

07/2020/TT-BGDĐT

05/05/2020

Bộ Giáo dục & Đào tạo

Thông tư

x

0185

Đào tạo

Quyết định 1356/QĐ-ĐHĐN Quy định quản lý văn bằng chứng chỉ của Đại học Đà Nẵng

1356/QĐ-ĐHĐN

22/04/2020

Đại học Đà Nẵng

Quyết định

x

0195

Đào tạo

Ban hành Kế hoạch thực hiện Khung trình độ quốc gia Việt Nam đối với các trình độ của giáo dục đại học, giai đoạn 2020-2025

436/QĐ-TTg

30/03/2020

Thủ tướng Chính phủ

Quyết định

x

0140

Đào tạo

Quyết định 821/QĐ-BGDĐT Quyết định Ban hành Quy định về quản lý việc in, cấp phôi bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông và phôi chứng chỉ của hệ thống giáo dục quố-c dân tại cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo

821/QĐ-BGDĐT

24/03/2020

Bộ Giáo dục & Đào tạo

Quyết định

x

0013

Công tác sinh viên

Sửa đổi Phụ lục kèm theo Quyết định số 2721/QĐ-ĐHĐN ngày 10/8/2018 của Đại học Đà Nẵng về việc ban hành Quy chế Công tác sinh viên Đại học Đà Nẵng đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy

973/QĐ-ĐHĐN

20/03/2020

Đại học Đà Nẵng

Quyết định

x

0114

Tổ chức, cán bộ

Nghị định 30/2020/NĐ-CP Nghị định về công tác văn thư

30/2020/NĐ-CP

05/03/2020

Chính phủ

Nghị định

x

0186

Tổ chức, cán bộ

Quyết định 637/QĐ-ĐHĐN Quy chế phục vụ cộng đồng đối với công chức, viên chức và người lao động tại Đại học Đà Nẵng

637/QĐ-ĐHĐN

21/02/2020

Đại học Đà Nẵng

Quyết định

x

0035

Đào tạo

Quy định biên soạn, thẩm định và đánh giá, lựa chọn, duyệt sách phục vụ đào tạo của Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

04/QĐ-ĐHBK

02/01/2020

Trường Đại học Bách khoa

Quyết định

x

0123

Tổ chức, cán bộ

Nghị định 99/2019/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học

99/2019/NĐ-CP

30/12/2019

Chính phủ

Nghị định

x