DHBK

TRA CỨU VĂN BẢN PHÁP QUY

Lĩnh vực :  
Loại :  
Cơ quan ban hành :  
Nội dung tìm kiếm :     
Hiển thị các kết quả từ 21 đến 30 trong tổng sổ 212 kết quả tìm thấy.

ID

LĨNH VỰC

TÊN VĂN BẢN

SỐ HIỆU

NGÀY BAN HÀNH

CƠ QUAN BAN HÀNH

LOẠI

HIỆU LỰC

TẢI VỀ

0072

Văn thư, lưu trữ

Nội quy về công tác bảo vệ bí mật Nhà nước tại Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN

479/QĐ-ĐHBK

21/02/2022

Trường Đại học Bách khoa

Quyết định

x

 

0168

Tổ chức, cán bộ

Quyết định NQ08/NQ-HĐĐH Quy chế hoạt động của Hội đồng Đại học Đà Nẵng

NQ08/NQ-HĐĐH

28/01/2022

Đại học Đà Nẵng

Nghị quyết

x

0169

Tổ chức, cán bộ

Quyết định 551/QĐ-ĐHĐN Quy định tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức của Đại học Đà Nẵng

551/QĐ-ĐHĐN

28/01/2022

Đại học Đà Nẵng

Quyết định

x

0073

Tài chính, kế toán

Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với đơn vị sự nghiệp

399/QĐ-BGDĐT

27/01/2022

Bộ Giáo dục & Đào tạo

Quyết định

x

0142

Tuyển sinh

Thông tư 03/2022/TT-BGDĐT Thông tư quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non

03/2022/TT-BGDĐT

18/01/2022

Bộ Giáo dục & Đào tạo

Thông tư

x

0193

Tổ chức, cán bộ

Công văn 150/ĐHĐN-TCCB Tiêu chí đánh giá các đơn vị chức năng của ĐHĐN năm học 2021-2022

150/ĐHĐN-TCCB

14/01/2022

Đại học Đà Nẵng

Công văn

x

0143

Đào tạo

Thông tư 46/2021/TT-BGDĐT Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành về giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp

46/2021/TT-BGDĐT

31/12/2021

Bộ Giáo dục & Đào tạo

Thông tư

x

0064

Quan hệ quốc tế

Quy định về công tác quản lý hoạt động hợp tác quốc tế của Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

3646/QĐ-ĐHBK

31/12/2021

Trường Đại học Bách khoa

Quyết định

x

 

0067

Đào tạo

Quy định đào tạo trình độ tiến sĩ tại Trường ĐHBK, ĐHĐN

3604/QĐ-ĐHBK

30/12/2021

Trường Đại học Bách khoa

Quyết định

x

 

0066

Tài chính, kế toán

Quy chế chi tiêu nội bộ của trường ĐHBK, ĐHĐN

3536/QĐ-ĐHBK

27/12/2021

Trường Đại học Bách khoa

Quyết định

x

 
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>
Lưu ý: Để xem các văn bản nội bộ của Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN xin vui lòng liên hệ với các phòng chức năng theo lĩnh vực văn bản.