DHBK

TRA CỨU VĂN BẢN PHÁP QUY

Lĩnh vực :  
Loại :  
Cơ quan ban hành :  
Nội dung tìm kiếm :     
Hiển thị các kết quả từ 21 đến 30 trong tổng sổ 338 kết quả tìm thấy.

ID

LĨNH VỰC

TÊN VĂN BẢN

SỐ HIỆU

NGÀY BAN HÀNH

NGÀY HIỆU LỰC

CƠ QUAN BAN HÀNH

LOẠI

TÌNH TRẠNG

TẢI VỀ

0268

Đào tạo

Quy định về ứng dụng công nghệ thông tin trong đào tạo trực tuyến đối với giáo dục đại học

30/2023/TT-BGDĐT

29/12/2023

29/12/2023

Bộ Giáo dục & Đào tạo

Thông tư

Còn hiệu lực

0330

Thi đua, khen thưởng

Thông tư số 39/2023/TT-BGDĐT ngày 29/12/2023 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng

39/2023/TT-BGDĐT

29/12/2023

29/12/2023

Bộ Giáo dục & Đào tạo

Thông tư

Còn hiệu lực

0266

Đào tạo

Quy chế đào tạo từ xa trình độ đại học

28/2023/TT-BGDĐT

28/12/2023

12/02/2024

Bộ Giáo dục & Đào tạo

Thông tư

Còn hiệu lực

0265

Tổ chức, nhân sự

Quy định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, công nhận lại chức danh giáo sư, phó giáo sư tại Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

4799/QĐ-ĐHBK

15/12/2023

15/12/2023

Trường Đại học Bách khoa

Quyết định, Quy định

Còn hiệu lực

0319

Tổ chức, nhân sự

Nghị định 85/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

85/2023/NĐ-CP

07/12/2023

07/12/2023

Chính phủ

Nghị định

Còn hiệu lực

0263

Tổ chức, nhân sự

Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với viên chức, người lao động của Đại học Đà Nẵng

5005/QĐ-ĐHĐN

27/11/2023

27/11/2023

Đại học Đà Nẵng

Quyết định, Quy định

Còn hiệu lực

0320

Khoa học Công nghệ

Hướng dẫn khung đảm bảo chất lượng trong nghiên cứu khoa học

4960/HD-ĐHĐN

23/11/2023

23/11/2023

Bộ Giáo dục & Đào tạo

Công văn

Còn hiệu lực

0272

Đào tạo

Quyết định 4912/QĐ-ĐHĐN Quy định về việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, phê duyệt và sử dụng tài liệu giảng dạy, giáo trình giáo dục đại học trong các đơn vị đào tạo thuộc, trực thuộc Đại học Đà Nẵng

4912/QĐ-ĐHĐN

20/11/2023

20/11/2023

Đại học Đà Nẵng

Quyết định, Quy định

Còn hiệu lực

0262

Tổ chức, nhân sự

Quy định chấm công bằng quét dấu vân tay tại Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

4347/QĐ-ĐHBK

17/11/2023

17/11/2023

Trường Đại học Bách khoa

Quyết định, Quy định

Còn hiệu lực

0261

Tổ chức, nhân sự

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tuyển chọn giảng viên cơ hữu, giảng viên nguồn đi học theo Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 18/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các CSGDĐH đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2030 ban hành theo QĐ số 4274/QĐ-ĐHĐN ngày 15/12/2021 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng

4794/QĐ-ĐHĐN

10/11/2023

10/11/2023

Đại học Đà Nẵng

Quyết định, Quy định

Còn hiệu lực

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>