DHBK

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Năm học :
Tuần :

THỨ/NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

BỔ SUNG

Thứ 2

15/04/2024

08h00

Tiếp đảng viên, CBVC và sinh viên

Đảng viên, CBVC và sinh viên có nhu cầu

Phòng S02.05

Bí thư Đảng uỷ

 

08h00-09h00

Xét công nhận kết quả học tập và chuyển đổi tín chỉ cho học viên thạc sĩ Khoa Môi Trường, Công nghệ thông tin

Thành viên Hội đồng theo Quyết định số 1373/QĐ-ĐHBK ngày 12/04/2024

Phòng họp khu A

Phó Hiệu trưởng PGS.TS Nguyễn Hồng Hải

 

08h00-09h00

Họp Hội đồng quản lý dịch vụ sinh viên

Thành viên hội đồng theo QĐ số 2822/QĐ-ĐHBK ngày 20/7/2023

Phòng S02.01

PGS.TS Lê Tiến Dũng - Chủ tịch HĐ

 

08h00-09h30

Hiệu trưởng làm việc với Lãnh đạo Phòng Tổ chức - Hành chính về các công tác trọng tâm

- Hiệu trưởng

- Trưởng, phó phòng TCHC

Phòng khách khu A

Hiệu trưởng

 

08h30-17h30

Chấm thi Olympic Cơ học cấp Trường Đại học Bách khoa năm 2024

Thành viên Tổ chấm thi theo QĐ số 1335/QĐ-ĐHBK ngày 10/4/2024

Phòng S04.01

Tổ trưởng tổ chấm thi và các thành viên trong tổ chấm thi

 

09h00-10h00

Họp các chủ nhiệm đề tài KHCN cấp Cơ sở do Fujikin tài trợ

- Lãnh đạo Phòng KHCN&HTQT;

- Chủ nhiệm đề tài đã được duyệt.

Phòng S02.01

Lãnh đạo Phòng KHCN&HTQT

 

09h00-10h30

Họp tổ thu và kiểm dò hồ sơ tuyển sinh năm 2024

- Ban Giám hiệu: Phó Hiệu trưởng PGS.TS Nguyễn Hồng Hải

- Thành viên tổ Thu và kiểm dò hồ sơ theo Quyết định số 1318/QĐ-ĐHBK ngày 08/4/2024

Phòng họp khu A

Phó Hiệu trưởng PGS.TS Nguyễn Hồng Hải

 

09h30-11h00

Làm việc với Khoa Quản lý Dự án: Kế hoạch và kinh phí hoạt động năm 2024

- Mời chủ tịch Hội đồng Trường

- Ban Giám hiệu

- Đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng

- Viên chức, người lao động Khoa Quản lý Dự án

Phòng khách khu A

Hiệu trưởng

 

10h30-11h30

Tiếp viên chức, người lao động

Viên chức, người lao động có nhu cầu

Văn phòng công đoàn

Chủ tịch Công đoàn Trường

 

10h30-11h30

Họp xem xét học vụ đối với sinh viên Khoa Kiến trúc và khoa Cơ khí Giao thông

- PGS.TS. Nguyễn Hồng Hải, Phó Hiệu trưởng

- Phòng Đào tạo: lãnh đạo và chuyên viên theo phân công

- Khoa Kiến trúc, Cơ khí giao thông: lãnh đạo khoa phụ trách đào tạo, Giáo vụ khoa

Phòng họp A

PGS.TS. Nguyễn Hồng Hải, Phó Hiệu trưởng

 

14h00

Họp triển khai Chiến dịch sinh viên ĐHĐN tình nguyện hè năm 2024

- Trường ĐHBK: TS. Huỳnh Phương Nam - Phó Hiệu trưởng, Bí thư Đoàn TN;

Phòng họp 1 Khu A

41 Lê Duẩn

Giám đốc ĐHĐN

 

14h00-15h30

HIệu trưởng làm việc với Lãnh đạo Phòng Cơ sở vật chất về các công tác trọng tâm

- Hiệu trưởng

- Trưởng, Phó trưởng Phòng CSVC

Phòng khách khu A

Hiệu trưởng

 

Thứ 3

16/04/2024

08h00-09h00

Họp lấy ý kiến (lần 2) về:

- Tiêu chí đánh giá viên chức

- Quy định chuyển đổi chức danh nghề nghiệp

- Mời chủ tịch Hội đồng Trường

- Ban Giám hiệu

- Chủ tịch Công đoàn Trường

- Trưởng khoa, Phó trưởng Khoa phụ trách

- Trưởng phòng, Phó trưởng Phòng phụ trách

- Giám đốc TTHL&TT, Tổ trưởng Tổ CNTT

Phòng khách khu A

Hiệu trưởng

 

09h00-10h30

Triển khai công tác lưu trữ văn bản tập trung với Phòng Thanh tra Pháp chế, Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế, Phòng Khảo thí & Đảm bảo Chất lượng Giáo dục

- Phòng TCHC: trưởng phòng và chuyên viên được phân công

- Phòng TTPC, Phòng KT&ĐBCLGD, Phòng KHCN: Đại diện lãnh đạo Phòng và chuyên viên được phân công

Phòng S02.01

Trưởng phòng Phòng Tổ chức Hành chính

 

13h30-16h30

Chương trình định hướng và tư vấn nghề nghiệp "Exploring Career Adventures at Draexlmaier"

- Đại diện Lãnh đạo phòng CTSV;

- Công ty Draexlmaier;

- Sinh viên đăng ký tham gia;

- Chuyên viên được phân công.

Hội trường S02.06

Phòng CTSV

 

14h00-15h00

Họp Ban Thường vụ Công đoàn Trường

- Như bên,

- Mời Trưởng ban nữ công: ThS. Nguyễn Lan Phương

Văn phòng công đoàn

Chủ tịch Công đoàn Trường

 

14h00-16h00

Làm việc với Khoa Hóa: Kế hoạch và kinh phí hoạt động năm 2024

- Mời chủ tịch Hội đồng Trường

- Ban Giám hiệu

- Đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng

- Viên chức, người lao động Khoa Hóa

Phòng khách khu A

Hiệu trưởng

 

15h00-16h00

Họp tổ triển khai dự án STEM

Thành viên tổ triển khai dự án

Phòng S02.04

Tổ trưởng

 

15h00-17h00

Hợp Ban Chấp hành Công đoàn Trường mở rộng quý II/2024

- Ban Chấp hành Công đoàn Trường

- Chủ tịch hoặc phó Chủ tịch công đoàn bộ phận

- Uỷ ban kiểm tra Công đoàn Trường

- Ban Nữ công Công đoàn Trường

- Mời Trưởng ban Thanh tra nhân dân

Phòng họp khu A

Chủ tịch Công đoàn Trường

 

16h00-17h00

Họp Ban chỉ đạo thực hiện dự án Phòng thí nghiệm trọng điểm dùng chung khu vực Bắc, Trung, Nam (giai đoạn 2)

Thành viên Ban chỉ đạo theo QĐ số 1408/QĐ-ĐHBK ngày 12/4/2024

Phòng khách khu A

TS. Huỳnh Phương Nam - Trưởng ban

 

Thứ 4

17/04/2024

08h00

Kiểm tra việc thực hiện công tác quản lý đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở đợt 1 năm 2022 của Trường Đại học Bách khoa

Đoàn Kiểm tra theo Quyết định số 1059/QĐ-ĐHBK ngày 22/3/2024

Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế

TS. Huỳnh Phương Nam

Trưởng đoàn kiểm tra

 

08h00-09h30

Làm việc với Khoa Điện tử Viễn thông: Kế hoạch và kinh phí hoạt động năm 2024

- Mời chủ tịch Hội đồng Trường

- Ban Giám hiệu

- Đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng

- Viên chức, người lao động Khoa Điện tử Viễn thông

Phòng khách khu A

Hiệu trưởng

 

09h30-11h00

Làm việc với Khoa Công nghệ Nhiệt - Điện lạnh: Kế hoạch và kinh phí hoạt động năm 2024

- Mời chủ tịch Hội đồng Trường

- Ban Giám hiệu

- Đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng

- Viên chức, người lao động Khoa Công nghệ Nhiệt - Điện Lạnh

Phòng khách khu A

Hiệu trưởng

 

09h30-11h30

Họp rà soát công tác tổ chức Hội thảo khoa học Công nghệ Xây dựng tiên tiến hướng đến phát triển bền vững lần thứ 4 - ATCESD 2024

- Đại diện BGH: PGS.TS. Lê Tiến Dũng - Phó Hiệu trưởng

- Phòng KHCN&HTQT: TS. Võ Tuấn Minh (Phó trưởng phòng), chuyên viên được phân công

- Đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TC-HC, P.KH-TC, P.CSVC, TT HL&TT

- Trưởng các Khoa: Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp, Xây dựng Công trình thủy, Xây dựng Cầu đường, Kiến trúc, Môi trường và Quản lý Dự án

- Thành viên Ban tổ chức và Ban thư ký Hội thảo ATCESD 2024 theo quyết định số 858/QĐ-ĐHBK ngày 06/03/2024

Phòng S02.01

PGS.TS. Lê Tiến Dũng - Phó Hiệu trưởng

x

13h30-15h00

Làm việc với Viện DNIIT về hợp tác

- Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng (PGS.TS. Lê Tiến Dũng)

- Trường phòng KHCN&HTQT;

- GS.TSKH Lê Thành Nhân - Viện trưởng DNIIT và cán bộ Viện DNIIT.

Phòng khách khu A

Hiệu trưởng

 

14h00-15h00

Họp Hội đồng nghiệm thu sản phẩm KHCN

Thành viên hội đồng theo Quyết định

Phòng trưng bày sản phẩm KHCN

Chủ tịch Hội đồng: PGS.TS. Nguyễn Đình Lâm

 

14h00-15h00

Họp rà soát công tác tổ chức Ngày hội việc làm Bách khoa - DUT Job Fair 2024 đợt 1/2024

- Ban Giám hiệu: TS. Huỳnh Phương Nam;

- Đại diện Lãnh đạo các đơn vị: CTSV, CSVC, ĐT, KHTC, TCHC, TT HLTT, Tổ CNTT.

Phòng S02.01

Phó Hiệu trưởng

TS. Huỳnh Phương Nam

 

14h30-17h00

Họp Tổ soạn thảo Quy định tổ chức và quản lý đào tạo của Trường ĐHBK (lần 5)

- Đại diện BGH: PGS.TS. Nguyễn Hồng Hải - Phó Hiệu trưởng

- Thành viên tổ soạn thảo theo Quyết định số 818/QĐ-ĐHBK ngày 04/03/2024:

1) PGS.TS. Nguyễn Thị Diệu Hằng, Phó Trưởng phòng PT Phòng Đào tạo;

2) ThS. Nguyễn Anh Tuấn, Phó Trưởng phòng Phòng Đào tạo;

3) PGS.TS. Võ Ngọc Dương, Phó Trưởng phòng Phòng Đào tạo;

4) PGS.TS. Trương Hữu Trì, Phó Trưởng phòng PT Phòng TT-PC;

5) PGS.TS. Lê Đình Dương, Phó Trưởng khoa Khoa Điện;

6) PGS.TS. Đặng Công Thuật, Phó Trưởng khoa Khoa XDDDCN;

7) TS. Nguyễn Thị Trúc Loan, Giáo vụ khoa Khoa Hóa:

8) TS. Nguyễn Thị Ngọc Yến, Giáo vụ khoa Khoa Xây dựng Cầu Đường;

9) ThS. Phạm Thị Hoàng Lý, Chuyên viên phòng Đào tạo.

Phòng họp khu A

PGS.TS. Nguyễn Hồng Hải - Phó Hiệu trưởng

 

15h00-17h00

Tiếp và làm việc với Tập đoàn LG Innotek về kế hoạch hợp tác trong tương lai

- Đại diện BGH: TS. Huỳnh Phương Nam;

- Đại diện lãnh đạo các Phòng: CTSV, KHCN&HTQT;

- Đại diện lãnh đạo các Khoa: Điện, ĐTVT, Cơ khí; Công nghệ thông tin

- Trung tâm HL&TT phối hợp đưa tin;

- Chuyên viên được phân công;

Phòng khách A

Phó Hiệu trưởng

TS. Huỳnh Phương Nam

 

15h00-17h00

Họp công tác quản lý cơ sở vật chất

- Hiệu trưởng

- Trưởng phòng: CSVC, KH-TC

- Mời: PGS.TS. Dương Việt Dũng - Khoa CKGT

Phòng S02.01

Hiệu trưởng

 

18h30

Đêm Chung kết cuộc thi Đại sứ sinh viên ĐHĐN - Miss & Mr UD 2024

- ĐHĐN: Đại diện Ban Giám đốc;

- BTV Đoàn ĐHĐN; BTK Hội SV-ĐHĐN;

- Top 24 thí sinh vòng chung kết;

- Đại biểu khách mời;

- Sinh viên, khán giả quan tâm theo dõi.

Nhà hát Trưng Vương TP Đà Nẵng

Bí thư Đoàn TN-ĐHĐN

 

Thứ 5

18/04/2024

 

Nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 Âm lịch

 

 

 

 

Thứ 6

19/04/2024

08h00-09h30

Làm việc với Khoa Xây dựng Công trình Thủy: Kế hoạch và kinh phí hoạt động năm 2024

- Mời chủ tịch Hội đồng Trường

- Ban Giám hiệu

- Đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng

- Viên chức, người lao động Khoa Xây dựng Công trình Thủy

Phòng khách khu A

Hiệu trưởng

 

09h00-10h00

Tiếp đoàn các Doanh nghiệp xây dựng Nhật Bản

- Đại diện BGH: PGS.TS. Lê Tiến Dũng - Phó Hiệu trưởng;

- Đại diện Lãnh đạo Phòng KHCN&HTQT, Đào tạo, Khoa XDCĐ, XDDD&CN, XD CTT;

- Trung tâm HL&TT chụp ảnh và đưa tin.

Phòng họp A

Phó Hiệu trưởng - PGS.TS. Lê Tiến Dũng

 

09h30-11h00

Làm việc với Khoa Xây dựng Cầu đường: Kế hoạch và kinh phí hoạt động năm 2024

- Mời chủ tịch Hội đồng Trường

- Ban Giám hiệu

- Đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng

- Viên chức, người lao động Khoa Xây dựng Cầu đường

Phòng khách khu A

Hiệu trưởng

 

10h30

Tiếp và làm việc với Công ty TNHH Luxshare-ICT(Nghệ An) về kế hoạch hợp tác trong tương lai

- Đại diện BGH: TS. Huỳnh Phương Nam;

- Đại diện lãnh đạo các Phòng: CTSV, KHCN&HTQT;

- Trung tâm HL&TT phối hợp đưa tin;

- Chuyên viên được phân công.

Phòng họp A

Phó Hiệu trưởng

TS. Huỳnh Phương Nam

 

14h00

Kiểm tra việc thực hiện công tác quản lý đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở đợt 1 năm 2022 của Trường Đại học Bách khoa

Đoàn Kiểm tra theo Quyết định số 1059/QĐ-ĐHBK ngày 22/3/2024

Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế

TS. Huỳnh Phương Nam

Trưởng đoàn kiểm tra

 

14h00

Họp định hướng triển khai xây dựng thang bảng lương mới theo đề án vị trí việc làm

- Trường ĐHBK: Hiệu trưởng, Kế toán trưởng, Trưởng Phòng KHTC;

Phòng họp 1 Khu A

41 Lê Duẩn

Giám đốc ĐHĐN

 

14h00-16h00

Lễ trao tặng sách, học bổng khuyến học và talk show của Diễn giả Võ Quang Huệ

- Mời đại diện Ban Giám hiệu;

- Diễn giả Võ Quang Huệ;

- Mời GS.TS. Trần Văn Nam;

- Đại diện Lãnh đạo Khoa Cơ khí Giao thông;

- Đại diện Lãnh đạo TTHL&TT;

- Giảng viên Khoa CKGT;

- Sinh viên Khoa Cơ khí Giao thông đăng ký tham dự.

Tầng 1 - Trung tâm HL&TT

Khoa CKGT

 

14h00-16h30

Tọa đàm: “Sinh viên với hành trang nghề nghiệp và phát triển”

- Đại diện BGH;

- Đại diện Nhà tài trợ Kim cương: CÔNG TY CỔ PHẦN HUB ĐÀ NẴNG - NHẬT BẢN;

- Đại diện Nhà tài trợ Vàng: Công ty TNHH Công nghệ phần mềm Lutech, Công ty cổ phần thương mại và sản xuất Asia Green, Công ty TNHH LG Innotek Việt Nam Hải Phòng;

- Đại diện Lãnh đạo khoa;

- Sinh viên quan tâm;

- Chuyên viên được phân công

Hội trường F

- Phòng CTSV

- Đại diện Nhà tài trợ Kim cương: CÔNG TY CỔ PHẦN HUB ĐÀ NẴNG - NHẬT BẢN;

- Đại diện Nhà tài trợ Vàng: Công ty TNHH Công nghệ phần mềm Lutech, Công ty cổ phần thương mại và sản xuất Asia Green, Công ty TNHH LG Innotek Việt Nam Hải Phòng;

 

15h00-16h00

Tiếp và làm việc với Công ty Infineon Technologies AG tại Việt Nam

- Đại diện BGH: PGS.TS. Lê Tiến Dũng - Phó Hiệu trưởng;

- Đại diện Lãnh đạo các đơn vị: Phòng KHCN&HTQT, Khoa Fast, Khoa ĐTVT;

- Trung tâm HL&TT chụp ảnh và đưa tin.

Phòng S02.01

Phó Hiệu trưởng - PGS.TS. Lê Tiến Dũng

 

15h00-17h00

Họp xây dựng Kế hoạch đào tạo năm học 2024-2025

- Ban Giám hiệu: Phó Hiệu trưởng PGS.TS Nguyễn Hồng Hải

- Phòng Đào tạo: Đại diện Lãnh đạo và chuyên viên được phân công

- Các Khoa: Đại diện Lãnh đạo Khoa phụ trách đào tạo và Giáo vụ Khoa

Phòng họp khu A

Phó Hiệu trưởng PGS.TS Nguyễn Hồng Hải

 

17h45

Gala dinner Ngày hội việc làm Bách khoa - DUT Job Fair 2024

- Ban Giám hiệu;

- Chủ tịch Hội đồng Trường;

- Chủ tịch công đoàn;

- Đại diện Lãnh đạo các đơn vị Phòng ban chức năng, Khoa, Trung tâm;

- Bí thư Đoàn thanh niên, Chủ tịch Hội sinh viên;

- Đại diện Lãnh đạo Ban Công tác Học sinh sinh viên;

- Đại diện khách mời doanh nghiệp là Nhà tài trợ chương trình.

Khách sạn Sông Hàn Đà Nẵng (Số 14, Lý Tự Trọng, Thành phố Đà Nẵng)

Ban Tổ chức Ngày hội việc làm

 

Thứ 7

20/04/2024

07h00-11h00

Toạ đàm nhận diện và ứng phó với căng thẳng cho cán bộ Chi đoàn các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

- Đại diện TT Công tác Xã hội TP. Đà Nẵng.

- Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Chi đoàn (theo danh sách đăng ký).

Phòng F301

Chủ tịch Hội Sinh Viên Trường

x

07h30

Khai mạc Ngày hội việc làm Bách khoa - DUT JOB FAIR 2024

- Ban Giám hiệu;

- Chủ tịch Hội đồng Trường;

- Chủ tịch công đoàn;

- Đại diện Lãnh đạo các đơn vị: Phòng, Khoa, Trung tâm;

- Bí thư Đoàn thanh niên, Chủ tịch Hội sinh viên;

- Đại biểu khách mời;

- Doanh nghiệp là Nhà tài trợ chương trình.

Sân khấu ngoài trời khu F

Trưởng BTC

 

Chủ nhật

21/04/2024

07h30

Tư vấn tuyển sinh tại các trường THPT tỉnh Quảng Ngãi

Trường ĐHBK: Cán bộ tham gia tư vấn tuyển sinh theo phân công

Trường THPT số 1 Tư Nghĩa

BGH Trường ĐHCNTT&TT Việt - Hàn

 

07h30-11h30

Kỳ thi thử tiếng Anh theo chuẩn Toeic lần 2 năm học 2023-2024

- BTV Đoàn trường

- Sinh viên đăng ký dự thi

Hội trường F

Bí thư ĐTN

 

PHỤ LỤC

THỨ/NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

BỔ SUNG

Thứ 2

15/04/2024

13h30-16h30

Khoa ĐTVT tổ chức Seminar Topic: “Lập trình nhúng trong lĩnh vực Automotive”

Trình bày: Công ty FPT Software

- Đại diện công ty FPT Software

- Sinh viên Khoa ĐTVT và các giảng viên có quan tâm.

Hội trường S02.06

Khoa ĐTVT

 

Thứ 3

16/04/2024

09h00-11h00

Khoa Hóa tổ chức seminar cấp Khoa với chủ đề: "Anti-quorum sensinganti-biofilm activity of Sterculia lychnophora extract in Pseudomonas aeruginosa".

Báo cáo viên: TS. Tạ Ngọc Ly

- BCN Khoa Hóa;

- Giảng viên và sinh viên Khoa Hóa;

- Các cá nhân quan tâm.

Văn phòng Khoa Hóa

Trưởng khoa

 

Thứ 4

17/04/2024

      

Thứ 5

18/04/2024

      

Thứ 6

19/04/2024

08h30-10h30

Talkshow "GIẢI MÃ L-BASED DESIGN & CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP TRONG LẬP TRÌNH NHÚNG"

- Đại diện Lãnh đạo phòng CTSV;

- Công ty Cổ Phần Bản Viên;

- Sinh viên đăng ký tham gia, sinh viên quan tâm;

- Chuyên viên được phân công

Hội trường S02.06

Phòng CTSV

Công ty Cổ Phần Bản Viên

 

08h30-11h00

Talkshow Thiết kế đồ hoạ Game, Giới thiệu công ty Koei Tecmo Software Việt Nam

- Đại diện Lãnh đạo phòng CTSV;

- Công Ty TNHH Koei Tecmo Software Việt Nam;

- Sinh viên đăng ký tham gia, sinh viên quan tâm;

- Chuyên viên được phân công

Phòng F107

Phòng CTSV

Công Ty TNHH Koei Tecmo Software Việt Nam

 

08h30-11h30

Talkshow Luxshare - Nơi nuôi dưỡng đam mê Công nghệ

- Đại diện Lãnh đạo phòng CTSV;

- Công ty TNHH Luxshare-ICT(Nghệ An);

- Sinh viên đăng ký tham gia, sinh viên quan tâm;

- Chuyên viên được phân công

Phòng F210

Phòng CTSV

Công ty TNHH Luxshare-ICT(Nghệ An)

 

08h30-12h30

Talkshow Giới thiệu và tuyển dụng của Công ty DENSAN inc

- Đại diện Lãnh đạo phòng CTSV;

- Công ty DENSAN inc.;

- Sinh viên đăng ký tham gia, sinh viên quan tâm;

- Chuyên viên được phân công

Phòng B108

Phòng CTSV

Công ty DENSAN inc.

 

08h30-12h30

Talkshow Giới thiệu và tuyển dụng của Công ty Comway Co., Ltd.

- Đại diện Lãnh đạo phòng CTSV;

- Công ty Comway Co., Ltd.;

- Sinh viên đăng ký tham gia, sinh viên quan tâm;

- Chuyên viên được phân công

Phòng F208

Phòng CTSV

Công ty Comway Co., Ltd.

 

08h30-12h30

Talkshow Giới thiệu và tuyển dụng của Công ty SUN ENGINEERING Co.,Ltd.

- Đại diện Lãnh đạo phòng CTSV;

- Công ty SUN ENGINEERING Co.,Ltd.;

- Sinh viên đăng ký tham gia, sinh viên quan tâm;

- Chuyên viên được phân công

Phòng F209

Phòng CTSV

Công ty SUN ENGINEERING Co.,Ltd.

 

08h30-12h30

Talkshow Giới thiệu và tuyển dụng của Công ty Chi-technology Co., Ltd.

- Đại diện Lãnh đạo phòng CTSV;

- Công ty Chi-technology Co., Ltd.;

- Sinh viên đăng ký tham gia, sinh viên quan tâm;

- Chuyên viên được phân công

Phòng S02.01

Phòng CTSV

Công ty Chi-technology Co., Ltd.

 

08h30-16h00

Talkshow Cơ hội nghề nghiệp trong ngành Điện tử - Công nghệ cao cùng LG Innotek

- Đại diện Lãnh đạo phòng CTSV;

- Công ty TNHH LG Innotek Việt Nam Hải Phòng;

- Sinh viên đăng ký tham gia, sinh viên quan tâm;

- Chuyên viên được phân công

Phòng F110

Phòng CTSV

Công ty TNHH LG Innotek Việt Nam Hải Phòng

 

09h00

Talkshow Kiếm tìm “Điểm chạm” với nhà tuyển dụng để phỏng vấn bách phát bách trúng

- Đại diện Lãnh đạo phòng CTSV;

- Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng và Phát triển Minimal;

- Sinh viên đăng ký tham gia, sinh viên quan tâm;

- Chuyên viên được phân công

Phòng F106

Phòng CTSV

Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng và Phát triển Minimal

 

09h00-11h30

Talkshow "Bùng Nổ Công Nghệ Automotive: Định Hình Tương Lai, Cơ Hội và Thách Thức cho Sinh Viên"

- Đại diện Lãnh đạo phòng CTSV;

- Công ty TNHH Đà Nẵng Nippon Seiki;

- Sinh viên đăng ký tham gia, sinh viên quan tâm;

- Chuyên viên được phân công

Phòng F110

Phòng CTSV

Công ty TNHH Đà Nẵng Nippon Seiki

 

09h30

Talkshow "Lập trình ứng dụng di động, xu thế của tương lai"

- Đại diện Lãnh đạo phòng CTSV;

- Công ty TNHH Công nghệ phần mềm Lutech;

- Sinh viên đăng ký tham gia, sinh viên quan tâm;

- Chuyên viên được phân công

Phòng F109

Phòng CTSV

Công ty TNHH Công nghệ phần mềm Lutech

 

09h30-10h30

Talkshow "LESS CODE LESS BUG"

- Đại diện Lãnh đạo phòng CTSV;

- Công Ty TNHH OTANI U.P.;

- Sinh viên đăng ký tham gia, sinh viên quan tâm;

- Chuyên viên được phân công

Phòng F108

Phòng CTSV

Công Ty TNHH OTANI U.P.

 

09h30-11h30

Talkshow Ứng dụng AI tại VJ Technologies LLM; Ứng dụng trong kiểm tra, chỉnh sửa văn bản pháp lý OCR; Nhận dạng, xử lý chữ viết tay

- Đại diện Lãnh đạo phòng CTSV;

- Công ty TNHH VJ Technologies;

- Sinh viên đăng ký tham gia, sinh viên quan tâm;

- Chuyên viên được phân công

Phòng F206

Phòng CTSV

Công ty TNHH VJ Technologies

 

14h00-15h00

Talkshow "Những lỗi mất điểm khi xin việc lần đầu"

- Đại diện Lãnh đạo phòng CTSV;

- Công ty TNHH Hyosung Quảng Nam;

- Sinh viên đăng ký tham gia, sinh viên quan tâm;

- Chuyên viên được phân công

Phòng F206

Phòng CTSV

Công ty TNHH Hyosung Quảng Nam

 

14h00-16h00

Talkshow Giới thiệu và tuyển dụng của Công ty TNHH Murata Manufacturing Việt Nam

- Đại diện Lãnh đạo phòng CTSV;

- Công ty TNHH Murata Manufacturing Việt Nam;

- Sinh viên đăng ký tham gia, sinh viên quan tâm;

- Chuyên viên được phân công

Phòng F106

Phòng CTSV

Công ty TNHH Murata Manufacturing Việt Nam

 

14h00-16h00

Talkshow Cloud Computing - AvePoint Confidence Platform

- Đại diện Lãnh đạo phòng CTSV;

- Công ty TNHH AvePoint Việt Nam;

- Sinh viên đăng ký tham gia, sinh viên quan tâm;

- Chuyên viên được phân công

Phòng F107

Phòng CTSV

Công ty TNHH AvePoint Việt Nam

 

14h00-16h00

Talkshow Cơ hội nghề nghiệp rộng mở tại Vinasoy

- Đại diện Lãnh đạo phòng CTSV;

- Nhà máy Sữa đậu nành Việt Nam VINASOY - Chi nhánh Công ty Cổ phần Đường Quãng Ngãi;

- Sinh viên đăng ký tham gia, sinh viên quan tâm;

- Chuyên viên được phân công

Phòng F108

Phòng CTSV

Nhà máy Sữa đậu nành Việt Nam VINASOY - Chi nhánh Công ty Cổ phần Đường Quãng Ngãi

 

14h00-16h00

Talkshow Giới thiệu và tuyển dụng của Công ty TNHH Bekaert Việt Nam

- Đại diện Lãnh đạo phòng CTSV;

- Công ty TNHH Bekaert Việt Nam;

- Sinh viên đăng ký tham gia, sinh viên quan tâm;

- Chuyên viên được phân công

Phòng F109

Phòng CTSV

Công ty TNHH Bekaert Việt Nam

 

14h00-16h00

Talkshow "Tốt nghiệp không lo thất nghiệp"

- Đại diện Lãnh đạo phòng CTSV;

- Công Ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam;

- Sinh viên đăng ký tham gia, sinh viên quan tâm;

- Chuyên viên được phân công

Hội trường S02.06

Phòng CTSV

Công ty Cổ phần chăn nuôi CP

 

17h15 – 20h00

Buổi giao lưu giữa doanh nghiệp và sinh viên của Khoa Điện tử - Viễn thông

- Ban Lãnh đạo khoa;

- Giảng viên theo phân công;

- Sinh viên khóa 22;

- Giảng viên và sinh viên có quan tâm.

Hội trường F

Lãnh đạo Khoa ĐTVT

 

Thứ 7

20/04/2024

08h00-09h00

Talkshow thiết kế đồ hoạ Game, Giới thiệu công ty Koei Tecmo Software Việt Nam

- Đại diện Lãnh đạo phòng CTSV;

- Công ty TNHH KOEI TECMO SOFTWARE VIỆT NAM;

- Sinh viên đăng ký tham gia, sinh viên quan tâm;

- Chuyên viên được phân công

Phòng F107

Phòng CTSV

Công ty TNHH KOEI TECMO SOFTWARE VIỆT NAM

 

08h00-11h00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ, ngành Kỹ thuật Cơ khí Động lực, Khoa Cơ khí Giao thông (K40, K42, K43)

- Thành viên các Hội đồng theo Quyết định

- Các học viên cao học

- Mời các GV và SV có quan tâm

S04.01, S04.03

Chủ tịch các Hội đồng

 

08h00-12h00

Hội thảo khoa học "Phân tích và đánh giá rủi ro địa chấn của hệ thống cầu BTCT trên tuyến QL 1A đoạn qua thành phố Đà Nẵng" trong khuôn khổ đề tài cấp Bộ mã số B2022-DNA-15

- Lãnh đạo Khoa Xây dựng Cầu đường

- Thành viên đề tài;

- Chuyên gia Sở giao thông vận tải Đà Nẵng

- Đại diện cơ quan, doanh nghiệp

- Giảng viên và sinh viên quan tâm.

Phòng S02.01

Lãnh đạo Khoa XDCĐ

x

08h30-16h00

Talkshow Giới thiệu và tuyển dụng của Công ty TNHH LG Innotek Việt Nam Hải Phòng hoạt động trong lĩnh vực “Điện tử - Công nghệ cao”

- Đại diện Lãnh đạo phòng CTSV;

- Công ty TNHH LG Innotek Việt Nam Hải Phòng;

- Sinh viên đăng ký tham gia, sinh viên quan tâm;

- Chuyên viên được phân công

Phòng B108

Phòng CTSV

Công ty TNHH LG Innotek Việt Nam Hải Phòng

 

08h30-16h00

Talkshow Giới thiệu và tuyển dụng của Công ty cổ phần Tập đoàn TH

- Đại diện Lãnh đạo phòng CTSV;

- Công ty cổ phần Tập đoàn TH;

- Sinh viên đăng ký tham gia, sinh viên quan tâm;

- Chuyên viên được phân công

Phòng F109

Phòng CTSV

Công ty cổ phần Tập đoàn TH

 

09h00-11h00

IT CAREER PATH - ĐÂU LÀ ĐÍCH ĐẾN CHO BẠN?

- Đại diện Lãnh đạo phòng CTSV;

- Công Ty Cổ Phần Rikkeisoft - Chi Nhánh Đà Nẵng;

- Sinh viên đăng ký tham gia, sinh viên quan tâm;

- Chuyên viên được phân công

Phòng F106

Phòng CTSV

Công Ty Cổ Phần Rikkeisoft - Chi Nhánh Đà Nẵng

 

09h00-11h00

Talkshow Dự án phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao Việt Nhật ngành Xây dựng

- Đại diện Lãnh đạo phòng CTSV;

- Công ty Cổ phần HANABI Consulting ;

- Sinh viên đăng ký tham gia, sinh viên quan tâm;

- Chuyên viên được phân công

Phòng F108

Phòng CTSV

Công ty Cổ phần HANABI Consulting

 

09h30-11h00

Talkshow Giới thiệu và Tuyển dụng Nguồn nhân lực chất lượng cao, làm việc trực tiếp với các Giám đốc Nhật Bản

- Đại diện Lãnh đạo phòng CTSV;

- Công ty CP HUB Đà Nẵng Nhật Bản;

- Sinh viên đăng ký tham gia, sinh viên quan tâm;

- Chuyên viên được phân công

Phòng F110

Phòng CTSV

Công ty CP HUB Đà Nẵng Nhật Bản

 

09h30-12h00

Talkshow "CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC TẠI TẬP ĐOÀN ĐA QUỐC GIA DÀNH CHO SINH VIÊN MỚI RA TRƯỜNG"

- Đại diện Lãnh đạo phòng CTSV;

- Công ty TNHH Nước Giải Khát Suntory Pepsico Việt Nam;

- Sinh viên đăng ký tham gia, sinh viên quan tâm;

- Chuyên viên được phân công

Hội trường S02.06

Phòng CTSV

Công ty TNHH Nước Giải Khát Suntory Pepsico Việt Nam

 

Chủ nhật

21/04/2024