DHBK

Tra cứu văn bằng, chứng chỉ

18/09/2017 07:47

A. TRA CỨU  BẰNG TỐT NGHIỆP:

     A.1. Bằng tốt nghiệp Đại học

     A.2. Bằng tốt nghiệp Thạc sĩ

     A.3. Bằng tốt nghiệp Tiến sĩ

B. TRA CỨU CHỨNG CHỈ:

     B.1. Chứng chỉ Công nghệ thông tin cơ bản

     B.2. Chứng chỉ Công nghệ thông tin nâng cao


CÁC THÔNG TIN KHÁC