DHBK

Vị trí Trường

Địa chỉ của Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN là: 54 Nguyễn Lương Bằng, phường Hòa Khánh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Có thể xem chỉ dẫn đường đến Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN bằng bản đồ Google: